НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

4.1.6. Визначення опосередкованої групової згуртованості (В. С. Івашкін, В. В. Онуфрієва)

Призначення. Дана методика призначена для вивчення групової

згуртованості, опосередкованої цілями і завданнями спільної діяльності. В

якості стимульного матеріалу взяті ділові, моральні та емоційні

якості (3 х 7), що відображають ціннісні орієнтації молодіжних груп.

Інструкція. Виберіть із запропонованого списку 5 якостей, які ви

вважаєте найбільш важливими для людини як члена колективу.

Нехай, наприклад, випробуваний вибрав такі якості: працьовитість,

принциповість, активність, чесність, справедливість, і записав їх у

опитувальному аркуші.

Стомлений матеріал з диференціацією якостей

Працьовитість Д Дружелюбність

М

Принциповість М Стриманість Е

Веселість Е Справедливість

М

Акуратність Д Товариськість

Э

Чесність М Активність

Д

Старанність Д Щирість

Э

Порядність М Наполегливість

Д

Організованість Д Чарівність

Э

Чуйність Е Правдивість

М

Привітність Е Діловитість

Д

Скромність

М

Умовні позначення: Д - ділові якості; М - моральні якості; Е -

емоційні якості.

Загальні методичні рекомендації експериментатору при діагностиці груповий

згуртованості, Цоя, психологічного клімату:

1. Список якостей особистості випробовувані пишуть під диктовку експериментатора або

працюють по плакату, вивішеному на дошці.

2. У опитувальний лист випробовувані записують: а) 5 якостей, обраних по першій

інструкції; б) 5 якостей, обраних по другій інструкції; в) відповіді на питання

а), б), в).

3. Якщо є можливість, можна опитувальні листи віддрукувати, включаючи в них

список якостей, перший інструкцію, пробіл для запису виборів по першій

інструкції, другий інструкцію, пробіл для запису виборів по другій інструкції,

список з трьох питань, третій інструкцію, оцінки а, б, в.

4. Обробка результатів проводиться після виконання випробуваним всіх трьох

інструкцій.

5. До експерименту і в ході нього ніякі роз'яснення про завдання та зміст

дослідження випробуваним не повідомляються,

6. Методика може бути використана і для дослідження виробничих

колективів. У цьому випадку необхідно змінити формулювання питань у розділі

«Психологічний клімат в колективі», замінивши слово «навчання» на «робота».

На основі отриманих результатів намічаються заходи з психологічної корекції

того чи іншого колективу.

Обробка й інтерпретація результатів

а} Підраховується загальна кількість обраних якостей множенням числа

випробовуваних на 5.

Б) Обчислюється відсоток виборів, що припадають на емоційні, ділові та

моральні якостей {Д, М, Е).

У нашому випадку:

Д = 30/60 * 100% = 50%

М = 20/60 * 100% = 33%

Е = 10/60 * 100% = 17%

1. 3 бали - групова згуртованість висока і якщо Д> 55% або Д + М> 60%.

2. 2 бали - групова згуртованість середня і якщо М <55%.

