Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

4.7.2. Пояснення результатів 4.7.2.1. Загальне уявлення про пояснення

Отже, обробка даних призводить лише до констатації деяких фактів, що стосуються досліджуваного об'єкта. Опис дає констатуюче уявлення про об'єкт в цілому. Далі слід знайти пояснення виявленим фактам і розкрити сутність об'єкта. Саме в з'ясуванні сутності об'єкта полягає сенс пояснення [121, 204, 255, 270], хоча чимале число вчених (особливо позитивістського напряму) вважають, що пояснення - це зведення незвичного до звичного, незнайомого до знайомого. Близько до такого бачення пояснення та визначення, дане одним з авторитетів психологічної науки П. Фресса: «Дати пояснення - це означає в кожному конкретному випадку визначити, чи не є встановлений тип відносин приватним випадком відомого і вже більш-менш перевіреного більш загального закону» [ 388, с. 151].

Пояснення психологічним явищам можуть бути різні, але при цьому важливо не впасти в таку поширену помилку - прийняти якусь приватну причину за головну. Варіантом такого омани є єдине пояснення, якщо можливі й інші. А в психології такі можливості - швидше правило, ніж виняток. Наприклад, пояснити механізм пам'яті не можна тільки через біохімічні теорії (на рівні нервової клітини), тільки через нейрофізіологічні (на рівні нейронних груп) або тільки через психологічні (на рівні асоціативних зв'язків між образами та поняттями). Всі три системи пояснення є адекватними, але жодна з них не є достатньою.

Пам'ятаючи про принципи додатковості та відповідності, прийняти слід всі три пояснення в комплексі.

Залежно від характеру пояснюють суджень і положень у науці розрізняють такі основні типи пояснень: Субстанціальні, атрибутивні, генетичні, контрагенетіческіе, структурні [255]. Субстанціальне пояснення полягає в розкритті субстрату, з яким об'єкт закономірно пов'язаний. У психології цей тип пояснення реалізується через вказівки на фізіологічні основи психіки, на її матеріальний субстрат - нервову систему.

Атрибутивне пояснення розкриває закономірні зв'язки об'єкта з його атрибутами. Атрибут - це неелімініруемое, невід'ємна властивість об'єктів. Так, пояснення свідомості може проводитися через вказівку і розкриття таких його якостей, як ідеальність, цілісність, рефлексивність і інш.

Генетичне пояснення здійснюється через звернення до попередніх станам об'єкта. Передбачається, що знання причини (минулого) пояснює наслідок (справжнє). Тому такі пояснення називають ще й причинними. До такого типу поясненням часто вдаються в терапевтичній практиці. Психоаналіз Фрейда дає класичні зразки подібних пояснень. Контрагенетіческое, або слідче, пояснення назад генетичному і апелює до подальшим станам об'єкта: знаючи нинішній стан (слідство), можна пояснити минулі (причини). Наприклад, вивчивши напружену ситуацію в колективі, можливо розкрити причини конфліктів.

Структурний пояснення реалізується через встановлення елементного складу об'єкту і способів поєднання цих елементів в єдине ціле (внутрішня структура) або через виявлення місця об'єкта в сукупності інших об'єктів (зовнішня структура). Особливий різновид цього типу пояснення, що набуває все більшої популярності в науці, - мікроструктурні пояснення. Вони дозволяють через мікроструктуру пізнати і пояснити явища макрорівня. Вражають плоди впровадження мікроструктурних пояснень в такі галузі знання, як атомна фізика, теорія світла, кінетична теорія теплоти, біохімія, генетика, молекулярна біологія. Не упускає свого шансу і психологія [91, 130].

Наведені види пояснень в науковій практиці частіше використовуються в комплексі, утворюючи різні комбінації. Нерідкі симбіозні варіанти пояснення, що використовують одночасно різні характеристики об'єкту: структурно-генетичні, атрибутивно-Субстанціальні, структурно-функціональні. Застосування таких змішаних пояснень або їх комплексів характерно для пояснення найбільш складних явищ дійсності, до яких в першу чергу відносяться явища життя [254].

