Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

6.3.2. Діагностика діяльнісних особливостей керівництва та лідерства (А. Л. Журавльов, В. П. Захаров)

Призначення. Виявлення наявності і ступеня розвитку управлінських та лідерських

якостей керівника. Можна використовувати в «батареї» тестів, особливо

ефективно - разом з соціометрією. Доцільно застосовувати при вирішенні

наступних завдань: підбір і розстановка кадрів; психологічна сумісність

співробітників; оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі та ін

Визначення стилю управління персоналом (адаптований варіант експертної

методики В. П. Захарова)

Призначення. Методика складається з 16 груп тверджень, що відображають різні

аспекти взаємодії керівників і колективів. Методика спрямована на

визначення стилю управління. Порядок тестування міститься в інструкції.

Інструкція. Опитувальник містить 16 груп тверджень, що характеризують якості

менеджера як керівника. Кожна група складається з трьох тверджень,

позначених буквами А, Б, В. Вам слід уважно прочитати всі три

твердження в складі кожної групи й вибрати одне, яке в найбільшою

мірою відповідає вашому уявленню про досліджуваний керівника.

Відзначте вбрання твердження знаком «+» під відповідною буквою.

Якщо ви оцінюєте одночасно двох або більше керівників, порівняйте

їх за трьома наведеними твердженнями, вибравши по одному з тверджень,

характеризують кожного керівника (або одне твердження, що характеризує

двох або більше керівників) і відзначте ваша думка про кожного різними

знаками: «+», «!», «1 »і т. д.

Опитувальник

А Б В 1. Вище начальство вимагає, щоб про всі справи доповідали

тільки йому. Намагається все вирішувати разом з підлеглими, а особисто вирішує тільки

самі термінові й оперативні питання. Деякі важливі справи вирішуються

фактично без участі менеджера, його функції виконують інші працівники. 2.

Завжди що-небудь наказує, розпоряджається, вимагає, але ніколи не просить.

Наказує так, що хочеться виконати. Наказувати не вміє. 3. Намагається,

щоб його заступники були кваліфікованими фахівцями. Менеджеру

байдуже, хто працює у нього заступником, помічником. Він домагається

безвідмовного виконання й підпорядкування у заступників,

ПОМІЧНИКІВ.

4. Його цікавить тільки виконання службових обов'язків, а не

ставлення людей один до одного. У службі не зацікавлений, підходить до справи

формально. Вирішуючи службові завдання, намагається створити хороші стосунки між

працівниками в колективі. 5. Напевно, він консервативний, оскільки боїться нового.

Ініціатива підлеглих менеджером не приймається, Сприяє тому, щоб

підлеглі працювали самостійно. 6. На критику вищестоящого керівника

зазвичай не ображається, прислухається до неї. Не любить, коли його критикують, і не

намагається це приховати. Критику вислуховує, навіть збирається вжити заходів, але

нічого не вживає. А Б В 7. Складається враження, що менеджер боїться

відповідати за свої дії. Відповідальність розподіляє між собою і

підлеглими. Менеджер одноосібно приймає рішення або скасовує їх. 8.

Регулярно радиться з підлеглими, особливо з досвідченими працівниками.

Підлеглі не тільки радять, але й можуть давати вказівки своєму керівникові.

Не допускає, щоб підлеглі йому радили, а тим більше заперечували. 9.

Зазвичай радиться із заступниками і нижчестоящими менеджерами, але не з рядовими

підлеглими. Регулярно спілкується з підлеглими, говорить про стан справ в

колективі, про труднощі, які належить подолати. Для виконання

якої роботи йому нерідко доводиться умовляти своїх підлеглих. 10.

Завжди звертається до підлеглих чемно, доброзичливо. Б зверненні в

підлеглими часто проявляє байдужість. По відношенню до підлеглих буває

нетактовним і навіть грубим. 11. У критичних ситуаціях менеджер погано

справляється зі своїми обов'язками. У критичних ситуаціях менеджер, як

правило, переходить до жорсткіших методів управління. Критичні ситуації не

змінюють стилю його управління. 12. Сам вирішує навіть ті питання, з якими не

зовсім добре знайомий. Якщо щось не знає, то не боїться цього показати,

звертається за допомогою до інших. Він не може діяти сам, а чекає

«підштовхувань» з боку, вказівок зверху. 13. Мабуть, він не дуже

вимоглива людина. Він вимогливий, але водночас і справедливий. 0 ньому

можна сказати, що він буває занадто суворим, прискіпливим. 14. Контролюючи

результати, завжди помічає позитивну сторону, хвалить персонал.

Завжди

суворо контролює роботу підлеглих і колективу в цілому. Контролює

роботу від випадку до випадку. 15. Менеджер вміє підтримувати дисципліну і порядок.

Часто робить підлеглим зауваження, карає їх. Не може впливати на

стан дисципліни. 1 червня. У присутності менеджера персонал весь час знаходиться

в напрузі. З керівником працювати цікаво. Підлеглі надані

самі собі. Бланк відповідей

1. а б в 5. а б в 11. а б в 15. а б в

2. а б в 6. а б в 12. а б в 16. а б в

3. а б в 7. а б в 13. а б в

4. а б в 8. а б в 14. а б в

Обробка й інтерпретація результатів

Проводиться на основі зіставлення даних у бланку відповідей з ключем. За

домінуванню співпадаючих відповідей, відповідних тому або іншому стилю

керівництва, робиться зеключеніе про наявність ведучого або змішаного стилю

керівництва.

