Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс., 2007 - перейти до змісту підручника

2. Оренда транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу

Коментар до статті 642 1.

Договором оренди транспортного засобу без екіпажу притаманні ознаки, що об'єднують його з договором оренди транспортного засобу з екіпажем, що зазначені в п. 1 коментаря до ст. 632 ГК. Даний договір відрізняє від суміжного зобов'язання то, що орендодавець надає орендареві транспортний засіб без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Ця риса зумовлює інші особливості даного різновиду оренди, передбачені, наприклад, ст. 644, 646 ЦК та деякими іншими. 2.

Як і договір оренди транспортного засобу з екіпажем, договір, передбачений статтею коментарів, носить реальний характер. Різновид даного договору, застосовувана на морському транспорті, - бербоут-чартер змодельований як консенсуальної договір (ст. 211 КТМ). 3.

Правило ч. 2 ст. 642 ГК повністю повторює норму ч. 2 ст. 632 (див. п. 4 коментарю до ст. 632 ЦК).

Стаття 643. Форма договору оренди транспортного засобу без екіпажу

Коментар до статті 643

Предметом договірних відносин, регульованих § 3 гл. 34 ГК, є транспортний засіб - вельми значиме з економічної точки зору майно в цивільному обороті. Крім того, договір оренди транспортних засобів часто полягає на тривалий час (на кілька місяців, іноді - років).

Тому відносини сторін мають бути чітко і детально зафіксовані в письмовій формі.

Велика частина транспортних засобів, оренда яких регулюється § 3 гл. 34 ГК, відноситься до нерухомого майна (морські, річкові та повітряні судна, космічні об'єкти). Однак на відміну від оренди іншої нерухомості - будівель, споруд, підприємств, щодо яких закон наказує одну різновид письмової форми - складання єдиного документа (ч. 1 п. 1 ст. 651 і п. 1 ст. 658 ЦК), коментована стаття ( як і ст. 633 ЦК) не містить такої вимоги. На практиці ж чартерні договори (як на морському, так і на повітряному транспорті, де вони найбільш поширені) наділяються в типові (стандартні) форми.

Якщо предмет даного договору - нерухоме майно, щодо такого договору не діє правило про державну реєстрацію. Це не суперечить загальним правилом про державну реєстрацію договору оренди нерухомого майна, оскільки п. 2 ст. 609 ЦК дозволяє змінювати його законом.

Стаття 644. Обов'язок орендаря за змістом транспортного засобу

Коментар до статті 644 1.

Дана стаття ЦК закріплює одну з особливостей договору оренди транспортного засобу без екіпажу, що відрізняє його від іншого різновиду оренди транспортних засобів, - обов'язок підтримувати предмет договору в належному стані (у тому числі проводити поточний та капітальний ремонт) покладається на орендаря.

Оскільки в цьому різновиді оренди орендодавець втрачає не тільки юридична, а й фактичне панування над річчю (транспортним засобом), природно, турбота про підтримку її в нормальному стані ставиться в обов'язок орендарю. 2.

Як і ст. 634 ГК, коментована стаття носить більш широке назва, ніж її зміст. Тому обов'язок орендаря за змістом транспортного засобу розкривається зі змісту ст. 644 і 646 ЦК. 3.

