Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиНеорганічна хімія → 
« Попередня Наступна »
Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005 - перейти до змісту підручника

3.5.6. Властивості фосфорсодержащего полімерного продукту полімеризації

Вивчення форми і морфології частинок фосфорсодержащего полімерного продукту було проведено на скануючому електронному мікроскопі «Tesla BS 340». Як зразок порівняння використовували фосфорсодержащий полімер, отриманий при опроміненні елементного фосфору в бензолі.

-F "" '

2

Рис. 3.29. Мікрофотографії зразків продукту, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бензолі. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [Р4] 0 = 0,013 М.

Рис. 3.30. Мікрофотографії зразків продукту, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бінарному розчиннику ДМСО / бензол з

додаванням іонної рідини. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [[EMIM] + [CF3S02] 2N]] O = 0,137 М, [Р4] 0 = 0,016 М, зміст ДМСО в суміші 83 % мовляв. *** Результати аналізів МОРФОЛОГІЇ *** Число полів аналізу ... 10

Від. Площа 24. S '/.

Загальна площа 1.8Е +85 кв.мкм

Загальний периметр 2.9Е '04мкм

Кількість пір / частинок 1720

Середня площа 1.0Е +02 кв.ікм

Середній периметр ... i.7Е +01 мкм

Середній розмір 1.1Е +81 мкм

Середній формфакторі. 8.64 [по 196]

N / Нмакс ^ ас,,,> еЯепРІІР по Розмірів Загальна площа в інтервалі

572 685 288 119 42 6 6: 2 33 40 17 7 2 8 0 = 8/2 4 8 17 34 88 136 272 чвари справі

N / Нмакс Розподіл по <»opMfe

3 12 28 25 24 33 46 33 N 2 6 10 13 12 17 23 17 - / 8.

1 8.3 8.4 0.5 0.6 0.8 8.9 1.8

Рис. 3.31. Результати морфологічного аналізу зразка, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бензолі. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [Р4] 0 = 0,013 М.

*** результати аналізів МОРФОЛОГІЇ

N / Нмакс Розподіл за розмірами Обмая плоцадь в інтервалі Отн.площадь ...

Загальна площа

Загальний периметр ... Число пір / частинок ... Середня площа ... Середній периметр .. Середній розмір ... Середній формфакторі

4.1 /

1.9Е * 08кв.мкм 2.4Е +01 мкм ... 37 5.8Е-02кв, мкм 6.6Е-01мкм 2.5Е-01мкм

6 10 5 18 6 0 0 0 N

16 27 14 27 16 0 0 0 у.

0.63 [по 111 мкм 5 11 21 42 85 170 340 680

х .01 /

г \

л

М / X 1 \ 4

N / Нмакс Розподіл за Формою

Розподіл <»орм / розмірів

00115031м 0 0 9 9 45 027 9 - / »актор0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0

фо рми

68ймкм х.01 розмір

Рис. 3.32. Результати морфологічного аналізу зразка, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бінарному розчиннику ДМСО / бензол з додаванням іонної рідини. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [[EMIM] + [CF3SO2] 2N]] 0 = 0,137 М, [Р4] 0 = 0,016 М, зміст ДМСО в суміші 83 % мовляв.

7.5 IS 21,5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75

Кут, градус

Рис. 3.33. Рентгенограма фосфорсодержащего полімерного продукту: A.

- Зразок, отриманий при опроміненні розчину білого фосфору в бензолі.

Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [ІЖ] 0 = 0,137 М, [Р4] 0 = 0,013 М; B.

- Зразок, отриманий при опроміненні розчину білого фосфору в

бінарному розчиннику ДМСО / бензол з додаванням іонної рідини. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [[EMIM] + [CF3S02] 2N]] O = 0,137 М, [Р4] 0 = 0,013 М, зміст ДМСО в суміші 83 % мовляв.

