Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціальна робота → 
« Попередня Наступна »
Невлева І. М., Соловйова Л.В. Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с., 2005 - перейти до змісту підручника

7.3. Рівні соціальної роботи, її функціонально-рольової характер

Соціальна робота, розглянута як вид соціальної діяльності, характеризується певними рівнями, на яких вона здійснюється і від яких залежать її функції, форми і методи. Сюди включаються: індивідуальна соціальна робота, групова соціальна робота, організація спільноти, адміністративна соціальна робота, дослідження, соціальна політика, планування, безпосередня клінічна практика, сімейна і шлюбна практика та інші види мікропрактік, а також те, що називається загальною практикою соціальної роботи, об'єднуючою мікро-і макрорівні. Шведські автори Г. Бернлер і Л. Юнссон виділяють: індивідуальну і сімейну соціальну роботу (індивідуальну психотерапію); групову соціальну роботу; громадську роботу (роботу з спільнотою на макрорівні); соціальне адміністрування й планування.

Суб'єкти соціальної роботи. Першим суб'єктом є будь-яка людина, сім'я або група людей, які знаходяться або потенційно можуть опинитися в «слабкою» позиції і в силу цього об'єктивно потребують розуміння пов'язаних з цією позицією труднощів, проблем, в отриманні реальної допомоги для подолання цих труднощів. Таким людям необхідно перш за все спілкування, підтримання нормальних соціально-побутових умов (житло, харчування, одяг, медичне обслуговування тощо), інтеграція їх у різні сфери соціокультурного життя (посильна праця, дозвілля, спорт і т.д.). Важливу роль грає їх психологічна та соціальна реабілітація.

Другий суб'єкт соціальної роботи - це ті люди, які її здійснюють, соціальні працівники. Психологічно вони характеризуються насамперед альтруїстичної, гуманістичною спрямованістю, переважно моральної мотивацією. Центральної характеристикою таких індивідів, які обрали своїм життєвим призначенням надання професійної або добровольчої соціальної допомоги, є милосердя, діяльна любов до людей. Іншим, не менш важливим компонентом діяльності цього суб'єкта, є його професійні вміння та навички, знання методів і технологій надання соціальної допомоги. Якостями, необхідними для визначення професійної придатності до ведення соціальної роботи, прийнято вважати: -

високий рівень інтелектуального розвитку; -

хорошу саморегуляцію, навички самодисципліни; -

здатність проявляти терпимість; -

наполегливість; -

здатність допомагати людям у важких ситуаціях; -

фізичну силу, витривалість; -

здатність до перенесення великих психологічних і моральних навантажень; -

здоровий глузд, вміння чітко мислити; -

чуйність, емпатічность.

Третій суб'єкт соціальної роботи - це люди, які вчать цьому заняттю. Вони виробляють в учнів не тільки професійні знання та навички, а й формують гуманістичну установку, закріплюють альтруїстичну спрямованість особистості. Основну роль тут відіграє сама особистість педагога, наставника, керівника практики.

Четвертий суб'єкт соціальної роботи - це її дослідник. Його завдання - спостереження практики соціальної роботи, аналіз і фіксація існуючих і зароджуються тенденцій її стану та розвитку; систематизація, узагальнення накопиченого матеріалу та прогнозування подальшого розвитку.

П'ятий суб'єкт - це адміністративні структури соціального управління. До них належать працівники, від розуміння якими змісту і цілей соціальної роботи залежить значною мірою її масштаб і ефективність. На різних рівнях державної (законодавчої і виконавчої) влади та муніципального управління вони формулюють і здійснюють соціальну політику в країні.

Звичайно, рівень інформованості, освіченості та готовності брати участь в соціальній роботі кожного з цих суб'єктів різний. Він включає в себе:

а) знання адміністративного та соціального права;

б) управлінську компетентність (знання функцій, методів діяльності і меж повноважень органів муніципального управління та місцевого самоврядування );

в) знайомство з методами роботи, з адміністрацією і персоналом (освітніх, медичних, правоохоронних, пенітенціарних та інших установ); надання їм сприяння у професійній діяльності, вмінні вирішувати проблеми, що виникають у відносинах з клієнтами, надання допомоги персоналу у вирішенні різних проблем;

г) здатність виявити психологічні, соціально-психологічні та побутові фактори загострення проблем, що виникають перед клієнтом;

д) вміння давати оцінку соціально-психологічному статусу клієнта, проводити діагностику стану його фізичного, психічного та психологічного здоров'я;

е) соціальну та соціально-психологічну адаптацію в таких ситуаціях, як: самотність, хвороба, сімейна чи шкільна відторгнутість дітей тощо;

ж) інформацію про благодійні організації, акціях, фондах;

з) організацію соціальних проектів, акцій допомоги (наприклад, «житло для молодої сім'ї »,« спорт для інвалідів »,« освіта у в'язницях »і т.д.);

і) представництво інтересів клієнта і сім'ї (приміщення в школу, лікарню, влаштування на роботу, контроль за станом клієнта в лікувальному, пенітенціарній установі і т.