Аналогічно ст. 634 ГК дана норма носить імперативний характер. Таким чином, з усіх витрат на утримання орендованого транспортного засобу витрати на підтримку його в належному стані не можуть бути розподілені інакше, ніж це передбачено в коментованій статті (на відміну від інших витрат на утримання транспортного засобу, несення яких може бути визначено угодою сторін).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Оренда транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу "
 1. Питання 27. Договір прокату
  орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування. Договір прокату - це різновид договору оренди, тому до відносин з прокату майна застосовуються загальні положення про оренду, якщо це не суперечить спеціальним нормам про прокат.
 2. Різновиди договору найму
  оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої
 3. Стаття 787. Договір фрахтування
  орендою транспортного засобу з екіпажем (ст. 632 ЦК). Однак ці договори різні, так як надання всієї або частини місткості транспортного засобу не означає передачі фрахтувальнику правомочностей щодо володіння і користування транспортним засобом. При договорі фрахтування технічна та комерційна експлуатація транспортного засобу здійснюється його власником-перевізником. 3.
 4. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  транспортне доручення, або транспортна інструкція) 97 Відвантажувальні документи 94 Оферта 71 Перевізник 77 ПК 30 Підрядні угоди 85 Позиціонування товару 51 Показники економічного потенціалу фірми 63 Показники економічної ефективності 57 Показники ефекту 57 Правовий режим 89 Виробничо-збутова кооперація 85 Протокол випробувань 95 Дозвіл на відвантаження 95 Рентинг 84 Ризик 48 Угоди
 5. Основні підсистеми ІТКМ
  транспортної мережі; корпоративних мереж основних інформаційно-аналітичних підрозділів; внутрімосковского цифрового сегмента територіальної мережі; шлюзів до інших територіальним і корпоративним транспортних мереж; засобів управління телекомунікаційними засобами ІТКМ. В якості основи такої мережі можуть розглядатися створювані ФАПСИ наступні телекомунікаційні
 6. алфавітно-предметний покажчик
  оренда державного та комунального майна 441 оренда землі 458 асоціація 123 Банківський кредит 281 банківсько-страхові (офшорні) зони 793 банкрутство 151 безготівкові розрахунки 238 безвідкличний акредитив 739 Вкладний (депозитний) рахунок у банку 237 позапланова виїзна перевірка 166 зовнішньоторговельні зони 792 зовнішньоекономічна діяльність 657 зовнішньоекономічні операції з
 7. Стаття 655. Передача будівлі або споруди
  орендодавцем обов'язки щодо їх передачі орендарю, а орендарем - обов'язки щодо їх ухвалення. Загальні положення про надання майна орендарю (див. ст. 611 - 613 ЦК) не передбачають порядок передачі об'єкта в оренду. Він передається відповідно до загальних правил про передачу речі (див. п. 1 ст. 224 ЦК). На відміну від цього згідно абз. 1 п. 1 при передачі будівлі або споруди
 8. Зміст торгового патенту
  транспортних засобів - зазначення "виїзна торгівля"; термін дії торгового патенту; місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент; відмітка державного податкового органу про надходження плати за виданий ним торговий патент. Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити: найменування суб'єкта
 9. Перевезення і транспортні договори
  транспортна експедиція. Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних, інших небезпечних речовин тощо) визначаються цим Кодексом і виданими відповідно до нього транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами. Відносини,
 10. Стаття 608. Орендодавець
  оренду наділений його власник, оскільки право розпорядження - один з основних елементів змісту права власності. Власник має право виступати орендодавцем як безпосередньо, так і через інших осіб. Останнє можливо, наприклад, якщо в оренду надається майно, що є державною власністю або власністю муніципальних утворень, не закріплене за
 11. передмові до другого видання
  орендних (лізингових) операцій, спільну інвестиційну діяльність та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної значущості з огляду на те, що малі підприємці є
 12. Виробнича сфера
  оренда; спільне використання; холдинг; продаж нерентабельних об'єктів державного майна ; інше. Корпоративна маркетингова технологія вдосконалення управління підприємством. Досить великі розміри невикористовуваних матеріальних активів підприємств. До них відносяться ділянки непрофільної діяльності, такі як будівельні, ремонтні і т.д. Більшість підприємств, створених ще в
 13. Питання 30. Оренда підприємств 1.
  Оренди-підприємства-hrH 2. Опиічітельіие риси договір "" [: ф до ^ ЩР ^ іпт j "І '' '' '1. За договором оренди підприємства орендодавець зобов'язується надати орендарю підприємство як єдине ціле за плату в тимчасове володіння і користування, а орендар зобов'язується сплачувати обумовлену орендну плату . 2. Відмінні риси договору оренди підприємства:? предметом оренди є
 14. Стаття 658. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства
  оренди підприємства тільки письмова. Більше того, п . 1 цієї статті виключає вибір способу додання угоді письмової форми, встановлюючи, що даний договір укладається шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. В силу цього укладення його допомогою обміну документами з використанням засобів письмовій зв'язку або у формі акцепту діями письмовій оферти неприпустимо
 15. Стаття 801. Договір транспортної експедиції
  транспортної експедиції по суті - посередницький договір, близьке до агентуванню. Однак оскільки його метою є посередництво при укладенні та виконанні договору перевезення, а також пов'язаних з цим договором зобов'язань (за пред'явленням вантажу до перевезення, його митного оформлення і т.д.), він ставиться до транспортним зобов'язаннями. Договір транспортної експедиції -
 16. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
  оренди. Підрядні угоди. Виробничо-збутова кооперація. Угоди при зустрічній торгівлі. Питання 1. Постачання машин і устаткування в готовому вигляді експортер «1 березня 2 Травня> 4> імпортер 1 - зак - сел - мон - обу - гар, пюченіе контраї тавки ітаж чення персоналу антійное обслуг «4 липня та Іванни 1 червня 6> Додати J 8 - технічне (переклад докум ремонтників, с - оплата по і <- повернення браї и
 17. Стаття 627. Термін договору прокату 1.
  оренди на невизначений термін, не застосовуються до договору прокату, якщо орендар продовжує користуватися орендованим майном за відсутності заперечень з боку орендодавця. Тому закінчення терміну дії договору прокату тягне припинення зобов'язання. Орендар повинен повернути майно орендодавцю. В разі утримання майна орендарем орендодавець має право в судовому
 18. Життєвий цикл інформаційного забезпечення державного управління
  засобів їх забезпечення, порушення прав і свобод особистості, пов'язаних з інформацією , незаконне використання персональних даних, комп'ютерні злочини, порушення заборони віднесення відкритої інформації до інформації з обмеженим доступом, порушення правил ліцензування та сертифікації в інформаційній сфері; порушення в користуванні глобальними інформаційними мережами і
 19. 4.1. Призначення і завдання інформаційно-телекомунікаційної системи
  коштів уніфікованих вузлів