НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

алфавітно-предметний покажчик

Авторське право 318 агентський договір 542

акредитив 241 акціонерне товариство (АТ) 106 анулювання ліцензії 33 антидемпінгове ліцензія 665 антидемпінгові квоти 665

антиконкурентні дії органів влади і управління 857 антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання 838

оренда державного та комунального майна 441 оренда землі 458 асоціація 123

Банківський кредит 281 банківсько-страхові (офшорні) зони 793 банкрутство 151 безготівкові розрахунки 238 безвідкличний акредитив 739

Вкладний (депозитний) рахунок у банку 237

позапланова виїзна перевірка 166

зовнішньоторговельні зони 792

зовнішньоекономічна діяльність 657

зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною 670

зовнішньоекономічний договір (контракт) 703

зовнішня реклама 921

внутрішня реклама 922

відновлення платоспроможності суб'єкта

підприємництва 150

тимчасове зупинення зовнішньоекономічної

діяльності 693

Гарантії захисту інвестицій 749. 777 державна реєстрація іноземних інвестицій 776 державна реєстрація суб'єктів підприємництва 10 державне підприємство 88

Деривативи 384 діяльність з надання фінансових послуг 820 дискредитація суб'єкта господарювання 904 договір оренди землі 458 договір банківського рахунку 234 договір найму (оренди) 416

договір комісії 535

договір контрактації 406

договір комерційної концесії 560

договір концесії (концесійний договір ) 784

договір купівлі-продажу 364

договір лізингу 465

договір міни (бартеру) 411

договір про спільну діяльність 565

договір про спільну інвестиційну діяльність 789

договір перевезення вантажу 499

договір підряду 477

договір доручення 527

договір поставки 400

договір страхування 523

договір будівельного підряду 485

договір транспортного експедирування 512

договір управління майном 551

договір зберігання 545

договір енергопостачання 409

документарне інкасо 741

документарний акредитив 738

дочірнє підприємство 93

Єдиний податок 19

3 природна монополія 888

Законодавство про захист економічної конкуренції 834 закрите акціонерне товариство 108 захист прав споживачів 393

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 851

зони прикордонної торгівлі 793

Ідентифікація реклами 917 інвестиції 744 інвестиційна діяльність 744 інвестиційний договір 784 інвестор 746

індивідуальний режим ліцензування 692 інкасо 244, 740 ІНКОТЕРМС 716 інноваційна діяльність 756 інноваційне підприємство 756 іноземні інвестиції 770 іноземні інвестори 769 іпотечний кредит 308

Казенне підприємство 92 квотування експорту та імпорту 664 командитне товариство 99 комерційна таємниця 349 комерційний кредит 283 компенсаційна ліцензія 665 компенсаційні квоти 665 комплексні виробничі зони 792 консорціум 128 консорціумний кредит 284

контроль за концентрацією суб'єктів господарювання 867 концерн 128 концесія 785 корпорація 126

короткотерміновий торговий патент 46 кредитний договір 285

Лізинг 465 ліцензування 20

ліцензування експорту та імпорту 664 ліцензія 21

пільговий торговий патент 47

Міжнародний фінансовий лізинг 468 меморіальний ордер 245 монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання 846

Науково-технічні зони 793 недобросовісна конкуренція 895 недобросовісна реклама 931 неплатоспроможність 151

неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання 896

неправомірне використання комерційної таємниці 908 неправомірний збір комерційної таємниці 907

Відокремлений підрозділ суб'єкта підприємництва

звернення векселів 256

звернення готівки 267

товариство з додатковою відповідальністю 104

товариство з обмеженою відповідальністю 103

відкличний акредитив 739

відкриття рахунків у банках 234

відкрите акціонерне товариство 108

Патентування деяких видів підприємництва 39 перевезення 497

планова виїзна перевірка 166 платіжне доручення 240 платіжна вимога 246 платіжна вимога-доручення 245 підрядні договори 477 підтвердження відповідності продукц

ии 356 повне товариство 97 підприємство 86

підприємство з іноземними інвестиціями 782 представництво суб'єкта підприємництва 113 припинення суб'єкта підприємництва 138 примусове списання коштів з рахунку в банку 238 призупинення діяльності підприємця 137 перевірки діяльності підприємців 165 виробник реклами 913 промислово-фінансові групи 130 професійна оціночна діяльність 803

Розголошення комерційної таємниці 908 розповсюджувач реклами 913 розрахунковий чек 244

розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами 720 реєстратор розрахункових операцій 632 реклама 912 рекламодавець 913 реструктуризація підприємства 143

Санація 152 суміжні права 325

спільна інвестиційна діяльність 782 угоду про розподіл продукції 789 створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції 902

спеціальна (вільна) економічна зона 791 спеціальна ліцензія 665 спеціальні квоти 665

