Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.1.3. Діагностика комунікативно-характерологічних особливостей особистості (Л. І. Уманський, І. А. Френкель, А, Н. Лутошкін, А. С. Чернишов та ін)

Призначення і зміст. Дана методика призначена для визначення

базових особливостей особистості в процесі міжособистісних відносин, їх

діагностика може здійснюватися у формах самооцінки, експертних оцінках або в

їх поєднаннях.

Інструкція. Риси характеру оцінюються за п'ятибальною системою. У даній

схемою оцінки позначаються 5, 4, 3, 2, 1.

У графі навпроти відповідної оцінки, яку дає сам випробуваний або

експерт, ставиться хрестик. Бали відповідають такими рівнями прояву

даної риси:

5 - риса проявляється постійно, зримо, характерно, яскраво виражено, типово для

особистості;

4 - частіше проявляється, чому не виявляється;

3 - не виражена досить виразно, як правило, не виявляється;

2 - протилежна риса особистості виявляється частіше, ніж дана. Ця

протилежна риса виражена помітніше;

1 - яскраво виражена протилежна риса, вона ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ активно, зримо,

типово.

Крім цього, бажано охарактеризувати оцінювана якість з точки зору не

тільки того, в якій мірі володіє цією якістю дана особистість, а й

намагається вона це якість активно «нав'язати» іншим. У графі «а» ставиться

плюс (+), якщо характеризується особистість активно переносить це свою якість на

інших, знак мінус (-) полишиться тоді, коли це якість не переноситься на

інших і є суто особистою властивістю, і нарешті, знаком рівності (=}

позначається той випадок, коли не виражено ні те, ні інше. У графі «б»

відзначаються зміни даної якості, які відбулися за останній час:

посилення цієї якості відзначається знаком плюс (+), ослаблення - знаком мінус

{-), а знаком рівності (=) позначається відсутність тенденції розвитку як в

сторону «+», так і «-». У графі «в» відзначається тенденція до зміни цього

якості надалі: тенденція посилення позначається «+», ослаблення «-», а

знаком рівності «=» позначається відсутність тенденції розвитку як в

сторону «+», так і в бік «-».

А. РИСИ ХАРАКТЕРУ, які виражають ОСОБИСТОСТІ 5 4 3 2 1 a б в 1.

Принциповість або безпринципність 2. Колективізм або індивідуалізм

3. Правдивість або брехливість 4. Громадська або егоїстична

спрямованість 5. Працьовитість або лінощі 6. Безкорисливість або

користолюбство 7. Скромність або нескромність 8, Справедливість

або несправедливість щодо: а) до однолітків б) до молодших в) до старших

9, Чуйність або черствість 10. Прямота або лицемірство

Загальний бал (?) Середній бал (М) М =? / П (п - кількість якостей)

Б. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ 1. Спостережливість або

неспостережливість 2. Практична спрямованість розуму, вміння застосовувати

знання до практичних завдань або непрактичність розуму при наявності знань

3. Допитливий або недопитливу В. вольові риси ХАРАКТЕРУ 1.

Впевненість або невпевненість у своїх силах і можливостях 2.

Дисциплінованість або недисциплінованість 3. Усвідомлена

дисциплінованість або просте послух 4. Ініціативність

(підприємливість) або тільки старанність 5. Особиста

організованість або неорганізованість 6. Самостійність або

сугестивність 7. Зібраність або незібраність (розпущеність) 8.

Самовладання, витримка або невитриманість 9. Сміливість або боягузтво

10. Наполегливість у досягненні поставлених цілей або нездатність

доводити почату справу до кінця 11. Наполегливість чи впертість

12. Особиста активність чи пасивність Загальний бал (?) Середній

бал (М) М -? / П (л - кількість якостей) Г. емоційних рис

ХАРАКТЕРУ 1. Веселість або похмурість 2. Смішливість або плаксивість

3. Бадьорість або млявість 4. Дратівливість або незворушність

Загальний бал {?) Середній бал (М) М =? / П (п - кількість якостей)

Д. РИСИ ХАРАКТЕРУ, ВЫРШЮЩИЕОТНОШЕНИЕКДЕЯГЕЛЬНОСТИ 1. Сумлінність

або несумлінність у відношенні:

