Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
АндрееваТ. В.. Сімейна психологія: Учеб. посібник. - СПб.: Речь. - 244 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

АДАПТАЦІЯ

 
Початковий період шлюбу характеризується сімейною адаптацією та інтеграцією. За визначенням І. В. Гребенникова, адаптація - це пристосування подружжя один до одного і до тієї обстановці, в якій знаходиться сім'я.
Психологічна сутність взаємної адаптації полягає у взаімоуподобленіі подружжя і у взаємному узгодженні думок, почуттів і поведінки (Ковальов СВ., 1988). Адаптація здійснюється у всіх сферах сімейного життя. Матеріально-побутова адаптація полягає в узгодженні прав і обов'язків подружжя у виконанні домашніх справ і у формуванні задовольняє їх обох моделі планування і розподілу сімейного бюджету.
Морально-психологічна адаптація грунтується на поєднанні світоглядів, ідеалів, інтересів, ціннісних орієнтації, установок, а також особистісних і характерних особливостей чоловіка і дружини (максимально можливому для даної пари, але у всіх випадках перевищує рівень, нижче якого спільне існування подружжя виявляється неможливим).
Интимно-особистісна адаптація полягає в досягненні подружжям сексуального відповідності, що припускає їх взаємне не тільки фізичне, а й морально-функціональне задоволення інтимними стосунками (Гребенников І. В., 1991).
Деякі дослідники виділяють первинну і вторинну (негативну) адаптацію, відповідно, по перших двох стадіях життя сім'ї: по зовсім молодому і просто молодому шлюбам (Ковальов С. В., 1988).
Первинна адаптація подружжя здійснюється в двох основних видах їх співвідношень: рольових і міжособистісних. Базовим для рольових відносин виступає уявлення про цілі подружнього союзу (прихованих для свідомості), в яких виражається мотивація подружжя. Загальна мотивація сімейного союзу включає в себе чотири провідних мотиву: господарсько-побутової, морально-психологічний, сімей-но-батьківський й інтимно-особистісний.
Можна вступати в шлюб, в основному орієнтуючись на нього переважно як на господарсько-побутової союз, щиро вважаючи, що головне в сім'ї - це добре налагоджений побут і домоведення; як на союз морально-психологічний - бажаючи знайти вірного друга і супутника вашого життя, добре розуміє саме вас; як

