Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації

Загальне керівництво апаратом арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації здійснює голова цього арбітражного суду. Він же призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду. Організовує діяльність структурних підрозділів апарату арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації заступник голови арбітражного суду.

Очолює ж апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації керівник апарату - адміністратор відповідного арбітражного суду. Він керує апаратом арбітражного суду, організовує роботу апарату по забезпеченню проходження справ в арбітражному суді, організовує роботу по зверненню до виконання судових актів арбітражних судів, а також здійснює інші функції щодо забезпечення діяльності арбітражного суду, що визначаються Головою Вищого Арбітражного Суду РФ.

Сам же апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації займається забезпеченням діяльності даного арбітражного суду. Зокрема він: 1)

організує попередній досудовий прийом осіб, які беруть участь у справі; 2)

приймає і видає документи, засвідчує копії документів арбітражного суду, виробляє розсилку та вручення документів, перевіряє сплату державного мита, судових витрат, що підлягають внесенню на депозитний рахунок арбітражного суду, а також арбітражних штрафів; 3)

сприяє суддям у підготовці справ до розгляду в судових засіданнях; 4)

веде облік руху справ і термінів їх проходження в арбітражному суді, здійснює зберігання справ і документів; 5)

вивчає та узагальнює судову практику; 6)

готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів, проводить інформаційно-довідкову роботу; 7)

веде статистичний облік у сфері діяльності арбітражного суду; 8)

здійснює матеріально-технічне забезпечення арбітражного суду, соціально-побутове обслуговування суддів і працівників апарату арбітражного суду.

Так як працівники апарату арбітражного суду перебувають на федеральній державній службі, то їх права, обов'язки, відповідальність та умови проходження ними державної служби встановлюються законами та іншими нормативними правовими актами про федеральної державній службі.

9.3.3 Голови арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації. Їх основні повноваження

Компетенцію голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації складають такі повноваження. Він повинен (має право): 1)

є суддею і відповідно здійснює процесуальні повноваження, встановлені АПК і КпАП. 2)

організовувати діяльність арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації; 3)

розподіляти обов'язки між своїми заступниками; 4)

формувати судові склади ; 5)

скликати президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації і головувати на його засіданнях, а також виносити на розгляд президії питання, віднесені Федеральним конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 6 )

виносити в президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації подання: -

про затвердження членів судових колегій цього суду (п. 19 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів»); -

з питань переведення суддів з однієї судової колегії в іншу (п. 22 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів»); -

про затвердження голови судового складу суду (п. 24 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів »); 7)

здійснювати загальне керівництво апаратом арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, призначати на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду; 8)

готувати для Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ уявлення про затвердження суддів арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, що входять до складу президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації (п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»); 9)

брати участь у засіданнях Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ (ч. 3 ст. 12 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації); 10)

брати участь у засіданнях Президії Вищого Арбітражного Суду РФ на запрошення Голови Вищого Арбітражного суду РФ (ч.

3 ст. 15 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»); 11)

представляти арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації у відносинах з державними, громадськими та іншими органами; 12)

розв'язувати питання про відвід судді, який розглядає справу одноособово (ч. 2 ст. 25 АПК); 13)

розв'язувати питання про відвід, заявленому кільком суддям або всьому складу суду, що розглядає справу (ч. 3 ст. 25 АПК); 14)

здійснювати прийом представників організацій та громадян, що звертаються з питань організації діяльності суду; 15)

здійснює інші повноваження.

9.3.4 Заступники голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації. Їх основні повноваження

Заступник голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації одночасно очолює одну із судових колегій (постійне судове присутність) цього суду.

Заступники голів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації мають такими повноваженнями: 1)

є суддями і відповідно здійснюють процесуальні повноваження, встановлені АПК; 2)

організують діяльність очолюваної ним судової колегії (постійного судової присутності), 3)

беруть участь у засіданнях президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації; 4)

беруть участь у засіданнях Президії Вищого Арбітражного Суду РФ на запрошення Голови Вищого Арбітражного суду РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»), 5)

дозволяють питання про відвід судді , який розглядає справу одноособово (ч. 2 ст. 25 АПК); 6)

дозволяють питання про відвід, заявленому кільком суддям або всьому складу суду, що розглядає справу (ч. 3 ст. 25 АПК); 7)

організують діяльність своїх підшефних їм структурних підрозділів апарату арбітражного суду; 8)

здійснюють прийом представників організацій і громадян, що звертаються з питань організації діяльності суду; 9)

можуть здійснювати повноваження голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації в разі його відсутності; 10)

