НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

6.4.4. Експертна оцінка ефективності діяльності керівника

Призначення. Пропонована методика дає можливість оцінити низку

факторів, на основі яких експертами може бути складено думка про

ефективності роботи конкретного керівника. Більшою мірою він придатний

для оцінки керівників середньої ланки управління.

Інструкція. Перед вами опитувальник, складений на кшталт полярних профілів. Він

містить 30 факторів, які оцінюються за 7-бальною шкалою. Оцінюючи конкретного

керівника, просимо вас біля із чинників відзначити бал, який, за

вашу думку, підходить для даного керівника.

Опитувальник

Фактори 7654321 Фактори 1. Наявність стратегічного мислення 7654321 1.

Відсутність стратегічного мислення 2. Наявність управлінських здібностей

7654321 2. Недолік управлінських здібностей 3. Чітке розуміння і

прийняття організаційних цілей 7654321 3. Недостатнє розуміння цілей

організації 4. Високий рівень соціальної відповідальності за розв'язувані завдання

7654321 4. Низький рівень усвідомлення соціальної відповідальності за розв'язувані

завдання 5. Уміння приймати управлінські рішення 7654321 5. Невміння приймати

управлінські рішення 6. Наявність креативності як творчого імпульсу 7654321

6. Відсутність креативності як творчого імпульсу 7. Наявність самоконтролю

7654321 7. Відсутність самоконтролю В. Уміння правильно організувати

діяльність пульсу 7654321 К. Невміння організувати діяльність підлеглих 9.

Прагнення до інновацій 7654321 9. Відсутність прагнення до інновацій 10.

Високий рівень професіоналізму 7654321 10. Недостатньо високий рівень

професіоналізму 1 січня. Прагнення до отримання нової інформації 7654321 11.

Відсутність прагнення до отримання нової інформації 1 лютому. Застосування ефективних

стратегій у вирішенні управлінських завдань 7654321 2. Застосування недостатньо

ефективних стратегій у вирішенні управлінських завдань 13. Здатність йти на

ризик 7654321 3. Нездатність йти на ризик 14. Прояв уваги до

виконавцям 7654321 4. Відсутність уваги до виконавців 1 травня. Уміння

позитивно мотивувати працівників 7654321 5. Невміння позитивно

мотивувати працівників 16. Наявність навичок ділового спілкування 7654321 6.

Відсутність навичок ділового спілкування Продовження

17. Уміння створити нормальний психологічний клімат у малих групах 7654321 17.

Невміння створювати нормальний психологічний клімат у групах 18. Облік думок

виконавців 7654321 18. Неувага до думок виконавців 19. Уміння культурно

поводитися 7654321 19. Невміння культурно поводитися 20. Уміння правильно

здійснювати контроль за діями персоналу 7654321 20. Невміння правильно

здійснювати контроль за діями персоналу 21. Уміння впливати на інших

людей 7654321 21. Невміння впливати на інших людей 22. Наявність позитивних

соціальних установок 7654321 22. Відсутність достатньої кількості

позитивних соціальних установок 23. Правильне ставлення до критики на свою

адресу 7654321 23. Неправильне ставлення до критики на свою адресу 24. Прагнення

до особистісного зростання 7654321 24.

Відсутність прагнення займатися своєю

особистісним зростанням 25. Застосування ефективних стилів керівництва людьми 7654321

25. Застосування неефективних стилів керівництва людьми 26. Послідовність у

досягненні цілей 7654321 26. Непослідовність в досягненні цілей 27.

Гуманне ставлення до працівників 7654321 27. Байдуже ставлення до працівників

28. Наявність емпатії 7654321 28. Відсутність емпатії 29. Уміння керувати групою

7654321 29. Невміння управляти групою 30. Уміння користуватися авторитетом і

владою 7654321 30. Відсутність авторитету і невміння користуватися владою

Обробка й інтерпретація

Початковий етап обробки пов'язаний з визначенням сумарного результату. Потім

складається графічний профіль на даного досліджуваного, що дозволяє

візуалізувати ступінь вираженості кожного з 30 ПВК керівника.

Рівні ефективності управлінської діяльності наведені нижче.

30-48 балів - керівник не відповідає вимогам управлінської

діяльності;

49-60 балів - керівник має мало підстав бути корисним даної

організації;

61-90 балів - ефективність роботи керівника занадто мала;

91-120 балів - керівник недостатньо ефективний;

121-150 балів - ефективність керівника ще недостатня:

151-179 балів - є всі можливості підвищити свою ефективність;