3. В інших випадках групова згуртованість низька, тобто 35% <М <55%

У нашому випадку Д + М = 50 +33 = 83% - згуртованість висока, оцінка 3 бали.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1.6. Визначення опосередкованої групової згуртованості (В. С. Івашкін, В. В. Онуфрієва) "
 1. 23. Види спілкування
  певне ставлення до ходу і результату спілкування. У ході незакінченого спілкування зміст теми або спільної дії виявляється не доведеним до кінця, до результату, який переслідувала кожна з сторін. Незавершеність спілкування може бути обумовлена ??об'єктивними і суб'єктивними причинами. Залежно від часу спілкування розрізняють короткочасне і тривале
 2. 2.2.2. Діагностика груповий мотивації (І. Д. Ааданов)
  груповий мотивації. Біля кожного пункту опитувальника є шкала оцінок у балах від 1 до 7. У лівій частині тесту представлені позитивні фактори, що характеризують групову мотивацію. У правій його частині представлені чинники, що негативно характеризують групову мотивацію. Інструкція. Перед вами тест, що містить 25 факторів (позитивних і негативних), що дозволяють
 3. 4.1.3. Визначення індексу групової згуртованості Сішора
  групової згуртованості 15,1 балів і вище - висока; 11,6 - 15 бали - вище середньої; 7 - 11,5 - середня; 4 - 6,9 - нижче середньої; 4 і нижче - низька. 4.1.4. Вивчення згуртованості групи Призначення - визначити ступінь і характер ціннісно-орієнтаційної єдності (Цоя) досліджуваного колективу. Інструкція. Кожен досліджуваний вибирає із запропонованого списку 5
 4. Глава 16. Групова когнітивна терапія в лікуванні депресії.
  Глава 16. Групова когнітивна терапія в лікуванні
 5. Контрольний тест
  груповим конфліктів відносяться конфлікти: а) особистість-група; б) група-група, в) особистість-група і група- група; г) керівник-колектив; д) мікрогрупах-мікрогрупах всередині колективу. 2. Групова атрибуція - це: а) завищення оцінки в групових думках своєї групи і заниження достоїнств протиборчої групи; б) пояснення позитивної поведінки своєї групи
 6. 4.2.5. Психологічний клімат класного колективу (В. С. Івашкін, В, В. Онуфрієва)
  визначення психологічного клімату за трьома критеріями - емоційному, моральному та діловому. Інструкція. Піддослідним пропонується три питання: а) Чи завжди учнів вашого класу хвилюють успіхи і невдачі один одного в навчанні? б} Чи завжди учні вашого класу надають допомогу один одному в навчанні? в) Чи всі учні 'вашого класу відповідально ставляться до навчання? Дається інструкція:
 7. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  групових конфліктів та їх структура. Класифікація групових конфліктів. Особливості образу конфліктної ситуації в групових конфліктах. «Деіндивідуалізація» сприйняття і групова атрибуція. Конфлікт типу «особистість-група» і його особливості. Конфлікт між лідером і групою; конфлікт ме чекаю рядовим членом групи і групою. Причини конфлікту «особистість-група» і їх прояви в різних видах
 8. Мей О'Елтон (1880-1949)
  групового факторів. В основі концепцій Мея лежать наступні положення: 1) людина являє собою «соціальна тварина», орієнтоване і включена в контекст групової поведінки; 2) жорстока ієрархія підпорядкованості та бюрократичної організації не сумісні з природою людини та її свободою; 3) керівники промисловості повинні орієнтуватися в більшою мірою на людей, ніж на
 9. 7.3. Програма формування психологічної готовності до материнства «Щаслива мама - щасливий малюк» *
  групова. 3. Склад учасників групи 6 - 8 чоловік. 4. Час роботи: 12 занять (2 рази на тиждень по 2,5 - 3 год). 5. У програмі беруть участь: психолог, пренатальний психолог (якщо є можливість), акушер-гінеколог. Методи і прийоми роботи. 1. Тематичні бесіди. 2. Аутогенне тренування. 3. Тілесно-орієнтована терапія. 4.
 10. Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості, 2000

 11. Моделі індивідуальної роботи з випадком
  певні дії: дослідження специфіки проблеми клієнта, укладення контракту, планування задачі та її виконання, досягнення цільової установки, врегулювання проблеми. Цей метод був запропонований в 1970 р. Рідом і Емітейном і перевірений на практиці. У 60-і рр.. Томас ввів поведінковий підхід у практику соціальної роботи в галузі освіти. Поведінковий підхід розглядає особистісні
 12. 5. 2. 2. інтеграція
  визначення «групи» дають досить чіткі критерії саме «групи». Слід однак враховувати, що детальне визначення якого-небудь поняття іноді обмежує його загальне вживання. Вище представлені визначення групи викладені у вельми загальній формі. Раніше були введені поняття первинної та вторинної групи (див. гл. 2. 3.). Крім цього, виділяються також членські та референтні групи
 13. Емпіричні дослідження ефективності групової когнітивної терапії.
  Групова когнітивна терапія? Принаймні п'ять досліджень піднімають це питання, хоча лише в одному (Rush, Watkins, 1978) прямо порівнюються груповий та індивідуальний формати. Можна виділити як мінімум три критерії для оцінки ефективності терапії: пом'якшення вихідної симптоматики, запобігання рецидивів і кількість випадків передчасного завершення терапії. Ми маємо вже
 14. Формальні аспекти.
  Певний висновок про те, як тривалість сесій впливає на результативність терапії. Ми поки не можемо однозначно відповісти і на питання про оптимальну частоті сесій. При амбулаторному лікуванні дорослих пацієнтів Шо і Холлон (1978) проводили групову терапію раз на тиждень, а Раш і Уаткінс (1978) - двічі на тиждень. Результати двох груп приблизно однакові, проте для точного
 15. 9. Епігенетична теорія особистості \ Еріка Еріксона
  групової ідентичності »і« его-ідентичності ». Групова ідентичність формується завдяки тому, що з першого дня життя виховання дитини орієнтоване на включення його в дану соціальну групу.