Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

4.1.9. Експертна діагностика інтерактивної узгодженості в малих групах (А. С. Чернишов, С. В. Саричев)

Інструкція. Прочитайте особливості групової узгодженості, наведені в

трьох блоках бланка експертних оцінок: I - наявність і якість плану; II -

узгодженість і розподіл функцій; III - відповідність спільної

діяльності планом. Після цього в кожному блоці обведіть кружечком одне з семи

проявів узгодженості, характерне для досліджуваної групи.

Бланк експертних оцінок

/. Наявність і якість плану

7. «Концептуальне» бачення майбутньої спільної діяльності. Всі члени

групи прагнуть знайти раціональний варіант плану спільної діяльності,

ретельно обговорюють усі деталі, досягають рівня «сценарію».

6. Члени групи прагнуть до розробки плану, обговорюють майбутню спільну

діяльність на рівні фрагментів «сценарію», що включають основний зміст

майбутньої діяльності.

5. Чітко виражене прагнення до розробки плану реалізується у виробленні

основних напрямків майбутньої спільної діяльності, план не містить

істотних деталей майбутньої діяльності.

4. При розробці плану спільної діяльності група орієнтується на

створення нових комбінацій з числа наявних у групи напрацювань, стандартних

заготовок.

3. Група розробляє план спільної діяльності, використовуючи шаблонні

заготовки, що не адаптуючи і не коригуючи їх відповідно до умов

спільної діяльності.

2. Усвідомлюючи необхідність плану, члени групи не прагнуть до створення

плану.

1. Група здійснює спільну діяльність без планування, діяльність

складається стихійно.

/ /. Узгодженість і розподіл функцій

7. Узгодженість виконуваних функцій всіх членів групи, кожен знає свої

функції та функції інших членів групи (у чому вони полягають і як здійснюються).

6. При чітко вираженому прагненні членів групи до узгодження функцій

більшість членів групи орієнтовані на свої функції, на їх утримання і

здійснення.

5. При розподілів та погодження функцій члени групи акцентують

розподіл функцій; чітко проявляється інтерес кожного з членів групи до

своїми функціями.

4. Узгодження функцій відбувається спонтанно, члени групи не домовляються про

їх розподілі, внаслідок чого деякі функції дублюються.

3. Розбіжності між членами групи в процесі розподілу та узгодження

функцій і в процесі їх реалізації.

2. Усвідомлюючи необхідність розподілу та узгодження функцій, всі члени

групи не намагаються здійснити це наділі.

1. Функції не узгоджені, у ряду членів групи вони дублюються, у інших

є взаємовиключними.

/ / /. Відповідність спільної діяльності планом

7. Група повною мірою реалізує власний план майбутньої спільної

діяльності, При здійсненні плану група діє гнучко і відповідно до

ситуацією.

6. У процесі спільної діяльності група незначно змінює план,

модифікує окремі деталі плану.

5. Група слід планом спільної діяльності в основних рисах, змінюючи

деталі.

4. Дії окремих членів групи не відповідають плану, його основному

змістом.

3. Дії більшості членів групи не передбачені планом спільної

діяльності, складаються стихійно, в ході здійснення діяльності.

2. Дії всіх членів групи не відповідають плану, не передбачені планом.

1. Внаслідок спонтанних, не передбачених планом дій членів групи

спільна діяльність дезорганизуется і розпадається.

Обробка й інтерпретація результатів

Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів здійснюється

аналогічно схемі, описаній при експертній оцінці групової взаємодії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1.9. Експертна діагностика інтерактивної узгодженості в малих групах (А. С. Чернишов, С. В. Саричев) "
 1. Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М .. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 2. Розділ 4 ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ГРУП
  Розділ 4 ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ МАЛИХ
 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
  діагностики. При цьому в зону діагностики можуть потрапляти як особистісні характеристики дітей та батьків, так і характеристики ро-дітельско-дитячих відносин і взаємодії. У груповій роботі з батьками основний акцент робиться на діагностиці сфери відносин та взаємодії. Останні тісно пов'язані один з одним: відносини включаються в реальну взаємодію і в якості умов, і в
 4. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  експертних оцінок, аналізу продуктів конкретної взаємодії і т. д. Існують відомі методи спостереження, що застосовуються як в лабораторних умовах, так і в умовах психологічної консультації. Такі, наприклад, апаратурні методики типу «гомеостат», методики символічної взаємодії, СТР - спільний тест Роршаха. Використання цих методів, як правило, вимагає чітких схем
 5. Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 6. Розділ 3 ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТУ В МАЛИХ ГРУПАХ
  Розділ 3 ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТУ В МАЛИХ
 7. Розділ 3 ДІАГНОСТИКА ЛІДЕРСТВА В МАЛИХ ГРУПАХ
  Розділ 3 ДІАГНОСТИКА ЛІДЕРСТВА В МАЛИХ
 8. Розділ 2 ДІАГНОСТИКА психологічного клімату в МАЛИХ ГРУПАХ
  Розділ 2 ДІАГНОСТИКА психологічного клімату в МАЛИХ
 9. В.М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986

 10. Механізми економічної відповідальності.
  Експертною комісією, і економічна відповідальність визначається залежно від результатів експертизи. Важливий клас складають механізми відшкодування збитку, в яких економічна відповідальність прямо пов'язана з величиною збитку від виникнення надзвичайної
 11. 5.1.1. Про специфіку соціально-перцептивної діагностики
  діагностику типів інформаційного засвоєння, онтогенетической рефлексії та перцептивно-інтерактивної компетентності. 5.1.2. Соціально-перцептивна диференціація малих груп Призначення, Визначення типів індивідуального сприйняття реальних малих груп. Інструкція. На кожен пункт анкети можливі три відповіді, позначені літерами А, Б, В. З відповідей на кожен пункт
 12. 3.1. Особливості і завдання патопсихологічного дослідження
  експертна, психокорекції та ін.) Патопсихологічний експеримент, як і будь-який інший тип психологічного експерименту, - це штучне створення умов, які виявлятимуть ті чи інші особливості психічної діяльності людини в її патології. Для такого експерименту характерно викликання психічних процесів в суворо визначених умовах, що враховуються дослідником, і можливість