Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.6.2.2 Президія Вищого Арбітражного Суду РФ

На відміну від Пленуму Президія Вищого Арбітражного Суду РФ спеціально створюваний орган Вищого Арбітражного Суду РФ. Він діє у складі Голови Вищого Арбітражного Суду РФ, заступників Голови Вищого Арбітражного Суду РФ і голів судових складів Вищого Арбітражного Суду РФ.

За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ до складу Президії Вищого Арбітражного Суду РФ можуть бути шляхом використання механізму ротації суддів введені судді Вищого Арбітражного Суду РФ. Суддя вводиться до складу Президії Вищого Арбітражного Суду РФ Пленумом за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду РФ строком на 2 роки.

У засіданнях Президії Вищого Арбітражного Суду РФ має право приймати участь Генеральний прокурор РФ. На запрошення Голови Вищого Арбітражного Суду РФ у засіданнях можуть брати участь Голова Конституційного Суду РФ, Голова Верховного Суду РФ, міністр юстиції РФ, голови, заступники голів, судді арбітражних судів та інші особи.

Президія Вищого Арбітражного Суду РФ переглядає судові акти всіх арбітражних судів у Російської Федерації (ч. 3 ст. 293 АПК).

Порядок розгляду справи Президією Вищого Арбітражного Суду РФ наступний. Справа доповідається суддею Вищого Арбітражного Суду РФ - доповідачем по даній справі. Останній викладає обставини справи, зміст оспорюваного судового акта та інших прийнятих у даній справі судових актів, доводи, що містяться в заяві або поданні про перегляд судового акта в порядку нагляду, підстави для перегляду судового акта, мотиви, що містяться у визначенні суду про передачу справи для розгляду до Президії Вищого Арбітражного Суду РФ. Потім дають усні пояснення особи, що у справі, якщо вони з'явились у засідання Президії. По закінченню їх виступів Президія Вищого Арбітражного Суду РФ приймає постанову в закритій нараді.

Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ приймається більшістю голосів суддів. Члени Президії немає права утриматися від голосування.

Суддя, головуючий у засіданні, голосує останнім. При рівності голосів суддів заяву або подання залишається без задоволення, а судовий акт - без зміни.

Розглянувши справу в порядку нагляду, Президії Вищого Арбітражного Суду РФ має право: 1)

залишити оспорюваний судовий акт без зміни, а заява або подання без задоволення; 2)

скасувати судовий акт повністю або частково і передати справу на новий розгляд до арбітражного суду, судовий акт якого скасовано чи змінено; 3)

скасувати судовий акт повністю або в частині і прийняти новий судовий акт, не передаючи справу на новий розгляд; 4)

скасувати судовий акт повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або в частині; 5)

залишити без зміни один з раніше прийнятих у справі судових актів.

Крім розгляду справ у порядку нагляду Президія Вищого Арбітражного Суду РФ розглядає окремі питання судової практики та про результати розгляду інформує арбітражні суди в Російській Федерації.

Президія Вищого Арбітражного Суду РФ скликається Головою Вищого Арбітражного Суду РФ по мірі необхідності. Про час скликання Президії і питання, що вносяться на його розгляд, члени Президії та запрошені повідомляються завчасно. Засідання Президії проводить Голова Вищого Арбітражного Суду РФ, в його відсутність - перший заступник, а за відсутності першого заступника - один із заступників Голови.

Засідання Президії Вищого Арбітражного Суду РФ є відкритими і ведуться гласно. За рішенням Президії у випадках, передбачених ст. 11 АПК, її засідання можуть бути закритими. На них мають право бути присутніми лише члени президії та спеціально запрошені особи. З дозволу головуючого під час засідання президії може проводитися кіно-та фотозйомка, відеозапис.

Президія Вищого Арбітражного Суду РФ правомочний вирішувати питання за наявності більшості членів Президії.

По-становлення Президії Вищого Арбітражного Суду РФ підписуються Головою Вищого Арбітражного Суду РФ.

9.6.2.3 Судові колегії Вищого Арбітражного Суду РФ

У складі Вищого Арбітражного Суду РФ входять судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин, судова колегія по розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин. Тут же можуть бути інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ.

Судові колегії Вищого Арбітражного Суду РФ створюються з числа суддів цього суду. Вони затверджуються Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду РФ.

Очолюють судові колегії голови. За посадою вони є заступниками Голови Вищого Арбітражного Суду РФ.

Повноваження судових колегій Вищого Арбітражного Суду РФ наступні: 1)

розгляд справ у першій інстанції; 2)

вивчення та узагальнення судової практики; 3)

розробка пропозицій щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів; 4)

аналіз судової статистики; 5)

здійснення інших повноважень, передбачених регламентом арбітражних судів.

