НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

5.2.2.4 Правовий статус суду при винесенні вироку

Перелік прав і обов'язків суду на завершальному етапі судового розгляду зумовлюється необхідністю прийняття остаточного для цієї стадії процесуального рішення. У зв'язку з чим суд за наявності до того підстав зобов'язаний у цілях вирішення справи зробити наступне. 1)

Ухвалити законний, обгрунтований і справедливий вирок (ч. 1 ст. 297 КПК) в нарадчій кімнаті (ч. 1 ст. 298 КПК) ім'ям Російської Федерації (ст. 296 КПК). 2)

Засновувати вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні (ч. 3 ст. 240 КПК). 3)

Дозволити при постановленні вироку наступні питання:

а) чи доведено, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний;

б) чи доведено, що діяння вчинив підсудний;

в) чи є це діяння злочином і якими пунктом, частиною, статтею КК воно передбачене;

г) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину;

д) чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин;

е) чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання;

ж) яке покарання має бути призначене підсудному;

з) чи є підстави для постановлення вироку без призначення покарання або звільнення від покарання;

і) який вид виправної установи і режим повинні бути визначені підсудному при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі;

к) чи підлягає задоволенню цивільний позов, на чию користь та в якому розмірі;

л) як вчинити з майном, на яке накладено арешт для забезпечення цивільного позову або можливої ??конфіскації;

м) як вчинити з речовими доказами;

н) на кого і в якому розмірі повинні бути покладені процесуальні витрати;

о) повинен суд у випадках, передбачених ст.

48 КК, позбавити підсудного спеціального, військового або почесного звання, класного чину, а також державних нагород;

п) чи можуть бути застосовані примусові заходи виховного впливу у випадках , передбачених ст. ст. 90 і 91 КК;

р) чи можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру у випадках, передбачених ст. 99 КК;

с) чи слід скасувати або змінити запобіжний захід щодо підсудного. 4)

Дозволяти питання «а-ж» по кожному злочину окремо, якщо підсудний обвинувачується у вчиненні кількох злочинів. 5)

Дозволяти питання «а-ж» щодо кожного підсудного окремо, якщо у вчиненні злочину обвинувачується кілька підсудних (ст. 299 КПК). 6)

Обговорити (ще раз) при постановленні вироку питання про осудність підсудного в тих випадках, коли під час, попереднього розслідування або судового розгляду такої вже виникав (ч. 1 ст. 300 КПК). 7)

Відмовити в задоволенні цивільного позову, якщо не встановлено події злочину або обвинувачений непричетний до скоєння злочину. 8)

Залишити позов без розгляду в інших випадках (ч. 2 ст. 306 КПК). 9)

Скласти вирок на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частинами (ч. 1 ст. 303 КПК).

Залежно від того, чим завершується стадія судового розгляду, і що передувало прийняттю даного конкретного рішення, суду представляється деяка альтернатива дій. Він має право: 1)

в процесі постанови вироку зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчої кімнати (ч. 2 ст. 298 КПК). 2)

Звільнити негайно в залі судового засідання підсудного з-під варти при його виправданні або винесенні обвинувального вироку без призначення покарання або зі звільненням від відбування покарання, або в разі засудження його до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, або до покарання у вигляді позбавлення волі умовно (ст.

311 КПК). 3)

визнати за цивільним позивачем право на задоволення цивільного позову і передати питання про розмір відшкодування цивільного позову для розгляду в порядку цивільного судочинства при необхідності провести додаткові розрахунки, пов'язані з цивільним позовом, що вимагають відкладення судового розгляду ( ч. 2 ст. 309 КПК); 4)

Винести ухвалу чи постанову про:

а) передачу неповнолітніх дітей засудженого до позбавлення волі, інших утриманців, а також престарілих батьків, які потребують стороннього догляду, на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або поміщення їх у дитячі або соціальні установи (ч. 1 ст. 313 КПК);

б) вжиття заходів з охорони що залишаються без нагляду майна або житла засудженого до позбавлення волі (ч. 2 ст. 313 КПК).

В) розмір винагороди, що підлягає виплаті за надання юридичної допомоги захиснику, який бере участь в кримінальній справі за призначенням (ч. 3 ст. 313 КПК).

5) винести окрему ухвалу або постанову (ч. 4 ст. 29 КПК).

Наведений перелік повноважень суду на стадії судового розгляду не є вичерпним.

