Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

49. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ

Беззбитковість є обов'язковою умовою для реалізації всіх комерційних проектів. У фінансову частину бізнес? Плану доцільно включати аналіз беззбитковості, який демонструє, яким повинен бути обсяг продажів, щоб компанія могла без сторонньої допомоги виконувати свої зобов'язання.

Найбільш зручною формойявляется подання до бізнес? Плані схеми досягнення беззбитковості у вигляді графіка, наочно показує залежність прибутку від обсягів виробництва (продажів), витрат виробництва (обігу) та ціни продукції.

Найбільш часто межа беззбитковості визначається для обсягу виробництва. Вона розраховується тільки в період експлуатації підприємства і носить назву рівня беззбитковості. Рівнем беззбитковості називається відношення беззбиткового обсягу продажів (тобто обсягу, якому відповідають нульовий прибуток і нульові збитки) до проектного за певний період часу (крок аналізу).

При визначенні цього показника приймається, що повні поточні витрати виробництва продукції за період часу (крок аналізу) можуть бути розділені на умовно? Постійні, не залежать від обсягу виробництва, та умовно? Змінні, що змінюються прямо пропорційно обсягами виробництва. Рівень беззбитковості може визначатися також і для ціни продукції або, наприклад, для ціни основного використовуваного у виробництві сировини.

Можливо провести аналіз проекту за такими показниками:

- точка беззбитковості (у штуках);

- точка беззбитковості (в основній валюті );

- запас фінансової міцності (в основній валюті);

- запас фінансової міцності (у відсотках);

- операційний важіль.

50. ПОКАЗНИКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ

Точка беззбитковості (у штуках) визначається за формулою

ТБ шт. = Е / ВП? V ш

, де Е-сумарні постійні витрати в основній валюті; ВП - внесок в покриття; / шт - обсяг продажів, шт.

Вклад в покриття основної валюті визначається за формулою

ВП = V-C,

де V-обсяг продажів в основній валюті; С - сумарні змінні витрати в основній валюті.

Точка беззбитковості в основний валютеопределяется за формулою

ТБруб = Е / КВ І 100%,

де Е-сумарні постійні витрати в основній валюті; КВ - коефіцієнт внеску в покриття.

Коефіцієнт вкладу в покритіерассчітивается за формулою

КВ = ВП / V І 100%,

де V-обсяг продажів в основній валюті .

Перевищення обсягом продажів точки беззбитковості в основній валюті називається запасом фінансової міцності. Запас фінансової міцності може виражатися в основній валюті або у відсотках від значення обсягу продажів.

Запас фінансової міцності в основний валютевичісляется за формулою

ЗП руб. = V - ТБ руб.

Запас фінансової міцності в процентахрассчітивается за формулою

ЗП% = ЗП руб. / Vх100%,

де V-обсяг продажів в основній валюті.

Операційний ричагопределяется за формулою

ОР = ВП / Пр,

де ВП - внесок в покриття; Пр - прибуток у основній валюті .

Прибуток в основний валютевичісляется за формулою

Пр = V-C - E-НП,

де V-обсяг продажів в основний валюті; С - сумарні змінні витрати в основній валюті; Е-сумарні постійні витрати в основній валюті; НП - податок на прибуток у основній валюті. При аналізі беззбитковості проектів важливим параметром є крок аналіза.Шаг аналізу визначає тимчасові точки, в яких будуть розраховані показники беззбитковості - місяць, квартал, рік. Крок аналізу вибирається залежно від цілей аналізу проекту. Якщо необхідно переглянути перспективи проекту на великому проміжку часу, то вибирають крок аналізу квартал або рік. Якщо ж необхідно отримати більш детальну картину стану проекту в окремі моменти часу, то встановлюють крок аналізу місяць.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ "
 1. 14.2. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  беззбитковості виробництва. Фірма, приймаючи рішення про організацію виробництва або його розширенні, повинна з певною часткою ймовірності бути впевнена, що її витрати окупляться і принесуть прибуток. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. Однак при розрахунку обсягу продажів, коли валові витрати фірми окупаються, було б
 2. Питання, яке хвилює кожного в Голівуді: який ваш рівень беззбитковості?
  Беззбитковості. Якщо актор претендує на певний відсоток від доходу кінокомпанії, не важно, з чого він береться: з виручки або з чистого прибутку, - то цей дохід з'являється тільки після досягнення рівня беззбитковості, обумовленого в контракті. Іноді рівень беззбитковості прирівнюється до одного долара, що дає право на отримання відносної компенсації вже в момент, коли виручка
 3. Марков Б. В.. Людина, держава і Бог у філософії Ніцше. - СПб.: «Володимир Даль». - 788 с., 2005

 4. Ніхто не отримує реальний відсоток від виручки
  беззбитковості , обумовлений в контракті. Скоригований дохід дистриб'ютора можна розглядати як якийсь фонд, в який надходять гроші від кінотеатрів або, як у випадку з доходами від продажу відеопродукції, переводяться з рахунків підрозділу кінокомпанії. У кінцевому рахунку у фонді виявляється вся виручка від продажу квитків за мінусом витрат і сум винагороди власникам кінотеатрів, а
 5. Фесенко Е.Я.. Теорія літератури: навчальний посібник для вузів / Е.Я. Фесенко. - Вид. 3-е, доп. і испр. - М.: Академічний Проект; Фонд «Мир». - 780 с., 2008

