Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.4.2.1 Президія арбітражного апеляційного суду

До складу президії арбітражного апеляційного суду входять: -

голова цього суду, -

його заступники, -

голови судових складів. -

І введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного апеляційного суду.

Президія арбітражного апеляційного суду: 1)

затверджує за поданням голови арбітражного апеляційного суду членів судових колегій і голів судових складів цього суду; 2)

розглядає інші питання організації роботи суду; 3)

розглядає питання судової практики.

Скликається президію арбітражного апеляційного суду

головою цього суду в міру необхідності. Він в змозі вирішувати поставлені перед ним питання лише за наявності більшості членів президії. Постанови президії арбітражного апеляційного суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів президії і підписуються головою суду. Члени президії не вправі утримуватися від голосування.

9.4.2.2 Судові колегії арбітражного апеляційного суду

В арбітражних апеляційних судах можуть створюватися наступні судові колегії: -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин; -

інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ.

Персональний склад судових колегій затверджуються президією арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації за поданням голови з числа суддів цього суду.

Кожну з судових колегій очолює голова. Він же одночасно є заступником голови арбітражного апеляційного суду.

Судові колегії арбітражного апеляційного суду: 1)

перевіряють в апеляційній інстанції законність і обгрунтованість судових актів у справах, розглянутих арбітражними судами суб'єктів Російської Федерації у першій інстанції, повторно розглядаючи справа; 2)

вивчають і узагальнюють судову практику; 3)

розробляють пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів; 4)

аналізують судову статистику; 5)

здійснюють інші повноваження, передбачені регламентом арбітражних судів.

Справи в арбітражному апеляційному суді розглядаються колегіально у складі трьох чи іншого непарної кількості суддів за правилами розгляду справи арбітражним судом першої інстанції з особливостями, передбаченими цією главою 34 АПК. До розгляду справи в порядку апеляційного провадження не залучаються арбітражні засідателі.

За результатами розгляду справи арбітражний суд апеляційної інстанції має право: -

залишити рішення арбітражного суду першої інстанції без зміни, а апеляційну скаргу - без задоволення; -

скасувати або змінити рішення суду першої інстанції повністю або частково і прийняти по справі новий судовий акт; -

скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині. 9.4.3

Голови арбітражних апеляційних судів. Їх основні повноваження

Голова арбітражного апеляційного суду: 1)

є суддею і здійснює процесуальні повноваження, встановлені АПК; 2)

організовує діяльність арбітражного апеляційного

суду; 3)

розподіляє обов'язки між заступниками голови арбітражного апеляційного суду; 4)

приваблює суддів однієї судової колегії для розгляду справ у складі іншої судової колегії; 5)

формує з числа суддів арбітражного апеляційного суду судові склади; 6)

скликає президію арбітражного апеляційного суду та головує на її засіданнях, а також виносить на розгляд президії питання, віднесені Федеральним конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 7)

здійснює загальне керівництво апаратом арбітражного апеляційного суду, призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду; 8)

представляє арбітражний апеляційний суд у відносинах з державними, громадськими та іншими органами; 9)

видає накази і розпорядження; 10)

бере участь у засіданнях Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ (ч.

3 ст. 12 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації); 11)

бере участь у засіданнях Президії Вищого Арбітражного Суду РФ на запрошення Голови Вищого Арбітражного суду РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»); 12)

здійснює інші повноваження. 9.4.4

Заступники голови арбітражного апеляційного

суду

Заступник голови арбітражного апеляційного суду одночасно очолює одну із судових колегій (постійне судове присутність ) цього суду.

Заступники голови арбітражного апеляційного суду:

1) виступаючи в судовому засіданні в якості судді, здійснюють процесуальні повноваження, встановлені АПК; 2)

організують діяльність очолюваних ними судових колегій, постійних судових присутності; 3)

організують діяльність підшефних ними структурних підрозділів апарату арбітражного апеляційного суду; 4)

здійснюють повноваження голови арбітражного апеляційного суду, у разі відсутності останнього; 5)

беруть участь у засіданнях Президії Вищого Арбітражного Суду РФ на запрошення Голови Вищого Арбітражного суду РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах в Російської Федерації »); 6)

