НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІнформатика, обчислювальна техніка та управлінняМатематичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм → 
« Попередня Наступна »
Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003 - перейти до змісту підручника

3.2 Аналітичне рішення моделі .

Знайдемо загальне аналітичне рішення системи (3.1) інтегруванням диференціальних рівнянь в

квадратурі. kl

QmVmXX С4

avVv

VmavVv Про и? про про и???

Tg (0 =

\ 2CmGmk3 2кЗ

2 GgCgVg

2VgGgk3 ^ Vg Cg Qg kl 2QnQm VS% k! av ^ +2 ltnCm2 Gm2 VgCgGgklX \ k3-2VmCm2 Gm2 VgCgGg до lav Vv + av2 Vv2Vg2 Cg2 Gg2 -2 IfaavVv VgCgGg Cm Gm2X \ k3 +2 J ^ av2 V? VgCgGgOnGm + Vm2 Cm2 GmAX \ 2 k32 + 2Vm Cm2GrnX \ k3 avVv + Vm Cm2 On? av2 V?

-4VmCmGmЈVgCgGgavV * Xk3) f (2CmGmVgGgk3) V \ / QfJ a "j \ CmGmVgCgGgkl + avVvVgCgGg + VmCmGm Hk3

+ VmCm GmavV» + {Cm Gm2 Vg2 Cg2 Gg2 kl2-2CmGmV2 Cg GgkUvVv + 2VmCm Gm2 VgCgGgklX \ k3 - 2VmCm Gm2VgCgGgkiavVv + av2tt2yg2Cg2 Gg2-2tfnavftVgCgGgQnGm2 \ lk3 +2 U (2VmCmGm

+ m2Qn2GrnAX \ 2k32 +2 Vm2Cm2 Gm3 X \ k3avVv + Vm2 Cm2 Gm2 a2V?-AVmCmGn? VgCgGgavlhXk3) VgCgGg))

k!

avlh

GmVmX 1 G

VmavVv 0 1 1 1 J 0 0 J 0 2 GgCgVg

\ 2CmGmk3 2 k3 +2 faCm2Gm3VgCgGgklXlk3-2VmCm2Gm2VgCgGgkIavft + av2 V? VgCgGg-2VmavV »VgCgGgCmGm2X \ k3

+2 ma? V? VgCgGgQnGm + Vm2 Cm GmAX \ 2k32 + 2Vm Cm Gm3 \ lk3avK> + Vm2 Cm2 Gm2a2 V?

/ /

\ 2)

-AVmCmGm2 VgCgGgavV »\ k3 ) / (2 On Gm VgGgk3) V \ * 'Cg

/ J a ~ j-Cm Gm VgCgGgkl-av Vv VgCgGg-VmCmGm X1 k3

-VmCmGmavft + {Cm2 Gm Vg Cg Gg kJ2-2CmGmVg Cg Gg k! avfo +2 VmCm2 Gm2 VgCgGgklX \ k3

CgGgVm))

Vm Cm (h? X \ k3 - C3e '

-Cm Gm Vg Cg Gg kl - av Vv Vg Cg Gg - Vm Cm GmXI kl - Vm On Gmavlfr + (

Cm2 Gm2 Vg Cg Ggkl2- 2Cm Gm V2 Cg Gg2klw Vv +7 mCmGn? VgCgGgklX 1 H-2 Vm Cm2 Gm2 Vg CgGgkl av ЇЛ + qv2V? Vg Cg G2-2VmavV> VgCgGgCmGm Xi kl + 2 Vmav2 V? VgCg Gg Cm Gm + Ш2 Qn2Gm2Xl2k32

lYl 1 / (2 Cm GmVg CgGgVm))

