Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту

Підвищенню ефективності дії збирачів при флотації гли-ність руд сприяє також попередня завантаження в пульпу реагентів-модифікаторів, що запобігають сорбцію реагентів при флотаційного-ном збагаченні і тим самим забезпечують ефективне закріплення со-бірателя на поверхні флотируемого частинок. З метою визначення впливав-ня реагентів-модифікаторів на зміну концентрації ксантогенату проведений експеримент за визначенням оптичної щільності БКК після його контакту з каолінітом, подрібненим у присутності іірофосфата натрію. Результати експерименту представлені графіком на рис.

23.

Як видно з графіка (рис. 23), із збільшенням тривалості подрібнення каолініту спостерігається зменшення концентрації ксантоі ^ ена-та. Однак результати досвіду з добавкою модифікатора в подрібнення поки-зали, що концентрація БКК знижується незначно, порівняно з резуль-татамі досвіду без застосування реагентів.

Для встановлення найбільш ефективного модифікатора випробувано кілька реагентів: пірофосфат натрію, гексометафосат натрію і оксіпро-піліроваіний бутиловий спирт (ОПСБ), які подавалися в млин з однаковим витратою. Критерієм оцінки було також зміна концентрації ксантогенату після його контакту з подрібненим каолінітом.

Ре-зультати експерименту представлені діаграмою на рис.24.