Серед явищ життя найбільш складними вважаються психічні явища. Їх пояснення, природно, мають певну специфіку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7.2. Пояснення результатів 4.7.2.1. Загальне уявлення про пояснення "
 1. У Пояснення цих двох понять
  У Пояснення цих двох
 2. На які теорії (способи побудови пояснень) може спиратися людина, пояснюючи різні події і явища?
  Пояснення спираються на щоденний досвід, що не осоз-18 нают і можуть набувати велику стійкість (буденні теорії). У подальшому буденні теорії можуть ускладнювати освоєння та використання наукових теоретичних пояснень. Наївні теорії передаються з культурою повсякденного життя, пов'язані внутрішньою логікою і втілюються в інтуїтивної моделі-виставі, яка є
 3. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  поясненню психічних
 4. Які існують способи пояснення психічних явищ?
  Пояснення і відтворювані в практиці або експерименті на основі пророкувань, які дає теорія. У психології, крім класичних форм побудови наукових пояснень, часто спираються на «методи квазіоб'ясненій». Таких методів важко уникнути в дослідженні психічних явищ, але опора тільки на них веде до суперечностей, зникнення об'єктивності в одержуваних знаннях і навіть містицизму. Так,
 5. VIII Пояснення боргу чесноти як боргу в широкому сенсі
  VIII Пояснення боргу чесноти як боргу в широкому
 6. Додаток Пояснення спору факультетів на прикладі спору між богословським і філософським факультетами
  Додаток Пояснення спору факультетів на прикладі спору між богословським і філософським
 7. МІРКУВАННЯ ПРО МЕТОД, ЩОБ ВІРНО НАПРАВЛЯТИ СВІЙ розум і відшукувати істину в НАУКАХ
  пояснення руху серця і розгляд деяких інших важких питань, що відносяться до медицини, а також відмінність, що існує між нашою душею і душею тварин; та в останній - вказівка ??на те, що, на думку автора, необхідно для того, щоб просунутися в дослідженні природи далі, ніж це вдалося йому, а також пояснення міркувань, що спонукали його
 8. Що таке наукова теорія?
  Пояснення і передбачення явищ і подій. Похідна функція - теоретичне узагальнення фактів і явищ. У цьому зв'язку слід розрізняти різні типи наукових узагальнень. Емпіричне узагальнення - об'єднання предметів і явищ за емпіричними, спостережуваним або вимірюваним підстав. Теоретичне узагальнення - об'єднання предметів і явищ-16 ний з позицій єдиного способу пояснення їх
 9. Книга III. Індукція Глава XVI. Емпіричні закони
  пояснення. Це - похідний закон, походження якого ще невідомо. Дати емпіричному закону пояснення, відповісти на вказаний вище питання чому - значить вказати ті закони, з яких випливає цей закон, - ті кінцеві причини, від яких він залежить. Якщо ж ми дізнаємося ці причини, ми дізнаємося разом з тим і межі нашого закону, дізнаємося і те, за яких умов має припинитися його
 10. 1.3.2. Структура сучасного наукового знання Які типи знань є всередині кожної наукової області?
  Пояснення. Раціональні знання фіксуються за допомогою мови і різних знаково-символічних засобів і, в силу цього, набувають усуспільнений, узагальнений і конвенціональний (спільно верифікується і согласуемое) характер. Як результатів наукового пізнання виступають: а) факти - результати емпіричного (дослідного) науково го пізнання; б) теорії - результати побудови наукових
 11. 3.1. Наукове пізнання психічних явищ і його результати
  пояснення психічних явищ - це проблеми, що зберігають свою актуальність з моменту появи наукової психології. Причиною цього виступає своєрідність онтології психічних явищ. Труднощі у виділенні онтологічних аспектів психіки не завжди дозволяють поширювати на психічні явища гносеологічні принципи аналізу з інших природничо-наукових областей пізнання. Тому при
 12. Частина II МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ Розділ А Загальне уявлення про систему методів у психології
  уявлення про систему методів у