Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Вильковский М. . Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010 - перейти до змісту підручника

АНА літичних ПСИХОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ Карла Густава Юнга. АНТРОПОМЕТРІЗМ В АРХІТЕКТУРІ

На усвідомлену професійну діяльність

архітектора, сформовану в процесі навчання,

безсумнівно впливають несвідомі аспек-

ти психіки - приватне і колективне несвідоме.

Описуючи структуру психіки, Юнг зазначає, що кол-

колективне несвідоме проявляється через археті-

пи, які є плодами численних по -

повторень індивідуальної поведінки поколінь в тих

чи інших ситуаціях. «Колективне несвідоме

не розвивається індивідуально, але отримано по спадщину-

ству» [21. - C. 13]. Архетипи - це не конкретні образи

або зразки поведінки, а, швидше, потенційно зало-

женние можливості вступати тим чи іншим чином.

Юнг зазначає, що архетипи притаманні навіть поведінки

тварин. Архетипи являють собою, на думку

Юнга, абсолютно точну аналогію інстинктів. «Ар-

хетіп - це сам по собі порожній, формальний елемент,

якась a priori дана можливість певної форми

уявлення» [21. - C. 49]. Особливість колективно-

го несвідомого полягає в тому, що воно завжди

іншої статі. Тобто колективне несвідоме мужчи-

ни жіночої статі і навпаки. У випадку з архітектурою,

якщо врахувати, що більшість архітекторів чоловіки -

їх колективне несвідоме представлено жіночому-

59

ЗАХІДНА СОЦІОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРИ

ми архетипами, насамперед архетипом аніме і архе-

типом матері [21 . - C. 107]. В описах Юнга жіночі

архетипи аніме і матері мають протоархітектурние

риси. У дуже вузькому сенсі жіноче начало - це рід-

ник, печера, воронка, отвір, всяка порожниста ємність

та ін [21. - C. 50]. Крім того, Юнг зазначає, що є

чоловічі і жіночі числа. Так, чоловічого начала соот-

ветствует непарна цифра три, а жіночому парна - че-

тире. «Між Троичность і четверичной завжди

зберігається протилежність чоловічого-жіночого,

але при цьому четверичной є символом цілість-

ності, а троичность - ні. Адже одна троичность завжди

передбачає іншу (алхімія). З синергетичної точ-

ки зору, протилежність передбачає потен-

ал, а там, де є потенціал, є можливість подію-

ку (адже напруга протилежностей прагне

до зрівнювання) »[21. - C. 168]. Це добре поєднується

з античною теологією арифметики. Так, у навчаннях ПІФу-

горейцев зазначалося, що жіночому початку відповідними-

ют парні цифри - два і чотири, а чоловічому - цифра

три. При цьому цифра чотири ще й перша цифра-фігу-

ра: чотири кута утворюють чотирикутник [74. - C. 12].

Можна припустити, що це пов'язано з біологічно-

ми особливостями розвитку життя на Землі. Відомо,

що більшість великих тварин на Землі є

тетраподами і всі вони мають одну спільну особливість:

чотири кінцівки, кожна з яких закінчується

п'ятьма пальцями. Те, що динозаври, кити, звірі, птахи,

люди і риби тетраподи, мабуть, говорить про їх від-

ходінні від одного предка [75. - C. 445]. Є питання

і за більш складним аналогій між гармонійними

знахідками в архітектурі та біологічними основа-

ми життя. Так, один з кращих архітекторів російського

авангарду К.С. Мельников (як і багато інших, до речі)

дуже часто у своїх творах в 1920-1930-ті роки,

60

АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРИ Карла Густава Юнга.

АНТРОПОМЕТРІЗМ В АРХІТЕКТУРІ

в тому числі - будинку-майстерні в Кривоарбатському пере-

улке, використовував гвинтові сходи [76. - C. 191], а з-

вестно, що це точна копія будівлі ДНК - прапора-

тая подвійна спіраль, відкрита пізніше [75. - C. 532].

Що це - випадковість чи у гармонії одні й ті ж за-

кони незалежно від її матеріального проявляєтьсянями

ня? Доречно також згадати, яке значення квадрату

надавав один з авторів безпредметності в мистецтві

Казимир Малевич. Чорний квадрат був головною фігу-

рій супрематичного міропостроенія. За представле-

ніям Малевича, квадрат під енергетичним напором

починав обертатися і перетворювався на чорний круг - вто-

рую головну фігуру . Далі квадрат ділився енерге-

ческим напором навпіл, його половинки роз'їжджалися

вгору-вниз і поверталися, перетворюючись на третю

головну фігуру - «хрестоподібні площині».

