Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

53.ЗНАЧЕНІЕ ПРАЦІ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Значення праці в розвитку особистості загальновизнано. Можливості для цього розвитку містяться уже в самих знаряддях, - предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною. Предмет, знаряддя і умови праці є найбагатшим джерелом знань про істотну частину навколишньої дійсності. Ці знання є основною ланкою в світогляді людини.

Високі вимоги до людини пред'являють соціальні умови праці. В різноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний характер і його здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і складну систему виробничих, моральних та інших відносин. Включення учня в колективна праця сприяє засвоєнню їм названих відносин, перетворенню їх із зовнішніх в внутрішні. Це відбувається під впливом панівних норм поводження, суспільного погляду, організації взаємодопомоги і взаємної вимогливості і дії таких соціально-психологічних феноменів, як внутрішньо-групова сугестивність, змагальність.

Важливою похідною цих соціально-психологічних чинників є формування відповідальності за результати праці колективу. Дослідження показали, що більшість старшокласників вже готові відповідати за результати праці своєї ланки.

Умовою розвитку психіки людини під впливом-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "53.ЗНАЧЕНІЕ ПРАЦІ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ"
 1. 52. ПРАЦЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  праці, людина вступає в існуючу систему виробничих відносин, у нього формуються ставлення до трудової діяльності, мотиви праці. Таким чином, праця проявляється в громадському взаємодії людей і як наукова категорія є предметом аналізу суспільних наук. Предметом психологічного вивчення є не праця в цілому, а психологічні компоненти трудової діяльності. В
 2. 82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості
  праці та спілкування протікає в часі і здійснюється протягом усього життєвого циклу людини під впливом чинників, що прискорюють, що уповільнюють або затримують розвиток. У зрілості, дорослості провідним видом діяльності є праця який надає розвиваюче вплив на особистість в сукупності з такими факторами, як вік і освіту. Що впливають на людину фактори самі
 3. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 4. 15. Поняття про спрямованість особистості
  значення для розуміння морально-психологічної сутності особистості. Одні, наприклад, сумлінно ставляться до праці в силу потреби, інші - в силу свідомості боргу, а третій - в інтересах досягнення кар'єристських задумів. Всі ці характеристики являють різні рівні соціального розвитку
 5. Запитання для самопідготовки
  особистості в соціології від уявлень в рамках інших наук? Які філософські та психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони
 6. Михайлівський Микола Костянтинович (1842-1904)
  значення має «правда-справедливість», У цьому, по Михайлівському , суть «об'єктивного методу» в соціології. У центрі соціології стоїть особистість. Тому практичним завданням соціології є «боротьба за індивідуальність». Михайлівський одним з перших став розглядати особистість на трьох рівнях - біогенному, психогенному і соціогенних, намагаючись представити їх в єдності. Вивчаючи вплив громадського
 7. 27. Поняття про діяльність
  праці займається. Без активності, що виражається в діяльності, неможливо розкриття багатства духовного життя людини: глибини розуму і почуттів, сили уяви і волі, здібностей і рис характеру. Діяльність - категорія соціальна. Тваринам доступна лише життєдіяльність, що виявляється як біологічне пристосування організму до вимог навколишнього середовища. Для людини
 8. 37. Сенсорна організація особистості
  значення має виділення провідної афферен-тації в системі дистантних рецепторів: зорового, слухового, нюхового, а також контактних: дотику і смаку. Високий розвиток чутливості необхідно в будь-якому працю. Так, високий розвиток кінестезичної і тактильної чутливості значно полегшує фізичну працю, роблячи рухи більш точними, розрахованими і менш
 9. 12. суспільна сутність особистості
  розвитку. Товариство надає ідеологічний вплив на особистість за допомогою шкільного навчання і виховання, радіо і телебачення та інших засобів масових комунікацій. На психологію особистості разом з тим впливає і психологія соціальної групи, до якої особистість входить. У процесі спілкування люди взаємно впливають один на одного, внаслідок чого формується спільність у поглядах, соціальних
 10. 2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
  розвитку глибинно взаємодіють один з одним, визначаючи внутрішню позицію людини по відношенню до себе самого і оточуючим людям. На першому етапі відбувається стихійне, не направляти самосвідомістю формування особистості. Це період підготовки народження обізнаної себе особистості, коли у дитини з'являються в явних формах полімотівірованность і підпорядкованість його дій. Початок розвитку
 11. 4. Процес розвитку особистості
  розвитку. Таке розуміння особистості визначає головний принцип у розгляді проблем її становлення - принцип розвитку. Що ж таке розвиток? Як відомо, об'єкт може змінюватися, але не розвиватися. Зростання, наприклад, - це кількісна зміна даного об'єкта, в тому числі і психічного процесу без істотних змін у структурі окремих процесів. Розвиток характеризується
 12. 17. Інтереси
  значення й емоційної привабливості. Інтереси виникають на основі потреб, але не зводяться до них. Потреба виражає необхідність, інтерес висловлює особисту приязнь до якоїсь діяльності. Поглибився і затвердився інтерес може стати потребою. Формування інтересу не завжди починається з усвідомлення потреб, покликання або громадського обов'язку. Інтерес може
 13. 62. Емоційні особливості і властивості особистості
  праці. Якщо у відносинах і почуттях людей розібратися нелегко, то емоційні особливості проявляються в поведінці більш-менш безпосередньо і тому відносно легко фіксуються. Індивідуальні особливості емоційних реакцій проявляються при зіставленні емоційної збудливості і стійкості. Типові випадки їх співвідношення наступні: 1) велика емоційна