Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаМіжнародні відносини та політичні дисципліниПолітологія → 
« Попередня Наступна »
І. І Кальной та ін. Громадянське суспільство: витоки і сучасність / Наук. ред. проф. І. І. Кальной, доц. І. Н. Лопушанський. 3-е изд., Перераб. і доп. - СПб.: Видавництво Р. Асланова «Юридичний центр Пресс». - 492 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Антропосоциокультуросинтез як спосіб самоконструірованія і самозбирання суб'єктів громадянського суспільства

Першим і головним способом становлення людей як цивільних суб'єктів виступає антропосоціогенезу або антро-посоціокультурогенез, тобто процес природною і спонтанною коеволюції суб'єктів громадянського суспільства.

Другий же передумовою соціокультурного розвитку суб'єктів громадянського суспільства виступає антропосоциокультуросинтез, який є сукупним і узагальнюючим підсумком поетапного проходження різних фаз власне свідомого формування (синтезу) суб'єктності: антропосінтеза, со-ціосінтеза і культуросінтеза.

1. Антропосінтез є перший етап синтезу життя і діяльності людини на основі розвитку його загальновидового властивостей. Він включає в свою чергу синтез людини з зовнішнім оточенням або пріродосінтез (процес адаптивно-адаптуючого зміни «життєвого світу» людини з метою досягнення органічної цілісності і гармонійного взаємодії з навколишнім природним середовищем); синтез «внутрішнього світу» людини, або психосинтез (послідовна «розбирання »інтегрованих раніше людських здібностей і їх« збірка », реконструкція навколо нових об'єднавчих центрів - цінностей, стратегій, ідеалів); ??синтез« зовнішнього »і« внутрішнього »аспектів життєдіяльності людини, або власне антропосінтез (прагнення людини до об'єднання своїх сутнісних сил в цілісне єдиний -

268

ство в ході гармонізації відносин із зовнішнім середовищем: реконструювання і розширене відтворення індивідуального життєвого світу чи простору людини).

2. Соціосінтез - спосіб розвитку людини і людських об'єднань на основі інтеграції їх індивідуальних і групових вих інтересів. Змістом даного етапу є символічні ське і предметне конструювання суб'єктами соціальної ре альності в процесі їх інтерсуб'ектівного взаємодії один з одним, в тому числі самоконструювання останніх, здійснюва ляем як шляхом самозбирання (збірки) соціальних і культур них якостей, необхідних для спільної діяльності, так і їх демонтування (розбирання) з урахуванням змінилася життєвій ситуації суб'єктів, тобто засвоєння ними нових соціально значи екпортувати елементів культури і відкидання старих социокультур них зразків, навчання й забування.

Тому антропосоціосінтез передбачає з самого початку послідовний перехід від інтрасуб'ектівного антропосінте-за до Інтерсуб'ектівний за своєю суттю соціосінтезу.

3. Культуросінтез - останній, завершальний етап синте за системного і життєвого світів соціуму, в якому соединя ються антропоцентрические і соціоцентричні тенденції в розвитку суб'єктів. Його змістовною основою виступає ме-такультурное творчість чи самоконструювання суб'єктів, що прагнуть в цілях гармонізації відносин системного і життєвого світів подолати власні обмеження, порож даємо їх субкультурою, і вийти за межі інтерсуб'ектівного («обличчям до обличчя») існування у своїй нормативної групі, стати « суперсуб'ектамі », що володіють повною автономією в ос військовому ними соціокультурному просторі.

З'єднання антропної, соціальної та культурної гілок синтезу суб'єктності призводить на практиці до виникнення нового типу соціальних суб'єктів - громадянської особистості і різноманітних цивільних спільнот.

4. Антропосоциокулыпуросинтез - центральне поняття зі ціокультурной теорії громадянського суспільства, що позначає в широкому сенсі спосіб конструктивного і взаімодополняюще го розвитку суб'єктів на основі інтеграції їх загальновидового (ан-

269

потрійних) , культурних і соціальних почав і за допомогою спільно вироблюваних правил співжиття або громадянських цінностей. Він фіксує якісно новий рівень самоконструірованія цивільних суб'єктів, при якому всі гілки еволюції громадянської суб'єктності об'єднуються в єдиному процесі. Змістовна специфіка даного процесу визначається не тільки критеріями громадянськості, але широтою простору вільної самореалізації особистості.

Антропосоциокультуросинтез є одночасно результат синергетичної зв'язку і завершальний етап двох інших типів синтезу - антропосінтеза і соціосінтеза.

Отже, в антропологічному сенсі громадянське суспільство виступає не тільки об'єктом еволюційного розвитку, але і сукупним суб'єктом самоконструірованія (самозмінювання).