Ключ

№ а 6 І № а б в 1 А Д Л 9 А Д Л 2 А Д Л 10 Д Л А 3 Д Л А 11 Л А Д 4 А Л Д

12 А Д Л 5 Л А Д 13 Л Д А 6 Д А Л 14 Д А Л 7 Л Д А 15 Д А Л а Д Л А 16 А Д

Л

Авторитарний (директивний) стиль (А). Орієнтація на власну думку і

оцінки. Прагнення до влади, впевненість у собі, схильність до жорсткої

формальної дисципліни, велика дистанція з підлеглими. Небажання визнавати

свої помилки. Зневага до ініціативи та творчої активності підлеглих.

Одноосібне прийняття рішень. Контроль за діями підлеглих.

Ліберальний стиль (пасивне невтручання) ~ Л. Поблажливість до

підлеглим. Відсутність вимогливості та суворої дисципліни, контролю,

ліберальність, панібратство з підлеглими. Схильність перекладати

відповідальність у прийнятті рішень.

Демократичний (колегіальний) стиль (Д). Вимогливість і контроль

поєднуються з ініціативою і творчим підходом до виконання службових

обов'язків і свідомим дотриманням дисципліни. Прагнення делегувати

повноваження і розділяти відповідальність, демократичність у прийнятті рішень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3.2. Діагностика діяльнісних особливостей керівництва та лідерства (А. Л. Журавльов, В. П. Захаров) "
 1. 6.1.1. Основні підходи до дослідження управлінських здібностей і стилів керівництва
  діяльнісного стилю; - лідерських здібностей і стилів; - діяльнісної еффектівнкті керівника: - самооцінка професійно-діяльнісних обмежень; - прояв бар'єрів і комплексів в управлінській діяльності; біполярна ефективність керівництва; - експертна оцінка ефективності праці
 2. В.М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986

 3. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 4. Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 5. Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 6. Контрольний тест
  особливостям їх соціальної взаємодії. 3. Для яких конфліктів характерні наступні причини: незадовільні комунікації; порушення правових норм; нестерпні умови праці; низька заробітна плата? а) конфлікт між мікрогрупами в колективі; б) конфлікт між лідером і мікро групою; в) конфлікт між керівництвом організації і персоналом; г) конфлікт між
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - ВЕДУЩЕЕ моральні якості самовизначитися ОСОБИСТОСТІ
  діяльнісної-поведінкової сфери суб'єкта як цілісності. У радянській психології, якщо не вважати окремих статей і єдину монографію К. Музди-Баєва [46], проблема відповідальності в психологічному плані вивчена слабо. Високий рівень узагальнення
 8. ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  ЗАНЯТТЯ 1.План ЗАНЯТТЯ: М. ВЕБЕР ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДЕЙСТВІЯ.Т. Парсонс І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДЕЙСТВІЯ.СОЦІАЛЬНОЕ ДІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІІ.ОСНОВНИЕ ПОНЯТТЯ: СОЦІАЛЬНЕ ДІЯ, СОЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ, СОЦІАЛЬНЕ ВЗАІМОДЕЙСТВІЕ.ІСТОЧНІКІ І ЛІТЕРАТУРА: ВЕБЕР М. ВИБРАНІ ТВОРИ. М., 1990. С. 602-607, 625-630.АМЕРІКАНСКАЯ СОЦІОЛОГІЧНА
 9. Балабанова Л.М.. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). - Д.: Сталкер. - 432 с., 1998

 10. 6.3.5. Самооцінка лідерства
  лідерства у спільній діяльності. Інструкція. Уважно прочитайте кожне з десяти суджень і виберіть найбільш підходящий для вас відповідь в буквеній формі. Працюючи з опитувальником, пам'ятайте, що немає ні поганих, ні хороших відповідей. Важливим чинником є ??і те, що у своїх відповідях треба прагнути до об'єктивності і записувати ту відповідь, який першим приходить в голову.
 11. 6. 2.10. Експертна діагностика стилів керівництва
  діяльнісного поведінки реального або потенційного керівника в 27 заданих ситуаціях. Інструкція. Просимо вас оцінити типова поведінка даного суб'єкта в 27 заданих ситуаціях, У кожному випадку ви повинні вибрати один з трьох варіантів поведінки, властивого даній особі, і зафіксувати його у бланку відповідей. Для цього поряд з номером питання проставте відповідь в буквеній
 12. Крос-культурні дослідження сімейного лідерства
  особливо на керівних посадах. Основною цінністю жінки має бути материнство, тому випробовувані, які працювали менеджерами, переживали почуття провини. Таким чином, у наявності неблагополуччя жінки. У Польщі ж склалася інша ситуація. Суспільство позитивно ставиться до поєднання жінкою роботи та сім'ї, заохочує її до цього, і частина жінок-керівників успішно працює, маючи маленьких дітей.