Судовим колегіям Вищого Арбітражного Суду РФ підсудна розгляд: -

справ про оскарження нормативних правових актів Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; -

справ про оскарження ненормативних правових актів Президента РФ, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів РФ, Уряду РФ, не відповідають закону і порушують права і законні інтереси заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; -

економічних суперечок між Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації, між суб'єктами Російської Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.6.2.2 Президія Вищого Арбітражного Суду РФ "
 1. 9.5.2.1 Президія, судові колегії федерального арбітражного суду округу. Порядок їх формування, компетенція. Судові склади федерального арбітражного суду округу
  президії федерального арбітражного суду округу, затверджуються Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови федерального арбітражного суду округу. Президія федерального арбітражного суду округу володіє правами: 1) за поданням голови федерального арбітражного суду округу: - затверджує членів судових колегій цього суду (п. 19 Постанови
 2. 9.4.2.1 Президія арбітражного апеляційного суду
  президії арбітражного апеляційного суду входять: - голова цього суду, - його заступники, - голови судових складів. - і введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного апеляційного суду. Президія арбітражного апеляційного суду: 1) затверджує за поданням голови
 3. 9.6.2.1 Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ
  президії федерального арбітражного суду округу; 12) затверджувати за поданням голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації суддів арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, що входять до складу президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації; 13) затверджувати за поданням голови арбітражного апеляційного суду суддів арбітражного
 4. 9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації і головувати на його засіданнях, а також виносити на розгляд президії питання, віднесені Федеральним конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 6) виносити в президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації вистави: - про затвердження членів
 5. 9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації входять: - голова цього суду, - його заступники, - голови судових складів. - І введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації судді. Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації:
 6. 9.6 Вищий Арбітражний суд РФ
  арбітражних судів Російської Федерації Вищий Арбітражний Суд РФ. Це вищестояща судова інстанція по відношенню до федеральних арбітражних судах округів, арбітражним апеляційним судам і арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації. Вищий Арбітражний Суд РФ є найвищим судовим органом для розв'язання економічних суперечок та інших справ, розглянутих арбітражними судами,
 7. 9.5 Федеральні арбітражні суди округів
  президії федерального арбітражного суду округу; - судової колегії з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судової колегії з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин. У складі федерального арбітражного суду округу за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ можуть бути створені інші судові колегії з
 8. 9.2 Задачі арбітражних судів
  президія; - судова колегія з розгляду спорів , що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин; - апарат суду. Президія є в кожному арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації. Проте судові колегії в такому суді можуть бути відсутні. З іншого боку, за рішенням
 9. 9.4 Арбітражні апеляційні суди
  президію арбітражного апеляційного суду; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин. За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі арбітражного апеляційного суду можуть бути утворені інші судові колегії з
 10. 8.6 Голова Верховного Суду РФ, його права та обов'язки
  президії Верховного Суду РФ і касаційної колегії Верховного Суду РФ (ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62.1 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР»); 38) готує для затвердження Президентом РФ уявлення про склад президії крайового, обласного суду, суду міста федерального значення , автономної області й автономного округу (ч. 2 ст. 32 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР»); 39)
 11. 6.2 Президія верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області й автономного округу, його склад, порядок утворення та судові повноваження
  президія крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області або суду автономного округу затверджується Президентом РФ за поданням Голови Верховного Суду РФ . Згідно ч. 1 ст. 44 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР» склад президії верховного суду республіки формується дещо іншим чином. А саме, він затверджується, що не Президентом РФ, а
 12. Що Застосовується до зовнішньоекономічного договору право
  президією Вищого арбітражного суду України частково з наступних підстав. Як видно з матеріалів справи, державна податкова адміністрація за підсумками перевірки дійшла висновку про те, що акціонерне товариство (комісіонер) до моменту повного відшкодування іноземним партнером (комітентам) витрат, пов'язаних з виконанням договору комісії. безпідставно віднесло ці витрати на
 13. 8.3 Пленум Верховного Суду РФ. Склад, повноваження, порядок формування Пленуму. Роз'яснення Пленуму з питань судової практики, їх значення
  сударственних комітетів, відомств, наукових установ та інших державних і громадських організацій. Пленум Верховного Суду РФ наділений такими повноваженнями: 1) розглядати матеріали вивчення і узагальнення судової практики та судової статистики, а також подання Генерального прокурора РФ і Міністра юстиції РФ і давати керівні роз'яснення судам з питань