Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

51. СТАТИСТИЧНИЙ І СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ. МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ, РОЗРАХУНОК І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО та сценарного аналізу В СИСТЕМІ PROJECT EXPERT

Для розробки бізнес? Планів можна використовувати статистичний і сценарний аналізи.

Сценарний аналізпозволяет змоделювати кілька сценаріїв розвитку проекту (компанії). У бізнес? План зазвичай включають три сценарії: оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний. Хоча може бути розроблено декілька десятків сценаріїв - їх кількість і якість залежить від потреби змоделювати розвиток подій і фінансових показників при зміні різних ключових параметрів.

Програма Project Expertпозволяет з урахуванням ризиків створювати кілька варіантів розвитку подій. За консервативний сценарій приймається варіант без урахування факторів ризику, за песимістичний береться варіант з урахуванням впливу ризиків, за оптимістичний - зворотна функція ризику з поправкою на стратегічний маркетинговий план.

Для розрахунку сценаріїв здійснюється підбір різних значень ключових показників. Після створення композиції з новим набором значень проглядаються і аналізуються результати-підсумкові, значущі для проекту показники, наскільки вони змінилися в порівнянні з базовим сценарієм і за рахунок чого.

Сценарний аналіз пов'язаний з аналізом беззбитковості та аналізом чутливості. Ступінь устойчівостіпроекта по відношенню до можливих змін умов реалізації може бути охарактеризована показниками кордонів беззбитковості (граничних рівнів) обсягів виробництва, цін виробленої продукції та інших параметрів. Ці та їм подібні показники по суті, відповідають сценаріями, які передбачають відповідне зниження обсягів реалізації, цін реалізованої продукції і т.

д., але вони не є показниками ефективності самого проекту.

Кордон беззбитковості (граничний рівень) параметра проектадля деякого кроку розрахункового періоду визначається як такий коефіцієнт до значення параметра, при застосуванні якого чистий прибуток учасника на цьому кроці стає нульовою.

Статистичний аналізоснован на зборі та обробці великих масивів даних як про проект (компанії), так і про зовнішнє середовище з використанням статистичних методів і моделей.

52. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ (БІЗНЕС? ПЛАНІВ) за показниками ефективності. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ВИТРАТ

Прийняття рішення про інвестування проекту є серйозним, обдуманим кроком. Необхідно врахувати всі ризики проекту, щоб повернути вкладені інвестиції в найбільш короткі терміни. Для цього слід провести інвестиційний аналіз і проаналізувати основні показники: rdo, npv, iRr, pb, dpb, biі т. д. Також у разі інвестування ресурсів в нове підприємство необхідно мати чітко виважений стратегічний маркетинговий план і представлення про головних акціонерів. Для оцінки перспективності розвитку проекту потрібно оцінити його вартість. Тільки цей показник здатний найбільш повно відобразити перспективи бізнесу. Визначивши вартість бізнесу через п'ять років і більше, ви можете порівняти вкладення з іншими більш дохідними фінансовими інструментами та проектами і прийняти для себе рішення.

Оптимізація доходів і затратявляется першорядним завданням і основною функцією при аналізі, а потім при реалізації інвестиційних проектів.

Тільки лише при раціональному використанні коштів можливо домогтися конкурентної переваги і зайняти лідируюче положення на ринку. При прийнятті рішень необхідно орієнтуватися не тільки на показники фінансових та інвестиційних коефіцієнтів, а й на чітку стратегію з оптимізації витрат підприємства та побудови вхідних потоків.

Розглядаючи різні проекти, складно визначити найбільш прибутковий, докладно не проаналізувавши грошові потоки проекту. Вибираючи найбільш оптимальну бізнес? Модель, необхідно керуватися такими принципами:

1. Необхідно вибирати той проект, в якому економічна прибуток більше.

Економічна прибуток = Інвестиційний капітал? (ROIC - WACC),

де ROIC-рентабельність інвестованого капіталу; WACC-середньозважені витрати на капітал.

Рентабельність інвестованого капіталу повинна бути більше витрат на капітал, в зворотному випадку вартість компанії (бізнес? Проекту) в прогнозному періоді зменшується відповідно до темпами розвитку (зростання) компанії, що призведе до втрати ліквідності компанії на ринку.

