Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

4.1.5. Експертна оцінка згуртованості навчальної групи

Призначення. Методика призначена для визначення групової згуртованості

учнівських колективів і може бути використана працівниками освітньої

сфери з метою оптимізації навчально-виховного процесу.

Інструкція. У методиці дається сім психологічних характеристик класу.

Тестовані вчителя вибирають одне з трьох запропонованих тверджень (а, б, в),

яке, на їх думку, найбільш всього відображає дійсний стан

досліджуваного класу.

Даний тест доцільно проводити на початку і в кінці навчального року для

отримання порівняльних результатів. У визначенні згуртованості групи (класу)

має бути зайнято 2-3 педагога.

Оцінювані психологічні характеристики навчальних груп або класів:

1. а) Думаю, що всім учням тепло, затишно і комфортно в класі, вони в колі

друзів.

Б) Далеко не всі відчувають дружню підтримку класу.

В) Є в класі самотні хлопці.

2. а) В основному хлопці дорожать класом.

Б) Основна маса учнів не замислюється про значення класу в своїй

шкільного життя.

В) Думаю, що є такі хлопці, які хотіли б поміняти клас.

3. а} Відчувається, що в класі проявляється турбота про кожного учня.

Б} Клас виходить у своїй діяльності за рамки турботи про себе, про школу,

проявляє турботу в

великих масштабах

в} Можна сказати, що клас турбують швидше зовнішні справи типу дискотек, ніж

внутрішні захист кожного учня.

4. а) Можна висловити задоволення від виховної роботи в класі.

Б) Думаю, що виховна робота в класі може бути доповнена

деякими важливими моментами.

В} Вважаю, що вона вимагає докорінної зміни.

5.а) Можна позитивно оцінити проводяться в класі колективні творчі

справи.

Б} Треба б частіше вводити в практику колективні творчі справи.

В) Нові колективні творчі справи класу не потрібні.

6. а) Думаю, що в класі є основа для загальної дружби,

б) В основному дружать групами, спільного не виходить.

В) Дружба всіх у класі неможлива.

7.а) Думаю, що більшість хлопців проявляє свої здібності та інтереси в

класі.

Б) У класі занадто обмежені можливості для прояву здібностей хлопців.

В) Є багато хлопців у класі, здібності та інтереси яких ще не розкриті.

Обробка й інтерпретація даних

1. Отримані відповіді переводяться у бали за допомогою наступної таблиці

Таблиця оцінки результатів

№ запитань Відповіді в балах

А Б В i 2 жовтня -10 2 10 2 -10 3 10 20 -10 4 10 5 -10 5 20 10 -10 6 10 6 _5 30 липня

20 -10 2. Підраховується загальний сумарний результат в балах. Найбільшою

сумою балів може бути 100, найменшою - 65.

Високий рівень групової згуртованості ~ 76-100 балів (мається згуртований

колектив, де серед всіх цінується і шанується особистість кожного учня,

учні не тільки здійснюють активну значиму діяльність усередині класу,

але і роблять позитивний вплив на оточуючих).

Середній рівень групової згуртованості - 46 - 75 балів (у класі

відсутня єдність колективу, наявні лише окремі угруповання за

симпатіям, загальним інтересам і т. д., позитивна діяльність учнів обмежена

тільки рамками свого класу).

Низький рівень групової згуртованості - 30-45 балів (учні роз'єднані,

є лише окремі лідери, що пригнічують особи решти, коллешвние справи

проводяться від випадку до випадку і не роблять значного впливу як на

учнів даного класу, так і на оточуючих).

Критичний рівень групової згуртованості - нижче 30 балів (учні

неорганізовані і майже некеровані, немає лідерів серед них самих, відсутні

і авторитети серед дорослих - вчителів).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1.5. Експертна оцінка згуртованості навчальної групи "
 1. Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
  оцінкою позитивних сторін реферату вони повинні містити й конструктивно-критичні зауваження, альтернативні варіанти вирішення задачі, що стояла перед автором реферату. Виступи опонентів не повинні перевищувати 7-10 хвилин. Після цього автор відповідає на зауваження опонентів. Відповіді також готуються заздалегідь, на основі вивчення відгуків. Відповіді повинні бути ємними, грунтовними, конкретн
 2. 4.1.9. Експертна діагностика інтерактивної узгодженості в малих групах (А. С. Чернишов, С. В. Саричев)
  експертних оцінок: I - наявність і якість плану; II - узгодженість і розподіл функцій; III - відповідність спільної діяльності планом. Після цього в кожному блоці обведіть кружечком одне з семи проявів узгодженості, характерне для досліджуваної групи. Бланк експертних оцінок /. Наявність і якість плану 7. «Концептуальне» бачення майбутньої спільної
 3. 4.1.6. Визначення опосередкованої групової згуртованості (В. С. Івашкін, В. В. Онуфрієва)
  оцінки а, б, в. 4. Обробка результатів проводиться після виконання випробуваним всіх трьох інструкцій. 5. До експерименту і в ході нього ніякі роз'яснення про завдання та зміст дослідження випробуваним не повідомляються, 6. Методика може бути використана і для дослідження виробничих колективів. У цьому випадку необхідно змінити формулювання питань у розділі
 4. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  експертну валідність позитивно. 2. Оцінка емпіричної валідності. Для оцінки емпіричної валідності були використані експериментальні, експертні та «життєві» критерії. а) Експериментальна валідність. Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами
 5. Механізми економічної відповідальності.
  Експертною комісією, і економічна відповідальність визначається залежно від результатів експертизи. Важливий клас складають механізми відшкодування збитку, в яких економічна відповідальність прямо пов'язана з величиною збитку від виникнення надзвичайної
 6. 14. Молодший шкільний вік
  оцінки - ті дії, за допомогою яких ми оцінюємо успішність засвоєння навчального завдання. Домінуючою функцією в молодшому шкільному віці стає мислення. Завершується намітився в дошкільному віці перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення. Шкільне навчання будується таким чином, що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток. Якщо в перші
 7. Сичов Ю.Н.. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с., 2007

 8. 4.1.3. Визначення індексу групової згуртованості Сішора
  згуртованість - надзвичайно важливий параметр, що показує ступінь інтеграції групи, її згуртованість в єдине ціле, - можна визначити не тільки шляхом розрахунку відповідних соціометричних індексів. Значно простіше зробити це за допомогою методики, що складається з 5 питань з декількома варіантами відповідей на кожне. Відповіді кодуються в балах згідно з наведеними в дужках
 9. 10.11. Експертна оцінка діяльнісної успішності курсантів військових навчальних закладів
  експертних оцінок. Бал Змістовна інтерпретація експертних оцінок 10 По своїх здібностях і особистим якостям, успішності навчання і служби кращий з кращих в групі (підрозділі). 9 Кращий в групі (підрозділі), володіє високими здібностями і особистими якостями, відмінно засвоює теоретичний матеріал і практичні навички
 10. Заняття 2.1. Практичне заняття по темі «Ідентифікація конфліктів» (рішення ситуаційних завдань)
  експертне опитування та ін У ході гри 1. Навчальна група розбивається на три команди. Перша команда - керівництво фірми: генеральний директор, заступник генерального директора зі зв'язків з громадськістю, фінансовий директор. Друга команда - робоча група з вивчення скарги (склад дивися в пункті «Ігрова ситуація»). Третя команда - експерти (3-5 чоловік). Час на
 11. 2.2.2. Діагностика груповий мотивації (І. Д. Ааданов)
  оцінки факторів, що відносяться до формування общегрупповой мотивації. Біля кожного пункту опитувальника є шкала оцінок у балах від 1 до 7. У лівій частині тесту представлені позитивні фактори, що характеризують групову мотивацію. У правій його частині представлені чинники, що негативно характеризують групову мотивацію. Інструкція. Перед вами тест, що містить 25 факторів
 12. 4.1.7. Визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи (Цоя) (В. С. Івашкін, В. В. Онуфрієва}
  експертних оцінок /. Ієрархія і варіативність взаємодії 7. ??Високий рівень ієрархії та варіативності взаємодії проявляється в обліку усіма членами групи можливих наслідків від змін взаємодії, у співвіднесенні наслідків таких змін з імовірністю досягнення кращого результату. 6. Група здатна варіювати взаємодія в широких межах, більшість
 13. Бендас Т. В.. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2006

 14. 86. Молодший шкільний вік
  оцінки. Ця діяльність пов'язана насамперед із засвоєнням молодшими школярами теоретичних знань, тобто таких, в яких розкриваються основні відносини досліджуваного навчального предмета. При вирішенні навчальних завдань діти опановують загальними способами орієнтації в таких відносинах. Навчальні дії спрямовані на засвоєння дітьми саме даних способів. Важливе місце в загальній структурі