п.);

к) дослідження проблем суїциду (серед дітей, підлітків, людей похилого віку, інвалідів, ув'язнених і т.п.).

Більшість перерахованих пунктів належить до організаційно-коордінаторскім функціям соціального працівника. Для того щоб охопити зміст соціальної роботи на її різних рівнях, необхідно окреслити функціонально-рольовий репертуар соціального працівника.

1. На першому місці, безумовно, варто практичний соціальний працівник, чиї функції можуть змінюватися від добровольця з надання допомоги в надомну обслуговуванні до практичного психолога-консультанта, який теж безпосередньо контактує з клієнтами.

2. Спілкується з клієнтами, але на іншому рівні і з іншими цілями організатор, чиїм завданням є створення групи, команди з інших соціальних працівників, клієнтів, жителів для вирішення спільної задачі.

3. Адміністратор-управлінець, діючий в установах різних типів і на різних рівнях.

4. Велика розмаїтість соціальних ролей укладено у фігурі викладача - від університетського професора до тренера, інструктора практики. Важливе місце займає також функціональна роль супервізора, в якій фахівці можуть виступати постійно або в якості тимчасового доповнення до інших своїх ролям.

5. У такій якості фахівець виступає наставником, контролером, порадником, консультантом, а іноді і організатором практики для осіб, які навчаються соціальної роботи.

6. Специфічна соціальна роль дослідника соціальної роботи.

Огляд різних соціальних позицій і функціональних ролей, які «грає» соціальний працівник на професійній сцені, показує, що діапазон його діяльності досить широкий. Тому самоосвіта і перепідготовка, саморозвиток необхідні для професійного становлення.

Контрольні питання

1.

Що ви розумієте під соціальним обслуговуванням населення? 2.

Який зв'язок існує між соціальною політикою, соціальним захистом та соціальним обслуговуванням? 3.

Яка роль фахівців у системі установ соціального обслуговування населення? 4.

Розкрийте поняття «суб'єкт соціальної роботи». 5.