а) до трудової діяльності

б) до навчальної діяльності

в) до ігрової діяльності

г) до громадської діяльності

д) до спортивної діяльності 2. Працездатність або

непрацездатність Загальний бал (?) Середній бал (М) М =? / П

(п - кількість якостей) Е. РИСИ ХАРАКТЕРУ, висловлює ставлення

кдругу ЛЮДЯМ 1. Колективізм або індивідуалізм 2. Замкнутість або

товариськість 3. Тактовність або нетактовність 4. Чуйність або

черствість Загальний бал? Середній бал (М) М =? / П (п -

кількість якостей) Ж. РИСИ ХАРАКТЕРУ, висловлюють ставлення до САМОМУ

СОБІ 1.Крітіческое ставлення до своїх силам або зайва самовпевненість

2. Впевненість або невпевненість 3. Вимогливість або

невимогливість до себе 4. Самокритичність або несамокритично

Загальний бал (?) Середній бал (М) М =? / П (п - кількість якостей)

Обробка й інтерпретація отриманих даних

Узагальнення результатів дослідження проводиться або на основі самооцінки,

або шляхом зіставлення незалежних експертних оцінок по кожному з «блоків»

досліджуваних особистісних якостей.

Завершальним етапом обробки може служити

складання особистісного профілю на основі запропонованої форми.

Про ступінь проявів тих чи інших якостей можна судити за усередненими

значенням відповідно до змістовної характеристикою кожного бала,

наведеної в інструктивної частини.

Профіль комунікативно-характерологічних особливостей особистості

Досліджувані особистісні особливості Ступінь прояву особливостей (у балах)

5 4 3 2 1 напрямок особистості Інтелектуальні риси характеру

Вольові риси характеру Емоційні риси характеру Ставлення до

діяльності Ставлення до інших людей Відношення до самого себе

3.1.4 . Дослідження комму НІКАТ но-характерологічних тенденцій (Т.

Лірі)

Призначення - встановити переважаючі характерологічні тенденції особистості.

Дослідження характерологічних тенденцій складається з двох методик. На першому

етапі використовується методика самооцінки випробуваним своїх якостей, а на

другий - методика взаімооценкі. Тому в дослідницьку групу входять

експериментатор і два випробовуваних, бажано таких, які знають один одного

хоча б 1,5-2 місяці.

Інструкція перший випробуваному для самооцінки рис характеру: перед вами

перелік ознак або рис, за допомогою яких можна описати психологічний

портрет будь-якого людини. Відберіть з усього набору ті, які ви з повною

упевненістю можете віднести до себе, і обведіть відповідний номер риси в

реєстраційному бланку. Намагайтеся бути щирим і по можливості об'єктивним.

Інструкція другий випробуваному для взаімооценкі рис характеру: перед вами

перелік ознак або рис, за допомогою яких можна описати психологічний

портрет будь-якого людини. Відберіть з усього набору ті, які ви з повною

упевненістю можете віднести до Н. (перший випробуваному) і обведіть номер

відповідної риси в реєстраційному бланку. Намагайтеся бути по можливості

об'єктивним.

Перелік рис

1.Способний до співпраці, взаємодопомоги.

2. Упевнений у собі.

3. Користується повагою в інших.

4. Не терпить, щоб їм командували.

5. Відвертий.

6. Скаржник.

7. Часто вдається до допомоги інших.

8. Той, хто шукає схвалення.

9. Довірливий і прагне радувати інших.

10. Любить відповідальність.

11. Справляє враження значущості.

12. Має почуття гідності.

13. Підбадьорливий.

14. Вдячний.

15. Злий, жорстокий.

16. Хвалькуватий.

17. Самокорисливий.

18. Здатний визнати свою неправоту.

19. Деспотичний.

20. Вміє настояти на своєму.

21. Великодушний, терпимо до недоліків.

22. Начальницькому-владний.

23. Прагне протегувати.

24. Може викликати захоплення.

25. Надає іншим приймати рішення.

26. Прощає все.

27. Лагідний.

28.Может проявити байдужість.

29.Бескористний.

30.Любіт давати поради.

31.Завісімий, несамостійний.

32.Самоуверен і напористий.

33.Ожідает захоплення від кожного.

34.Часто сумний.

35.На нього важко справити враження.

36.Общітельний і ужівчівий.

37.Откритий і прямолінійний.

38.Озлобленний.

