НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.4.2.1 Перша інстанція

Розгляд справ по першій інстанції - основна, чільна частина кримінального, цивільного та арбітражного процесів. Саме тут вперше здійснюється правосуддя і реалізується основна частина всіх принципів правосуддя, від відкритого разбіратель-ства справ у всіх судах до незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону і ін

Судочинство по першій інстанції відрізняється від інших порядків здійснення правосуддя тим, що при цьому докази вперше досліджуються судом безпосередньо.

При розгляді кримінальної справи по першій інстанції можуть бути здійснені допити, огляди (речових доказів, місцевості й приміщень), слідчі експерименти, пред'явлення для впізнання, освідування, оголошені свідчення дані під час попереднього розслідування, а одно протоколи слідчих дій, висновки експертів (фахівців), долучені до справи або подані в судовому засіданні документи, відтворена звукозапис показань і зроблена судова експертиза.

Однак у зв'язку з такою рисою даної інстанції як безпосередність під час судового розгляду протокол допиту свідка, складений на стадії попереднього розслідування, чи не зачитується, якщо є можливість всім складом суду заслухати свідчення свідка. З цих же причин суд не знайомиться з протоколом огляду предмета - холодної зброї, а оглядає саме речовий доказ і т. п. У судове засідання викликається підсудний, сторони, свідок та інші зацікавлені особи.

Суду надається можливість самому безпосередньо, а не за допомогою органів попереднього розслідування, проаналізувати пред'явлене підсудному обвинувачення (обставини спору), вирішити питання про його винність або невинність, про призначення винному покарання і винести обвинувальний або виправдувальний вирок (рішення по суті справи).

Судом, який розглядає справу по першій інстанції, може виступати будь-який суд судової системи, за винятком Конституційного Суду РФ, конституційних (статутних) судів суб'єктів Російської Федерації.

3.4.2.2 Апеляційна інстанція

Апеляційна інстанція з'явилася спочатку в арбітражному процесі. В даний час вона є також в кримінальному та цивільному процесі. В апеляційному порядку районні суди перевіряють законність і обгрунтованість винесених по першій інстанції і не вступили в законну силу вироків, постанов, рішень і ухвал мирових суддів.

Арбітражними апеляційними судами розглядаються апеляційні скарги на які не набрали законної сили рішення (ухвали) арбітражного суду суб'єкта РФ, прийняті по першій інстанції.

Основні риси апеляційної інстанції наступні.

Свобода оскарження, яка означає можливість принесення апеляційної скарги широким колом осіб. В арбітражному процесі право на подачу апеляційної скарги належить: сторонам, третім особам; заявникам й іншим зацікавлені особам - у справах окремого провадження, у справах про неспроможність (банкрутство) та в інших передбачених АПК випадках; прокурорам, державним органам, органам місцевого самоврядування та іншим суб'єктам, що зверталися до арбітражного суду з позовом у випадках, передбачених АПК. У цивільному процесі рішення і визначення мирового судді можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами, що у справі. І, нарешті, в кримінальному процесі право оскарження вироку світового судді належить засудженому або виправданому, їх захисникам та законним представникам, приватному обвинувачу і його представнику, потерпілому, його представнику і законному представнику, а в частині, що стосується цивільного позову, - цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх представникам. Принести подання на вирок (постанову) світового судді може і державний обвинувач (вищестоящий прокурор).

Перевірка законності та обгрунтованості вироку рішення (постанови, ухвали). Апеляційна інстанція, з одного боку, повинна перевірити не тільки законність вироку, рішення (постанови, ухвали), тобто дотримання при провадженні у справі норм процесуальних і матеріальних галузей права, але і його обгрунтованість, тобто відповідність висновків суду, викладених у рішенні ( визначенні), фактичним обставинам справи та наявність доказів, що підтверджують висновки суду першої інстанції. З іншого боку, перевірка рішення (ухвали) в апеляційному порядку може не обмежуватися всього-навсього межами апеляційної скарги (подання). Розгляд справи судом апеляційної інстанції проводиться за правилами виробництва в суді першої інстанції. Тому дослідженню підлягають всі частини і складові цивільної справи. Більше того, суддя районного суду вправі встановлювати нові факти і досліджувати нові докази у справі.