на союз сімейно-батьківський, виходячи з того, що головна функція сім'ї є народження і виховання дітей, або як на союз інтимно-особистісний - прагнучи знайти бажаного й улюбленого партнера по любові.
Отже, щоб сім'я була благополучною, ці уявлення повинні або бути спільними, або стати такими, щоб поведінка одного чоловіка в його сімейному ролі не суперечило уявленням іншого чоловіка, і навпаки.
Якщо один чоловік вважає головною одну з них, а інший - іншу (а домашні, взагалі, третю), конфлікти в сім'ї неминучі, особливо в гострі, переломні, кризові періоди сімейного життя, коли оголюються головні несвідомі, справжні мотиви.
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АДАПТАЦІЯ "
 1. 57. ЯВИЩА АДАПТАЦІЇ І сенсибілізації ОРГАНІВ ПОЧУТТІВ
  адаптацією. Різні аналізатори мають різну швидкість і різний діапазон адаптації. До одних подразників адаптація відбувається швидше, до інших - повільніше. Більш швидко адаптуються нюхові і тактильні аналізатори. Повна адаптація до запаху йоду настає через 1 хв. Через 3 з відчуття тиску відбиває тільки 1/5 сили подразника (пошук окулярів, зрушених на чоло, - один з
 2. 25. Етапи соціалізації в концепції "А. В. Петровського
  адаптації до діючих в цій спільності нормам, формам взаємодії, діяльності; індивідуалізації як задоволення «потреби індивіда в максимальної персоналізації» і интергации особистості в цій спільності. Якщо індивідуалізація характеризується «пошуком засобів і способів для позначення своєї індивідуальності», з тим щоб зняти протиріччя між цим прагненням і результатом
 3. 36. Закономірності відчуттів
  адаптація, взаємодія, контраст і синестезія. Пороги чутливості. Не всяка сила подразника здатна викликати відчуття. При дії дуже сильного подразника може наступити момент, коли перестають виникати відчуття. Звуки з частотою вище 20 тисяч герц ми не чуємо. Надсильний подразник замість відчуття даного виду викликає біль. Отже, відчуття
 4. Роль системи 5
  адаптації. Але можливий такий варіант, коли система 3 для максимальної оптимізації прийме рішення, яке відхилить загальний курс всієї моделі, а послідовне відхилення поверне його мало не в протилежний напрямок. Аналогічно можливий варіант, коли заради адаптації система 4 змінює небудь у внутрішній устрій моделі, наприклад, в системі 1, тим самим перевівши систему в стан,
 5. Парсонс Толкотт (1902-1979)
  адаптації, целедостижения , інтеграції, відтворення структури і зняття напруги, вирішення яких забезпечується спеціалізованими підсистемами. Усередині соціальної системи функцію адаптації забезпечує економічна підсистема, функція целедостижения - політична, функцію інтеграції - правові інститути і звичаї, функцію відтворення структури - система вірувань, мораль і органи
 6. 9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій
  адаптації жи вотного до умов проживання. 2. Емоції включаються до складу інстинктивних дейст вий, виконуючи сигнальну функцію і мобілізуючи організм на вирішення певних пристосувальних завдань. 3. Пов'язані з емоційними станами тілесні зміни, міміка і рухи у людини представляють со бою рудименти минулого біологічно необхідних ві-дотіпічних адаптивних
 7. 5.9. Регіональна специфіка заходів адаптації
  адаптаційних програм і програмних заходів повинні здійснюватися з урахуванням не тільки виробничо-галузевої, а й регіональної специфіки. Для забезпечення сталого розвитку російських регіонів з урахуванням фактора змін клімату необхідний перехід до стратегічного типу планування, що поєднує довгострокову перспективу з системним підходом до розробки та реалізації економічних
 8. 6.2. Кліматичний фактор ее стратегіях національно »безпеки та соціально-економічного рал пиття
  адаптації економіки до вказаних змін, а також економічна ефективність цих заходів, що припускає отримання максимально можливих (з урахуванням найкращих технологічних можливостей) ефектів від зазначеного скорочення і адаптації при заданих обмеженнях на ресурси і час реалізації. Згідно з принципом інтегроване ™ кліматичної політики, розвиток, орієнтований на підвищення
 9. Проблеми адаптації
  Відвідують ясла 53% хлопчиків і 55% дівчаток. З них стан афекту виникає перший час у 92% дітей без відмінностей за статтю. Перебування в яслах представляє для них психотравматичну ситуацію в результаті розлуки з матір'ю як об'єктом емоційної переваги і безпеки, появи нових, незнайомих дорослих, яких ще боїться дитина, і ломки життєвого укладу в цілому. Під впливом
 10. 12.3. Соціальна адаптація та реабілітація - основне завдання соціального працівника
  адаптації та реабілітації, відновленню соціального функціонування. Соціальний працівник покликаний впливати на процес соціальної адаптації особистості, що потрапила у важку життєву ситуацію. Соціальний працівник повинен володіти навичками професійного впливу на соціально-психологічний, соціально-рольовий, соціально-організаційний рівні адаптації. Соціальна реабілітація -
 11. Запитання для самопідготовки
  адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте поняття «індивідуальної девіації» і «соціальної аномії ». Які явища вони описують? Чим відрізняються нормативна та модальна особистості? Що таке« конфлікт ролей »і« рольової соціальний невроз »? Яку роль у процесі соціалізації грають« мене-концепція »і« значущий інший »? Як
 12. 13.8. Вимоги до побудови та перевірці тестових методик
  адаптація відомих методик (зарубіжних, застарілих, з іншими цілями) і розробка нових, оригінальних методик. Адаптація тесту - це комплекс заходів, що забезпечують адекватність тесту в нових умовах його застосування. Етапи адаптації [54, с. 8]: 1. Аналіз вихідних теоретичних положень автора тесту. 2. Для іноземних методик переклад тесту та інструкцій донього на мову
 13. 6.3. Економічна політика (інвестиційна, інноваційна політика) з урахуванням фактора зміни клімату
  адаптації мають передбачати розвиток інститутів і нормативно-правової бази адаптації населення, господарських систем та системи забезпечення національної безпеки до мінливих кліматичних умов, насамперед комплекс заходів правового забезпечення відповідних організаційно-управлінських і технічних заходів, правового та організаційно-економічного регулювання, а також
 14. 5. 4. 2. соціалізація
  адаптації особистості до соціуму. Соціологія розглядає соціалізацію широко: 1. Проблеми соціалізації особистості в конкретному суспільстві і можливі шляхи вирішення цих проблем. 2. Специфіка груп та інститутів суспільства, порушених процесом соціалізації, будь то «інститут шлюбу» або будь-який колектив: від дитячого садка до штату установи або заводу . 3. Цінності, норми і
 15. 6. 1. ТЕОРІЯ ВІДСТАВАННЯ КУЛЬТУРИ
  адаптації в інших областях не досягає відповідного рівня до цього моменту. Тому можна говорити про «відставанні культури »у порівнянні з технікою. Наприклад, правила і норми вуличного руху входять в практику, як правило, набагато пізніше, ніж виникає нова обстановка руху, обумовлена ??новим рівнем техніки. Виключно цікаво співвідношення моралі, етики та технічного