Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Антон Семенович Макаренко (1888-1939)


- радянський педагог, письменник, який займався розробкою теорії і методів комуністичного виховання, проблем комуністичної моральності. Макаренко обгрунтував соціологічні принципи виховання в колективі, для колективу і через колектив. «Виховує сам вихователь, а середовище». Проблему свободи і відповідальності, виховання ініціативності Макаренко пов'язував з розвитком самоврядування в колективі. Педагогічні погляди А.С. Макаренко викладені в книгах: «Книга для батьків» (1937), «Методика організації виховного процесу» (19351936). «Мета виховання» (1937). «Про комуністичну етику» (1939). «Воля, мужність, цілеспрямованість» (1939).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Антон Семенович Макаренко (1888-1939) "
 1. § 8. Демократична революція в Іспанії і Народний фронт
  1939 (Народний фронт і громадянська війна). Уряд, сформований з буржуазних і дрібнобуржуазних республіканців і соціалістів, провело амністію, легалізувало свободу слова, особистості, совісті, друку, зборів і спілок, дозволив діяльність профспілок. Серед соціалістичних заходів найбільше значення мали закон про 8-годинному робочому дні в промисловості і сільському господарстві
 2. некласичного і постнекласичного НАУКА (кінець XIX - XX ст.)
  1888 - 1925) висловив гіпотезу про те, що Всесвіт неодмінно повинна розширюватися, причому розширюється саме простір. За скільки ку гра віта ци ційні сили по зи тив ни, ви сту па ють у вигляді тяжіння, то Всесвіт розширюється за інерцією, внаслідок деяких початкових умов. Про розширення Всесвіту сві-детельствует червоний зсув, відкрите в 1912 р. В. Слайфером, і вивчене в 1929 р.
 3. 10.2 "Союз за соціальну політику"
  1888 р. він опублікував книгу "Методологія соціальних обстежень" [16], в якій висунув кілька нових для того часу проблем. Наприклад, слід більше піклуватися про учасників (інформантів) дослідження: це різні люди - вчителі, землевласники, юристи, члени місцевих урядів та ін, - до них слід звертатися з можливо більш ясними і короткими питаннями, на які вони могли б
 4. § 4. Військово-політичні та соціально-економічні перетворення в роки громадянської війни
  Кожна революція має вміти захищатися - ці слова Леніна стали девізом, під яким йшло формування Робітничо-Селянської Червоної Армії. Радянський уряд вирішив демобілізувати стару армію і терміново створити свої збройні сили на кадровій і регулярній основі. Завзятим прихильником нового курсу у військовому будівництві став Л. Троцький. За його пропозицією був утворений Вища Військова Рада
 5. § 3. Колективізація сільського господарства
  1939 р., тобто вже в ході колективізації. Стала різко посилюватися тенденція до надмірного форсування колективізації. В основних зернових районах приймалися рішення про виконання завдань п'ятирічки за рік. 5 січня 1930 вийшла Постанова ЦК ВКП (б) «Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву». У ньому намічалося в основному завершити колективізацію на Північному
 6. § 4. Радянський Союз напередодні війни
  1939 р.) поставив завдання: наздогнати і перегнати найбільш розвинуті капіталістичні держави з виробництва продукції на душу населення. Загроза війни визначила характер промислового розвитку Радянської країни в третій п'ятирічці (1938 - 1942 р.). Головні зусилля були спрямовані на розвиток галузей промисловості, які забезпечують обороноздатність країни. Були здійснені спеціальні
 7. ГЛАВА 4. КРАЇНИ ЄВРОПИ ТА США В 1918 - 1939 г.
