Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціальна робота → 
« Попередня Наступна »
Невлева І. М., Соловйова Л.В. Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4.4. Закономірності та принципи соціальної роботи

Закономірності є структурним компонентом наукової теорії соціальної роботи.

Виявлення закономірностей, як найбільш істотних, повторюваних зв'язків це - мета наукової теорії в галузі соціальної роботи.

Виявлення закономірностей у соціальній роботі ускладнює її міждисциплінарний, інтегративний характер.

Для управлінських органів соціального захисту управлінські відносини детермінуються наступними закономірностями:

1. Залежність результативності соціального захисту від системи органів управління.

2. Залежність результативності соціального захисту від діяльності кадрового складу органів державного управління.

3. Залежність результативності соціальної роботи від змісту найближчих і довгострокових цілей соціального захисту населення.

Ефективність цілей соціальної роботи залежить від таких закономірностей, як:

1. Загальна зацікавленість соціального працівника і клієнта в кінцевих результатах роботи.

2. Цілісність впливу фахівця соціальної роботи на клієнта.

3. Відповідність повноважень і відповідальності фахівця з соціальної роботи.

4. Відповідність загального рівня розвитку фахівця з соціальної роботи та клієнта.

Тому більш ефективною є діяльність фахівця соціальної роботи, який усвідомлює і враховує закономірності соціальної роботи, тобто володіє теорією соціальної роботи.

Спеціаліст-практик не в змозі співвідносити свої дії з закономірностями соціальної роботи, а керується висновками і правилами з закономірностей, сформульованих наукою. Ці закономірності в соціальній роботі стають принципом, правилом діяльності соціального працівника.

Система принципів соціальної роботи включає кілька груп: 1.

Методологічні. 2.

Організаційно-розпорядчі. 3.

Психолого-педагогічні. 4.

Соціально-політичні.

Розглянемо принципи соціальної роботи окремо.

Методологічні принципи - це принципи детермінації, що відображають розвиток.

Організаційно-розподільні принципи включають: соціально-технологічну компетентність кадрів, стимулювання, контроль і перевірку виконання, функціональну визначеність, єдність правил і обов'язків.

Психолого-педагогічні принципи включають: підхід до аналізу й оцінки умов життєдіяльності клієнта і вибору форм і методів роботи. Індивідуальний підхід до особистості клієнта соціальних служб. Такт і терпимість при спілкуванні з клієнтами соціальних служб.

Соціально-політичні принципи - виражають залежність соціальної роботи від соціальної політики держави. Вони включають державний підхід до завдань соціальної роботи. Гуманізм і демократизм методів соціальної роботи. Облік конкретних умов життєдіяльності особистості при виборі методів соціальної роботи. Законність і справедливість дій соціального працівника.

Принцип універсальності вимагає виключити дискримінацію при наданні соціальної допомоги за ознаками ідеологічного, політичного, релігійного, національного, расового, вікового характеру. Сприяння має опинятися кожного клієнта з єдиної причини - його потреби в допомозі.

Принцип охорони соціальних прав свідчить, що надання допомоги клієнтові не може бути обумовлено вимогою до нього відмовитися від своїх соціальних прав або від частини їх. Наприклад, відповідно до чинного законодавства не можна пов'язувати допомогу, яку надають багатодітній сім'ї, з вимогою до неї обмежити свою дітородну активність.

Принцип соціального реагування на увазі усвідомлення необхідності вживати заходів за виявленими соціальних проблем, діяти відповідно з конкретними обставинами соціальної ситуації кожного клієнта.

Принцип профілактичної спрямованості передбачає вживати зусилля з превенції (попередження) виникнення соціальних проблем і життєвих труднощів клієнтів або з попередження обтяження вже виниклих проблем. Практика показує, що попередити соціальне лихо завжди легше, ніж згодом докладати зусиль для ліквідації його різноманітних наслідків.

Принцип кліентоцентрізма означає визнання пріоритету прав клієнта в усіх випадках, крім тих, де це суперечить правам та інтересам інших людей. Для соціального працівника: найважливіша мета його діяльності - забезпечення здатності його клієнта до соціального функціонування, створення сприятливих умов для його соціального самопочуття та розвитку її особи.

Принцип опори на власні сили підкреслює суб'єктну роль клієнта, його активну позицію у вирішенні своїх проблем. Навряд чи хто-небудь може замість самої людини дозволити його життєві труднощі, усунути конфліктну ситуацію, налагодити відносини з близькими людьми. Соціальний працівник повинен консультувати клієнта у виборі стратегії виходу з кризи, надавати йому психологічну допомогу, спонукати до самодопомоги, сприяти об'єднанню людей з подібними проблемами для спільного подолання труднощів.

