Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації

До складу президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації входять: -

голова цього суду, -

його заступники, -

голови судових складів. -

І введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації судді.

Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації: 1)

затверджує за поданням голови суду членів судових колегій і голів судових складів цього суду; 2)

за поданням голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації: -

затверджує членів судових колегій цього суду (п. 19 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів »); -

вирішує питання переведення суддів з однієї судової колегії в іншу (п. 22 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7« Про затвердження регламенту арбітражних судів » ); -

затверджує голів судових складів суду (п. 24 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів»), 3)

розглядає питання судової практики. 4)

розглядає питання організації роботи суду (п. 62 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів»).

Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації скликається в міру необхідності. Він в змозі вирішувати поставлені перед ним питання лише за наявності більшості членів президії. Постанови президії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів президії і підписуються головою суду.

Огляди судової практики, схвалені президією арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, доводяться до відома суддів і працівників апарату цього суду.

9.3.2.2 Судові колегії та судові склади (постійні судові присутності) арбітражних судах суб'єктів Російської Федерації

У судах суб'єктів Російської Федерації можуть створюватися наступні судові колегії: -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин; -

інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ.

Однак, якщо чисельність суддів арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації не дозволяє сформувати судові колегії, в ньому утворюються тільки судові склади.

Персональний склад судових колегій і його зміни затверджуються президією арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації за поданням голови цього суду.

Судові колегії арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації: 1)

розглядають у першій та апеляційній інстанціях усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду РФ, 2)

вивчають і узагальнюють судову практику; 3)

розробляють пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів; 4)

аналізують судову статистику; 5)

здійснюють інші повноваження, передбачені регламентом арбітражних судів.

Відповідно до Федеральним конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» в судових колегіях арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації утворюються судові склади. Також як і у вищестоящих арбітражних судах, вони формуються з числа суддів, що входять до відповідної судову колегію, а за відсутності судових колегій - з числа суддів цього суду.

Персональний склад судових складів визначається наказом голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації. Чисельність судового складу становить не менше 5 суддів. Лише у виняткових випадках можуть бути створені судові склади з меншою чисельністю суддів.

В арбітражних судах суб'єкта Російської Федерації, за загальним правилом, справи в першій інстанції розглядаються суддею одноособово, якщо колегіальний розгляд справи не передбачено ст. 17 АПК. Однак за клопотанням сторони економічні суперечки і інші справи, що виникають із цивільних та інших правовідносин підлягають розгляду у складі судді і двох арбітражних засідателів (ч. 3 ст. 17 АПК).

Обов'язковому ж колегіальному розгляду арбітражним судом суб'єкта Російської Федерації по першій інстанції підлягають лише справи:

1) справи про оскарження нормативних правових актів; 2)

справи про неспроможність (банкрутство), якщо інше не встановлено федеральним законом; 3)

справи, спрямовані до арбітражного суду першої інстанції на новий розгляд із зазначенням на колегіальний розгляд (ч.

2 ст. 17 АПК).

До складу суду, що розглядає справу колегіально, входить троє суддів або суддя і два арбітражних засідателя. Всі складові даний склад суду судді (арбітражні засідателі) при розгляді справ користуються рівними правами. Недотримання вимоги колегіального розгляду в арбітражних судах зазначених у ст. 17 АПК справ є порушенням процесуального права, тягне скасування судового решенія42.

В окремих місцевостях, за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації можуть бути утворені постійні судові присутності. Постійне судове присутність арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації - це відокремлений підрозділ відповідного арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, розташоване, а одно здійснює правосуддя та інші повноваження арбітражного суду поза місцем постійного перебування цього суду.