Якщо при розгляді кримінальної справи встановлено обставини, які стосуються інтересів інших осіб, засуджених або виправданих з цього ж уго-ловного справі і щодо яких скарга чи подання не були подані, то кримінальна справа має бути перевірено і відносно цих осіб. При цьому не може бути допущено погіршення їх положення.

Можливість виробництва в апеляційній інстанції судових дій та подання додаткових матеріалів. Також як і в першій інстанції в апеляційній інстанції можуть бути здійснені судові дії, спрямовані на збирання доказів. Крім того, також як в касаційній інстанції тут можуть бути представлені додаткові матеріали. Ці матеріали (довідки, акти, пояснення тощо) можуть бути представлені особами, наділеними правом оскаржити рішення (ухвалу). У необхідних випадках їх може витребувати сам суд апеляційної інстанції.

Широкі повноваження апеляційної інстанції. Розглядаючи цивільну справу в апеляційному порядку, суд вправі за наявності зазначених у законі підстав залишити рішення мирового судді без зміни, скаргу, подання без задоволення; змінити рішення мирового судді або скасувати його і прийняти нове рішення; скасувати рішення мирового судді повністю або частково і припинити судове провадження або залишити заяву без розгляду. У кримінальному процесі апеляційна інстанція має право прийняти рішення: про залишення вироку суду першої інстанції без зміни, а апеляційних скарги або подання без задоволення; про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і виправдання підсудного або про припинення кримінальної справи; про скасування виправдувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; про зміну вироку суду першої інстанції.

