НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

5.2.4. Визначення стилю інформаційного засвоєння

Призначення. Дана методика орієнтована на виявлення провідних способів або

улюблених типів, моделей по збору різноманітної інформації

(професійної, середовищної, пізнавальної).

Інструкція. Нижче наведено десять рядів по чотири слова в кожному. Біля кожного

слова поставте одну з чотирьох цифр:

4 - якщо воно найкраще описує вас;

3 - якщо воно добре описує вас;

2 - якщо воно більш-менш описує вас;

1 - якщо воно зовсім не підходить вам.

Не забудьте перед кожним словом поставити відповідну цифру!

Бланк відповідей

Захоплений Екстремальний розмежовуються Практичний Сприйнятливий

Безпристрасний аналітичність Відповідний Відчуває Спостерігач Думающий

Робить

Приймаючий Обізнане Оцінюючий

Авантюрний

Інтуїтивний Розпитую Логічний

Продуктивний Конкретний Уважний Абстрактний Активний Орієнтований на

даний Замислений Орієнтований

на майбутнє Прагматичний Відкритий для нового Проникливий Інтелігентний

Компетентний Досвідчений Наглядова Раціональний Відповідальний Інтенсивний

Стриманий Раціональний Відповідальний Сума: Сума: Сума: Сума:

Обробка й інтерпретація результатів

Для підрахунку складіть цифри в кожній колонці.

Найвищий бал вказує на

бажаний навчальний стиль:

Колонка 1 - конкретно-послідовний;

Колонка 2 - абстрактно-довільний;

Колонка 3 - абстрактно-послідовні і;

Колонка 4 - конкретно-довільний.

5.2.5. Дослідження стереотипів сприйняття успішного учня

Інструкція. Визначте, якими якостями повинен, на вашу думку,

володіти школяр, щоб досягти хороших і відмінних результатів у навчанні. Для

цього виберіть шість-сім (не більше) найважливіших, значущих якостей.

1.Дісціплінірованний.

2.Умний, кмітливий.

3.Умеет самостійно ставити перед собою цілі у навчальній роботі.

4.Хорошая пам'ять.

5.Трудолюбівий, посидющий.

6.Умеет використовувати чужу працю (конспекти, рішення задач та ін.)

7.Владеет самоконтролем.

8.Умеет планувати роботу і виконувати свій план.

9.Любознательний, любить вчитися.

10.Всегда націлений на успіх.

11.Ініціатівний, не чекає, коли вчитель змусить працювати.

12.Работает на оцінку.

13.Хорошее увагу.

14.Ответственний.

15.Умеет працювати з книгою.

16.Умеет списати або скористатися шпаргалкою.

17.Аккуратний.

18.Незавісімий в судженнях.

19.Уверенний в собі.

20.Всегда шукає оригінальне рішення.

21.Жізнерадостний.

22.СПОСОБ відстоювати свої переконання.

23.Твердая воля.

24.Не конфліктує з учителем, поступливий.

25. Ще яке?

Обробка й інтерпретація результатів

Аналізується склад виділених якостей; з урахуванням переважання

відповідних якостей можна виявити наступні інструментальні типи успішного

учня: суб'єктивно-творчий (11, 18, 20, 22), загальнотрудові (1, 5, 14, 17),

володіє навчальними вміннями (3, 7. 8 , 15), що володіє хорошими пізнавальними

здібностями (2, 4, 13, 9), мотивацион-но-вольовий (10, 19, 21, 23),

пристосувальний (6, 12, 16, 24), комбінований, що вбирає в себе

різнотипні якості.

Виявлений стереотип дозволяє проникнути в індивідуальне уявлення

школяра про сутність навчальної діяльності, про технології успіху: його ціннісне

ставлення до творчого стилю діяльності, розуміння значущості базових

навчальних Умінь, схильності до формально-пристосувальної тактиці навчального

поведінки, переважне віднесення успіху на рахунок або вроджених якостей

розуму, або вольової напористості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2.4. Визначення стилю інформаційного засвоєння "
 1. Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 2. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 3. Інформаційне забезпечення системи
  інформаційних даних був базовою основою формування функціонально повної структури інформаційного забезпечення (ІС) ІТТ (рис. 16). Директивне інформаційне забезпечення, як зазначалось раніше, визначалося Замовником системи на основі аналізу інформаційних потреб користувачів, а зовнішнє експлуатаційне і внутрішнє (технологічне) інформаційне забезпечення створювалося
 4. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  визначенню Доктрини, основними об'єктами забезпечення інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; кошти і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі
 5. 5. Дисертації та автореферати
  інформаційних відносин: Дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис ... канд. юрид. наук. М., 2007.
 6. Основні категорії інформаційної безпеки
  інформаційної безпеки ще тільки починають розроблятися. Першочерговим завданням при створенні теорії інформаційної безпеки слід вважати формування понятійного апарату. Базовими поняттями є інформаційна небезпека, інформаційна погроза та інформаційна безпека. Інформаційна небезпека визначається двояко: - як стан навколишнього середовища або об'єкта,
 7. 75. Когнітивні ізмененм.ЮНОСТІ
  стилю розумової діяльності. С
 8. Г лава 11 Інформаційна безпека
  Г лава 11 Інформаційна
 9. Модель інформаційного агрегату
  інформаційних агрегатів, необхідно визначити їх: U, (t) - цілі, n (t) - плани (програми), V (t) - керуючі сигнали (рішення), R (t) - ресурси, W (t) - обурення, Y (t) - оператор (алгоритм) функціонування, H (t) - оператор зміни станів, A (t) - оператор (алгоритм) управління, F (t) - результати функціонування, Z ( t) - стан, Q (t) - результат виконання керуючих рішень. На
 10. 11.2 Інформаційні війни та інформаційний тероризм
  інформаційної безпеки держави достатньо повно висвітлені в Доктрині информацион ної безпеки Російської Федерації. Зупинимося на двох з них: проблеми інформаційних воєн та інформаційного тероризму. Інформаційна війна - це дії, що вживаються для досягнення інформаційної переваги шляхом нанесення шкоди інформаційній сфері супротивника і забезпечення
 11. Доктрина інформаційної безпеки РФ про стані і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
  визначення правового статусу всіх суб'єктів відносин в інформаційній сфері, включаючи користувачів інформаційних і телекомунікаційних систем, і встановлення їх відповідальності за дотримання законодавства РФ у цій сфері; створення системи збору та аналізу даних про джерела загроз інформаційної безпеки РФ, а також про наслідки їх здійснення; розробку
 12. 3.3. Інформаційне забезпечення Державної Думи
  інформаційне та технологічне забезпечення діяльності. А ця задача вирішується в рамках створення і функціонування розвинутої інформаційної системи, яка має відповідної інформаційної, програмно-технічної, комунікаційної, технологічної та організаційної базою. Основна мета цієї системи - формування впорядкованої інформаційної середовища, що забезпечує ефективну роботу
 13. ХУДОЖНЄ УЗАГАЛЬНЕННЯ
  стилю та ін досить точні характеристики, що виражаються судженнями: «Це - комедія, це - реалістичний твір, це - пейзаж, чи це - православна ікона і