Постійні судові присутності створюються з метою наближення правосуддя до місця знаходження або місцем проживання що у справі осіб, що перебувають або проживають у віддалених місцевостях, а також з урахуванням кількості справ, розглянутих конкретним арбітражним судом суб'єктів Російської Федерації ( ст. 43.1 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації "
 1. 9.2 Задачі арбітражних судів
  президія; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; - судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин; - апарат суду. Президія є в кожному арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації. Проте судові колегії в такому суді можуть бути відсутні. З іншого боку, за рішенням
 2. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  арбітражному процесах - це діяльність суду з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій, апеляційній, касаційній інстанціях , в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на дозволи
 3. 8.6 Голова Верховного Суду РФ, його права та обов'язки
  президії Верховного Суду РФ і касаційної колегії Верховного Суду РФ (ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62.1 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР») ; 38) готує для затвердження Президентом РФ уявлення про склад президії крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, автономної області й автономного округу (ч. 2 ст. 32 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР»); 39)
 4. 9.1 Система (підсистема) арбітражних судів і її місце в системі Російської Федерації. Види і підвідомчість арбітражних судів
  арбітражних судів. Цей вид правосуддя дозволяє встановити жорстку дисципліну договірних відносин, припинити економічний свавілля чиновників, цивілізовано здійснювати процес бан-98 крутство. Всі арбітражні суди - це федеральні суди. Система арбітражних судів складається з: - арбітражних судів республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області,
 5. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  арбітражних судів. Конституційний Суд РФ один, тому поняття ланки судової системи до нього застосовується. Під ланкою судової системи Російської Федерації розуміється сукупність судів, які мають рівною компетенцією. Лише стосовно федеральним судам загальної юрисдикції третього (вищого) ланки поняття рівної компетенції застосовується з певною часткою умовності, оскільки в цей ланка
 6. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  арбітражні суди (Вищий арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, (арбітражні касаційні суди), арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації); 5) органи прокуратури (Генеральна прокуратура РФ, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, районні, міські прокуратури, військові прокуратури, прокуратури на залізничному, водному і
 7. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  арбітражні суди Федеральних судів три види: 1. Конституційний Суд РФ. 2. Федеральні суди загальної юрисдикції. 3. Арбітражні суди. Конституційний Суд РФ в Російській Федерації єдиний судовий орган конституційного контролю. Федеральних судів загальної юрисдикції та арбітражних судів - більша кількість. Конституційний Суд РФ наділений такими повноваженнями. Він:
 8. 6.2 Президія верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та автономного округу, його склад, порядок утворення та судові повноваження
  президія крайового, обласного суду , суду міста федерального значення, суду автономної області або суду автономного округу затверджується Президентом РФ за поданням Голови Верховного Суду РФ. Згідно ч. 1 ст. 44 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР» склад президії верховного суду республіки формується дещо іншим чином. А саме, він затверджується, що не Президентом РФ, а
 9. 6.1 Верховні суди республік. Крайові, обласні, міські (у містах Москва, Санкт-Петербург) суди, суди автономної області і автономних округів, їх місце у судовій системі . Склад, структура цих судів, порядок формування, компетенція
  судам загальної юрисдикції. Він є найвищим судовим органом суб'єкта Російської Федерації як для федеральних судів - районних і міських судів, так і для світових суддів. Верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу здійснює нагляд за судовою діяльністю названих судів. Верховний суд республіки,
 10. 4.1. Правосуддя
  арбітражного суду) з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій, апеляційній, касаційній інстанціях, а також у порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на вирішення справи по суті.
 11. 8.5 Судові колегії Верховного Суду РФ. Їх склад, порядок формування, повноваження
  президія верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу; вироки, ухвали і постанови верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу, якщо зазначені судові рішення не були предметом розгляду
 12. 8.3 Пленум Верховного Суду РФ. Склад, повноваження, порядок формування Пленуму. Роз'яснення Пленуму з питань судової практики, їх значення
  сударственних комітетів, відомств, наукових установ та інших державних і громадських організацій. Пленум Верховного Суду РФ наділений такими повноваженнями: 1) розглядати матеріали вивчення і узагальнення судової практики та судової статистики, а також подання Генерального прокурора РФ і Міністра юстиції РФ і давати керівні роз'яснення судам з питань
 13. 2.1 Загальна характеристика Законодавства та інші правові акти про правоохоронні органи та їх діяльності
    арбітражних судах Російській Федерації »; - Федеральний закон від 17 грудня 1998 р. № 188-ФЗ« Про мирових суддів у Російській Федерації »; - Федеральний закон від 24 липня 2002 року № 102-ФЗ« Про третейські суди в Російській Федерації »; - Закон РФ від 7 липня 1993 р. № 5338-1 «Про міжнародний комерційний арбітраж»; - Федеральний закон від 14 березня 2002 року № 30-ФЗ «Про
 14.  § 4. Особливості цивільно-правової відповідальності публічно-правових утворень
    арбітражними судами норм Бюджетного кодексу Російської Федерації "). Білоусов Л.В. До питання про майнову відповідальність публічно-правових утворень та їх установ / / Арбітражна практика. 2007. N 2. С. 88. Підміна органом того чи іншого публічно-правової освіти зустрічається і на рівні закону. Так, в п. 10 ст. 158 БК РФ говориться, що від імені публічно-правового
 15.  8.1 Верховний Суд Російської Федерації - судовий орган, який очолює системи цивільних і військових судів загальної юрисдикції. Склад і структура Верховного Суду РФ. Порядок формування
    судам загальної юрисдикції. Він вищий орган як для федеральних цивільних, військових і спеціалізованих судів загальної юрисдикції, так і для судів загальної юрисдикції суб'єктів Російської Федерації - для світових суддів. Верховний Суд РФ складається з Пленуму Верховного Суду РФ, Президії Верховного Суду РФ, судових колегій Верховного Суду РФ і апарату Верховного Суду РФ. При Верховному Суді РФ
 16.  Глава 11. Суди суб'єктів Російської Федерації
    суб'єктів Російської
 17.  Вступне слово
    арбітражно-процесуальних вимог, характеристик і т. п.), але і більш глибокого аналізу існуючої законодавчої бази та офіційних роз'яснень закону стосовно до поняття, структурі, організації та повноважень різних правоохоронних органів. Однією з відмінних особливостей даного підручника є та обставина, що автор зробив спробу всі розглянуті
 18.  5.1 Районний суд - основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції. Його склад. Порядок утворення. Його повноваження і роль у судовій системі
    арбітражному процесі «суд» - це також Вищий Арбітражний Суд РФ; федеральні арбітражні суди округів; арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів. У кримінальному процесі суд з'являється з моменту прийняття ним заяви про злочин, принесення на його адресу скарги на незаконне або
 19.  7.6 Голова військового суду, його права та обов'язки
    президії суду і вносити на його розгляд питання, які потребують вирішення, головувати на засіданнях президії; 3) розподіляти обов'язки між заступниками голови суду; 4) контролювати роботу адміністратора і апарату суду, призначати на посаду та звільняти з посади працівників апарату суду, які не перебувають на військовій службі. Аналогічні права і