НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

31. ВПЛИВ УМОВ ОПЛАТИ, ІНФЛЯЦІЇ І ОПОДАТКУВАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ

На результати розрахунків впливає інфляція.Необходімо пам'ятати, що ставка дисконтування розрахована з урахуванням інфляції, таким чином, при розрахунку інвестиційних показників потрібно користуватися чистим грошовим потоком. У програмі Project Expertпрограмма це робить самостійно.

Модуль «Інфляція» забезпечує введення даних, що характеризують інфляційні фактори зовнішнього середовища, в якій реалізується проект. Оскільки інфляція діє нерівномірно на різні групи товарів, послуг, трудові ресурси, нерухомість, при розробці проекту слід прагнути оцінити тенденції ціноутворення по кожній з цих складових. Програма Project Expertдает можливість побудувати узагальнений опис інфляційного середовища, в якому виділені найбільш великі об'єкти інфляції, або у випадку необхідності деталізувати опис умов інфляції для кожного елемента господарської діяльності підприємства.

У даному діалозі передбачені процедури введення показників інфляції за п'ятьма групами об'єктів інфляції, які характеризують зміни вартості надходжень і виплат за основними статтями проекту. Введені числові значення характеризують прогнозоване зростання або зниження цін у відсотках до попереднього періоду на кожну групу об'єктів, що піддаються впливу інфляції: збут (продукція або послуги); - прямі витрати (матеріали, комплектуючі та інші змінні витрати крім заробітної плати); - загальні витрати ( операційні, торговельні, адміністративні); - заробітна плата; - нерухомість (будівлі, споруди, обладнання).

На даному етапі роботи необхідно брати до уваги певну взаємозв'язок інфляції з курсами валют.Так, у разі перевищення темпів зростання цін над темпами девальвації грошової одиниці (зміни співвідношення курсів валют) може скластися ситуація, коли ціни на внутрішньому ринку (наприклад, в гривнях) перевищать рівень світових цін. Тому необхідно стежити за коректністю даних, особливо при тривалих термінах реалізації проекту.

Річне Rи щоквартальні ri значення показників інфляції пов'язані наступним співвідношенням: (1 + R/100) = (1 + r/100) х (1 + r2/100) х (1 + r3/100 ) х (1 + r4 / 100),

де R, r-відповідно річний і щоквартальні рівні інфляції.

На результати розрахунків впливає також і налогообложение.Предприятие знаходиться в правовому полі якого? Або держави, відповідно воно має виплачувати в бюджет держави податкові збори. Вказавши виплачуються податки, відсоток і базу оподаткування, у Project Expertвозможно швидко прорахувати їх вплив на грошовий потік.

Умови оплати також впливають на результати расчетов.Прі розрахунку грошових потоків за проектом необхідно пам'ятати, що існують деякі коригування, які необхідно вносити до вже створену модель. Необхідно користуватися принципом розумності і реальності.

32. СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ

Аналіз сценаріїв-аналіз ризику, при якому поряд з базовим варіантом проекту розглядається кілька потенційно можливих для реалізації варіантів. По суті, сценарій - це ймовірне подія, яка може істотно вплинути на інтегральні показники проекту.

В основу створюваних сценаріїв (варіантів) зазвичай кладуться експертні оцінки прогнозу зміни економічних показників (інфляція, зміна податкового навантаження), економічної ситуації на певному ринку (ціни, обсяг збуту). Відповідно до них визначаються значення факторів проекту, що перевіряються на ризик, розраховуються песимістичний, оптимістичний і реалістичний (найбільш імовірний) варіанти проекту. Визначається NPVдля кожного з цих сценаріїв і порівнюється зі значенням NPVбазісного варіанту проекту.

Для проведення сценарного аналізу засобами Project Expertіспользуется пріложеніеWhat? If.В якості базового варіанту використовується раніше підготовлена ??модель проекту. У даному випадку порівнювати не різні сценарії проекту, а ряд створених на його основі. Кілька сценаріїв - варіантів проектів задаються відхиленнями від базового варіанту, а потім їх показники порівнюються між собою.

