Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Волков Ю. Г., Мостова І.В.
. Соціологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Добренькова. - М.: Гардарика, 1998. - 244 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Адорно Теодор (1903-1969)

- німецький філософ, соціолог, один з провідних представників франкфуртської школи. У роботі Адорно «Діалектика освіти» (спільно з Хоркхаймером) дається програмне виклад соціальної філософії неомарксизма і її своєрідною філософії історії, в світлі якої еволюція людства виступає як історії «невдалої цивілізації» - усугубляющегося «відчуження», викликаного початковим конфліктом розуму і природи. На противагу гегелевскому розумінню світової історії в «Діалектика освіти» історія постає як посилюється безумство (розум, що зійшов з розуму з причини протистояння природі) і втрата індивідуальної свободи. Адорно і його співробітниками було проведено соціологічне і психоаналітичне дослідження різних типів особистості з погляду схильності до прийняття «демократичного» або «авторитарного» керівництва.
У ряді робіт Адорно виступив з критикою феноменології та неопозитивізму.
Основні роботи: «Діалектика освіти» (спільно з М. Хоркхаймером, 1948), «Авторитарна особистість» (колективна монографія, 1950).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адорно Теодор (1903-1969) "
 1. некласичного і постнекласичного НАУКА (кінець XIX - XX ст.)
  Некласична наука і відповідно некласична природничо-наукова картина світу багато в чому сформувалися під віз-дей ст ві ем двох разів де лов нефізич ки, ви ник ших в 20 в. - Тео рії від но-вальну та квантової механіки. Обидва розділу з'явилися в ре-зуль таті по пи ток лан лення про ти ре чий ме чекаю екс пе рімен-ментальною і класичної теоретичною фізикою 19 в. Так, а зокрема,
 2. ЛІТЕРАТУРА
  Абеляр П. Історія моїх лих. - М., 1959. Агрикультура в пам'ятниках західного середньовіччя. - М.; Л., 1936. Акти Кремони X - XIII ст. - М., 1937. Акти Кремони XIII-XVI ст. - М., 1961. Англійська село XIII - XIV ст. - М., 1935. АннаКомніна. Алексіада. - М., 1965. Арабські джерела XII - XIII ст. з етнографії та історії Африки. - М., 1985. Боккаччо Дж. Декамерон / / БВЛ. - М., 1970. Боккаччо
 3. Тема: ЄВРОПЕЙСЬКА (посткласичному) ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Мета роботи над темою - скласти уявлення про основні традиціях європейської філософії, що прийшли на зміну класичної німецької філософії, значною мірою, як її альтернативи. План лекції Специфіка постклассической філософії Традиція раціоналізму в постклассической філософії: Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха Філософія марксизму: історичний і діалектичний матеріалізм
 4. § 1. Розвиток науки і культури в першій половині ХХ в.
  На початку XX в. значно прискорюються культурні процеси. Виникають нові наукові теорії, художні напрями. Стрімко змінюється повсякденне життя людей. На зорі нового століття всі колишні істини в області людських знань і практичної діяльності піддалися перегляду. У сфері науки значно розширилася здатність людини розуміти і контролювати навколишній світ. На рубежі
 5. § 4 Методологічні висновки та рекомендації для освоєння матеріалу 2 розділу
  Мораль як об'єкт онтологічного аналізу (а цей план дослідження нас цікавив, насамперед) може бути розглянута з точки зору її сутності та існування, тобто, по-перше, в аспекті специфічних субстанціальним якостей, що забезпечують її автономність і самодостатність, а, по-друге, в аспекті конкретно-історичної розгортки, здійснення цієї сутності в діахронічному і
 6. 2. 1. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
  Голландський соціолог П. І. Боуман (1955) розрізняє чотири стадії у становленні соціології як самостійної науки: 1. Соціологія як частина загальної філософії соціуму, насамперед держави, права і моралі, сформувалася на єдину етичну і релігійно-нормативну систему. 2. Соціологія зближується із природничо мисленням і починає вивчати природничі закономірності.
 7. 10.5 Теодор Гейгер: соціографія класів перед приходом нацистів до влади
  Теодор Гейгер (1891-1952) виконав соціографічний опис соціального розшарування німецького народу перед приходом нацистів до влади. Велика і продуктивна творча діяльність Фердинанда Тенісу не привела до виникнення його наукової школи. Все ж з'являлися окремі публікації на підтримку соціографічес-кого підходу, навіть з явним його використанням. Однією з них можна вважати книгу
 8. Маркузе Герберт (1898-1979)
  - німецько-американський філософ і соціолог. Поряд з Т. Адорно і М. Хоркхаймер один із засновників Франкфуртського інституту соціальних досліджень і творців «критичної теорії суспільства». Маркузе широко використовував категорії і деякі ідеї К. Маркса, інтерпретуючи їх у дусі ідей Франкфуртської школи. Згідно Маркузе, розвиток науки і техніки дозволяє панівному класу сучасного
 9. Війна з Візантією
  Імператор Юстиніан використав вбивство Амаласунта як привід для початку війни проти готовий. Воєначальник Велісарій, до цього розтрощивши королівство вандалів в Африці, почав завоювання Італії з півдня. Йому допомагало співчуття місцевого населення. Оскільки Теодохад не робив активних дій, готи повалили і убили його і проголосили королем Вітігіса (536). Вітігіса, побоюючись союзу візантійців
 10. Теодоріх Великий
  Остготи відігравали істотну роль у внутрішніх справах Візантії в 5 в. В 474 їх королем став Теодоріх, з роду Амалія, що отримав виховання при імператорському дворі в Константинополі. У 484 імператор Зенон завітав Теодоріху звання консула і патриція. Теодоріх уклав з ним договір, згідно з яким король остготів зобов'язувався вигнати з Італії короля Одоакра, який узурпував владу, і правити до
 11. § 8. Демократична революція в Іспанії і Народний фронт
  У 1930 р. М. Прімо де Ріверу йде у відставку і залишає Іспанію. Політична атмосфера в наступні за відходом диктатора місяці була наповнена антимонархическими настроями. Іспанська середня і дрібна буржуазія рішуче виступала за республіку. Вимагали рішення аграрний і національний питання. Не вщухають страйковий рух. Назрівала буржуазно-демократична революція. У цій
 12. Певний внесок в естетику внесли теоретики класицизму.
  Вони підкреслили важливе значення морального обов'язку як стимулу людської поведінки. Теоретики естетики класицизму сформували правила трьох єдності (єдностей місця, часу і дії), симетрії, пропорції, пропорційності, розумності, користі. У класицистичної манері формувалася естетика класицистичної архітектури, скульптури, драматургії, музики та інших напрямків, видів і жанрів
 13. МОХАНДОС Карамчанда ГАНДІ (1869-1948)
  - один з лідерів та ідеологів індійського національно-визвольного руху (сатьяграхи). За допомогою етики він обгрунтовував ідеали піднесення гідності особистості та ліквідації соціальної нерівності. Головний принцип етики (ахимса) Ганді в «утриманні від насильства», в «стриманості шкоди живим істотам». «Тільки там є життя, де є любов. Життя без любові - смерть ». Любов несумісна з