On G

- (-2 Vf? Cm Gm3 XI k3 av + Vm2 On Gm2 a2V ?-A VmCm Gm2 Vg Cg Gg av V »\ k3) Ggkl + J3t

k-On Gm VgCg Gg І-avVv Vg CgGg-Vm On Gm2 XI k3 - Vm Cm Gm av ft- i-(Cm2 Gm2 Vg Cg Gg2ki2-2CmGmVg2 Cg2 Gg2 Uav І-+2 Vm Cm Gm3 VgCg Ggkl Xlk3-2VmGn2 Gm2 Vg Cg Ggklav V »+ a2 V? Vg Cg Gg-2VhwVi> VgCgGgQ7iGm2X \ k3 + 2Mnav2 V? VgCg Gg Cm Gm + Vn? Cm2 GmA \ \ 2k32 +2 Vm On2 Gm3Jdk3avVv

ПЇ U (2CmGmVg

+ Іх2 On2 Gm4 XI2 k32 +2 Ifa2 Ся? Gro ^ J.1 k3av Vt + Vm2 On2 Gm2av2 Vit2-4VmCm Gm2 VgCgGgavVvXk3)) CgGgVm)}

ki a

-X (f) =. C2 + _Ge

k3

-CmGmVgCgGgkl-avVvVgCgGg-VmCmGn? X \ k3-VmCmGmavVv + (Ch2Gm2Vg2Cg2Gg2kl2-2CmGmVg2Cg2Gg2klavto + 2VmCm2Gm3VgC ^

+ av2 fo2Vg2Cg2Gg2 -2lfacvVi? VgCgGgQ7iGm2 \ ik3 + 2faav2ft2VgCgGgCmGm + m ^ U {2CmGmVgCgGgVm))

+ at

+2 Vm Gm3 X \ k3avVv + m2 On2 Gm qv2 V? - АШСт} CmGmVgCgGgkI + avVi> ygCgGg + lfaCmGm2Xlk3 + lfaCmGmQvVi> + (^

+2 Vm Cm Gm3 Vg Cg Ggkl XI k3 - 2 Vm Cm Gm Vg Cg Ggkl cv Vi> + a? Vv2Vg2Cg2Gg2- 2VmavVvVgCgGgCmGm2Xlk3 +2 Vmw2V> 2VgCgGgCmGm + Vm2 Cm2 GmAX \ 2k32 +2 Ш2 Cm2 Gm3 X \ k3a * V * + Vm CmGma? V?

lYl-m <& GmX \ k3-VmQnGmwV> + (Cm Gm2Vg2 Cg2Gg2kl2-2CmGmVg2Cg2Gg2kIavV * +2 VmCm2 Gm3 VgCg Ggkl X \ k3-2VmCm Gm2 VgCg Ggkl avV »+ av2 V? Vg Cg Gg Vv VgCgGg On GmX \ k3 ^ 2Vm av2 Vv2VgCgGgCmGm

іуі l / (2CmGmVg

+ 2 Cm GmAX \ 2k32 +2 Vn? CmGmX \ k3avV * + Vm On2 Gm2 a2V?-AtfnCmGm2 VgCgGg avV> Xk3) lf (2CmGmVgCgGgVm),

Pfo Cm Gmav 1> \> - C & t

+ ІЛ2 Cm2 Gm2av2 Vv2-4VmCm от2 VgCgGgavl> \> Xk3) ChGmVgCgGgkl + avVvVgCgGg + lfaQnGm2Xlk3 + lfaCmGmavft + (Qn2 Gm2Vg2Cg2Gg2kl2-2CmGmVg2 Cg GgklavVv +2 VmCm2 Gm3 VgCgGgklX \ k3-2VmOn GmVgCgGgklavVv + a2 V? Vg Cg2 Gg2-2Vm avVv VgCgGg Cm Gn? X \ k3 + 2Vmav2V? VgCgGgCmGm ^ Vm2Cm Gm4 X \ 2 k32 +2 Vm2 Cm2 Gm3 XI k3 av ft + Vm CmGma? V? U { 2Vm Cm Gm VgCgGg),

-4 Vm Cm Grn VgCg Ggav ftxH)

