Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиПідручники, шпаргалки з хімії → 
« Попередня Наступна »
Алена Ігорівна Титаренко. Шпаргалка з органічної хімії, 2010 - перейти до змісту підручника

75. Аміди кислот

Характерні особливості амідів кислот:

1) це похідні цих кислот, в яких гідроксильна група заміщена на аміногрупу, наприклад: а) оцтова кислота - СН3 - С (О) - ОН, б) амід оцтової кислоти - СН3 - С (О) - NН2;

2) загальна формула амідів RCONН2;

3) функціональна група С (O) NН2 називається амідогруппой;

4) назви амідів походять від назв кислот, з яких вони утворилися, з додаванням частини - амід;

5) аміди виходять шляхом нагрівання амонійних солей карбонових кислот;

6) аміди також виходять під дією аміаку на складні ефіри: RCOOR? + NH3? RCONH2 + R? OH;

7) амід мурашиної кислоти - це рідина;

8) аміди всіх інших кислот - це білі кристалічні речовини;

9) нижчі аміди добре розчинні у воді;

10) водні розчини амідів дають нейтральну реакцію на лакмус;

11) найважливіша властивість амідів - це їх здатність до гідролізу в присутності кислот і лугів.

При цьому утворюються кислота та аміак: RCONH2 + H2O? RCOOH + NH3;

12) до амідам кислот відноситься сечовина.

Особливості сечовини:

а) сечовина - це кінцевий продукт азотистого обміну в організмі людини і тварин;

б) вона утворюється при розпаді білків і виділяється разом із сечею;

в) сечовину можна розглядати як повний амід вугільної кислоти: НО-С-О = ОH - вугільна кислота, Н2N-СО-NН2 - сечовина;

г) сечовина, або карбамід, - це біла кристалічна речовина, яка добре розчиняється у воді;

д) вперше вона була отримана німецьким вченим Велером в 1828 р. з цианата амонію :

NH4OC? N? H2N-CO-NH2;

е) це перше органічна сполука, яке отримали синтетичним шляхом.

Способи отримання і застосування сечовини:

1) у промисловості сечовина виходить з оксиду вуглецю (IV) і аміаку при нагріванні (150 ° C) і високому тиску: СO2 + 2NН3? Н2N-СО-NН2 + Н2О;

2) з сильними мінеральними кислотами сечовина утворює солі: H2N-CO-NH2 + HNO3? H2N-CO-NH2? HNO3;

3) сечовина - це цінне висококонцентрований азотне добриво (46,6% азоту), вона широко використовується на всіх грунтах і під всі культури;