Мале-

вич називав чорний квадрат матеріальним втіленням-

ем нового бога, оскільки поділом та трансформацією

він породив цілий світ - аж до архітектури [77. -

С. 14]. Малевич зазначав, що «рух точки створює

лінію, рух лінії - площина, площині - куб.

Рух куба - куля, точку; він теж шестигранна точ-

ка »[78. - C. 405]. Олександра Шатських, напевно, права,

коли відзначає, що Малевич «передбачив рух

мысличеловечества.ТеорияБольшоговзрыва, яка говорить,

що з крихітної точки, Нулі з'явився Всесвіт, гос-

подстве, як ми знаємо, в сучасній космології »

[77. - С. 13]. Вплив архетипів, чоловічого і жіночого

почав на архітектуру добре узгоджується з даними Бур-

дье про Кабільських архітектурі, розглянутими нами

вище . Крометого, ещеВітрувій, работавшійпріЮліі

Цезарі, при описі класичного архітектурного

ордера справедливо порівнював доричний ордер з чоловік-

ської строгістю, ионический - з жіночою красою,

а коринфский - з девічеськой ніжністю [79. - C. 75].

61

ЗАХІДНА СОЦІОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРИ

У ХХ столітті свою мрію про ідеальну «пропорциональ-

ної сітці »зміг втілити швейцарець, як ніхто інший

вірив у месіанську передпризначеність архитек-

тури, - Шарль Едуар Жаннере, з 1925 року працював

під псевдонімом Ле Корбюзьє. Свій Модулор Ле Кор-

бюзье створив у заснованої на Золотому перетині системі

пропорційних величин, назва якого, най-

денное в 1945 році, злилося воєдино з емблемою - изоб-

раженіем гіпертрофовано-мускулистої чоловічий

фігури з піднятою рукою; фігура людини супроводжувалосяється

лась переплетающимися спіралями «червоного» і «синьо-

го» низки розмірів, зростаючих в пропорції Золото-

го перерізу рядів Фібоначчі. Фігура людини заввишки

183 см (6 футів) з піднятою на висоту 226 см одній ру-

кой і опущеною до 86 см іншою рукою вписана в пря-

моугольнік, що складається з двох квадратів, що поділяють фі-

гуру навпіл на рівні сонячного сплетіння на висоті

113 см [80. - С. 60]. Таким чином, «ордер» Ле Корбю-

зье - це прямокутник, що складається з двох квадратів

з третім квадратом, вписаним всередину двох на висо-

ті, відповідної Золотому перетину. Корбюзьє був

упевнений, що дана система застосовна і в архітектурі,

і в механіці, де важливо враховувати пропорції і масштаб

людського тіла [80. - С. 55]. Альберт Ейнштейн так

відгукнувся про Модулоре Ле Корбюзьє: «Це гамма пропор-

ций, що полегшує створення хороших речей і затруд-

няющая поява поганих »[80. - C. 54] [81. - C. 54].

Про значення Золотого перетину в архітектурі і про со-

розмірності з масштабами людського тіла писав

ще Вітрувій [79. - С. 61], а Лука Пачолі присвятив Зо-

лотому перетину цілий трактат, звернений в чому

до архітекторів і названий їм «Божественна пропор-

ція », багато прикрашений шістдесятьма ілюстрації

ціями самого Леонардо да Вінчі [82]. Флорентійський

зодчий Антоніо Аверліно на прізвисько філарія-

62

АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРИ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА.

АНТРОПОМЕТРІЗМ В АРХІТЕКТУРІ

ті, що працював в Мілані при дворі герцога Сфорца

в 1451-1464 роках, грунтуючись на навчаннях Вітрувія

і Альберті створив «Трактат про архітектуру». У ньому

він стверджував відповідність між людиною і здани-

ем. Суть твори, побудованого у вигляді діалогів,

полягає в тому, що архітектура народжується з чоло-

веческих потреб і бере свій початок від прими-

тивной хатини. У цьому, за Філареті, полягає на-

чало будівель і пропорційності архітектурних

ордерів людській постаті. Архітектура трактується

як живий організм, що має свій життєвий цикл

і батьків (замовник і архітектор). Антропометрізм

архітектури Філареті бачить в різноманітності і унікальний-

ності будівель: «Ніколи ви не зустрінете будівлю?, Ко-

торое повністю було б подібно іншому будовою,

формою або красою. Вони більше, менше, середні

за розмірами, красиві, подурнее, потворні і зовсім

виродки, як і самі люди »[83. - C. 21].