Програма What? If? Аналізу розрахує інтегральні показники для всіх сценаріїв і надасть їх як в абсолютних значеннях, так і у вигляді відхилень від базового варіанту.

Для прийняття рішення також використовується графічне отображеніеCash? FlowіNPVсравніваемих сценаріев.Отклоненія Cash? Flowпозволят оцінити закладену в модель схему фінансування, включаючи час появи дефіциту або надлишку коштів для різних варіантів.

Сценарний аналіз рекомендується застосовувати при кінцевому числі сценаріев.Зачастую реальний проект передбачає необмежене число можливих варіантів розвитку подій, ймовірність появи яких не визначена, а отже, може вважатися однаковою. Для вирішення цієї проблеми в Project Expertіспользуется імітаційне моделювання, що припускає оцінку вірогідності виникнення різних обставин.

33. Імітаційного моделювання

У Project Expertреалізовано імітаційне моделювання за методом Монте? Карло, що дозволяє побудувати модель проекту з невизначеними значеннями параметрів і, знаючи ймовірнісні розподілу параметрів проекту, отримати розподіл розглянутих показників ефективності проекту, а також оцінку ризику (коефіцієнт варіації або невизначеності). При коректності моделі метод дає надійні результати, що характеризують і прибутковість проекту, і його стійкість.

Попередній відбір факторів, що впливають на результати проекту, виконується при проведенні аналізу чутливості.

Після того як виділені фактори проекту, які слід визнати невизначеними, що не повністю контрольованими, встановлюється діапазон значень, в межах якого вони можуть змінюватися випадковим чином.

При розрахунку Project Expertмногократно вибере випадковим чином значення чинника, що впливає на показники проекту, і зробить з його використанням розрахунок NPV, а також інших показників ефективності.

У результаті проведеного за методом Монте? Карло аналізу в Project Expertрассчітиваются значення очікуваних показників ефективності проекту.

Устойчівостьпоказивает частку розрахунків, в яких проект мав позитивний Cash? Flowпрі відхиленні в зазначених межах невизначених факторів.

Слід прагнути до того, щоб стійкість проекту була близька до 90? 100%. Крім гарної стійкості проекту слід врахувати також середні значення показників ефективності та їх розкид (невизначеність), що характеризують ризик проекту. Прийнятним відхиленням слід вважати відхилення в 20% від середнього.

Крім того, Project Expertпозволяет проаналізувати і гістограму розподілу показників, наочно відображає величину невизначеності.

У разі коли частка випадків отримання негативного Cash? Flowв ??проведених розрахунках моделі проекту висока, а невизначеність свідчить про високий ризик проекту, слід переглянути закладену в проекті схему фінансування і знову провести оцінку ризиків для отриманих варіантів.

34. ОЦІНКА І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ ставки дисконтування

Розрахувавши наведені майбутні грошові потоки за проектом, необхідно зрозуміти, наскільки ефективний пропонований проект і чи варто інвестувати в нього средства.Также необхідно порівняти основні інвестиційні показники з даними інших проектів. Можливо, вони виявляться більш привабливими і швидше повернуть вкладені в них кошти, а найголовніше - принесуть у майбутньому більш високий прибуток.

Показники ефективності інвестицій дозволяють визначити ефективність вкладення коштів у той чи інший проект. При аналізі інвестиційних проектів використовуються такі показники ефективності інвестицій:

- період окупності - PB (Payback period);

- дисконтований період окупності - DBP (Discounted payback period);

- середня норма рентабельності - ARR (Average rate of return);

- чистий приведений дохід - NPV (Net present value);

- індекс прибутковості - PI (Profitability index);

- внутрішня норма рентабельності - IRR (Internal rate of return);

- модифікована внутрішня норма рентабельності - MIRR (Modified internal rate of return).

При розрахунку показників еффектівностіденежние потоки дисконтуються. Тим самим враховується зміна вартості грошей з часом. Ставка дисконтування грає роль фактора, узагальнено характеризує вплив макроекономічного середовища і кон'юнктури фінансового ринку.