4) як джерело азоту сечовину додають у корм худобі як замінник протеїну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 75. Аміди кислот "
 1. 74. Амінокислоти
  кислоти. Будова і фізичні властивості. 1. Амінокислоти - це речовини, в молекулах яких містяться одночасно аміногрупа NН2 і карбоксильная група - СООН. Наприклад: NH2-CH2-COOH - амінооцтова кислота, CH3-CH (NH2)-COOH - амінопропіоновая кислота. 2. Амінокислоти - це безбарвні кристалічні речовини, розчинні у воді. 3. Багато амінокислоти мають солодкий
 2. Неорганічна хімія Кислоти
  кислот За змістом кисню Безкисневі Кисневовмісні Приклади HF, НС1, H, S HNO "HNO,, H.SO. За основності Одноосновні двухосновна | триосновний | чотирьохосновним Приклади H.SiO, HF, HNO H, S, H, S04 HjPO ^. HJAsO ^ За розчинності у воді Розчинні Нерозчинні Приклади НС1, HNO,, Н ^ О, H2Si03, С "Н! 5СООН За січе (ступеня дисоціації у водному розчині)
 3. Складні ефіри
  кислот, отримані заміщенням ОН-групи в карбоксилом кислоти спиртовим залишком-OR. Номенклатура. Назва складних ефірів складається з назви карбонових кислот і спиртів, залишки яких входячи г до складу ефіру. Іноді замість закінчення-ова кислота використовують суфікс-am. Наприклад: етиловий ефір мурашиної кислоти - тгілформпат. Ізомерія. Для складних ефірів характерні три види ізомерії:
 4. Карбонові кислоти
  кислоти - похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп СООН. Класифікація карбонових кислот Ознака Карбонові кислоти Число карбоксильних груп Монокарбонові або одноосновні (одна група СООН); Дикарбонові або двохосновні (дві групи СООН); полікарбонових або багатоосновні (три і більше груп СООН) Будова вуглеводневої радикала, з яким
 5. 4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК
  кислотного збирача ОПСК до флотації жир-ную кислоту додають у водний розчин лугу. При цьому відбувається об-разование солей жирних кислот за схемою: Приготований таким чином реагент подасться у вигляді 10%-й емульсії в пульпу. Утворився аніон RCOO "гідрофобізує поверхню мінералу, закріплюючись на ній полярної групою СООН \ Вуглеводневий радикал R, будучи
 6. Амінокислоти
  кислоти-органічні сполуки, в молекулах яких містяться одночасно аміногрупа NH, і карбоксильная група СООН. Класифікація За кількістю аміно-і карбоксильних груп 1 аміно-і 1 карбоксильная група 2 аміно-і 1 карбоксильні групи 1 аміно-і 2 карбоксильні групи Моноамнномонокарбо-нові кислоти Діаміномонокарбо-нові кислоти Амнноднкарбоновие кислоти
 7. Солі
  кислотних залишків. Сіль являє собою продукт повного або часткового заміщення атомів водню у кіслоті,! або підстави. ОтЛода розрізняють такі групи солей. Групи солей Групи солей Визначення Приклади Середні Всі атоми водню в кислоті заміщені металом KN03. Na, C03, К} Р04 Кислі Атоми водню в кислоті заміщені частково NaHC03, Са (НС03) 2, NaH, P04 Основні гидроксогрупп
 8. Розчинність
  кислоти, підстави і майже всі солі Речовини, які в розплаві або у водному розчині не розпадаються на іони і не проводять електричний струм. До неелектролітів відноситься більшість органічних сполук, речовини, в молекулах яких є ковалентні неполярні зв'язку Теорія електролітичної дисоціації 1. Солі, молекули кислот і підстав у водному розчині розпадаються на позитивно і
 9. Теорія хімічної будови органічних сполук AM Бутлерова
  кислоти СН, СООН-COOR Складні ефіри сн,-соо -с, Н5, етплацетат-NH, Аміногрупа Аміни CkHj-NH,, анілін Функціональна група Назва групи Класи сполук Приклади-NO2 нітрогруп Ннтросоеді-нення CH, NO:, нитрометан-CO-NH, Амідогруппа Аміди CHJ-CO-NH,, амід оцтової кислоти-F,-Cl,-Br,-I галогено-похідні СН, С1, хлористий метил Класи органічних сполук визначаються:
 10. Сірка
  кислоти, сірковуглецю , на вулканізацію каучуку, для отримання віскози. Сірку вживають також для приготування чорного пороху, сірників, світних складів. У медицині сірчані мазі застосовують для лікування шкірних захворювань. Сірчана кислота Сірчана кислота - сильна двоосновна кислота, дисоціює в два ступені: ± 5 н * + hso - hso4-+ so-. Фізичні властивості. Сірчана кислота -
 11. 3.9.1.0жогі хімічними речовинами
  кислот, лугів, фосфору. Деякі хімічні сполуки на повітрі , при зіткненні з вологою або іншими хімічними речовинами легко спалахують або вибухають, викликають термохімічні опіки. Чистий фосфор самозаймається на повітрі, легко прилипає до шкіри і викликає також термохімічні опіки. Бензин, гас, скипидар, етиловий спирт, ефір часто бувають причиною опіків