Vm On Gm XIW - C * e

\ CmGmVgCgGgkl + avVv VgCgGg + 1fotQn Gm2X \ КЗ + Vm Оя Gfacv ft + (Gn2 Gm2 Vg Cg Ggk \ ^-7Cm Gm Vg Cg Gg2 klavVt +2 Vm On2 Gm3 VgCgGgklXl k3-2VmCm2Gm2VgCgGgkIavVv + av2 V? Vg Cg Gg - 2 VmavVv VgCgGg Cm Gm2 XL КЗ +2 йі й2 V? VgCgGg Cm Gm lt {7VmCmGm

+ lfa2Qn2GmAXl2k32 + 2Vm2Cm2 Gm2 M k3 av W + Ifa2 Cm2 Gm2 av2ft2-4VmCmGm2VgCgGgavV)> \ k3) VgCgGg).

{. - {Cm Gm Vg Cg Ggkl + av ft Vg Cg Gg + Vm Cm Gm2 M k3 + Vm Cm Gtoavft + (

CmGmVgCgGgkl + JXt Cm2 Gm2Vf? Cg2 Gg2kl2 -2Qn Gm Vg Cg2Gg2ki av ft +2 Jfa Cm2 Gm2 VgCgGgk! Xlk3-2Vm On2 Gm2 VgCgGgklsvVv + av2 Vr2Vg2Cg2Gg2-2VmavVvVgCgGgCmGm2Xik3 +2 Vmav2 ft2 Vg Cg Gg On Gm + Vm Cm GmX \ 2k32 \ I (2VmCmGmVgCgGg).

IfaQnGmav

+2 Ш2On2Gm2X \ k3avft> + Wn2Qn2Gm a2ft2 - ОлGm2VgCgGgavVvXk3)

/ / t, ^ t, 2. "V ^-Оя GmVg CgGgkl -avV * VgCgGg-Vm Cfo Gn? X \ k3-VmGmGmw ft + (. K> +2 kiJ2VmCm Gm-2J3t

<& 2 + av2V? VgCgG ^ -2VmavV * VgCgGgOn (to2X \ k3 + 2Mav2V? VgCgGg ^ Cm GmAX \ 2k32

t

U {2CmGmVgCgGgVm),

XVmCmGm

+2 Vn? Cm2 Gm2Uk3avVt + fa2Cm2Gm2av2Vv2-4mCmGm2VgCgGgavVvXk3) КЗ-2 С / с

{Cm Gm Vg Cg GgU + av ft Vg CgGg + Vm Cm GmXX k3 + Vm Cm Gmav ft + {Cm2 Gm2 Vg2 Cg2 Ggkl2? 2QnGmVg2Cg2Gg2klavVv ^ 2mQn2Gm2VgCgGgklX [k3-2l ^ Cm2Gm2VgCgGgklavV \> + av2V »2yg2 Cg2 Gg2-2tfawVvVgCgGgQnGm2Xlk3 +2 Vmav2Vv2VgCgGgQnGm + lfa2 ^ и

+ ї ^ ТА2 Ол2 Єт4гі2 і: 32 + 2 ІЛ2 Ої2 Gra3 XI jtJ cv ^ + № ї2 On2 Gm2 tjv2 г ^ 2 - 4 ї ^ з Ол Gm2 rg Cg Ggcv Z ^ X jtJ) Jl / (2VmCmGm

4 CZ GS) (y2 Q2 Q2 kl2_2CmGm Vg2 Cg2 Gg2 klavVv +2 VmCm2 Gm3 Vg Cg Gg Кim k3-2VmCm2 Gm2 VgCg Ggkl avft + av2 V? Vg2 Cg2 Gg-2 Vmav V * VgCg GgCm Gm2X \ І +2 Vmav2 V? VgCgGgCmGm

+ ^ ХГ + Ол ^ cv ^ ^ - 4 ВЕТ Оя Cg Gg av Л H) '

Cm Gm Vg Cg Gg kl + av Vv Vg Cg Gg + Vm Cm Gm'2 Xi k3 + Vm Cm GmwVv ^ <^ 2 GmVg Cg Ggkl2-2CmGmVg Cg GgklavVv +2 Ш Cm Gm3Vg Cg Ggkl Xi k3-2 Vm Cm2 Gm Vg Cg Ggkl av Vi> + av2 ft2 Vg2 Cg2 Gg2 - 2 Phi av ft Vg Cg Gg On Gm2 XI k3 +2 VmQ2V? VgCgGgCmGm \ Vm Cm GmAX \ 2k32 +2 Vm Cm2 Gm3 Wk3civV »+ Vm2 Cm2 Gm2 a2V? I *

.2

l / (2VmCmGmVgCgGg).