39.Любіт підкорятися.

40.Распоряжается іншими.

41.Способен бути критичним до себе.

42.Щедрий.

43.Всегда люб'язний в зверненні.

44.Уступчівий.

45.Застенчівий.

46.Любіт піклуватися про інших.

47.Думает тільки про себе.

48.Покладістий.

49.Отзивчівий до закликів про допомогу.

50.Умеет розпоряджатися, наказувати,

51.Часто розчаровується.

52.Неумолімий, але неупереджений.

53.Часто гневлив.

54.Крітічен до інших.

55.Всегда дружелюбний.

56.Сноб (судить про людей за рангом і достатку, а не за особистими якостями).

57.Способен проявляти недовіру.

58.Очень шанує авторитети.

59.Ревнівий.

60.Любіт «поплакатися».

61.Робкій.

62.Обідчівий, делікатне.

63.Часто буває недружелюбний.

64.Властний.

65.Безиніціатівний.

66.Способен бути суворим.

67.Делікатний.

68.Всем симпатизує.

69.Деловітий, практичний.

70.Переполнен надмірним співчуттям.

71.Внімательний і ласкавий.

72.Хітрий і розважливий.

73.Дорожіт думкою оточуючих.

74.Надменний і самовдоволений.

75.Чрезмерно довірливий.

76.Готов довіритися будь-кому.

77.Легко ніяковіє.

78.Незавісімий.

79.Егоістічний.

80.Нежний, м'якосердий.

81. Легко піддається впливу інших.

82.Уважітельний.

83.Проізводіт враження на оточуючих.

84.Добросердечний.

85.Охотно приймає поради.

86.Обладает талантом керівника.

87. Легко потрапляє в халепу.

88.Долго пам'ятає образи.

89.Легко піддається впливу друзів.

90.Пронікнут духом протиріччя.

91.Портіт людей надмірною добротою.

92.Слішком поблажливий до оточуючих.

93.Тщеславний.

94.Стремітся здобути прихильність кожного.

95.Восхіщающійся, схильний до наслідування.

 96.Охотно підпорядковується 

 97.Со усіма погоджується. 

 98.Заботітся про інших на шкоду собі. 

 99.Раздражітельний. 

 100.Стидлівий. 

 101.Отлічается надмірною готовністю підкорятися. 

 102.Дружелюбний, доброзичливий. 

 103.Холодний, вселяє впевненість. 

 104.Холодний, черствий.

 105.Стремящійся до успіху. 

 106.Нетерпім до помилок інших. 

 107.Благорасположенний до всіх без розбору. 

 108.Строгій, але справедливий, 

 109.Всех любить. 

 110.Любіт, щоб його опікали. 

 111.Почті ніколи і нікому не заперечує. 

 112.Мягкотелий. 

 113.Другіе думають про нього прихильно. 

 114.Упрямий. 

 115.Стойкій і крутий, де треба. 

 116.Может бути щирим. 

 117.Скромний. 

 118.Способен сам подбати про себе. 

 119.Скептічен. 

 120.Язвітельний, глузливий. 

 121.Навязчівий. 

 122.Злопамятний. 

 123.Любіт змагатися. 

 124.Стремітся ужитися з іншими. 

 125.Неуверенний в собі. 

 126.Старается втішити кожного. 

 127.Самобічующій. 

 128.Бесчувственний, байдужий. 

 Реєстраційний бланк 

 1234567891011121314151617181920212223242526277829303132333435363738394041424344 

 454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283 

 84858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109ПО111112113114115 

 116117118119120121122123124125126127128 

 Обробка результатів 

 Мета обробки результатів - отримати індекси восьми характерологічних 

 тенденцій і на їх основі вирахувати показники двох основних тенденцій - 

 домінування і дружелюбність. Результати дослідження за методиками самооцінки і 

 взаімооценкі обробляються по одному і тому ж принципу: спочатку підраховують 

 в балах індекси по кожній тенденції за допомогою нижчеподаного ключа і 

 результати заносять в таблицю, а потім за спеціальною формулою визначають 

 показники домінування і дружелюбності. 

 Формули для підрахунку показників основних тенденцій складаються з величин 

 восьми характерологічних тенденцій, позначених римськими цифрами. 

 Домінування = I - V + 0,7 х (VIII + II - IV - VI). 

