Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.2.7. Діагностика ефективності педагогічних комунікацій (модифікований варіант анкети А, А. Леонтьєва)

Призначення. Діагностична мета методики полягає у визначенні

«аудиторного атмосфери», активності, вираженості пізнавального інтересу у

учнів, а також деяких проявів стилю педагогічної діяльності.

Інструкція. Експертам, які мають досвід спілкування з аудиторією, пропонується карта

комунікативної діяльності. Кожен експерт працює незалежно, після чого

знаходиться усереднена оцінка. Оцінку слід проводити за пропонованою шкалою, а

при обговоренні спробувати обгрунтувати, які дії педагога викликали ті чи

інші оцінки.

Карта комунікативної діяльності

1. Доброзичливість 7654321Недоброжелательность 2. Зацікавленість 7654321

Байдужість 3. Заохочення ініціативи, яких навчають 7654321Подавленіе ініціативи 4.

Відкритість (вільне вираження почуттів, відсутність «маски») 7654321Закритость

(прагнення триматися за соціальну роль, боязнь своїх недоліків, тривога за

престиж) 5. Активність (весь час у спілкуванні, тримає яких навчають е «тонусі»)

7654321Пассівность [не керує процесом спілкування, пускає його на самоплив) 6.

Гнучкість (легко схоплює і дозволяє виниклі проблеми, конфлікти) 7654321

Жорсткість (не помічає змін у настрої аудиторії, спрямований як би на

себе) 7. Дифференцированность (індивідуальний підхід) 7654321Отсутствіе

диференційованості у спілкуванні (немає індивідуального підходу до учнів)

Обробка даних

Підраховується усереднена експертна оцінка. Діапазон цих оцінок може

коливатися від 49 до 7 балів. На основі середньої оцінки експертів робиться

висновок про ступінь комунікативної ефективності.

Інтерпретація даних

ЯКЩО усереднена оцінка експертів коливається в межах 45-49 балів, то

комунікативна діяльність дуже напружена і близька до моделі активного

взаємодії. Педагог досяг вершин своєї майстерності, вільно володіє

аудиторією. Як диригент прекрасно розподілять свою увагу, всі засоби

спілкування органічно вплетені у взаємодію з учнями. Непосвяченому може

здатися, що зібралася компанія давно знають

один одного людей для обговорення останніх подій. Однак при цьому всі зайняті

спільною справою, заняття досягає поставленої мети.

35-44 бали - висока оцінка.

Дружня, невимушена атмосфера панує в

аудиторії. Всі учасники заняття зацікавлено спостерігають за педагогом або

обговорюють поставлене запитання. Активно висловлюються думки, пропонуються

варіанти вирішення проблеми. Стихійність відсутня. Педагог коректно

направляє хід заняття, не забуваючи віддавати належне гумору і дотепності

присутніх. Усяке вдале пропозиція тут же підхоплюється і заохочується

помірної похвалою. Заняття проходить продуктивно, в активній взаємодії

сторін.

20-34 бали характеризують педагога як цілком задовільно овладевшего

прийомами спілкування. Його комунікативна діяльність досить вільна за формою.

Він легко входить в контакт з учнями, але не асі опиняються в полі його

уваги. У імпровізованих дискусіях він спирається на найбільш активну

частина присутніх, решта ж виступають в основному в ролі спостерігачів.

Заняття проходить жваво, але не завжди досягає поставленої мети.

Зміст заняття може мимоволі приносити в жертву формі спілкування.

Тут можливі прояви елементів моделей диференційованого уваги і

негнучкого реагування.

11-19 балів - низька оцінка комунікативної діяльності. Має місце

одностороння спрямованість навчально-виховного впливу з боку

педагога. Незримі бар'єри спілкування перешкоджають живим контактам сторін.

Аудиторія пасивна, ініціатива проявляється домінуючим становищем педагога.

Його стиль уподібнюється авторитарною чи неконтактної моделям спілкування.

При дуже низьких оцінках (7-10 балів) всяке взаємодія з учнями

відсутня. Спілкування розвивається за моделями дикторського або гіпорефлексівного

стилю. Воно знеособлено, за психологічним змістом анонімно і практично

нічим не відрізняється від масової публічної лекції чи мовлення по радіо.

Педагогічні функції обмежуються лише інформаційною стороною.

Ефективному взаємодії навчаються можуть перешкоджати самі різні

фактори, відомі як бар'єри спілкування. Це такі об'єктивні чинники, як

відстань, відсутність видимості і чутності.

3.2.8. Визначення рівня конфліктоустойчівость

Призначення. Дана методика дозволяє виявити основні стратегії поведінки в

потенційній зоні конфлікту - міжособистісних суперечках і побічно визначити

рівень конфліктоустойчівость особистості.

Інструкція. Уважно прочитайте і оцініть кожне з десяти полярних

суджень, зазначених у бланку, які більшою мірою властиві вашому

поведінки. Для цього спочатку визначте, яке з двох крайніх суджень

підходить вам, а потім оцініть його по 5-бальній системі. Пам'ятайте, що

проміжна графа 3 означає рівнозначне присутність обох якостей. Крайні

ж значення 4-5 і 1-2 характеризують або ухилення від суперечок, або

невимушене участь у вирішенні спірних моментів.

Бланк відповідей

1 ухиляється від спору 54321Рвусь в суперечку 2 Ставлюся до конкурента без упередженості

54321Подозрітелен 3 Маю адекватну самооцінку 54321Імею завищену самооцінку

4 Прислухаюсь до думки інших 54321Не приймаю інших думок 5 Чи не піддаюся

провокації, що не заводжуся 54321Легко заводжуся 6 Уступаю в суперечці, йду на

компроміс 54321Не поступаюся в суперечці: перемога чи поразка 7 Якщо вибухаю, то

потім відчуваю почуття провини 54321Еслі вибухаю, то вважаю, що без цього не можна.