Ставка дісконтірованіяявляется параметром, який дозволяє порівняти проект з альтернативними можливостями вкладення грошей. В якості такої альтернативи зазвичай розглядаються банківські депозити або вкладення в державні цінні папери.

Ставка дисконтування впливає тільки на розрахунок показників ефективності. СодержаніеCash? Flowі інших фінансових отчетовне залежить від ставки дисконтування. При розрахунку грошових потоків ставку дисконтування найкраще не розраховувати, так як, щоб визначити всі інвестиційні коефіцієнти, розрахунок повинен бути вільним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. ВПЛИВ УМОВ ОПЛАТИ, ІНФЛЯЦІЇ І ОПОДАТКУВАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ "
 1. Механізми оподаткування
  оподаткування відносяться до групи механізмів стимулювання. Стимулююча дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням
 2. Питання 4. Ціна і розрахунки за договором купівлі-продажу
  умови про ціну вона визначається за правилами п. 3 ст. 424 ГК "Ціна" як ціна, зазвичай стягується в подібних умовах за аналогічний товар. У договорі сторони можуть:? визначити тверду ціну;? домовитися про узгодження ціни надалі;? встановити порядок визначення ціни на момент виконання зобов'язання. Зміна твердо встановленої ціни в процесі виконання договору можливо,
 3. 23.3. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  умовах інфляції, викликаної надлишковим попитом, проводиться стримуюча (рестрикционная) фіскальна політика. Суть її полягає у зменшенні державних витрат , збільшенні податків, поєднанні того й іншого. Результатом є стримування сукупного попиту. Така політика сприяє притоку фінансових коштів до держбюджету і орієнтує на позитивне сальдо. На практиці
 4. / / Введення даних при розрахунку на згинальну витривалість
  розрахунку на згинальну міцність: Y_eps = l - коефіцієнт, що враховує перекриття зубів при розрахунку на витривалість при згині У_g 1 = 0.8 - коефіцієнт, що враховує вплив шліфування перехідною поверхні поверхні зуба центрального колеса; Y_e2 = 07 - коефіцієнт , що враховує вплив шліфування перехідною поверхні поверхні зуба сателіта; Y_d 1 = 1.1 - коефіцієнт,
 5. передмові до другого видання
  домовлено все зростаючим значенням захисту прав суб'єктів підприємництва на знак для товарів і послуг, фірмового найменування, зазначення походження товарів, винахід, корисну модель і промисловий зразок. У розділі 15 викладені способи зашиті прав підприємців у таких поширених у практиці випадках їх порушення, як видання державними органами та органами місцевого
 6. 7.5. договором міни (бартеру)
  умовах - громадянами. Кожен із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Тому до договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж. Поширення на відносини міни переважної більшості норм ЦК, що регулюють купівлю-продаж, свідчить про схожої правову природу цих договорів.
 7. Оподаткування і звітність результатів спільної
  умовами договору, окремо від обліку господарських операцій такого платника податків. Таким чином, на відміну від Цивільного кодексу України, що передбачає два можливих варіанти ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність - ведення справ за спільною згодою чи ведення (керівництво) спільною діяльністю одним учасником, Закон «Про оподаткування прибутку підприємств»
 8. Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, належить до державної власності
  умовами цього Договору. 6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне змін вартості Підприємства і не
 9.  Механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
    оподаткування, а також пільгового кредитування заходів щодо підвищення рівня безпеки (зниження
 10.  3.3. У ПЛАТА ПДВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ, перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та ЗВІТНОСТІ
    умови, якщо юридичною особою - платником єдиного податку обрана ставка єдиного податку в розмірі 6 відсотків, така юридична особа в обов'язковому порядку має бути зареєстрована як платник ПДВ. Виняток таких юридичних осіб з категорії платників ПДВ за власним бажанням можливе тільки за умови переходу їх на сплату єдиного податку за ставкою 10 відсотків;
