НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиПідручники, шпаргалки з хімії → 
« Попередня Наступна »
Копилова Н.А.. Шпаргалка з хімії / Н.А. Копилова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 94 с. - (Бібліотека школяра)., 2012 - перейти до змісту підручника

Альдегіди

Альдегіди - органічні речовини, в молекулах яких міститься функціональна група-СН = 0 (альдегідна група ). Загальна формула гомологічного ряду альдегідів С, Н2л "1-СН = 0 або К-СН = 0, причому у першого представника ряду альдегідів замість К - атом водню.

Номенклатура. За систематичною номенклатурою назви дають в залежності від кількості атомів вуглецю в ланцюзі з додаванням суфікса-аль, наприклад, метаналь. етаналь. пропаналь і т. д.

Фізичні властивості. Перший представник альдегідів - формальдегід - безбарвний газ з різким задушливим запахом. Наступні члени гомологічного ряду (з С, - по Сі-) - рідини.

Вищі альдегіди - тверді речовини, що не мають запаху. Формальдегід, оцтовий і масляний альдегіди добре розчинні у воді; далі, зі збільшенням числа атомів вуглецю, розчинність зменшується.

Отримання. 1.

Окислення первинних спиртів (застосовується в лабораторіях):

. Про

R-CH, OH + CuO - RC + Н, 0 + Сі

Н 2.

Окислення метану киснем повітря (промисловий спосіб):

сн, + о2 - н-з С. + н, про

н 3.

Окислення метанолу:

капі. Л? ®

СН, ОН + 2 лютого Н-С + 2Н20

Н 4.

Окислення етилену:

. Про

2СН, = СН2 + 02 - 2 СН,-С ^

Н 5.

Гідратація ацетилену (реакція Кучерова): див

таблицю «Хімічні властивості ацетилену».

Хімічні властивості Реакції Рівняння Приєднання Про

Ni. ft

R-С + Н, R-CH,-OH

Н спирт Окислення

а) реакція «срібного дзеркала» :

б) окислення гідроксіцом міді Про

R-С ^ + Ag20 - R-COOH + 2Agi Н

О

R-С + 2Cu (OH), - R-COOH + Н

+ 2СіОН (жовтий) + Н20 Сіон (червоний) CUjOi + Н, 0

Реакції Рівняння Полімеризація Про

н

О

-> СН, ОН-(СНОН) - з ^ глюкоза Н Поліконденсіцня Див. таблицю «Хімічні властивості фенолу»

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Альдегіди "
  1. Кетони
    альдегіди, ацетон легко відновлюється: СН,-СО-СН, + Н, СНГСН-СН, ОН пропанол-2 Окислення Кетони можуть окислюватися, хоча ця реакція йде важче, ніж у альдегідів. Це пояснюється тим, що у кетонів реакція окислення відбувається з розривом С-С-зв'язків. В результаті утворюються карбонові кислоти з меншим числом вуглецевих атомів: СН,-СО-СН, + 3 [0] ~> СН, СООН + НСООН. Кетони окисляються тільки