8 Витримую коректний тон у суперечці, тактовність 54321Допускаю тон, що не терпить

заперечень, нетактовність 9 Вважаю, що в суперечці не треба демонструвати свої

емоції 54321Счітаю, що в суперечці потрібно проявити сильний характер 10 Вважаю, що

суперечка - крайня форма вирішення конфлікту 54321Счітаю, що суперечка необхідний для

вирішення конфлікту

Обробка й інтерпретація даних

Оцініть за п'ятибальною системою, наскільки у вас проявляється кожне з

наведених зліва властивостей. Підрахуйте загальну суму балів.

Накресліть свій профіль поведінки у спірних ситуаціях.

Проаналізуйте причини полярних стратегій поведінки з метою внесення

необхідних коректив.

40-50 балів - високий рівень конфліктоустойчівость.

30-40 балів - середній рівень конфліктоустойчівость, який свідчить

про орієнтацію особистості на компроміс, прагненні уникати конфлікту.

20-30 балів - низький рівень конфліктоустойчівость, який свідчить про

вираженої конфліктності.

1-19баллов-дуже низький рівень конфліктоустойчівость. Даний рівень

властивий конфліктним людям.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2.7. Діагностика ефективності педагогічних комунікацій (модифікований варіант анкети А, А. Леонтьєва) "
 1. Контрольні питання і завдання
  ефективності його проведення. 14. Які етапи передбачає проведення психолого-педагогічного експерименту? 15. На основі яких критеріїв здійснюється репрезентативна вибірка експериментальних об'єктів? Що визначає тривалість проведення психолого-педагогічного
 2. 2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні
  діагностики, інтерпретації результатів. Тоді вірніше визначати дослідження як педагогічне з використанням психологічних знань і методів. Якщо ж йде пошук особистісно орієнтованих, індивідуалізованих або працюють на психологію колективу позицій і підходів, більш точних психологічних підходів або методів (наприклад, способів визначення творчого потенціалу особистості і ступеня
 3. 78. Педагогічна здатність і її структура
  ефективність в роботі. Ефективність впливів. Завдяки специфічному поєднанню властивостей характеру здатний вчитель надає дієвий вплив на учня. Його слово виявляється потужним засобом навіювання і переконання, його поведінка - прикладом для наслідування і свідомого запозичення з боку учнів. Поєднання чуйності й вимогливості, особистої привабливості,
 4. Анкети та монографії
  анкетного опитування. Анкети для кожної з них були різними і розсилалися на підприємства поштою. Вісім окремих підприємств стали об'єктами монографічних досліджень, реалізованих вже безпосередньо на місцях. Ці два методи не випадково вживалися одночасно. Кожен з них мав свої плюси і мінуси, але їх поєднання дозволяло витягти особливу вигоду: в одному випадку дані,
 5. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2004

 6. ЛІТЕРАТУРА
  ефективності педагогічних досліджень (Дидактичний аспект). - М.: Педагогіка, 1982. Барське А. Г. Науковий метод: можливості та ілюзії. - М., 1994. Борікова Л.В., Виноградова Н. А . Пишемо реферат, доповідь, випускну кваліфікаційну роботу: Навчальний посібник для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. - М.: Академія, 2000. Ботвинников А. Д. Організація і методика
 7. 6.4. Психодіагностика батьківства
  діагностика для нього є не самоціллю, а - основою 351 для подальшої професійної роботи - психологічного супроводу, психокорекції, психотерапії батьків. Пропонована психодіагностика проводиться з батьками і матерями окремо. У деяких випадках до дослідження залучаються діти. Пакет містить такі методики: а опитувальник «Свідоме батьківство»
 8. 11.2.4. Порівняльний аналіз інтерв'ю та анкетування
  анкетна. Якщо, заповнюючи анкету, людина може ухилитися від відповідей, то в інтерв'ю йому це зробити важче. Інтерв'ю може супроводжуватися наглядом, що дає додаткову інформацію. Але зате анкетування вимагає менше витрат, часу і коштів і може виконуватися менш кваліфікованими фахівцями, ніж інтерв'ю. В інтерв'ю на хід і результати опитування значний вплив можуть надати
 9. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., доп. і перероб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 10. ЛІТЕРАТУРА
  діагностику виховання. - М., 1989. Горбатов Д. С. Практикум із психологічного дослідження: Учеб. посібник. - Самара, 2000. Давидов В. В. Види узагальнення в навчанні: Логіко -психологічні проблеми побудови навчальних предметів. - М., 2000. Давидов В. В. Проблеми навчання: Досвід теоретичного й експериментального психологічного дослідження. - М., 1986. Давидов
 11. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  ефективність застосування моди-ванною збирача ОПСК. збірна здатність якого підвищена за рахунок додаткового введення в жирну кислоту окису амфоісрною ме-талу
 12. 11.2.3.3. Види анкетування
  варіант. Суцільне анкетування - прерогатива соціальних заходів (наприклад, перепис населення). За типом контактів респондентів з анкетер виділяють два класи анкетування: очне і заочне. В першому випадку заповнення опитувального листа респондентом відбувається у присутності анкетера. У другому випадку - за його відсутності. Заочний опитування може здійснюватися кількома шляхами: а) розсилка
 13.  Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 14.  Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2005

 15.  Додаток 4 РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ «МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ »
    педагогічних спеціальностей: 030900.00 - «Дошкільна педагогіка та психологія», 031100.00 - «Педагогіка і методика дошкільної освіти». Пояснювальна записка Курс «Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження» призначений для студентів вищих навчальних закладів денного та заочного відділень, що навчаються за педагогічним спеціальностями та напрямками.