XVmCmGm k3 + C3t

+ Vm2Cm2 Gmav2 V?-AVmCmGm2 VgCgGgavV »Xk3)-CrnGrnVgCgGgkl-avVvVgCgGg-m <^ Gm \ \ k3- manGmMVv + ^

-ICmGmVg Cg GgklavVv ^ 2VmCm2 Gm VgCgGgklX \ k3-2VmOr? Gm2VgCgGgklavV »+ av2V? VgCgGg-2VmavlfrVgCgGgCmGn? X \ k3 +2 Vmav2 V? VgCgGgCmGm + Vn2 Cm2 GmAXl2 Кз2 + 2ЇЇП2 Cm2 Gm3Xik3avW

1

l / (2CmGmVgCgGgVm))

\ Vm Cm Gm a2 V?-AVmCmGm2VgCgGgavlfrXk3))

avVvVgCgGg-_C3t

-CmGmVgCgGgkl-avV ^ VgCgGg'rnCmGm2Xlk3-VmCmGmavVv + {Cm2Gm2V

-2CmGmVg2Cg2Gg2klavVv +2 mCm2Gm3VgCgGgklX \ k3-2 ^ Cm2Gm2VgCgGgM V ^ VgCgGg

-2VmavVvVgCgGgCmGmX \ k3 +2 Vmav2 V? VgCgGgCmGm + Vm2Cm2GmAXl2k32 + 2Vm2Cm2Gm3Xlk3avft (Cm Gm2Vg2Cg2Gg2kl2

+ Vm2 On2 Gm2 av2 V?-AVmCmGrn2 VgCgGgavfoXk3)} U (2CmGmVg CgGgVm),-2CmGmV ^ Cg GgklavV »+2 VmCm2 GmVgCgGgklXW -2VmCm2 Gm2 VgCg Ggklav V ^ + av2 V? VgCgGg-2VmavV> VgCgGgCmGmX \ k3 +2 mav2 V? VgCgGgCmGm + Vm Cm2 GmAX \ 2k32 +2 Vm2 Cm Gm Xlk3avV *.

GnGmVgCgGgkl + avVvVgCgGg + WnCmGm 11І

(ї)

+ ІП2 Cm Gm2 av2 V?-AVmCmGm2 VgCgGgavV »Xk3) + _Cfe + VmQnGmavV> + (Cm2 Gm Vg Cg2 Gg2kl2-2Cm Gm Vg2 Cg2 Gg2klavVv +2 Vm Cm Gm VgCg GgklXX k3-2VmCmGm2VgCgGgklcvVv + av2 V? VgCgGg-2 ^ avV * VgCgGgCmGmX \ k3 +2 Vmav2 V? VgCgGgCmGm

/ / (2ІяОі <Змї% <і < %),

йу ft Kg CgGg,

? 4 Vm Cm Qrri Vg Cg Ggav ft Ш)

JM 4

Ge

HDaGfoKgCgGgU-flvftKgCgGg-ftiOKGA ^

-2 0nG ^ Kg2Cg2Gg2jtIflvft + 2ftiG42G ^ 3rgCgGg ^ XlW-2 № j0ji2 Gm2 VgCgGgklavft + av2 K> 2Vg2 Cg2 Gg2 -2 ^ flv ft Kg CgGg Cm Gm2 \ ik3 +2 l> hQv2 ft2 VgCgGg Оті Gm + Vm2 Cm2 Gm4X \ 2k32 +2 Vm2 On2 Gm3Uk3avK> iYl

.2.