Комплексний соціокультурний аналіз явищ і процесів саморозвитку та самоконструірованія суб'єктів цього суспільства є необхідним етапом нашого дослідження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Антропосоциокультуросинтез як спосіб самоконструірованія і самозбирання суб'єктів громадянського суспільства "
 1. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  як Родового Людини (цілісного, вільного і свідомого). Родові властивості або сили людини включають в себе загальне і особливе, тобто як загальновидового (Соціобіологічні), так і соціокультурні (особистісні) якості. Причому загальновидового властивості людини формуються всім ходом філогенезу, тоді як його особистісні якості появ-Спільна діяльність: методологія, теорія, практика. М.,
 2. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, завдані внаслідок терористичних АКЦІЇ, ТА СОЦІАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ТЕРОРИСТИЧНІЙ АКЦІЇ
  суб'єкта Російської Федерації, на території якого здійснена ця терористична акція, з подальшим стягненням сум цього відшкодування з заподіювача шкоди в порядку, встановленому цивільно-процесуальним законодавством. 2. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичної акції, досконалої на територіях декількох суб'єктів Російської Федерації, а також відшкодування ушерб,
 3. І. І Кальной та ін. Громадянське суспільство: витоки і сучасність / Наук. ред. проф. І. І. Кальной, доц. І. Н. Лопушанський. 3-е изд., Перераб. і доп. - СПб.: Видавництво Р. Асланова «Юридичний центр Пресс». - 492 с., 2006

 4. § 1. Загальні положення
  як юридична особа, але в теорії його особливість ... в особистості імператора ". Див: Римське приватне право: Підручник / За ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. М., 2001. С. 116 (автор розділу - Е.А. Флейшиц). Покровський І . А. Історія римського права. 1918. С. 242. Відомий дореволюційний російський юрист Д. Д. Грімм також відзначав, що вже в римському праві з часом стали розрізняти
 5. Питання 6. Поняття, особливості, структура цивільних правовідносин
  як і суб'єктивне право, складається з трьох елементів.? непрепятствіе законним діям уповноваженої особи;? обов'язок виконувати законні вимоги уповноваженої особи;? обов'язок зазнавати заходи, які законно застосовує власник права. Питання 7 . Види цивільних правовідносин 1. Абсолютні і відносні правовідносини 2. Майнові та немайнові
 6. Денкер І.І., Володимирський В.Н.. Технологія фарбування літаків і вертольотів цивільної авіації. - 2-е вид. , перераб. і доп. - М.Машіностроеніе. -128 е.: ил., 1988

 7. М. ВЕЛЛЕР, А.Буровського. Громадянська історія божевільної війни, 2007

 8. про ідеальну ПРИДБАННІ ЗОВНІШНЬОГО ПРЕДМЕТА СВАВІЛЛЯ § 32
  який причинності в часі і, отже, має в своїй основі одну лише ідею чистого розуму. Проте воно істинне, а не уявне придбання та не називається реальним тільки тому, що акт придбання не емпіричний акт, коли суб'єкт набуває [щось] від іншого, яка або ще не існує (його існування лише передбачається можливим), або в даний момент перестає
 9. Питання 35. Поняття, принципи і межі здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  якого правового результату (наприклад, просте користування вешью);? юридичний - веде до наступу певних правових наслідків (перехід права власності на річ і пр.);? здійснення права власними діями;? здійснення права через представника. 4. Принципи здійснення цивільних вдачу:? принцип диспозитивності, тобто самостійного здійснення особою
 10. Питання 65. Поняття і система цивільно-правових способів захисту права власності
  як для усунення існуючого оспорювання права власності, так і для запобігання можливого в майбутньому оспорювання. 4. Позов про виключення майна з опису подається власником, майно якого помилково включено в опис (наприклад, в опис майна неспроможного боржника включена річ, що належить іншій особі, щодо якої неспроможний боржник виконує обов'язки
 11. Питання 85. Регресні зобов'язання
  як передбачений, так і не передбачений законом або іншими правовими актами, але їм не суперечить;? сторони вправі укласти договір, що містить елементи різних договорів (змішаний договір);? сторони вільні у виборі умов договору, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншим правовим актом. 4. Зміст договору становлять його
 12. Галин В.В.. Інтервенція і громадянська війна. (Серія: Тенденції) - М: Алгоритм. - 608 с., 2004

 13. 4.2 Демократичні основи (принципи) правосуддя 4.2.1
  якого-небудь явища. Поняття «принцип» можна визначати через слова «основне начало», «вимога», «обов'язок», «ідея» і т. п . За латині принцип - це першооснова, основа. Принципи правосуддя - це основні правові положення, які виражають природу і сутність організації та діяльності судів з розгляду і вирішення кримінальних, цивільних справ, справ про адміністративні