Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ. РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація, 2002 - перейти до змісту підручника

2.6. Аналіз витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони в процесі проводки свердловини буровими установками з різними типами приводу підйомного комплексу

Для реалізації розрахунку енергетичних витрат і витрат машинного часу підйому бурильної колони за розробленою методикою складені алгоритми і програми розрахунку на ЕОМ, представлені в додатку № 9. У додатках № 8 і 10 представлені вихідні дані та результати розрахунку програм.

2.6.1. Аналіз витрат машинного часу

Результати розрахунку сумарних витрат машинного часу на підйом бурильної колони сгтуско-підйомними комплексами (СПК) з різним приводом представлені на рис. 2.18 і в таблиці 2.1.

З малюнка видно, що у випадках приводу ЕУ і ДДУ має місце нерівномірність витрат машинного часу в діапазоні підйому бурильної колони на одній швидкості, в той час як привід ЕП обумовлює плавну зміну витрат машинного часу у всьому діапазоні компоновок бурильних

копгшн

Сумарні енергетичні витрати і витрати машинного часу підйому бурильної колони за цикл буріння свердловини буровими установками з різним приводом

Таблиця 2.1 Бурова установка Сумарні енерговитрати (Е ^) на підйом бурильної Сумарні витрати машинного часу (ТІ) на підйом бу-Узагальнений коефіцієнт,

Коб колони за цикл буріння свердловини, кВт * год рільной колони за цикл буріння свердловини, ч БУ-2500ЕП 13236.9 (Епб>) 38.0 <Тяб>) 1 БУ-2500ЕУ 20377.4 53.6 0.46 БУ-2500ДГУ: з урахуванням характеристики оперативної муфти 27766.5 62.4 0.29 без урахування характеристики оперативної муфти 27767.6 58.6 0.31 Як видно з табл.

2.1, привід ЕП більш досконалий, так як він забезпечує кращу продуктивність, тобто менше витрати машинного часу підйому бурильної колони за цикл проводки свердловини - 38 ч. проти 53.6 ч. і 62.4 ч. для ЕУ і ДДУ відповідно.

Як видно з табл. 2.1, не врахування характеристики оперативної пневматичної муфти в процесі розгону при підйомі бурильної колони призводить до зменшення витрат машинного часу за цикл буріння свердловини з 62.4 ч. до 58.6 ч. (тобто приблизно на 6%).

У практичних розрахунках витрат машинного часу застосовують формули (2.1) і (2.2). З метою перевірки правильності рекомендації їх застосування нами проведена порівняльна оцінка ступеня неповноти тахограмми підйому бурильної колони з різними типами приводу за розробленою

методикою і за методикою, запропонованої Аваковим В.А. Результати розрахунку представлені на рис. 2.19,2.20,2.21 і в табл. 2.2.

2,5

5

5

I

1.5

5

е-

Про X

I

I

0,5

20

40

-I-60

-I - 80

100

Кількість свічок на кююке N

Рис. 2.19. Залежність ступеня неповноти тахограмми підйому гака від числа свічок на гаку (БУ 2500-ДГУ)

1,8 1,6 -

А

I

1,2 1

0,8 0,6 0,4 0,2 0

20

40 60

Кількість свічок на гаку N

80

100

Рис. 2.20. Залежність ступеня неповноти тахограмми підйому гака від числа свічок на гаку (БУ 2500-ЕУ)

Рис. 2.

21. Залежність ступеня неповноти тахограмми підйому гака від числа свічок на гаку (БУ 2500-Егг)

Порівняльні дані розрахунку витрат машинного часу за пропонованою методикою і за методикою Авакова В.А.

Таблиця 2.2 Витрати машинного часу за цикл буріння свердловини, ч Тип бурової уста-За пропонованою За методикою Авакова В. А. новки методикою ТМЕ При коефіцієнті с (формула (2.1)) БО 2500-ЕУ - 49.1 2.4 53.6 53.6 4.5 БО 2500-ДГУ - 53.3 3.6 58.6 58.6 5.9 БО 2500-ЕП 38.3 2.4 38.0 38.0 2.3 Як видно з представлених даних, найбільша розбіжність в розрахункових даних має місце для БУ 2500-ДГУ. де різниця досягає 9%.

Значення ж коефіцієнта з (див. формулу (2.2)) має бути скоригована (для установок БО 2500-ЕП, ЕУ і ДДУ) наступним чином:

Значення коефіцієнта з

БО 2500-ДГУ 5.9

На рис. 2.22. представлена ??залежність коефіцієнта с, отриманого після перетворення формул (2.1) та (2.2) і підстановки значень сталої швидкості гу і часу для кожного типу приводу, розрахованих за пропонованою методикою