2. Порівнюючи NPVпроекта, необхідно враховувати інші показники, такі, як термін окупності проекту і термін повернення інвестицій.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 51. СТАТИСТИЧНИЙ І СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ. МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ, РОЗРАХУНОК І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО та сценарного аналізу В СИСТЕМІ PROJECT EXPERT "
 1. Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003

 2. Класифікація методів психолого-педагогічного дослідження
  аналіз і синтез, індукція і дедукція , порівняння, класифікація і т. п., органічно вплітаються в метод бесіди, експерименту, аналізу резуль-62 татов діяльності та інші традиційні методи цих наук. У багатьох підручниках з психології та педагогіки загальнонаукові логічні методи дослідження раніше навіть не розглядалися. І лише в останніх монографіях, підручниках і навчальних посібниках стали
 3. ПРОБЛЕМИ інтелектуалізації СТАТИСТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М. М. Лері
  аналізу даних. Однак, проблема некоректного використання статистичного програмного забезпечення залишається гострою досі, оскільки рівень статистичного освіти в нашій країні залишається недостатнім (Кулаичев, 1995; Тюрін, Макаров, 1998), а найбільш відомі зарубіжні продукти орієнтовані на підготовленого користувача. У зв'язку з цим, одним з напрямків розробки
 4. 14.2. Трохи історії
  аналізом, синтезом і т. д. »[47, с. 3]. При цьому особливо підкреслюється, що в моделюванні втілюється творча природа людської свідомості
 5. 5.2 Соціально-статистичні дослідження в першій половині XIX в.
  Аналізі отриманих даних застосовувалися таблиці, в яких з певними часовими інтервалами зв'язувалися економічні та соціальні індикатори як показники національного прогресу. Однак теоретичних узагальнень було мало [2, с. 120-121]. Додамо, що в 1842-1844 рр.. молодий Ф. Енгельс, перебуваючи в Англії, шляхом особистих спостережень життя робітників в Манчестері і використовуючи опубліковані
 6. Які професії взаємопов'язані?
  Аналізу первинного матеріалу. Ці результати (особливо ті, що стосуються взаємозв'язків між професіями) залишили багато питань відкритими і продемонстрували, що певні проблеми заслуговують подальшого вивчення. Зокрема, не вживалося серйозних спроб статистичного аналізу вибірки, і хоча багато результати наводять на роздуми, ми не претендуємо на їх статистичну
 7. Глава 14. Моделювання в психології
  моделювання як пізнавального методу дозволяє відносити його до розряду методів загальнонаукового (а можливо, і загального) характеру. Але в кожній галузі знань, де застосовується моделювання, цей метод має свою специфіку. Отже, для будь-якої науки важливо уявляти і загальні принципи моделювання, і частнонаучние особливості його використання. Однак, незважаючи на широке застосування
 8. 14.5.2. Психологічне моделювання
  моделювання полягає в штучному створенні спеціальних умов, що провокують потрібні по завданню дослідження (обстеження, навчання) відповідні реакції, дії чи відносини природних носіїв психіки (людей або тварин). Інакше кажучи, дослідник залежно від предмета і завдань дослідження створює для досліджуваного об'єкта специфічну психогенную ситуацію, в результаті чого
 9. Про чинником, впливає на ЧАСТОТУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ І ТЯЖКІСТЬ перебігу пневмонії В РЕГІОНІ РЕСПУБЛІКИ КАРЕЛІЯ 2 грудня Н. А. Ларіна, С. В. Стафєєв, С. П. Чистяков
  аналіз 874 історій хвороби пацієнтів позалікарняної пневмонією, що знаходилися на лікуванні в загальнопрофільної відділенні ОКЛ на ст. Петрозаводськ з 1999 по 2004 роки. У терапевтичне відділення госпіталізувалися особи, які працюють на підприємствах залізничного транспорту, а також жителі міста Петрозаводська, що проживають на території, що обслуговується ОКБ. Загальна чисельність обслуговується дорослого
 10. Основні моделі управління розвитком регіону
  аналізі, розробці прогнозів, імітації наслідків здійснення соціально-економічних заходів на регіональному рівні, обгрунтуваннях параметрів фінансово-економічних механізмів і ін Сфера ефективного застосування математичного моделювання обмежується, головним чином, можливостями формалізації соціально-економічних ситуацій і станом інформаційного забезпечення розроблених
 11. 25. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС? ПРОЦЕСІВ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС? ПЛАНІВ
  сценарний підхід, є ефективним і адекватним важливість справ. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. З їх допомогою існує можливість перевірити різні ідеї та припущення щодо розвитку бізнесу, а також проаналізувати наслідки їх реалізації. Модель представлена ??у вигляді руху
 12. Додаток 4 РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ «МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»
  аналізувати педагогічні 259 явища, вивчати й узагальнювати педагогічний досвід, визначати актуальну проблему дослідження, її мету та завдання, формулювати гіпотезу, проводити педагогічний експеримент, обробляти та інтерпретувати результати проведеного дослідження, узагальнювати дослідні матеріали у вигляді курсової і випускний кваліфікаційних робіт. Програма
 13. Теоретичний рівень.
  Аналіз становить основу аналітичного методу досліджень. Синтез - метод наукового пізнання, в основу якого покладена процедура з'єднання різних елементів предмета в єдине ціле, систему, без чого неможливо дійсно наукове пізнання цього предмета. Абстрагування - це уявне відволікання від несуттєвих властивостей, зв'язків, відносин предметів і виділення декількох