здійснює інші повноваження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4.2.1 Президія арбітражного апеляційного суду "
 1. 9.4 Арбітражні апеляційні суди
  президію арбітражного апеляційного суду; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин. За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі арбітражного апеляційного суду можуть бути утворені інші судові колегії з
 2. 9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації входять: - голова цього суду, - його заступники, - голови судових складів. - І введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації судді. Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації:
 3. 9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації і головувати на його засіданнях, а також виносити на розгляд президії питання, віднесені Федеральним конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 6) виносити в президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації подання: - про затвердження членів
 4. 6.2 Президія верховного суду республіки , крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та автономного округу, його склад, порядок утворення та судові повноваження
  президія крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області або суду автономного округу затверджується Президентом РФ за поданням Голови Верховного Суду РФ. Згідно ч. 1 ст. 44 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР» склад президії верховного суду республіки формується дещо іншим чином. А саме, він затверджується, що не Президентом РФ, а
 5. 3.4.2.1 Перша інстанція
  арбітражного процесів. Саме тут вперше здійснюється правосуддя і реалізується основна частина всіх принципів правосуддя, від відкритого разбіратель-ства справ у всіх судах до незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону і ін Судочинство по першій інстанції відрізняється від інших порядків здійснення правосуддя тим, що при цьому докази вперше досліджуються судом
 6. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  арбітражному процесах - це діяльність суду з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій, апеляційній, касаційній інстанціях, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на дозволи
 7. 5.1 Районний суд - основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції. Його склад. Порядок утворення. Його повноваження і роль у судовій системі
  арбітражному процесі «суд» - це також Вищий Арбітражний Суд РФ; федеральні арбітражні суди округів; арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів. У кримінальному процесі суд з'являється з моменту прийняття ним заяви про злочин, принесення на його адресу скарги на незаконне або
 8. 9.2 Задачі арбітражних судів
  президія; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин; - апарат суду. Президія є в кожному арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації. Проте судові колегії в такому суді можуть бути відсутні. З іншого боку, за рішенням
 9. 3.4.2.3 Касаційна інстанція
  арбітражному процесі. Касаційна скарга тут може бути подана в арбітражний суд лише протягом двох місяців після набрання законної сили рішення або постанови арбітражного
 10. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  арбітражних судів. Конституційний Суд РФ один, тому поняття ланки судової системи до нього застосовується. Під ланкою судової системи Російської Федерації розуміється сукупність судів, які мають рівною компетенцією. Лише стосовно федеральним судам загальної юрисдикції третього (вищого) ланки поняття рівної компетенції застосовується з певною часткою умовності, оскільки в цей ланка
 11. 8.6 Голова Верховного Суду РФ, його права та обов'язки
  президії Верховного Суду РФ і касаційної колегії Верховного Суду РФ (ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62.1 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР»); 38) готує для затвердження Президентом РФ уявлення про склад президії крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, автономної області й автономного округу (ч. 2 ст. 32 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР»); 39)
 12. 8.3 Пленум Верховного Суду РФ. Склад, повноваження, порядок формування Пленуму. Роз'яснення Пленуму з питань судової практики, їх значення
  сударственних комітетів, відомств, наукових установ та інших державних і громадських організацій. Пленум Верховного Суду РФ наділений такими повноваженнями: 1) розглядати матеріали вивчення і узагальнення судової практики та судової статистики, а також подання Генерального прокурора РФ і Міністра юстиції РФ і давати керівні роз'яснення судам з питань
 13. 9.1 Система ( підсистема) арбітражних судів і її місце в системі Російської Федерації. Види і підвідомчість арбітражних судів
  арбітражних судів. Цей вид правосуддя дозволяє встановити жорстку дисципліну договірних відносин, припинити економічний свавілля чиновників, цивілізовано здійснювати процес бан-98 крутство. Всі арбітражні суди - це федеральні суди. Система арбітражних судів складається з: - арбітражних судів республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області,
 14. Глава 9. Арбітражні суди та інші арбітражні органи
  арбітражні
 15. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  арбітражні суди Федеральних судів три види: 1. Конституційний Суд РФ. 2. Федеральні суди загальної юрисдикції. 3. Арбітражні суди. Конституційний Суд РФ в Російській Федерації єдиний судовий орган конституційного контролю. Федеральних судів загальної юрисдикції та арбітражних судів - більша кількість. Конституційний Суд РФ наділений такими повноваженнями. Він:
 16.  4.1. Правосуддя
    арбітражного суду) з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій, апеляційній, касаційній інстанціях, а також у порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на вирішення справи по суті.
 17.  3.4.2.5 Відновлення справ за нововиявленими обставинами
    президія верховного суду республіки (крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та автономного округу) - вироки, ухвали, постанови районного суду; Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ - вироки, ухвали, постанови верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду
 18.  Застосовуване до зовнішньоекономічного договору право
    президією Вищого арбітражного суду України частково з наступних підстав. Як видно з матеріалів справи, державна податкова адміністрація за підсумками перевірки дійшла висновку про те, що акціонерне товариство (комісіонер) до моменту повного відшкодування іноземним партнером (комітентам) витрат, пов'язаних з виконанням договору комісії. безпідставно віднесло ці витрати на
 19.  3.4.2.4 Наглядова інстанція
    апеляційної інстанції і передати кримінальну справу на новий апеляційний розгляд; скасувати ухвалу суду касаційної інстанції і всі наступні судові рішення і передати кримінальну справу на новий касаційний розгляд; внести зміни у вирок, ухвалу чи постанову суду. Аналогічні права наглядової інстанції і по цивільних справах. Недопустимість погіршення
 20.  1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
    арбітражні суди (Вищий арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, (арбітражні касаційні суди), арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації); 5) органи прокуратури (Генеральна прокуратура РФ, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, районні, міські прокуратури, військові прокуратури, прокуратури на залізничному, водному і