 11.  Теорії адаптивних і раціональних очікувань.
    умов життя соціальних груп з твердими доходами. Виникнення небезпеки соціальних потрясінь; 4) ослаблення позиції владних структур, зниження довіри населення до урядових програмами і заходами; 5) виникають труднощі з довгостроковим плануванням, рішення приймають спекулятивну спрямованість; 6) підвищується ризик інвестування. З'являються вимоги більш
 12.  ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ земельної частки (паю)
    умов цього Договору в односторонньому порядку. За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм). У разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає силу для нового власника. Орендар: протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2.1; не допускати погіршення
 13.  Питання 54. Розрахункові зобов'язання
    умовами основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, услут або для здійснення періодичних платежів. Положенням ЦБР від 03.10.2002 № 2-П (в ред. Від 11.06.2004) встановлено, що платіжне доручення оформляється на бланку форми 0401060. Платіжні доручення приймаються банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку
 14.  Стаття 733. Виконання роботи з матеріалу підрядника
    умови про ціну матеріалу підрядника, а також розмір, терміни і порядок внесення платежів (до речі, дані умови віднесені до категорії істотних для договору купівлі-продажу товару, що купується з розстрочкою платежу (ч. 2 п. 1 ст. 489 ЦК)). 3. Згідно із загальним правилом, передбаченим п. 2 ст. 424 ГК, зміна ціни після укладення договору допускається у випадках і на умовах,
 15.  Іноземний міраж
    сплатити податки, страховку, вартість послуг перекладача і т.д. Коли всі ці витрати будуть покриті, у кіностудії залишиться в кращому разі 15% від так званих світових касових зборів. Візьмемо, наприклад, фільм «Викрасти за 60 секунд» (Gone in 60 Seconds) компанії Disney. Він зібрав у світовому прокаті $ 129 477 395. Частка кіностудії дорівнювала $ 55979966. З цих грошей кіностудія оплатила свої
 16.  Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться: ?
    умовами акредитива, шляхом направлення заяви про закриття акредитива виконуючому банку. Умовами акредитиву може бути передбачено одержання згоди платника і (або) банку-емітента на відмову від використання акредитива одержувачем коштів. Відмова від використання підтвердженого акредитива можливий за згодою підтверджуючого банку;? при відкликання акредитива (в повній сумі або у її
 17.  Додаток № 1. Система оцінки фінансової стійкості комерційного банку
    інфляції у% до грудня попереднього року для порівняння - торік 120,8 136,3 112,4 123,3 114,9 120,8 121,3 137,3 110,9 121,2 108,1 121,3 118 , 7 135,4 115,7 121,7 137,9 118,7 7. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття,% для порівняння - торік 1,67 2,27 1,58 1,66 1,58 1,67 2,03 3,19 1,76 2,1 1,74 2,03 2, 26 2,89 0,8 1,87 2,50
 18.  ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу ПІДПРИЄМСТВА)
    умовах кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням цього Договору. 1.3. Оборотні матеріальні засоби в сумі грн. Орендар викуповує на підставі договору купівлі-продажу, що укладається одночасно з підписанням цього Договору. 1.4. Цей Договір є підставою для виникнення у разі приватизації підприємства пріоритетних прав Орендаря на
 19.  § 3. Товарний та комерційний кредит Стаття 822. Товарний кредит
    умов ряду відплатних договорів, коли поставляються товари, надаються послуги раніше їх оплати або платіж здійснюється раніше передачі товару (виконання робіт, надання послуг). Таким чином, не тільки відстрочка або розстрочка оплати переданого майна, але і виплата авансу або попередня оплата можуть розглядатися в якості комерційного кредиту. 2. Відповідно до п.
 20.  Стаття 140. Гроші (валюта)
    умовними зобов'язаннями Банку Росії і забезпечених всіма його активами. При безготівкових розрахунках засобом платежу служать не готівку, а права вимоги. В останньому випадку необхідним учасником розрахункових правовідносин є банк (або кілька банків). Існують такі форми безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки по інкасо. Крім