Розкрийте типи професійних ролей соціального працівника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Рівні соціальної роботи, її функціонально-рольової характер "
 1. 4.5 Завдання обласних та функціональних обмежень.
  Функціональним обмеженням є необхідність мати при завершенні процесу сушіння задовільно висушений матеріал. Це означає, що кінцевий вміст вологи в матеріалі не повинно перевищувати заданого критичного значення Хсу. Таким чином, функціональне обмеження наступне: Х {И 3, Tgin, Xin, vg,. (4.16) Обласні обмеження були отримані з технологічних умов
 2. 12.1.3. Рівні експерименту
  функціональному. Йдеться про рівні, тому що ця градація пов'язана зі ступенем інформативності одержуваних експериментальних даних. На якісному рівні завдання полягає в отриманні даних, що характеризують яке-небудь явище, що вивчається, якого людини як щось окреме, поза зв'язку з іншими явищами. Це дані для опису психологічного факту самого по собі, поза контекстом
 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  соціальної дії. Поняття структури, функції, адаптації, цілепокладання, інтеграції, ціннісного зразка, соціальної рівноваги в концепціях структурно-функціонального напряму. Соціологічна концепція соціального конфлікту і «контрольованої еволюції» (Л. Козер, Д. Белл, К. Боулдинг). Гуманістичний напрямок американської соціології. Поняття відчуження, повсякденної реальності,
 4. Запитання для самопідготовки
  соціальних відхилень? Розкрийте поняття «індивідуальної девіації» і «соціальної аномії». Які явища вони описують? Чим відрізняються нормативна та модальна особистості? Що таке «конфлікт ролей» і «рольової соціальний невроз»? Яку роль у процесі соціалізації грають «мене-концепція» і «значущий інший»? Як соціологи та соціальні психологи описують механізми і стадії соціалізації особистості? Чим
 5. 12.3. Соціальна адаптація та реабілітація - основне завдання соціального працівника
  соціального працівника і клієнта велика увага приділяється вирішенню завдань соціальної адаптації та реабілітації, відновленню соціального функціонування. Соціальний працівник покликаний впливати на процес соціальної адаптації особистості, що потрапила у важку життєву ситуацію. Соціальний працівник повинен володіти навичками професійного впливу на соціально-психологічний,
 6. 14.4. Рольовий підхід до особистості
  соціальна роль, формування якої обумовлюють чотири джерела: 1) соціальне агентство, 2) нормативні очікування соціального працівника і референтних груп; 3) самооцінка клієнта; 4) соціальні групи, які впливають на клієнта, соціального працівника і агентство. Розглянемо джерела окремо. 1. Соціальне агентство - здійснює або
 7. 48. ВИДИ ІГОР
  функціональних ігор. У функціональній грі перед дитиною розкриваються не відомі для нього властивості предметів і способи дії з ними. Так, вперше відкривши і закривши двері ключем; дитина починає багаторазово повторювати цю дію, намагаючись при кожній нагоді повернути ключ. Це реальна дія переноситься в ігрову ситуацію. Граючи, діти роблять в повітрі рух, що нагадує поворот
 8. Парсонс Толкотт (1902-1979)
  соціальну, особистісну і обмежену), що знаходяться у відносинах взаємообміну. Однією з головних складових концепції Парсонса став так званий інваріантний набір функціональних проблем: адаптації, целедостижения, інтеграції, відтворення структури і зняття напруги, вирішення яких забезпечується спеціалізованими підсистемами. Усередині соціальної системи функцію адаптації забезпечує
 9. 45. Структура розгорнутої форми сюжетно-рольової гри
  рольовій грі те, що, взявши на себе функцію дорослої людини, дитина програвання-водить його діяльність дуже узагальнено, в символічні-ському вигляді. 2. Ігрові дії - це дії, вільні від операціонально-технічної сторони, це дії зі значеннями, вони носять образотворчий характер. У дитячій грі
 10. Принципи і правила соціокультурного аналізу громадянського суспільства
  соціального цілого, різноманіття соціального життя та ін) реалізуються за допомогою відповідних правил і процедур. Крім загальнонаукових принципів соціального пізнання (системність, комплексний підхід, зв'язок теоретичного та емпіричного, причинність або детермінізм, об'єктивність та ін), в соціотеоріі громадянського суспільства розробляються і використовуються спеціальні принципи. Вони
 11. 11.5. Професійно-етичні якості, принципи і норми діяльності соціального працівника
  соціального працівника поєднуються: гуманне ставлення до людини, схильність до роботи з людьми, глибока мотивація до діяльності, психологічна підготовка. У вітчизняній і зарубіжній літературі робиться спроба вивести професійно-етичні якості соціального працівника. Американські вчені Хоппс і Піндерхьюс підкреслюють, що ряди соціальних працівників повинні
 12. 16.5. Феномен здоров'я в контексті проблем трудової життєвої ситуації
    соціальної роботи розглядаються проблеми фізичного і психічного здоров'я людини. Хвороби розглядаються Біомедіка як об'єктивні органічні структурні та функціональні зміни в організмі. Розвиток анатомії визначило розуміння хвороби як зміни органів, тканин і клітин. З відкриттям специфічних мікроорганізмів як збудників інфекційних хвороб біомедицина
 13.  6.2. «Перше занурення» в соціокультурну реальність громадянського суспільства: конституювання структурних компонентів цивільного життя (Особистість - культура - соціальна організація)
    соціально-наукової традиції, найбільш повно представленої в роботах П. Сорокіна та Т. Парсонса, прийнято розглядати соціальний світ (соціум) в єдності трьох підсистем - особистості, культури та соціальної організації (товариства). До виділенню цих сфер соціальна наука приходить не тільки аналітичним, а й емпіричним шляхом. Надалі Ю. Габермас, переосмислюючи теорію систем соціального
 14.  8.1. Структура Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС)
    робіт щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у сфері їх діяльності і доручених їм галузях економіки. Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок діяльності функціональних підсистем РСЧС визначаються положеннями про них, які затверджуються керівниками відповідних федеральних органів виконавчої влади за погодженням з МНС Росії. Положення про
 15.  9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій
    соціальних формах поведінки емо ції мають таке ж функціональне значення, як і в біо логічних формах поведінки (фіксують і виражають ре зультати діяльності та спілкування, що мають для суб'єкта соціально-позитивні чи соціально-негативні результати і
 16.  13.3. Синдром «емоційного згоряння» і психогігієна в соціальній роботі
    соціальний працівник, крім професіоналізму, використовує свою особистість, будучи «емоційним донором». Термін «емоційне згоряння» введений американським психіатром Дж. Фрейденбергером для характеристики психологічного стану здорових людей, що знаходяться в емоційно навантаженою атмосфері при наданні професійної допомоги. Дослідник К. Кондо вважає, що стан «згоряння»
 17.  11.2. Рольовий репертуар соціального працівника
    соціального працівника обумовлена ??місцем індивіда в системі об'єктивних соціальних відносин і здійснюваними їм функціями. Рівні професійної діяльності соціального працівника (І.А. Зимова) включають: практичну соціальну роботу з клієнтом; організацію та координацію цієї роботи; управління соціальною роботою на рівні соціальних служб; навчання соціальній роботі; дослідження в
 18.  3.2.1 Понятійний апарат соціології
    соціальному "," ролі "," статус "," соціальної стратегії "і т.д. Використовувані наукою поняття складають понятійний або, як ще кажуть," категоріальний "апарат науки. Категорії ж - це основоположні, найбільш важливі для певної науки поняття. Оволодіння категоріями соціології - невід'ємний, більше того - один з найважливіших моментів підготовки соціологів. Оволодіння ж передбачає не