Можна також з достатньою часткою впевненості

стверджувати, що творчість найстарішого з нині живу-

щих великих архітекторів Оскара Німейєра знаходиться

під впливом жіночих архетипів колективного Бессо-

знательно, що видно за зовнішніми обрисами, ізгі-

бам ліній і округлим формам його архітектури.

Ось як

сам маестро говорить про це: «Мене зовсім не привлека-

ють прямі кути. Втім, як і пряма лінія - груба,

негнучка, створена людиною. Що мені до вподоби, так

це вільний і чуттєвий вигин. Той вигин, який

я бачу в горах моєї країни, в звивистих руслах її річок,

в хмарах на небі, в тілі коханої жінки. З вигину

створена вся Всесвіт, Всесвітня крива Ейнштейна »

[84. - C. 20]. І навпаки, творчість головною архитек-

турной примадонни, лауреата Пріцкерівської премії

ЗахіХадід (пожелавшейполучитьеенародинерусского

супрематизму в Санкт-Петербурзі в 2004 р.), пронизане

63

ЗАХІДНА СОЦІОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРИ

чоловічим началом її колективного несвідомого .

Досить звернути увагу на кілька її про-

винищень, щоб це відчути. Це, перш все-

го, будівля управління виробничим комплексом

BMW в Лейпцигу (2002-2005), науковий центр Воль-

фсбург (Фаено-Центр) у Німеччині (1999-2006) і Націо-

нальний центр сучасного мистецтва в Римі (у будів-

тельстве з 2003 р. ). Національний центр сучасного

мистецтва в Римі відноситься до проектів, де автор вдих-

оновлюється не природою і її ланшафта, а урбаністів-

тичними багаторівневими розв'язками. Образ об'єкта

нагадує кілька гігантських розвідних ключів,

розташованих поруч і один на одному. Сама Хадід, гово-

ря про проект, оцінює його як «урбаністичну» при-

завивки навколишнього її різномастої архітектурі. Автор

визначає Центр як квазіурбаністіческое поле з сет-

чатой ??і пористою структурою? [85. - C. 78]. Описуючи

науковий центр Вольфсбург, Хадід пише про «незвичайною

Волюметричне (об'ємної) структурної логіці", не-

 стандартних геометричних просторах, «вафель- 

 вих »структурах і рельєфах покриттів і стін,« кратер- 

 ном ландшафті »нижнього ярусу [85. - C. 82]. І нарешті, 

 якщо уважно поглянути на будівлю управління про- 

 виробничих комплексом BMW в Лейпцигу, створює- 

 ся враження, що це якась пружна «мускулиста» 

 структура, пронизана артеріями і венами і повно- 

 стю оголена від шкіри, з демонстративно відкритої 

 міццю і динамікою [85. - C. 197]. Описи говорять 

 самі за себе. 

 Говорячи про застосування методу аналітичної пси- 

 хологіі до художньої творчості, Юнг звертає 

 увагу на дві різні установки автора при роботі 

 над твором - інтровертивним, звернену 

 на переживання внутренного досвіду (посилається на дра- 

 ми Шиллера), або екстравертівний, де суб'єкт по- 

 64 

 Цивілізаційних СОЦІОЛОГІЯ 

 АРХІТЕКТУРИ ПИТИРИМА СОРОКИНА 

 картаючи «вимогам об'єкта» (як у другій частині 

 «Фауста» або в «Заратустре» Ніцше). У першому випадку 

 мова йде про свідоме і навмисному творче- 

 стве, у другому - про породження несвідомої при- 

 пологи. Джерелом символічного в мистецтві є- 

 ється «колективне несвідоме», утілюване 

 в архетипах. Повнота втілення архетипів, за Юнгом, 

 і визначає глибину художнього твору 

 і ступінь його художнього впливу. Більше того, 

 звернення до тих образів колективного бессознатель- 

 ного, зміст яких найбільшою мірою від- 

 ветствует потребам епохи, утворює художній- 

 ве напрямок. Мистецтво не тільки коригує 

 свідомі установки індивіда, але і являє 

 «Процес саморегулювання в житті націй і епох». 