5.3 Голова районного суду, його права та обов'язки. Організація роботи в районному суді. Апарат районного суду, його склад і завдання

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.2.2.4 Правовий статус суду при винесенні вироку"
 1. 3.4.2.5 Відновлення справ за нововиявленими обставинами
  суду явна хибність показань потерпілого або свідка, висновку експерта, а одно фальшивість речових доказів, протоколів слідчих і судових дій та інших документів або завідомо неправильного перекладу, що потягли за собою постанову незаконного, необгрунтованого чи несправедливого вироку, винесення незаконного або необгрунтованого визначення або постанови;
 2. 3.4.2.4 Наглядова інстанція
  суду. Воно має ті ж основними рисами, що й касаційне провадження за деякими винятками. Наприклад, на відміну від касаційного провадження справу в порядку нагляду може бути розглянуто неодноразово. Ревізійні початку наглядового виробництва. У кримінальному процесі наглядова інстанція не пов'язана доводами наглядових скарги або подання. Якщо у справі засуджено кілька
 3. 5.1 Районний суд - основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції. Його склад. Порядок утворення. Його повноваження і роль у судовій системі
  правовий статус суду своєрідний. Відрізняється його правове становище також залежно від стадії процесу, в якій виступає суд (судовий розгляд, касаційне провадження та ін), а також від того, якого роду справи судом вирішуються (справи приватного обвинувачення; справи публічного обвинувачення; розгляд скарги на дії ( бездіяльність) та рішення прокурора, слідчого, органу дізнання та
 4. 3.4.2.3 Касаційна інстанція
  суду (судді), у тому числі вироків, рішень (ухвал, постанов) апеляційної інстанції не вступили в законну силу. Недостатньо обгрунтований, неза-кінний вирок, рішення (ухвала, постанова) скасовуються. Касаційною інстанцією завжди є судова колегія вищого суду. У касаційному порядку рішення переглядається тільки один раз. Залишена без
 5. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  правових спорів, правосуддя не 3.4.2.1 Перша інстанція
 6. судах до незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону і ін Судочинство по першій інстанції відрізняється від інших порядків здійснення правосуддя тим, що при цьому докази вперше досліджуються судом безпосередньо. При розгляді кримінальної справи по першій інстанції можуть бути здійснені допити, огляди (речових доказів, місцевості і приміщень ),
  7.1. Підготовка касаційного подання
 7. правової сутності касаційного подання, то вона незмінна для всіх категорій кримінальних справ - це процесуальний документ, що відображає звернення державного обвинувача (або вищестоящого прокурора) до вищестоящого суду з проханням про перегляд відбувся судового рішення з огляду його незаконність, необгрунтованість або несправедливості. Зрозуміло, зміст касаційного подання
  Вступне слово
 8. правовому статусу судді, головуючого і суду на стадії судового розгляду, органам попереднього розслідування, співвідношенню повноважень органу дізнання, начальника органу дізнання та дізнавача, взаємодії органів дізнання, правовому статусу адвоката, що виступає в кримінальному процесі в якості захисника, та ін У юридичних навчальних закладах системи МВС, ФСБ і т.
  4.2.12 Забезпечення можливості користування в суді рідною мовою (національна мова судочинства)
 9. правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах). Гарантіями дотримання цього принципу при здійсненні правосуддя у кримінальних справах визнається ряд положень, закріплених в КПК: - участь захисника у судовому розгляді обов'язково якщо підозрюваний, обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі (п. 4 ч.
  4.2.6 Самостійність судів, незалежність суддів, присяжних і арбітражних засідателів, підпорядкування їх тільки закону
 10. правовими положеннями. 1. Суддя, в тому числі після закінчення терміну його повноважень, не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності за висловлену ним при здійсненні правосуддя думку і прийняте судом рішення, якщо тільки набрав законної сили вироком суду не буде встановлена ??винність судді у злочинному зловживанні або винесенні завідомо неправосудних вироку, рішення
  5.2. Підстави відмови від обвинувачення
 11. правові ситуації, наводимо повний перелік названих підстав: 1) відсутність події злочину (п. 1 ч. 1 ст. 24 КПК); 2) відсутність в діянні складу злочину (п. 2 ч. 1 ст. 24 КПК), у тому числі у зв'язку з: - невинним заподіянням шкоди (ст. 28 КК); - добровільною відмовою від злочину (ст. 31 КК); - заподіянням шкоди: у стані необхідної оборони (ст. 37 КК); при
  7.2. Підстави складення уявлення
 12. правова характеристика. Невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи (ст. 380) означає, що викладені у вироку висновки суду про фактичні обставини справи не підтверджуються дослідженими судом доказами. Водночас зроблені судом висновки будуть відповідати фактичним обставинам кримінальної справи, встановленим судом першої інстанції, якщо:
  правовая характеристика. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (ст. 380) означает, что изложенные в приговоре выводы суда о фактических обстоятельствах дела не подтверждаются исследованными судом доказательствами. В то же время сделанные судом выводы будут соответствовать фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если: