НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія
ЗМІСТ:
Нуллер Ю. Л., Михаленко І. Н. Афективні психози, 1988
Незважаючи на явне збільшення частоти депресивних станів в останні десятиліття, число робіт, присвячених афектних психозів, у вітчизняній літературі відносно невелике, а узагальнюючих монографій, що відображають нові досягнення в цій галузі, просто немає. Пропонована книга значною мірою повинна заповнити цей пробіл. Її автори не ставили перед собою завдання детально описати всі сучасні дані про різні аспекти цієї проблеми: генетиці афективних порушень, біохімії моноамінів, чутливості різних нейрорецепторного систем, психоендокринолог, психосоматичних кореляція, електрофізіології, психофармакологии антидепресантів і т. д., не кажучи вже про всіх клінічних варіантах афективної патології. Очевидно, що в наш час таке завдання під силу лише великому авторському колективу, що включає фахівців різного профілю.
Передмова
Введення
Глава 1 Ендогенна депресія
Методика обстеження
Симптоматика
Тривога в структурі ендогенної депресії
Порушення психомоторної активності, мислення і пам'яті
Депресивні ідеї
Обсессіі
Суїцид
Соматичні й ендокринні порушення
сіндромологію депресивні синдроми та їх структура
«Типові», «атипові» і «замасковані» депресії
Вікові особливості клініки та перебігу депресій депресії у дітей та підлітків
Депресії в літньому віці
Біологічні тести дли диференціальної діагностики депресивних станів
Глава 2. Лікування ендогенної депресії
Антидепресанти
Терапевтичне застосування антидепресантів
Інші засоби лікарської терапії депресій попередники моноаминов
А-адреноблокатори
Електросудорожну терапія
Вибір терапії при окремих депресивних синдромах
Причини невдач при лікуванні депресивних станів. Терапія затяжних і резистентних депресій
Глава 3. Патогенез ендогенної депресії
моноамінових гіпотези, їх достоїнства і недоліки
Порушення секреції кортизолу та їх взаємозв'язок з обміном моноаминов
Гіпотеза про механізми патогенезу ендогенної депресії
Глава 4. Маніакальна фаза маніакально-депресивного психозу
Клініка
Лікування
Патогенез
Глава 5. Перебіг маніакально-депресивного психозу
Результати факторного аналізу перебігу захворювання
Значення полярності нападів для перебігу захворювання
Вплив терапії на перебіг захворювання
Динаміка розвитку окремих фаз і роль психогенних провокацій
Глава 6.
Профілактика маніакально-депресивного психозу
Методика профілактичного застосування солей літію
Побічні дії препаратів літію
прогностичні критерії ефективності терапії солями літію
Глава 7. Етіологічні фактори маніакально-депресивного психозу
Спадковість і зовнішні шкідливості
Неспецифічність спадкового нахилу
Глава 8.
Шізоаффектівние психози нозографіческое становище і клініка
Перебіг та наслідки
Лікування та питання патогенезу
Глава 9. Деперсоналізація-синдром психічної анестезії
Деперсоналізація як синдром і як особлива клінічна форма
Умови виникнення і перебіг деперсоналізаціонние розладів
Лікування і ймовірні механізми патогенезу
Глава 10.
«Психози тривоги» - ендогенна тривога варіанти тривожних станів
Тривога як джерело формування гострих маячних станів
Глава 11.
Cистемное організація афективних порушень
Список літератури
Клінічна психологія:
  1. Тухтарова І.В. , Біктіміров Т.З.. СОМАТОПСІХОЛОГІЯ. Хрестоматія. - 2006
  2. Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З.. Соматопсіхологія: Навчально-методичний посібник з курсу «Соматопсіхологія» - Ульянівськ: УлГУ. - 2005 р.
  3. Александер Ф.. Психосоматична медицина. Принципи і практичне застосування. / Пер. з англ. С. Могилевського. - М.: Изд-во ЕКСМО-Прес. - 352 с. (Серія «Психологія без кордонів»). - 2002 рік
  4. Ю. А. Олександрівський. Прикордонні психічні розлади. Навчальний посібник. - 2000
  5. А. І. Захаров. Походження дитячих неврозів і психотерапія - 2000
  6. Віктор Франкл. Теорія і терапія неврозів - 2000
  7. Н. К. Корсакова, Л.І. Московічюте. Клінічна нейропсихологія. М., МГУ. - 1988
  8. Маньян В.. Клінічні лекції з душевним хворобам - 1893