Принцип максимізації соціальних ресурсів виходить з того, що кожна соціальна система з неминучістю виділяє мінімум коштів на надання соціальної допомоги своєму населенню. Соціальні працівники повинні докладати зусиль для залучення додаткових можливостей надання допомоги клієнту крім гарантованого мінімуму шляхом звернення до неурядові, добровольчі, благодійні установи, організації самодопомоги і взаємодопомоги клієнтів.

Принцип конфіденційності пов'язаний з тим, що в процесі діяльності соціальному працівнику стає доступною інформація про клієнта, яка, будучи розголошена, може принести шкоду йому або його близьким, дискредитувати і зганьбити їх.

Принцип толерантності обумовлений тим, що соціальна робота ведеться з самими різними категоріями клієнтів, у тому числі з особистостями, які можуть не вселяти симпатії фахівця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Закономірності та принципи соціальної роботи "
 1. С. Рзакулізаде. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ XIII-XVI ст. (Регіон ісламу) І ПРОБЛЕМА ЗАХІД-СХІД, 1983

 2. Жуков В.І.. Настільна книга соціального працівника. Навчально-методичний посібник під загальною редакцією академіка, 2008

 3. 5. Принципи, структура і завдання психології
  принцип означає, по-перше, що всі психічні явища, як і психіка в цілому, розуміються як вторинне утворення, як явища, причинно обумовлені об'єктивною дійсністю, як відображення цієї дійсності . По-друге, цей принцип означає, що всі психічні явища розглядаються як обумовлені діяльністю мозку. По-третє, даний принцип передбачає при
 4. 10. Вікової психології. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ
  принципи навчання. Л. С. Вигодський як критерій вікової періодизації розглядав психічні новоутворення, характерні для конкретного етапу розвитку. Він виділяв «стабільні» і «нестабільні» (критичні) періоди розвитку. Визначальне значення він надавав періоду кризи - часу, коли відбувається якісна перебудова функцій дитини. У ці роки відзначаються значні
 5. 26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
  соціальною. Це відношення називають соціальною ситуацією розвитку в даному віці (поняття ввів Л. С. Виготський). Соціальна ситуація розвитку - це вихідний момент для всіх динамічних змін, що відбуваються у розвитку дитини протягом вікового періоду. Вона повністю визначає форми і шляхи розвитку дитини, види діяльності, придбані їм нові психічні властивості і якості.
 6. ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНІ ЗАКОНИ ЯК об'єкт філософського аналізу
  соціальної філософії. Об'єктивні закони суспільства і діяльність людей. Критика волюнтаризму і фаталізму. Роль випадковості в житті суспільства. Основні поняття: соціальний закон, волюнтаризм, фаталізм. Джерела та література: 1. Філософія історії: Антологія / За ред. Ю.А. Кімелева. М., 1995. (Див. фрагменти творів Конта, Вундта, Брей-лізингу). Кемеров В.Є., Керімов T.X. Xрестоматія з соціальної
 7. 4. 1. СОЦІОЛОГІЧНА ТОЧКА ЗОРУ
  соціальних зв'язків і, спираючись на ці загальні моделі й закономірності, намагаються показати (а іноді і передбачити), чому певні явища і події відбуваються саме в цей час і в цьому місці. Багато соціологічні роботи дескриптивное, описові, вони показують зовнішні властивості соціальних дій і подій - вербально і за допомогою цифр. Результатом таких описових досліджень
 8. моралізування
  - оцінка тих чи інших суспільних явищ, заснована не на аналізі об'єктивних закономірностей, а на абстрактних ідеалах і
 9. 3.1. Основні тенденції розвитку небезпечних природних явищ
  соціально-економічний збиток від розвитку 21 найбільш небезпечного процесу в Росії, за експертними оцінками, становить близько 15-19 млрд рублів. Грети закономірність пов'язана з другою і проявляється у все зростаючій «загальної чутливості» світової спільноти до стихійних лих. Зростання «чувст-вительностью» має на увазі виділення спільнотою все більшого ч исла ресурсів на підготовку і
 10. Невлева І.М., Соловйова Л.В. Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с., 2005

 11. 35. Об'єкт ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  соціально-історичного розвитку суспільства. Немає практично жодного видатного психолога, який займався проблемами загальної психології, який би одночасно так чи інакше не займався б проблемами розвитку психіки. У цій області працювали такі всесвітньо відомі вчені, як В. Штерн, К. Левін, 3. Фрейд, Е. Шпран-гер, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, Л. С. Виготський, А. Р. Лурія, А. Н.
 12. 20.1. Методи індивідуальної соціальної роботи
  принципами професійної етики: - клієнт індивідуальний; - клієнт має право на вираження своїх почуттів; - соціальний працівник повинен проявляти контрольоване емоційне участь; - клієнт не повинен відчувати відторгнення з боку соціального працівника; - клієнт повинен розуміти, що його «оцінюють» з боку соціального працівника; - клієнт має право