Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.21. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ І ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Законодавством, що регулює відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, є Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України «Про електронні документи та електронний документообіг», « Про електронний цифровий підпис »,« Про інформацію »,« Про захист інформації в автоматизованих системах »,« Про державну таємницю »,« Про зв'язок »,« Про обов'язковий примірник документів »,« Про Національний архівний фонд та архівні установи », а також прийняті на їх основі норматив-но-правові акти.

Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі - Закон про електронні документи) і Закон України «Про електронний цифровий підпис» (далі - Закон про електронний цифровий підпис) від 22.05.2003 р . визначають основні засади електронного документообігу та використання електронних документів в Україні, а також правовий статус електронного цифрового підпису. Вони містять положення, пов'язані з використанням електронного цифрового підпису, а також встановлюють організаційно-правові основи діяльності з надання послуг електронного цифрового підпису. Законодавець визначив терміни, що використовуються в процесі здійснення електронного документообігу. Прийняття цих Законів має забезпечити законність електронних транзакцій (передача інформації з використанням електронних систем, що гарантує цілісність всієї переданої інформації) і зрівняти електронний та паперовий варіанти підпису.

Електронні документи будуть визнаватися органами державної влади, судами, а значить, вони зможуть широко використовуватися у підприємницькій діяльності. Тепер суб'єкти господарювання будуть мати можливість за обопільною згодою укладати договори по електронній пошті. Дія Закону про електронні документи поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, обробки, використання та знищення електронних документів. Відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису, регулюються Законом про електронний цифровий підпис. Слід мати на увазі, що на відносини, що виникають при використанні інших (відмінних від цифрової) видів електронних підписів, у тому числі переведеної в цифрову форму зображення власноручного підпису, дія цього Закону не поширюється.

Електронний підпис, відповідно до Закону про електронний цифровий підпис, являє собою дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Електронний цифровий підпис - це вид електронного підпису, отриманого в результаті певного криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа (під ключем закон розуміє параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису) та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Особистий ключ використовується для формування електронного цифрового підпису і доступний тільки подпи-сивателю. Відкритий ключ, який використовується для перевірки такого підпису, доступний стороннім особам (адресатам). Отже, таємницю особистого ключа необхідно ретельно зберігати, інакше будь-яка особа, яка його дізнається, зможе підробити електронний підпис. Слід зауважити, що підробити цифровий підпис важче, ніж звичайну рукотворну, оскільки цифрова більш захищена. Але цей момент має і зворотну сторону. Так, у разі її підробки довести цей факт важко. Тому контрагентам (адресатам і підписувача), що використовують електронний підпис, необхідно все-таки зв'язуватися один з одним особисто у разі виникнення найменших сумнівів.

Згідно із Законом про електронний цифровий підпис, електронний цифровий підпис набуває юридичну силу власноручного підпису у разі її належної перевірки. Так, ст.З Закону встановлює, що електронний цифровий підпис має бути підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису та за умови, що під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису, а особистий ключ підписанта відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням электронныхдокументов.Субъектамиэлектронного документообігу (підписантами та користувачами) електронний цифровий підпис використовується для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для оформлення в письмовій формі угод (ч.З ст.4 Закону про електронний цифровий підпис).

Електронний підпис, як встановлено Законом про електронні документи, є обов'язковим реквізитом електронного документа, і її накладенням завершується створення електронного документа (ст. 6). Таким чином, електронний документ вважається підписаним з моменту накладення підписується особою на нього своєю електронного підпису.

Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. При цьому Закон про електронний документ називає лише один обов'язковий реквізит-електронний підпис.

Законодавчо закріплено, що юридична сила електронного документа не може бути опротестована тільки тому, що він має електронну форму, а допустимість електронного документа як доказу не може опротестовуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Законом встановлено обмеження на використання електронного документа як оригіналу. Так, електронний документ не може бути застосований як оригінал свідоцтва про право на спадщину, а також документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім-випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів (ст.З Закону про електронні документах). Оригіналом електронного документа вважається його електронний екземпляр з електронним цифровим підписом підписанта (ст.7 Закону).

Законом встановлено порядок визначення дати і часу відправлення, передавання та отримання електронних документів (ст.ст. 10-12 Закону про електронні документи), а також порядок їх зберігання (ст. 13). На це слід звернути увагу, оскільки при виникненні конфлікту щодо дійсного змісту документа, точне дотримання його приписів дозволить довести свою правоту. Законом про електронні документи визначені принципи електронного документообігу, під яким розуміється сукупність процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності (проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису) і при необхідності з підтвердженням факту отримання таких документів. Порядок обігу електронних документів визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відповідно до законодавства.

Згідно з вимогами Законів у майбутньому будуть створені центр сертифікації ключів для цифрового підпису, центральний засвідчувальний орган по цифрових підписів і контролюючий орган з використання цифрового підпису.