Таблиця 3.27. Елементний склад фосфорсодержащего продукту, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в ДМСО / бензол з додаванням іонної рідини. Т = 298 К, ??D '= 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [[EMIMnCF3S02] 2N]] o = 0,137 М, [Р4] о = 0,013 М, зміст ДМСО в суміші 83% мол. Г Елемент Масовий вміст,%

? Р 67 -70 З 6-7 Н 1.8-2 Про до 20

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 ^ см'1

т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 г

Рис, 3.34. ІЧ-спектр зразка ФСП, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бензолі. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [Р4] о = 0,013 М;

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 v, см "1

1 1 1 1 1 1 1 1 Г 1 1 1 1 г

Рис. 3.35. ІЧ-спектр зразка ФСП, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бінарному розчиннику ДМСО / бензол з додаванням іонної рідини. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [ІЖ10 = 0,137 М, [Р41о = 0,013 М, зміст ДМСО в суміші 83% мол.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.5.6. Властивості фосфорсодержащего полімерного продукту полімеризації "
 1. 1.6.2. ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО полімеризація в іонних рідинах
  полімерним композиціям домішували підходящі іонні рідини з метою отримання полімерних електролітів з високою іонною провідністю. Багато з отриманих полімерів являють собою пов'язані фрагменти іонної рідини, наприклад, полі (1-бутил-4-вінілпіридину бромід) та полі (1-етил-3-вінілімідазолій тріфторметілсульфонілімід) [109-112]. Використання іонних рідин в якості середовища в
 2. Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005