Неприпустимість розгляду апеляційною інстанцією нових вимог. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються нові вимоги, які не були пред'явлені при розгляді справи мировим суддею в першій інстанції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4.2.1 Перша інстанція "
 1. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  інстанції, але і в касаційному, наглядовому порядку та за нововиявленими обставинами ( зважаючи на нові і нововиявлених обставин). Суди першої (основного) ланки це всі види районних судів (за винятком судів міст федерального значення). Судами даного ланки розглядається велика кількість кримінальних і цивільних справ, а, крім того, підвідомчі судам загальної юрисдикції
 2. ЧАСТИНА ПЕРША
  ЧАСТИНА
 3. першооснови філософії ПЕРША ЧАСТИНА
  першооснови філософії ПЕРША
 4. 3.2 Суд як орган судової влади
  інстанціях, принципах правосуддя. Організації та компетенції окремих різновидів судів (судам загальної юрисдикції, арбітражним судам, Конституційному Суду РФ) присвячені самостійні глави підручника. Тому тут ще раз звернемо увагу лише на те, що суд, як орган судової влади, це не будівля суду і не однойменне установа, яка в ньому розташувалося. Під судом як органом
 5. кар'єризм
  інстанцій. Кар'єрист відрізняється крайньою безпринципністю, опортунізмом, пристосовництвом до ситуацій. Він з легкістю змінює переконання в залежності від
 6. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  інстанції, в якості суду касаційної інстанції, в порядку 43 При формулюванні цілей і завдань судів загальної юрисдикції використана робота А.М. Ларіна. Див: Ларін А.М. Ефективність застосування кримінально-процесуального закону / / Радянський кримінально-процесуальний закон і проблеми його ефективності. - М., 1979. С.223. нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і знову
 7. 7.1. Підготовка касаційного подання
  інстанції; - порушення кримінально-процесуального закону; - неправильне застосування кримінального закону; - несправедливість вироку. Якщо подання приноситься відразу за декількома підставами, то кожне з них має викладатися у описово-мотивувальної частини і підтверджуватися відповідними аргументами. У тих випадках, коли подання приноситься щодо кількох
 8. Династії родичів пророка
  Після правління чотирьох так званих «праведних» халіфів в країні змінилися дві династії, так чи інакше пов'язані кровною спорідненістю з родиною пророка. Перша династія Омейядів (661-750), при якій визначилися загальні географічні контури Халіфату, включали країни від Ірану на сході до Єгипту і Північної Африки на південному заході, була повалена в 750 представником іншої лінії роду пророка, чия
 9. ЛЮБОВ
  - сердечне почуття, відповідне відносинам спільності та близькості, зацікавленості між Про людьми. Прояви кохання можуть бути різноманітними: статева любов, різноманітні почуття взаємної симпатії та дружби між людьми. Любов до професійно-практичної діяльності. Любов до природи. Любов до істини. Любов до життя. Любов до мистецтву і т.д. Перша біблійна заповідь Мойсея говорить:
 10. ТЕМА 11 Імперія на Сході: Арабський халіфат
  перша громадянська війна. Світський халіфат Омейядов і друга громадянська війна. Падіння Омейядів. Аббасіди і початок розпаду халіфатів. Розвиток Арабської торгівлі. Ісламізація і арабізация підкорених територій. Халіфат - теократичну державу. Виникнення різних напрямків в ісламі - суніти, шиїти, Хариджити. Створення Багдадського халіфату Аббасидів. Адміністративна система в
 11. РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ
  Особливості соціально-економічного та політичного розвитку США. Характер і вплив західноєвропейської соціологічної думки на американську соціологію кінця XIX - початку XX в.: органічна школа і соціальний дарвінізм (У. Самнер ), психологічна школа (Ф. Гідденс). Загальнотеоретичне і емпіричне напрямки соціології США і процес їх становлення (У. Томас, Ф.Знанецький). Чиказька
 12. Реформи Людовика IX
  інстанцію - судову палату (парламент). Все це обмежувало судову владу феодалів над населенням своїх володінь. Ослабленню військової могутності великих феодалів сприяла військова реформа. Людовик IX намагався замінити феодальне ополчення найманим військом і міською міліцією. Повністю це зробити йому не вдалося, але найманці і міська міліція стали головною військовою силою короля.
 13. Маннгейм Карл (1893-1947)
  - німецький соціолог, один з творців соціології знання. Головною ідеєю його концепції є положення про соціальну обумовленість ідеології. Маннгейм розглядав залежність ідей від положення окремих соціальних груп, стверджуючи, однак, при цьому помилковий містіфікаторскій характер всіх без винятку ідеологій. Соціологія знання, згідно Маннгейму, повинна займатися вивченням відмінностей
 14. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  інстанцій; 7) поняття, ознаки і принципи правосуддя; 8) поняття і види судів загальної юрисдикції, їх основні завдання та повноваження; 9) порядок формування, склад, структура і компетенція: - Верховного Суду РФ, - Верховних судів республік, крайових, обласних, міських (у містах Москва, Санкт-Петербург) судів, судів автономної області і автономних округів, - районних
 15. 7.2. Підстави складення уявлення
  інстанції, якщо: - обставини, що підлягають доказуванню, перелік яких дано в ст. 73 КПК, у судовому засіданні встановлено повно і достовірно; - все неприпустимі докази відкинуті судом відповідно до ст. 75 КПК; - процес доказування здійснювався згідно з положеннями гл. 2 КПК. Іншими словами, обставини кримінальної справи повинні бути не тільки повно встановлені
 16.  Пізніше середньовіччя
    перша загальноєвропейська війна між національними державами в 1618-1648 рр.. Перехід від середніх віків до Нового часу відбувався дуже нерівномірно: у місті швидше, ніж у селі, в Західній Європі швидше, ніж у Центральній та Східній, в культурі «верхів» суспільства набагато швидше, ніж в культурі "низів". Хоча багато досягнень середньовіччя мають історичну або музейну цінність,
 17.  53. Подив
    перша з усіх пристрастей. Вона не має протилежного собі, тому що, якщо в представляється нам предметі немає нічого вражаючого нас, він нас абсолютно не зачіпає і ми розглядаємо його без усякої пристрасті. 54. Повага або нехтування, великодушність чи гордість (Orgueil), смиренність або ницість На подив приєднується повагу чи зневагу в
 18.  ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В НІМЕЧЧИНІ
    перша соціологічна концепція - марксизм - сформувалася безпосередньо слідом за контовской: в 40-і рр.. XIX в. Перші масові соціальні обстеження становища трудящих виконані вже в другій половині XIX в. Наприкінці XIX - початку XX вв., За безпосередньої участі М. Вебера і Ф. Тенісу, виникла німецька традиція теоретико-емпіричних досліджень, почалася професійна
 19.  Оподаткування операцій, здійснюваних платниками єдиного податку, які не є платниками ПДВ
    інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції залишив в силі, обгрунтувавши його тим, що відповідно до подп.2.2 ст.2, подп.3.1.2 п.3.1 ст.З Закону про ПДВ платником ПДВ є особа, яка ввозить (пересилає ) товари на митну територію України або отримує від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України (за винятком фізичних