KCmGmVgCgGgkl

1 / (2 Cm Gm Vg CgGg Vm),

+ GmVm C4e

+ fti2 On Gm2 a2 W2 - 4 Vm Cm Gm2 Vg Cg Gg av ft X k3) + av ft VgCgGg + Vm Cm Ст> 1КЗ + ШОпОтач] Ь + (Ст2Ст Vg Cg Gg kl2-2CmGmVg Cg GgklavVv + 2 ^ 0?] 2 (friVgCgGgmtJtf-2fti0fl2 VgCgGgCmGm2X [k3 +2 ttnav2Vi> 2VgCgGgOnGm + Vm2 Cm2 GmAX \ 2 k32 + 2Vm2 Cm2 GmX \ k3 flvft + fti2 Cm2 Gm2 a2 ft2! / (2VmCmGmVgCgGgl

-CIVgGg)

f (VgGg)

-4 Vm Cm Gm VgCgGgavVvXk3))

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.2 Аналітичне рішення моделі. "
 1. 3.7 Короткі висновки.
  аналітичного рішення. Отримано загальний аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші. Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5 , 4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних вологості (1.7%
 2. 2.3 Короткі висновки.
  аналітичного рішення. Пошук математичної моделі, що дає адекватне аналітичне рішення у вигляді функціональних залежностей, є завданням третього
 3. 3.3 Рішення задачі Коші
  аналітичного рішення розробленої моделі. Щоб оцінити, яка з моделей ряду M_L_YP є найбільш адекватною загальної моделі М LT, проведемо ряд порівнянь. Для цього порівняємо рішення модифікованої системи з різними коефіцієнтами Ry з відповідними базовими моделями. Тобто модель M_L_YP_RV1 з M_LT_RV1, а модель M_L_YP_RV2 з M_LT_RV2. Результати порівняння
 4. ВСТУП
  аналітичного рішення динамічної моделі. Пошук аналітичного рішення обумовлений завданням отримання оптимальних алгоритмів керування. Перевагою базуються на аналітичних залежностях алгоритмів є висока швидкість вироблення керуючих впливів в умовах управління в реальному часі в порівнянні з алгоритмами, створеними на основі чисельних рішень. Для вирішення
 5. Основні моделі управління розвитком регіону
  вирішенні практичних проблем управління економікою регіону: при побудові регіональних типологій, регіональному ситуаційному аналізі, розробці прогнозів, імітації наслідків здійснення соціально-економічних заходів на регіональному рівні, обгрунтуваннях параметрів фінансово-економічних механізмів та ін Сфера ефективного застосування математичного моделювання обмежується, головним
 6. Тема 5 . Теорії поведінки особистості в конфлікті
  рішень з управління цим конфліктом необхідно враховувати типові моделі поведінки особистісних суб'єктів конфліктної взаємодії. У справжній темі розглядаються деякі теорії, що розкривають поведінку особистості в конфлікті, обумовлене різними факторами. Матеріал для самостійного вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії В
 7. 3. Рішення задачі ідентифікації (розпізнавання образів).
  рішення S про його істинному стані з урахуванням імовірнісних характеристик можливих помилок при контролі, похибок виконуваних вимірювань і перешкод. Умовно це завдання можна назвати етапом побудови моделі контрольованого об'єкту і безпосереднього контролю ОУ. ??За прийнятою термінології процес побудови моделі об'єкта називається ідентифікацією оператора ф. На практиці оператор ф
 8. 2 . Новизна
  рішення є здійсненним і заявником розроблені і відображені в заявці конкретні кошти, достатні для його втілення в життя. Ні сфера використання корисної моделі, ні позитивний ефект, який дає впровадження корисної моделі, ні масштаби використання юридичного значення для надання охорони заявленому рішенням не мають. Однак промислова придатність увазі
 9. 1. 9 Короткі висновки.
  рішення, інші описують лише то конкретну установку або сушку конкретної речовини . Таким чином, вибір прийнятною математичної моделі грунтується на тому, що вона повинна бути найбільш загальної, а також не занадто складною для вирішення. Для поліпшення роботи сушильної установки оптимізація управління повинна здійснюватися за критерієм мінімуму енергетичних витрат на технологічний
 10. Роль системи 5