Аналізуючи результати експерименту, приходимо до висновку), чго реа-геши-модіфікаторои, діючи на активовану в процесі подрібнення поверхню каолініту, сприяє зменшенню сорбції ксантогенату при подальшому контакті його з подрібненим каолінітом, в резулиате чого концентрація БКК> зменш незначно. Найбільш ефективним з випробуваних реагенюв-модифікаторів є реагент ОПСЬ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту "
 1. Висновки 1.
  Вплив на тих нол отческому показники збагачення важкозбагачуваних молібден-аргіллізітовой руди робить наявність в ній глинистого матеріалу. Встановлено залежність вилучення молібдену в концентрат флотації від змісту аргіллізіта у вихідній руді, що підкоряється рівнянню прямої з кутовим коефіцієнтом 4,14. 2. Фотокалоріметріческімі дослідженнями встановлено, що в про-процесі
 2. 3.1. Дослідження реакції взаємодії елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
  реагентом для дослідження реакцій радикальної полімеризації може бути стабільний радикал 1,1-діфенілпікрілгідразіл (ДФПГ), що містить при ароматичному кільці нітрогрупи. Спектрофотометричне визначення ДФПГ широко використовується для контролю ходу реакції взаємодії цього стабільного радикала з різними субстратами. 3.1.1. Електронні спектри вихідних розчинів На
 3. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  подрібнення матеріалу, що піддається вилуговування (табл.42). Таблиця 42 Рівні досліджуваних факторів Фактори 1 2 3 4 й 5 Я-концентрація, г / л 10 20 30 40 50 Хг ^ родолжітельность, годину 12 (24 +36 +48 +60 Х \, розрідження пульпи 1] 2 3 4 5 Хі, температура, ° З 20 30 140 50 60 Х5, ступінь подрібнення,% 87 89 и 91 93 j 1 95 Значення факторів Xj,
 4. Висновки
  вивчені і в на-варте час існує необхідність у розробці раціональних схем їх збагачення; - руди з техногенними змінами молібденіту, зокрема, - окис-лені руди зі ступенем окислення більше 20%, що поширюються на глибину 40-100 м; вторинні мінерали цих руд представлені, в основному, феррімолібдітом і частково - новеллітом (віднесені до розряду-заба-
 5. Висновки
  вплив на отримання кондиційного молібденового кон-центрата надає витрата сірчистого натрію, що використовується як де компресора супутніх молібденіту сульфідів - висока його концентра-ція в пульпі призводить до часткової депресії молібденіту. 3. Доведення молібденового концентрату за розробленою технологією дозволяє отримати концентрат марки КМФ-3 з вмістом в ньому
 6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
  вивчення em впливу на технологічні властивості молібденових руд (на прикладі молібденових ме-40. (породженні Східної Сибіру): Дні. канд. геол.-мін. наук: - Захищена 23.04.69; Утв. 13.08.69 . - Іркутськ, 1969. - 205 с. 38. Казачснко Ю.А., Маслов В.М. Крупность молібденіту - один з факторів технологічної оцінки молібденових руд / / Наук. тр. Іргіредме-та.-М., 1963. - Вип.
 7. Про динамічно рушійних силах матерії, оскільки вони лежать в основі механічних рушійних сил
  поверхонь). - Ці сили, однак, можна угледіти в кінцевому підсумку тільки в ідеї спочатку (primitive) рушійною себе внутрішньо і вагомою, а тому зовні постійною (perdurabiliter) рідини (названої, бути може, ефіром), яка, оскільки вона несжимаема, також невагома по відношенню до всього того, що займає світовий простір, і пов'язує таким чином елементарну систему рушійних
 8. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  реагентів. По-друге, істотно поліпшується якість вихідного продукту для вилуговування, т. к. в пінний продукт жирнокислотного флотації витягує-ся понад 80% окисленого молібдену, що міститься в хвостах сульфід-ної флотації. Крім того, концентрат жирнокислотного флотації - це матеріал крупністю 90-95% класу -0,074 мм, тобто класу, в якому концентрує-ся 80-90
 9. 1.8 Динамічна модель процесу сушіння в барабані.
  поверхні матеріалу, і що волога добре передається зсередини матеріалу на поверхню. При досягненні рівноваги між рідиною і парою, температура рідини буде постійною. Коли вологість падає до певної межі, позначеного точкою С, швидкість сушіння буде зростати майже лінійно до точки Е. В цьому стані швидкість сушіння обмежується швидкістю виходу внутрішньої вологи на
 10. 4.2.4. Вивчення взаємодії елементного фосфору з бромідом алюмінію
  реагентів, але і їх взаємодією з розчинником, що приводить до високої чутливості до зовнішніх впливів. Відомо, що бромід алюмінію взаємодіє з електронно-насиченими системами, легко is утворюючи з ними різні комплекси. Так авторами [137] описані комплекси виду
 11. ВСТУП
  вивчені, мають математичний опис, для них визначено основні схеми формування структури полімерів. При синтезі органічних полімерів широко використовуються методи управління процесом за допомогою варіювання фізико-хімічних характеристик середовища, а також різні каталізатори, в тому числі кислотні. У зв'язку з цим актуального значення набуває можливість застосувати підходи, які
 12. Додаток до «Спростування атомів, почерпнуті з [ідеї] дотику атомів»
  поверхонь, то він зустрінеться з новими труднощами. Дійсно, якщо від стикання поверхонь виникає зчеплення, то доведеться уявити собі випадок, коли атом не може ковзати по атому: як тільки частина грані атома В співпаде з частиною грані атома 3А, вони не тільки не зможуть розірватися і відскочити, але не зможуть і ковзати одна за іншою, бо стикаються по поверхні 6 І
 13. ПРО ЯКІСТЬ МАТЕРІЇ Вона або жидка, або тверда
  поверхні якого-небудь тіла. Твердим, навпаки, називається тіло, поверхня якого противиться цим ударам як щось нерухоме. Це номінальна дефініція рідини і твердості; в ній відволікаються від причини цих властивостей (якостей). Стан матерії в момент її руху може бути або таким, при якому вона рухається в товщі (як тіло), або таким, при якому вона рухається в потоці
 14. 4.3. Вплив полярності середовища на процес радіаційно-ініційованої полімеризації елементного фосфору
  вивчення впливу полярності середовища на такі процеси. Застосування як розчинника суміші бензолу і ДМСО дозволяє моделювати характеристики розчинника від неполярного (100% бензол) до полярного ( 100% ДМСО), при цьому в процесі беруть участь одні й ті ж активні інтермедіати - продукти радіолізу. Відомо, що при радіолізі ДМСО, поряд з утворенням сольватованих електрона,
 15. 3.1.2. Залежність оптичної щільності реакційних систем від часу
  реагентів, М 1 Бензол + Р4 + ДФПГ [Р4] = 3,0-10 "3 [ДФПГ] = 8,510 ~ 5 Лютого ДМСО + Р4 + ДФПГ [Р4] = 1 , зю-3 [ДФПГ] = 8,5-10 ~ 5 Таблиця 3.3. Залежність оптичної щільності реакційної системи № 1 від часу Час, з Оптична Оптична Оптична щільність щільність щільність (^ = 520нм) (А. = 330нм) (А, = 280нм) 120 0,033 0,101 0,130 600 0,024 0,063 0,066 1380 0,036 0,071 0,088 1920 0,014 0,072 0,057 3120
 16. ВСТУП
  вплив основних їздлого-мінсралогіческіх особливо-стей молібденових руд на їх технологічні властивості і виділити техноло-гические типи важкозбагачуваних руд одного з перспективних месторож-дений країни - Жірекенского. 2. Розробити раціональну технологію витягання молібдену з важкозбагачуваних змішаних молібденових руд, що включає витяг сульфидного молібдену і