 3. 4.1. Склад і структура утворився продукту
  властивостей полімерних форм фосфору і продукту, отриманого в результаті трансформації елементного фосфору в різних середовищах (А1Вгз, нітробензол, ДМСО / бензол / ІЖ) .. Характерні Білий Полімер Зразки, отримані в роботі фізико-фосфор-г-г г ні форми в присутст в в суміші хімічні фосфору вии А1Вг3 нітробен ДМСО / бен властивості (гексан) золі зол / ІЖ 1 2 3 4 5 6 забарвлення білий від світло-жовтого
 4. ВСТУП
  властивостями кінцевих продуктів. Наукова новизна. Вперше досліджено процес радіаційно-ініційованої полімеризації елементного фосфору в середовищах з варьируемой полярністю і однотипними инициирующими частинками. Методами фізико-хімічного аналізу вивчені склад, структура, властивості утворюється продукту. Визначено деякі фізико-хімічні параметри процесу полімеризації
 5. 4.2. Кінетичні закономірності реакцій елементного фосфору в присутності різних агентів 4.2.1. Кінетичні закономірності утворення ФСП в нитробензоле
  властивості, в тому числі, і на його реакційну здатність [1]. В даний час уявлення про радіаційно-ініційованих процесах утворення фосфоровмісних полімерів на основі червоного фосфору сформовані на підставі досліджень поведінки елементного фосфору в різних розчинниках: бензолі, сірковуглецю, галогенсодержащих вуглеводнях, спиртах [43, 45, 54-56]. Виявлено, що
 6. 1.1.3. Чорний фосфор.
  властивості червоної модифікації в порівнянні з властивостями білої [2]. Таблиця 1.1. Властивості білої і червоної модифікацій фосфору. Властивість Білий фосфор Червоний фосфор Зовнішній вигляд кристалічний, воскоподібні, прозорий аморфний або кристалічний Температура плавлення, К 317,1 585-610 Тиск пари високе дуже низьке Щільність, г / см 1,83 2,0-2,4 Розчинність в органічних розчинниках
 7. 1.7. Висновок
  продукту. Проведення ж процесів полімеризації елементного фосфору в розчині в присутності інших реакційноздатних агентів, наприклад, іонних рідин і кислотних каталізаторів - ще не досліджена область. У доступній літературі відсутні відомості про використанні іонних рідин в хімії елементного фосфору. Виявлення основних закономірностей таких процесів дозволить отримати
 8. 4.3. Вплив полярності середовища на процес радіаційно-ініційованої полімеризації елементного фосфору
  властивості полімеру. Сутність підходу до проблеми впливу середовища на реакції полімеризації сформульована в монографії [141]. Вона полягає в додаванні в полімеризації систему речовин, здатних утворювати різного типу комплекси з мономерами і макрорадикалів і впливати на їх реакційну здатність. У даний роботі використовувалися такі добавки як А1Вг3 і іонна рідина
 9. 1.6.1. Кислотно-каталітична катионная полімеризація і олігомеризація в іонних рідинах
  властивості якого залежать від температури процесу. При зниженні температури молекулярна маса продукту різко збільшується, що є результатом зменшення швидкості побічних реакцій полімеризації [104]. Полімеризація бутилена в іонної рідини, навпаки, не лімітується використанням дорогого чистої сировини (бутилена). У даному випадку в якості сировини можуть бути використані суміші С4 -
 10. 1.1.4.1. Структура червоного фосфору - неорганічного полімеру.
  властивостей червоного фосфору призводить Д.Корбрідж [2]. Він зазначає, що під терміном «червоний фосфор» розуміють безліч різних форм фосфору, кожна з яких пофарбована в червоний колір різної інтенсивності. По стійкості та активності червоний фосфор займає проміжне положення між білою і чорною модифікаціями, але все-таки ближче до останньої. Оскільки фосфор є тривалентним
 11. 2.2. Джерела випромінювання і дозиметрія
  полімеризацію в розчині ініціювали у-випромінюванням радіонукліда б0Со на установці МРХ-у-100 [121]. Для розрахунку поглиненої дози використовували дані ферросульфатной дозиметричної системи [122]. Для приготування дозиметричного розчину використовували дистильовану воду та реактиви марки ХЧ. Стандартний дозиметричний розчин мав наступній склад:
 12. 1,4. Будова, властивості і роль в полімеризацій процесах кислотних каталізаторів
  продуктами реакції. Авторами [57] показано , що в процесах полімеризації в присутності кислот Льюїса спостерігається утворення комплексних сполук між субстратом і кислотою. При цьому молекулу комплексообразователя можна розглядати як заступник, що підвищує енергію сполучення в мономере і викликає в нього додаткову поляризацію ти-електронної хмари. Освіта комплексів
 13. 3.5.4. Кінетика перетворення білого фосфору в ДМСО-бензол в присутності іонної рідини
  фосфорсодержащего 31 полімеру методом ЯМР Р спектроскопії представлені на рис. 3.28. * а л «ГГМ rpn mi Рис . 3.28. Спектр ЯМР 31Р опроміненого розчину білого фосфору в ДМСО з добавкою ІЖ в області сигналу білого фосфору з інтегральною характеристикою. [Р4] о = 0,013 М, [[EMlM] + [CF3S0232N]] o = 0f137 М, D - 1.17 Гр / с, Т = 298 К.А) D = 4,1 кГр; б) D = 8,2 кГр.; в) D = 16,4
 14. 4.2.2. Взаємодія елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
  полімерних продуктів не утворюється. Аналізуючи отриманий вираз (4.11) для швидкості реакції взаємодії Р4 і ДФПГ в бензолі, порядок реакції по фосфору рівний 1.8 може бути наслідком як більш глибокого протікання реакції з ДФПГ (по двох нітрогруп пікрільного фрагмента), так і особливостей розчину фосфору в
 15. 3.3.2. Спектральні дослідження реакційної системи та її окремих компонентів (білого фосфору, AlBr ^ і продукту реакції).
  полімерної формі (рис. 3.14).-S2X, € 9 1 -520 -530 -510 -540 PPm Рис. 3.11. Спектр ЯМР 31Р розчину білого фосфору в бензолі. [Р4] = 0.07% мовляв. , = 298 К. -527.01 -520 Рис. 3.12. Спектр ЯМР 31Р розчину білого фосфору в гексані. [Р4] = 0.07% мол., = 298 К. Таблиця 3.12. Спектральні дані ЯМР 31Р промислового червоного фосфору і зразка, отриманого в результаті
 16. 3.1. Дослідження реакції взаємодії елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
  полімеризації може бути стабільний радикал 1,1-діфенілпікрілгідразіл (ДФПГ), що містить при ароматичному кільці нітрогрупи . Спектрофотометричне визначення ДФПГ широко використовується для контролю ходу реакції взаємодії цього стабільного радикала з різними субстратами. 3.1.1. Електронні спектри вихідних розчинів На попередньому етапі знімалися електронні спектри