  рішення, яке відхилить загальний курс всієї моделі, а послідовне відхилення поверне його мало не в протилежний напрямок. Аналогічно можливий варіант, коли заради адаптації система 4 змінює небудь у внутрішньому пристрої моделі, наприклад, в системі 1, тим самим перевівши систему в стан, відрізняю-щееся від покладеного, відхиляючись від загальної мети системи. Саме для регулювання
 11. АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  аналітичної філософії по праву вважається однією з відмінних рис інтелектуальної культури XX століття. Біля витоків цього напрямку філософського знання стояли англійські філософи Джордж Едвард Мур (1873-1958) і Бертран Рассел (1872 - 1970), а також німецький логік і математик Готлоб Фреге ( 1848 - 1925). Аналітична філософія успадковує традиції вивчення підстав знання - як у його
 12.  Модель економічної взаємодії регіонів
    рішень в багаторегіональної системі допомогою ринкового механізму. Вона базується на фундаментальних поняттях теорії міжрегіональних економічних взаємодій, що розглядалися у підрозділі. МЕВР являє собою систему оптимізаційних моделей окремих регіонів, пов'язаних між собою умовами рівноваги попиту та пропозиції на національному ринку (рис. 2). Рис. 2 Схема
 13.  І. Загальні положення
    рішення, що відносяться до конструктивного виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин (п. 1 ст. 5 Патентного закону РФ). Корисна модель - новий для російського патентного права об'єкт, практика охорони якого поки лише починає складатися. У цьому зв'язку для з'ясування основних його ознак може виявитися корисним порівняльний аналіз відповідних
 14.  Парсонс Толкотт (1902-1979)
    аналітичної логіко-дедуктивної теорії людської дії як основи вирішення приватних емпіричних завдань. Згідно Парсонса, людська дія - самоорганизующая система, специфіка якої в символічності (в наявності символічних механізмів регуляції: мова, цінності і т.д.), в нормативності (тобто в залежності індивідуальної дії від загальноприйнятих норм і цінностей) і в волюнтаристичности
 15.  Трирівнева технологія обробки інформації в ІТКМ
    аналітичних центрах ІТКМ будується за схемою (рис. 39), що включає три рівні: оперативної обробки транзакцій (OLTP); оперативної аналітичної обробки (OLAP); підтримки процесів прийняття рішень (DSS). На першому рівні йде збирання, первинна обробка та накопичення даних в первинних базах даних та документів ІТКМ. Тут інформація доступна для синтаксичних і семантичних коригувань.
 16.  Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
    аналітичні дані, що стосуються прогнозування темпів відтворення ресурсів, оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази в частині зміни: а) джерела мобілізації, б) користувача. Ці дані, хоча і мають аналітичний характер, отримані, в основному, експертним шляхом, є первинними і, як наслідок, підлягають подальшій обробці та аналізу поряд з
 17.  СТАТТІ У ЕКОНОМІЧНОЇ ПРЕСІ 156.
    вирішення / / Банківські технології, 1999, № 10. 224. Фетисов Г. Фактори, що визначають надійність комерційних банків. Рейтинги банків / / Фінансовий бізнес, 1998, № 3. 225. Черняковский А. Перспективи подолання банківської кризи в Росії / / Питання економіки, 1999, № 5. 226. Шаронов А.Г. Банківський капітал: питання і рішення / / Банківська справа, 2001, № 1. 227. Юденков Ю., Шмельов К. Оцінка
 18.  4.5. Інформаційно-комунікаційна мережа ІТКМ
    аналітична мережа ІТКМ Рішення другої частини завдання - побудова розподіленої інформаційної системи ІТКМ - залежить від рівня інформаційних послуг, які в рамках своїх повноважень вона поса-Держкомстат Федеральне казначейство Центральне сховище Нормативно-довідкова інформація е про Інформаційні ресурси казначейства О в | Контроль і управління якістю | ІІКЦҐ ГЇйкЩ "