180 -210 балів - ефективний керівник.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4.4. Експертна оцінка ефективності діяльності керівника "
 1. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріями. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм ефективності
 2. Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
  оцінкою позитивних сторін реферату вони повинні містити й конструктивно-критичні зауваження, альтернативні варіанти вирішення задачі, що стояла перед автором реферату. Виступи опонентів не повинні перевищувати 7-10 хвилин. Після цього автор відповідає на зауваження опонентів. Відповіді також готуються заздалегідь, на основі вивчення відгуків. Відповіді повинні бути ємними, грунтовними, конкретн
 3. Заняття 2.1. Практичне заняття по темі «Ідентифікація конфліктів» (рішення ситуаційних завдань)
  експертне опитування та ін У ході гри 1. Навчальна група розбивається на три команди. Перша команда - керівництво фірми: генеральний директор, заступник генерального директора зі зв'язків з громадськістю, фінансовий директор. Друга команда - робоча група з вивчення скарги (склад дивися в пункті «Ігрова ситуація»). Третя команда - експерти (3-5 чоловік). Час на
 4. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  експертну валідність позитивно. 2. Оцінка емпіричної валідності. Для оцінки емпіричної валідності були використані експериментальні, експертні та «життєві» критерії. а) Експериментальна валідність. Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами
 5. 6.1.1. Основні підходи до дослідження управлінських здібностей і стилів керівництва
  експертна оцінка ефективності праці
 6. 6. 2.10. Експертна діагностика стилів керівництва
  експертної оцінки діяльнісного поведінки реального або потенційного керівника в 27 заданих ситуаціях. Інструкція. Просимо вас оцінити типова поведінка даного суб'єкта в 27 заданих ситуаціях, У кожному випадку ви повинні вибрати один з трьох варіантів поведінки, властивого даній особі, і зафіксувати його у бланку відповідей. Для цього поряд з номером питання проставте
 7. 46. РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РІСКА.ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД
  експертний аналіз, аналіз чутливості, метод Монте? Карло. Факторний аналіз-група методів багатовимірного статистичного аналізу, які дозволяють представити в компактній формі узагальнену інформацію про структуру зв'язків між спостережуваними ознаками досліджуваного об'єкта на основі виділення деяких безпосередньо неспостережуваних факторів. Факторний аналіз визначає передбачувані
 8. Конкурсні механізми
  оцінку Si необхідного об'єкта фінансування, і оцінку 1i ефекту, під яким розуміється зростання рівня промислової безпеки. Слід зазначити, що сучасний підхід до управління рівнем промислової безпеки заснований на тому, що пред'являються певні нормативні вимоги до рівня систем управління промисловою безпекою (СУПБ) і здійснюється контроль за відповідністю рівня
 9. 3.1. Особливості і завдання патопсихологічного дослідження
  експертна, психокорекції та ін.) Патопсихологічний експеримент, як і будь-який інший тип психологічного експерименту, - це штучне створення умов, які виявлятимуть ті чи інші особливості психічної діяльності людини в її патології. Для такого експерименту характерно викликання психічних процесів в суворо визначених умовах, що враховуються дослідником, і можливість
 10. Механізми економічної відповідальності.
  Експертною комісією, і економічна відповідальність визначається залежно від результатів експертизи. Важливий клас складають механізми відшкодування збитку, в яких економічна відповідальність прямо пов'язана з величиною збитку від виникнення надзвичайної
 11. Додаток 1 Аналіз існуючих методів (підходів) оцінки якості промислової продукції
  експертних оцінок якості продукції. У зв'язку з цим можна вказати на роботу Е.П. Райхмана, Г.Г. Азгальдова Г931, де розглянуто експертні методи в оцінці якості продукції, і головним чином товарів народного споживання. Викладені в роботі принципи, методи та проблематика експертних методів мають відношення не тільки до оцінки якості продукції, але й до оцінки якості багатьох процесів,
 12. Введення
  експертні методи і не включають в себе визначення ефективності спуско-підйомного комплексу (СПК) бурових установок (енерговитрат і витрат машинного часу при СПО) і ресурсу несучих елементів бурового обладнання. Відсутні також методи оцінки багатьох ергономічних факторів в процесі експлуатації бурової установки та впливу на них різних засобів механізації. Таким чином, метою даного
 13. 12.1. ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  експертної діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки майна, відбувається з урахуванням вимог Закону. Суб'єктами оціночної діяльності є: - суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх
 14. 17.2. Групова оцінка особистості
  експертної оцінки. Однак відразу ж треба вказати, що експерти - це зазвичай фахівці високої кваліфікації в якій-небудь області. У даному ж методі оцінюють зовсім не обов'язково фахівці в галузі людинознавства (психологи, педагоги), а просто знайомі, товариші по службі, члени якоїсь однієї спільності. Тому в якості експертної оцінки ГОЛ може виступати тільки при дослідженнях, що проводяться в
 15. Курт Фон Типпельскирх. Історія Другої світової війни «Типпельскирх К., Історія Другої світової війни»: АСТ; Москва, 1999

 16. 2.2.2. Діагностика груповий мотивації (І. Д. Ааданов)
  оцінки факторів, що відносяться до формування общегрупповой мотивації. Біля кожного пункту опитувальника є шкала оцінок у балах від 1 до 7. У лівій частині тесту представлені позитивні фактори, що характеризують групову мотивацію. У правій його частині представлені чинники, що негативно характеризують групову мотивацію. Інструкція. Перед вами тест, що містить 25 факторів
 17. Основи проведення оцінки майна
  експертні ради, спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації, оцінювачі, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працюють у Фонді державного майна України, а також інших органах, зазначених у ст. 5
 18.  ЗМІСТ
    оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм стимулювання 87 Конкурсні механізми 87 Простий конкурс 88 Прямий конкурс 90 ВИСНОВОК 91
 19.  Методи оцінки якості та їх характеристика
    ефективність залежить від науково-дослідних і дослідно конструкторських робіт, від організації промислового виробництва, від технології виготовлення, від споживачів і умов експлуатації цих машин. Крім того, при створенні машин на різних етапах переслідуються різні цілі, і як наслідок, з різним ступенем зацікавленості. Економічна ефективність і якість машин повинні