здійснюють інші повноваження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації "
 1. 9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  апарату цього суду. 9.3.2.2 Судові колегії та судові склади (постійні судові присутності) арбітражних судах суб'єктів Російської Федерації У судах суб'єктів Російської Федерації можуть створюватися наступні судові колегії: - судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судова колегія з розгляду
 2. 9.2 Задачі арбітражних судів
  апарат суду. Президія є в кожному арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації. Проте судові колегії в такому суді можуть бути відсутні. З іншого боку, за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації можуть бути утворені інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ, а також постійні судові
 3. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  арбітражному процесах - це діяльність суду з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій, апеляційній, касаційній інстанціях, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на дозволи
 4. 9.1 Система (підсистема) арбітражних судів і її місце в системі Російської Федерації. Види і підвідомчість арбітражних судів
  арбітражних судів. Цей вид правосуддя дозволяє встановити жорстку дисципліну договірних відносин, припинити економічний свавілля чиновників, цивілізовано здійснювати процес бан-98 крутство. Всі арбітражні суди - це федеральні суди. Система арбітражних судів складається з: - арбітражних судів республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області,
 5. 8.7 Заступники голови Верховного Суду РФ, голови судових колегій. Їх повноваження
  апарату Верховного Суду РФ; 3) ведуть особистий прийом громадян; 4) здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством. Коли відсутня Голова Верховного Суду РФ його права та обов'язки здійснює перший заступник Голови Верховного Суду РФ, а якщо відсутній і перший заступник - іншій заступник Голови Верховного Суду РФ. Голови
 6. 8.6 Голова Верховного Суду РФ, його права та обов'язки
  апарату Верховного Суду РФ (п. 10 ч. 1 ст. 65 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР» ); 21) покладає обов'язки на Голови Військової колегії Верховного Суду РФ та його заступника (п. 7 ч. 2 ст. 11, п. 3 ч. 1 ст. 12 Федерального конституційного закону «Про військових судах Російської Федерації»); 22) в необхідних випадках своїм розпорядженням приваблює суддів однієї колегії для
 7. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  арбітражних судів. Конституційний Суд РФ один, тому поняття ланки судової системи до нього застосовується. Під ланкою судової системи Російської Федерації розуміється сукупність судів, які мають рівною компетенцією. Лише стосовно федеральним судам загальної юрисдикції третього (вищого) ланки поняття рівної компетенції застосовується з певною часткою умовності, оскільки в цей ланка
 8. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  арбітражні суди (Вищий арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, (арбітражні касаційні суди), арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації); 5) органи прокуратури (Генеральна прокуратура РФ, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, районні, міські прокуратури, військові прокуратури, прокуратури на залізничному, водному і
 9. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  арбітражні суди Федеральних судів три види: 1. Конституційний Суд РФ. 2. Федеральні суди загальної юрисдикції. 3. Арбітражні суди. Конституційний Суд РФ в Російській Федерації єдиний судовий орган конституційного контролю. Федеральних судів загальної юрисдикції та арбітражних судів - більша кількість. Конституційний Суд РФ наділений такими повноваженнями. Він:
 10. 6.4 Голови верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів, їх права та обов'язки, порядок призначення на посаду. Організація роботи і апарат суду суб'єкта Російської Федерації
  апарату суду; 11) скликають президія суду і головують на його засіданнях; 12) розподіляють обов'язки між своїми заступниками; 13) приймають участь в узгодженні з Генеральним директором Судового департаменту при Верховному Суді РФ призначення на посаду та звільнення з посади начальника управління (відділу) Судового департаменту, пропозицій про
 11. 4.1. Правосуддя
  арбітражного суду) з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій, апеляційній, касаційній інстанціях, а також у порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на вирішення справи по суті.
 12. Організаційне забезпечення діяльності військових судів. Організація роботи у військовому суді
  апаратом даних судів та адміністратором військового суду, а Військової колегії Верховного Суду РФ - апаратом Верховного Суду РФ, керуючись положеннями Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації», Федерального конституційного закону «Про військових судах Російської Федерації», а також федеральними конституційними законами, що визначають порядок фінансування та
 13.  7.6 Голова військового суду, його права та обов'язки
    апарату суду, призначати на посаду та звільняти з посади працівників апарату суду, які не перебувають на військовій службі, затвердити положення про апарат суду; 4) інші обов'язки. Відповідно голові окружного (флотського) військового суду законом надана можливість: 1) брати участь у розгляді справ окружним (флотським) військовим судом і головувати в судових
 14.  § 4. Особливості цивільно-правової відповідальності публічно-правових утворень
    арбітражними судами норм Бюджетного кодексу Російської Федерації "). Білоусов Л.В. До питання про майнову відповідальність публічно-правових утворень та їх установ / / Арбітражна практика. 2007. N 2. С. 88. Підміна органом того чи іншого публічно-правової освіти зустрічається і на рівні закону. Так, в п. 10 ст. 158 БК РФ говориться, що від імені публічно-правового
 15.  Глава 11. Суди суб'єктів Російської Федерації
    суб'єктів Російської
 16.  2.1 Загальна характеристика Законодавства та інші правові акти про правоохоронні органи та їх діяльності
    апаратів судів Російської Федерації »; - Закон РФ від 21 липня 1993 р. № 5485-1" Про державну таємницю "; - деякі інші закони. 3. Про організаційне забезпечення діяльності судів та органах його здійснюють: - Федеральний закон від 10 лютого 1999 р. № 30-ФЗ «Про фінансування судів Російської Федерації»; - Федеральний закон від 8 січня 1998 р. № 7-ФЗ «Про
 17.  8.1 Верховний Суд Російської Федерації - судовий орган, який очолює системи цивільних і військових судів загальної юрисдикції. Склад і структура Верховного Суду РФ. Порядок формування
    апарату Верховного Суду РФ. При Верховному Суді РФ також функціонує Судовий департамент та Науково-консультативна рада. У складі Верховного Суду РФ діють наступні судові колегії: - Судова колегія у кримінальних справах, - Судова колегія у цивільних справах, - Військова колегія, - Касаційна колегія. Верховний Суд РФ формується у складі Голови,
 18.  5.3.1 Загальна характеристика
    апарату суду, в тому числі призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, а також розподіляє обов'язки між ними, приймає рішення про заохочення працівників апарату суду або про залучення їх до дисциплінарної відповідальності, організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників апарату суду; 10) затверджує посадові інструкції працівників апарату