 Говорячи про народження художнього твору, 

 Юнг порівнює його з зростаючим з грунту деревом або 

 дитиною в материнській утробі. При цьому зростаюче 

 твір він називає «автономним комплексом», 

 який спочатку розвивається неусвідомлено, але в міру 

 набирания сил переступає поріг свідомості. Виробленою 

 сень протягом не асимілюється з свідомістю, а перебуває з ним 

 в стані перцепції. Тобто воно сприймається созна- 

 ням, але не може їм свідомо управлятися, і розви- 

 ється за законами своєї внутрішньої логіки, стаючи 

 автономним [86. - С. 344-367]. Це повною мірою відно- 

 сится і до архітектурного творчості. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "АНА літичних ПСИХОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ Карла Густава Юнга. АНТРОПОМЕТРІЗМ В АРХІТЕКТУРІ "
 1.  Вильковский М.. Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010

 2.  Карл Густав Юнг (1875-1961)
    аналіз медіумічного трансу, зіставляє його з галюцинаціями, затьмаренням стану-ІІ розуму. Він зазначає, що у пророків, поетів, засновників сект і релігійних рухів спостерігаються ті ж стани, які психіатр зустрічає у хворих, занадто близько підійшли до "священному вогню", - так близько, що психіка не витримала, стався розкол особистості. У Пророків і поетів до їх власного
 3.  Тема 53. Неофройдизмі К. ЮНГА І Е. Фромм 1.
    аналізувати вплив З.Фрейда на психологію і філософію ХХ століття, назвати основних його послідовників, охарактеризувати їх вчення. Потім більш детально зупиніться на найвідомішому з них Карлі Юнге. Вивчивши запропоновану літературу, постарайтеся зрозуміти відмінність їх концепцій. Якщо З. Фрейд (див. тему 52) займався аналізом несвідомого на індивідуальному рівні, то його учневі належить
 4.  ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ МЕТОД А.В. Іконнікова. ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРНИХ Утопії
    психологією, культурологією, се-Міотікі і пр. Простір і час у битованії архітектурної форми Автор зазначає, що архітектурний об'єкт завжди співвіднесений з людиною і включений в людську діяль-ність, розгорнуту в часі як матеріальний і як ідеальний об'єкт
 5.  Якісні характеристики видів мистецтв і їх взаємодія
    архітектура зародилася в глибокій старовині. Як область мистецтва архітектура оформляється в культурах Дворіччя і Єгипту, вона досягає розквіту і отримує авторство в Стародавній Греції і Римі. У трактаті архітектора Вітрувія «Десять книг про архітектуру» народжується теоретичне знання про цю сферу людської творчості. Домінуючим видом мистецтво стає в епоху Середньовіччя. В епоху
 6.  філософія Карла Ясперса
    філософія Карла
 7.  СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.
    архітектура і скульптура відрізняються витонченістю строгістю ліній. Римська скульптура урочисто звеличувала значимість римських полководців, цезарів. Класові принципи давньоримської етики та естетики. Амфітеатр Флафія в Римі (Колізей). 75-80 - і рр.. Колізей - багатофункціональне архітектурна споруда. Це - досугово-видовищне будівля (цирк, театр, місце для битви гладіаторів. {Foto32}
 8.  Шведська війна 1788 - 1790 років
    ана у Роченсальма 28-го червня - і цією справою війна закінчилася. Густав III перший зав'язав переговори і світ, що підтверджував з1а1із ^ V ^ о ап1е, був підписаний в Ревелі 3-го серпня 1790. Війна 1788 - 1790 років з достатньою ясністю показала, що для Швеції, навіть за найсприятливіших для неї обставинах, боротьба з Росією є справою вже безнадійним. Часи Густава -. Адольфа,
 9.  Глава 9. Гегельянцем ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX в. ФІЛОСОФІЯ Людвіга Фейєрбаха І КАРЛА МАРКСА
    Глава 9. Гегельянцем ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX в. ФІЛОСОФІЯ Людвіга Фейєрбаха І КАРЛА
 10.  АРХІТЕКТУРА ВІД МЕГА ЛІТА ДО мегаполіс в РОБОТАХ Д. Швідковскій
    аналізу соціальних аспектів архітектури архітекторами ле-жит і робота ректора МАРХИ Дмитра Швідковского «Від мегаліта до мегаполісу» [42]. Автор сам каже, що книга не містить складних теоретичних викл-док, але є спроба висловити ставлення до зодчества як до великого мистецтва, і що технічна сторона проектування і будівництва витіснила в настою-ний
 11.  1. Предмет і завдання вікової психології
    ана з іншими облас-тями психології: загальної психологією, психологією чоло-
 12.  Місце соціології архітектури в структурі загальної соціології
    архітектури для визначення цієї галузі науки, в лютому 2007 року на засіданні у Франкфурті Гер-берт Шуберт (Кельн) використовував поняття соціології міста як вихідну точку для більш докладного роз-гляду соціології архітектури, в тому числі для розмежування соціології архітектури та соціології міста. У першій запропонованої ним системі взаимосвя-