 6. Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
  проекти розвитку регіону в частині їх ресурсного забезпечення (згідно законодавчо затвердженої стратегії розвитку регіону) ; аналітичні дані, що стосуються прогнозування темпів відтворення ресурсів, оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази в частині зміни: а) джерела мобілізації, б) користувача. Ці дані, хоча і мають аналітичний характер, отримані, в
 7. ПРОЕКТ МОВОЗНАВСТВА
  ПРОЕКТ
 8. Конкурсні механізми
  проект), що містить оцінку Si потрібного об'єкта фінансування, і оцінку 1i ефекту, під яким розуміється зростання рівня промислової безпеки. Слід зазначити, що сучасний підхід до управління рівнем промислової безпеки заснований на тому, що пред'являються певні нормативні вимоги до рівня систем управління промисловою безпекою (СУПБ) і здійснюється контроль за
 9. Частина III ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ ФРІДРІХА Дессауера А. П. Павленко
  Частина III ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ ФРІДРІХА Дессауера А.П.
 10. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  проектів розвитку, оскільки в ситуації, що склалася ніщо не може гарантувати економічну безпеку кожному окремому регіону через відсутність загальнонаціональної політики розвитку спеціалізації, міжрегіональної і міжгалузевого обміну. Система управління ресурсами розвитку регіону покликана синтезувати дії органів регіонального управління в частині реалізації програми розвитку і
 11. 25. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС? ПРОЦЕСІВ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС? ПЛАНІВ
  аналіз прогнозованих фінансових результатів; - бізнес? Планування і створення бізнес? Плану - документа, що містить текстову частину, необхідні підсумкові таблиці, графіки та діаграми, - аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації. 27. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ {БЮДЖЕТІВ) БІЗНЕС? ПЛАНУ. ПІДГОТОВКА необхідних вихідних ІНФОРМАЦІЇ
 12. 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  проектів. Від обсягу та стану ресурсної бази розвитку також залежить вирішення багатьох загальних соціально-економічних завдань, пов'язаних із забезпеченням економічного зростання, відповідності структури капіталу і виробництва змінюється кон'юнктурі ринку, зростання життєвого рівня населення, макроекономічної стабільності регіону. Ресурсне забезпечення проектів розвитку регіону - складний і багатофакторний
 13. ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з розгляду законодавчих припущень при РНК АМССР47 1.
  Проектів, що вносяться на затвердження в РНК АМСРР, а також для підготовки висновків та відгуків Молдавського Уряду за проектами законодавства Українського Уряду в частині, що стосується АМСРР, при РНК складається Комісія з розгляду законодавчих припущень. 2. У коло відання Комісії з розгляду законодавчих припущень входять: а) попередній розгляд,
 14. ВИСНОВОК
  проекту "Дессауера, ми можемо зробити кілька результуючих висновків щодо як самого проекту, так і його місця в оточенні інших проектів і поглядів. Перший і, мабуть, найголовніший висновок полягає в тому, що "можливість техніки" - її сутність - корениться, згідно Дессауера, не в об'єктах матеріального світу і не в "матеріальних людських потребах" - цій незмінній іконі
 15. Аналіз і обгрунтування програм розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування
  проектах комерційного профілю. Подібні програми мають важливе значення для регіону з позицій збільшення кількості робочих місць, приросту виробництва продукції, збільшення оподатковуваної бази, комплексного розвитку території і т. д. Проект або програма, що претендують на підтримку обласної адміністрації, повинні спочатку відповідати ряду умов, які збудовані автором в наступній
 16. I. Перше французьке дослідження в області індустріальної соціології
  проекту. Однак воно не відповідає на всі питання, поставлені керівником проекту. Ні пану Фрідману, ні нам самим не представлялося можливим вивчати установки на працю виходячи з розгляду виключно професійних аспектів, імпліцитно не приєднуючи до небезпечних гіпотезам. Тут аналізується цілком певний аспект трудового середовища: трансформація кількості та якості професій і,
 17. 6. Проблема давності володіння як підстави набуття права власності
  проекту Вотчинного статуту, спрямовані на введення в Росії принципу публічної достовірності системи реєстрації прав на нерухоме майно. Зміст цього принципу було закріплено в ст. ст. 6 і 7 Проекту, а його неминуще значення, в тому числі для сучасної системи державної реєстрації прав на нерухомість, дає привід відтворити зміст однієї із зазначених статей повністю:
 18. 2. Спектр підрозділів соціології стосовно до архітектури та теорії архітектури
  проекти та утопії. Розгляд тео-рії архітектури можливо з точки зору всіх направ-лений соціології знання. Класики соціології знання (Макс Шелер, Карл Мангейм) вивчали, в яких соціаль-них умовах і для яких соціальних груп проекту-рова архітектори, і яким чином відповідно цьому вони описують свої проекти в теорії архитекту- ри, який їхній стиль