Кількість свічок на Коюкі. N

Рис. 2.22. Залежність коефіцієнта з від числа свічок на гаку і типу приводу

Як видно з рис. 2.22, значення коефіцієнта з не є постійними при підйомі бурильних колон різних довжин (різних навантажень), і повинні застосовуватися тільки при розрахунках сумарних витрат машинного часу в якості усереднених за цикл буріння свердловини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.6. Аналіз витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони в процесі проводки свердловини буровими установками з різними типами приводу підйомного комплексу "
 1. 2.5.2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ
  витрат машинного часу (за кожен період тахограм ми) на один підйом бурильної колони з N свічок на висоту свічки підйомним комплексом бурової установки БО 2500-ДГУ представлені на рис. 2.5. Отримані дані дозволяють зробити якісну і кількісну оцінку витрат машинного часу в період розгону, усталеного руху, в період уповільнення і їх сумарне значення при
 2. 2.6.5. Вплив типу приводу бурової установки на енергетичні витрати при СПО
  аналізу видно, що привід С ПК від електродвигунів постійного струму має в два рази енерговитрати на СПО менше ніж дизель-гідравлічний привід і в півтора рази менше ніж привід від синхронного електродвигуна з муфтою ЕМС-750. 2.7. Результати досліджень та висновки по чолі 1. Розроблено методику та програмне забезпечення розрахунку енергетичних витрат і витрат машинного часу
 3. 2.4. Усталений рух талевого блоку
  витрати 1? У Енергетичні витрати на усталений рух за цикл всіх підйомів при бурінні свердловини рівні 19 ^> * = Z * W (2.48) х-1 де Ппхут - максимальне число свічок в бурильної колоні; «і ~ 7 ~ (2-49) Б" - кількість підйомів бурильної колони з п свічок за цикл буріння свердловини, яке визначається Аж J + 1 (2.50) де Lmm: - максимальна
 4. 2. Методика розрахунку енергетичних витрат і витрат машинного часу при сіуско-іодьемних операціях за цикл буріння свердловини
  витрат машинного часу на спуско-підйомні операції широке поширення знайшов метод розрахунку, що базується на усереднених значеннях коефіцієнта заповнення тахограмми підйому бурильної колони на висоту однієї свічки. При цьому машинний час одного підйому (* ") визначається,.?! ^.« * Ь **, (2.1) VV де е-коефіцієнт перепідйому свічки е-1.01; / л, - довжина свічки бурильних труб, м; X
 5. 2.6.3. Оптимізація режиму роботи КПП при СПО в приводі БО 2500-ДГУ
  витрат машинного часу підйому, то витрати часу при раціональному режимі роботи З ПК по відношенню до режиму з використанням турботрансформато-рів в повному діапазоні частоти обертання вихідного вала складають 58.6 ч. проти 60.6 ч. відповідно. Вплив двох режимів роботи З ПК на використання потужності і енерговитрати відображено на рис. 2.24, 2.25,2.26, 2.27 і 2.28. 2.6.4.
 6. 2.6.2. Вплив максимальної швидкості підйому незавантаженого талевого блоку при СПО на витрати машинного часу
  витрати машинного часу при СПО не скорочуються через зростання часу в період розгону. В роботі [39] авторами на прикладі приводу СПК БО 2500-ЕУ при оптимізації кінематичної схеми показано, що максимальна швидкість підйому в діапазоні 1.6 - 1.8 м / с не приводить до істотних змін витрат машинного часу і повинна бути обмежена значенням \ ТЛТ = 1.6 м / с. У ГОСТ 16293-89
 7. 2.2 Розгін колони бурильних труб
  при підйомі обумовлений перевищенням величини моменту двигуна, наведеного до гака (рушійна сила) над величиною навантаження від ваги бурильної колони і рухомих частин талевої системи і приведеної маси системи. Диференціальне рівняння руху системи при розгоні талевого де Шпр.р - сумарна маса
 8. Програми розрахунку енерговитрат і витрат машинного часу при СПОВ-ко-підйомних операціях за цикл проводки свердловини, на прикладі спуско-підйомного комплексу (СІК ) бурових установок різних типів
  витрат і витрат машинного часу при спуску-підйому операціях за цикл проводки свердловини, на прикладі спуско-пол'емного комплексу (СГТК) бурової установки БО 2500-ЛДУ * / / * Розрахунок машинного часі з-const int MaxBuf = HKK): ifstrcam wod; int Hag_para! iictr_is_absenf -; KPDLE = GctDoublcParara ("KJPDLE"); KPDH - Ck? tDoubleParamt "KPDHHV. NE = GetDoublcParam (" NE "); 1D1 =" LMAX
 9. 2.5. Облік характеристик силового приводу при розрахунку енерговитрат і витрат машинного часу при СПО
  витрат і витрат машинного часу при СПО, є: - встановлена ??потужність двигунів в приводі; - тип двигунів, якими є: а) електродвигун постійного струму, б) електродвигун змінного струму синхронний з електромагніт-магнітної муфтою ковзання; в) електродвигун - асинхронний; г) двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) з механічною трансмісією;
 10. 1.5. Формулювання цілей і постановка завдань дослідження
  аналізу, нам було доцільним розглянути розрахунковим шляхом вплив величини швидкості усталеного руху при підйомі незавантаженого елеватора, на витрати машинного часу при СПО, вплив потужності на приводному (вхідному) валу підйомного агрегату і особливостей приводу СПК на витрати машинного часу і енерговитрат при СПО. При цьому виходячи з отриманих результатів у