Слід зазначити, що вказані Закони містять багато норм відсилань на підзаконні акти, які повинні бути видані в найближчому майбутньому (зокрема Кабінетом Міністрів України, НБУ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.21. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ І електронний цифровий підпис "
 1. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
  електронної техніки, включає будь-які форми ділових операцій в глобальній мережі Можливості Дозволяє вибрати кращих постачальників і вийти на глобальні ринки Спектр Електронна пошта, факс, електронний обмін даними, електронні платежі та ін Області застосування Торгівля товарами і послугами, реклама, сприяння контрактами, маркетинг, перед-і послепродажная під-тримка, фінансування, страхування,
 2. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  використання електронних документів в Україна, а також правовий статус електронного цифрового підпису. У розділі 6 враховані суттєві зміни та доповнення в законодавстві про охорону інтелектуальної власності, зокрема законів «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки
 3. Інформаційно-телекомунікаційні системи КарНЦ РАН: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ А. Д. Сорокін, В. Т. Вдовіцин
  використання оптоволоконних каналів і радіомодемного зв'язку. Також планується провести аналіз доступу зовнішніх користувачів мережі Інтернет до основних серверів КарНЦ РАН і запропонувати для реалізації ряд заходів, що збільшують ефективність доступу до вищезазначених серверам. В організаційному плані видається доцільним перейти до більш централізованої схемі управління комп'ютерною мережею
 4. Висновок
  використання кібернетики, математичних і технічних засобів і методів, які починаючи з 60-х рр.. XX в. проводилися в СРСР, а потім у Росії, інших країнах СНД і далекого зарубіжжя. Див про цих розробках, наприклад: Керімов Д.А. Кібернетика та право / / Радянська держава і право. 1962. N 11. С. 98 - 104; Кнапп В.О. Можливості використання кібернетичних методів в праві. М.,
 5. § 2. "Дерево цілей" в Інтернеті
  використання Інтернету в банківській сфері, сфері розподілу, страхування, доставки товарів. Поряд з економічними цілями суб'єкти в Інтернеті переслідують і політичні цілі. Політична влада дійсно зацікавлена ??в його розвитку як засобу політичного впливу на людей і їх думки. Багато дослідників-правознавці бачать також у цій інформаційній середовищі якесь
 6. Введення
  використання в навчальному процесі спогадів представників старшого покоління про події Великої Вітчизняної
 7. Службові твори (твори, створені працівниками, і права роботодавців)
  використання таких творів від авторів-працівників до роботодавців, тобто особам, з якими автори перебувають у трудових правовідносинах. Правило про перехід виняткових прав на використання службових творів до роботодавців застосовується, якщо інше не передбачено договором між автором-працівником і роботодавцем. Слід, однак, враховувати, що раніше діюче законодавство
 8. 1. Нормативні матеріали російською мовою
  використання електронних повідомлень в міжнародних договорах від 23 листопада, 2005 р. / / Організація Об'єднаних Націй (http://www.un.org/russian/documen/convents/elect_com. html). Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 20 жовтня 1961 / / Бюлетень міжнародних договорів. 2005. N 7. С. 11 - 20. Конвенція про
 9. Російське законодавство про авторське право
  використанням творів, створених в СРСР і Росії до прийняття закону про авторське право і суміжні права, доводиться враховувати положення раніше діючого законодавства. Традиційний підхід такий: до відносин з використання творів застосовується діючий закон, а до відносин з їх створення (у тому числі до визначення первинних правовласників) - законодавчі
 10. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  документація 94 Зовнішньоторговельна операція (зовнішньоторговельна угода) 69 Зовнішньоторговельний контракт 72 Зовнішня торгівля 30 Зустрічна оферта (контроферти) 71 ВТД 30 ЗЕД 11 Група D «Доставка (прибуття)» 80 Група F «Основна поставка (перевезення) частково оплачена» 79 Група Е « Відвантаження »79 Група С« Основна поставка (перевезення) оплачена »79 Залізнична накладна 96 Укладення угоди 69 Заявка на
 11. § 3. Сутність інтернет-права
  використанням Мережі, строго кажучи, слабо корелюється з тими видами суб'єктів правовідносин, які зафіксовані в національних законодавчих системах. Чекає серйозна робота з дослідження складу суб'єктів відповідних відносин в поняттях теорії права, чинного цивільного, адміністративного, податкового права, щодо закріплення правового статусу операторів мережевих послуг (у
 12. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконаннях і фонограмах
    використанням творів у цифровій формі, в тому числі в інтерактивних цифрових мережах (у Росії отримав назву права на доведення до загального відома). ДАП і ДІФ передбачають також подальше розширення наданої охорони, систематизацію правових норм, уточнення переліків і змісту допускаються виключень і обмежень. Зокрема, ДАП містить загальні, що відносяться не тільки до
 13.  7.2. Роль Інтернету в світовому інформаційному просторі
    електронні магістралі, перебуваючи у себе вдома; дає можливість фірмам і окремим фахівцям отримувати замовлення на виконання тих чи інших робіт фактично з усього світу; дозволяє дивитися останні фільми, читати нові книги, журнальні та газетні статті на моніторі свого комп'ютера; забезпечує можливість отримувати державну інформацію прямо від першоджерела і
 14.  Суспільне надбання
    використання перейшли в суспільне надбання творів, проте в даний час розмір і форми таких відрахувань не встановлені. Вічне тягар. Малюнок Оноре Дом'є. 1867 Особливості використання в Інтернеті та інших цифрових мережах Розвиток російського сегмента мережі Інтернет і інших цифрових мереж зумовило спробу описати з правової точки зору нові види використання
 15.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    електронної мережі (Інтернет), технології зовнішніх комунікацій в Інтернет. Міждержавні договори. Структура, значення та застосування Віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів. Контракти: сутність, види і механізм дії, зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС -
 16.  3. Наукова література російською мовою
    використання кібернетичних методів в праві. Пер. з чешск. М.: Прогресс, 1965. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. 2-е вид. М.: Юрид. фірма "КОНТРАКТ"; ИНФРА-М, 2003. Копилов В.А. Інтернет і право / / НТІ (Теоретичні проблеми інформаційного права). 2001. N 9. С. 8 - 16. Копилов В. А. Інформаційне
 17.  Використання твору за згодою правовласника і з виплатою винагороди
    використання творів має здійснюватися за згодою власників виняткових прав, що відносяться до відповідного способу використання твору. Така згода (дозвіл) бажано оформляти шляхом укладення договору в письмовій формі з дотриманням всіх вимог, встановлених для авторських договорів (див.: Перехід та передача авторських прав). Використання твору без