спеціальний режим інвестиційної діяльності 795 способи забезпечення кредитів 292 порівняльна реклама 901 стандартизація продукції 350 страхування 516

суб'єкт підприємницької діяльності 60 суб'єкти малого підприємництва 186 Поточний рахунок у банку 236 територія пріоритетного розвитку 795 товарний кредит 282

товарообмінних (бартерних) зовнішньоекономічна операція 680

торговельна діяльність 578

торговий патент 39

транспортні договори 497

туристично-рекреаційні зони 793

Зазначення походження товарів 344

спрощена система оподаткування, обліку та звітності 193 статут 73

облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів 712 установчі документи 72 установчий договір 76

Фізична особа - суб'єкт підприємництва 60

філія 113

фінансовий кредит 282

фінансовий лізинг 468

фірмове найменування 336

форвардний контракт 385

ф'ючерсний контракт 385

Господарське товариство 94 господарське об'єднання 119

Приватне підприємство 93 чисте інкасо 741

Економічна конкуренція 837 електронний документ 577 електронний підпис 576

Юридична особа 67

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "алфавітно-предметний покажчик"
 1. ДИЗАЙН
  предметно-просторового середовища
 2. § 19 . Суб'єкт перетворення світу.
  Предметною. У якому відношенні знаходиться предметна діяльність індивіда до предметної діяльності людства? Відносно частини до цілого. Це зрозуміло, але мало що пояснює. У 1919 році Е. Резерфорд вперше здійснив ядерну реакцію. Те, що це предметне дію справа рук і розуму великого фізика, не викликає сумніву, але не викликає сумніву і те, що ця дія з розщеплення ядра атома
 3. ПЕРЕДМОВА
  предметний
 4. Широта і межі приватних досліджень
  покажчик, що дозволяє знайти спільні пункти, викладені в кількох або у всіх розділах. 206 /. Французька емпірична
 5. Авторські права на складові твори
  алфавітному порядку при виданні збірника таких творів навряд чи може розглядатися як творча діяльність укладача такого збірника; відповідно, у такого укладача не виникає власних авторських прав, пов'язаних з підбором і розташуванням матеріалів в такому збірнику. Водночас права авторів - укладачів збірників та інших складених творів охороняються незалежно від
 6. княжого права У СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ
  предметний. Б. А. Романов сам склав ці покажчики, чим допоміг дуже зайнятому Преснякову в якнайшвидшій публікації
 7. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  алфавітним каталогом (у тому числі - комп'ютерним) в публічних бібліотеках та бібліотеці ПГУ. Бажано використовувати літературу на іноземних мовах, включаючи періодичні видання. Рекомендується звертатися до щорічника та іншим статистичним виданням ООН і міжнародних економічних організацій. Рекомендується використову-економічні словники, економічну енциклопедію. У разі
 8. Естетика марксизму.
  Предметній формі в природі і повертається в себе, до самого себе в духовності людини. І у нього дух, духовне, суб'єктивне має самого себе тільки за допомогою свого інобуття, за допомогою власного предметного прояви. К. Маркс знімає це розуміння допомогою представлення про те, що рух людства є об'єктивний, матеріальний процес. Все інше їм зберігається. Аж до
 9. § 13. «Скелет» душі.
  Предметності (свого роду «привид»), але включає в себе гранично широкі критерії прекрасного (потворного). Це справедливо і по відношенню до інших цінностей. Цінність - це не образ чогось і не думка про щось, а особливий феномен людської психіки, робить можливим виникнення смислового образу речі або явища. Сукупність цінностей в психіці індивіда робить можливим виникнення
 10. § 12. Смисловий світ людини.
  Предметний зміст яких не має аналогів в тому світі, в якому реально живе людина (їсть, п'є, одягається, ходить на роботу, доглядає за тваринами, дивиться телевізор, воює один з одним і т. д. і т.п.). Це смислові образи речей і явищ, що не входять в безпосередню природну і штучну середовище проживання, речей і явищ, що існували раніше або ще не існуючих, а
 11. Новела про розвиток цілісної особистості.
  Предметною діяльністю. Закономірний зв'язок між ними дозволяє суспільним відносинам виступити, з одного боку, природним результатом діяльності, а з іншого - внутрішньою формою, способом її існування. Таке розуміння сутності суспільних відносин дає можливість розглядати співвідношення предметної діяльності і суспільних відносин як взаємозв'язок змісту і форми.
 12. Естетика Середньовіччя.
  Предметним світом засноване на сприйнятті співвідношення ідеї і чуттєвого одиничного предмета. Релігійна естетика абсолютизує ще сильніше ідеальний світ людини, перетворюючи його в трансцендентний світ Бога. І повністю протиставляє ідеальне і матеріальне. І в пізнанні, і в творчості людина має протилежність ідеї і речі, але тільки у взаємозв'язку. Релігія, абсолютизуючи духовне