  1939
 8. § 5. Фашизм: загальні риси та особливості розвитку в міжвоєнний період
  1939 р. - в Іспанії. Фашистські рухи і партії стали помітним суспільно-політичним чинником і в деяких країнах з парламентською демократією, хоча їм і не вдалося наблизитися до важелів влади. Націонал-соціалістичної партії вдалося забезпечити підтримку основних верств німецького народу. Найбільшою мірою це відноситься до маси середніх верств, які активно залучалися до складу
 9. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  1939 гестапо, яке увійшло до складу Головного імперського управління безпеки, очолив Г. Мюллер). Служби гестапо організовували політичний розшук і терор, забезпечували кадрами систему концтаборів, займалися контррозвідкою, боротьбою зі шпигунством. Партійно-державна структура доповнювалася всеохоплюючої ідеологічною системою. На службу офіційній пропаганді були поставлені новітні
 10. § 7. Опір фашизму. Народний фронт у Франції
  1939 представник Франції Берар підписав угоду з Франко, відповідно до якого Франція передавала іспанському фашистському диктатору республіканський флот, озброєння та спорядження інтернованих бійців республіканської армії, а також золотий запас іспанського республіканського уряду, що зберігався в сейфах Французького банку. Так правлячі кола Франції здійснили зрадництво в
 11. § 11. Робочий рух, соціал-демократія і Комінтерн в міжвоєнний період
  1939 Комінтерн і комуністичні партії зробили величезні зусилля для реалізації рішень VII конгресу. У Франції та Іспанії був створений Народний фронт. Програма французького Народного фронту передбачала роззброєння і розпуск фашистських організацій, захист свободи друку і профспілок, міжнародне співробітництво в рамках Ліги Націй для забезпечення колективної безпеки. Висувалися
 12. § 12. Міжнародні відносини в 30-ті роки
  1939 ставала дедалі очевиднішою помилковість політики умиротворення агресорів. У березні 1939 р. Чехословаччина як самостійна держава перестала існувати, була розчленована на окремі області, в тій чи іншій мірі підлеглі Німеччини. У квітні 1939 р. Гітлер заявив про розірвання польсько-німецького договору про ненапад. Італія і Німеччина відмовлялися від усіх укладених
 13. § 1. Початок другої світової війни
  1939 - 21 червень 1941 р.) - початок війни і вторгнення німецько-фашистських військ в країни Західної Європи. II період (22 червня 1941 - 18 листопада 1942 р.) - напад фашистської Німеччини на СРСР, розширення масштабів війни, крах гітлерівського плану блискавичної війни. III період (19 листопада 1942 - грудень 1943 р.) - корінний перелом у ході війни, крах наступальної стратегії фашистського блоку. IV
 14. § 5. Антифашистська боротьба на окупованих територіях СРСР і в країнах Європи
  1939 р., на нараді головнокомандуючих вермахту в Оберзальцбурзі Гітлер дав чіткі вказівки щодо мети і методів ведення війни на Сході: «Метою війни є не досягнення якої- то певної лінії, а фізичне винищення противника. Тому я приготував - поки що тільки для Сходу - свої загони «мертвої голови» і дав їм наказ посилати на смерть без жалості і милосердя всіх
 15. ТЕМА 4. ЕСТЕТИКА МИСТЕЦТВА: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
  Зародження мистецтва в людській свідомості виявляється на зорі людської цивілізації. Людина мисляча бачить і відтворює художні образи видимого світу в печерах на камені. У міру вдосконалення свідомості і трудових технологій удосконалюються форми, сутність і функції мистецтва. СУТНІСТЬ ЕСТЕТИКИ МИСТЕЦТВА - розважаючи навчати, навчаючи розважати і будити думку і свідомість до нових
 16. ФРЕЙДИЗМ
  1939). Він розробив психоаналіз як метод лікування психічних захворювань. Пізніше методи і прийоми психоаналізу набули поширення в педагогіці, соціології, філософії, етики, антропології, літературі, публіцистиці та інших сферах суспільних відносин. Первинним елементом внутрішнього світу людини Фрейд вважає непізнаване (ВПЗ, несвідоме), яке діє як ненаправленная
 17. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  1939) - радянський партійний і державний діяч , педагог і теоретик комуністичного виховання. У своїх педагогічних соч. (Т.1-10. 1957-1963) вона розкриває зв'язок морального виховання з трудовим, етичного з естетичним вихованням, розглядала колектив в якості необхідної середовища для розвитку у людини почуття відповідальності за здійснювані вчинки. Йосип Віссаріонович
 18. Омелян МИХАЙЛОВИЧ ЯРОСЛАВСЬКИЙ (1878 - 1943)
  1939) Н.К. Крупська обгрунтувала і розвивала ленінську ідею політехнічної освіти як засобу формування всебічно розвиненої