 Дружелюбність = VII - III + 0,7 х (VIII - II - IV + VI). 

 Ключ 

 Номери тенденцій Номери переліку рис, I 3,10,1 U19, 20,22,24,30,33,40,50,64,83, 

 86,105,113 II 2,12, 16,28,32,47,56,69,72,74,78,79,93, 104,118,123 III 5,15,17, 

 37,52,53,54,63,66,99,106,108,115,116,120,128 IV 4, 6, 34, 35, 38, 51, 57, 59, 

 60, 62, 88, 89, 90, 114, 119, 122 V 18, 27, 41, 44, 45, 48, 61, 65, 77, 96, 

 100, 101, 112, 117, 125, 127 VI 9, 7, 8, 14,25, 31, 39, 58, 75, 82, 85, 87, 95, 

 111, 121 VII 1, 36, 43, 55, 68, 71, 73, 76, 81, 84, 94, 97, 102, 107, 109, 124 

 VIII 13, 21, 23,26, 29,42, 46,49, 67, 70, 80, 91, 92, 98, 103, 126 

 Аналіз результатів 

 Спочатку аналізуються показники кожної з восьми характерологічних тенденцій, 

 встановлюються найбільш і найменш виражені тенденції в характері 

 випробуваного за методикою самооцінки і взаємооцінки. Мінімальне значення 

 тенденції - 0, максимальне - 16. 

 Кожна характерологическая тенденція має три ступеня вираженості. Ці 

 ступеня наведені в розшифровці послідовно і підкреслені. Перша ступінь 

 при величинах індексів від 1 до 5 балів являє собою адаптивний варіант 

 що виявляється риси характеру по відношенню до інших людей. Друга ступінь - 

 проміжний варіант при балах від 6 до 10. Третя ступінь, якщо індекс більше 

 10 балів, свідчить про дезадаптивності тенденції характеру. В цілому можна 

 вважати, що чим більше величина індексу, тим більш значуща відповідна 

 характерологическая тенденція. 

 Номери тенденцій розшифровуються таким чином, 

 Перша тенденція (I) - домінантність - владність-деспотичность - 

 відображає лідерські дані, прагнення до домінування, незалежності, 

 здатність брати на себе відповідальність. 

 Друга тенденція (II) - впевненість у собі - самовпевненість - 

 самозакоханість-відображає впевненість в собі, незалежність, діловитість, в 

 крайньому прояві - егоїстичність і черствість. 

 Третя тенденція (III) - вимогливість - непримиренність - жорстокість 

 - Дозволяє оцінити такі якості, як дратівливість, критичність, 

 нетерпимість до помилок партнера. Крайня вираженість цієї тенденції може 

 проявлятися в насмішкуватості і уїдливості. 

 Четверта тенденція (IV) - скептицизм - упертість - негативізм - 

 характеризує недовірливість, підозрілість, ревнощі, образливість і 

 злопам'ятність. 

 П'ята тенденція (V) - поступливість - лагідність - пасивна подчиняемость 

 - Дозволяє оцінити критичність до себе, скромність, боязкість, сором'язливість. 

 Шоста тенденція (VI) - довірливість - слухняність - залежність - 

 оцінює такі якості, як поважність, вдячність, прагнення 

 доставляти радість партнеру. 

 Сьома тенденція (VII) - добросердя - несамостійність - 

 надмірний конформізм - характеризує здатність до взаємодопомоги, товариськість, 

 доброзичливість, уважність. 

 Восьма тенденція (VIII) - чуйність - безкорисливість - жертовність - 

 відображає делікатність, ніжність, прагнення піклуватися про близьких, а також 

 терпимість до недоліків і вміння прощати 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.1.3. Діагностика комунікативно-характерологічних особливостей особистості (Л. І. Уманський, І. А. Френкель, А, Н. Лутошкін, А. С. Чернишов та ін) "
 1.  Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 2.  Характерологічно орієнтовані напрямки і типології особистості
    характерологического Управління належать американському лікарю Флендерс Данбар, яка в результаті безпосередніх клінічних спостережень визначила у 80% людей, що мали повторні нещасні випадки, характерний особистісний профіль, який вона назвала «особистість, схильна нещасть». Це імпульсивні, провідні невпорядкований спосіб життя, люблячі пригоди люди, які живуть одним моментом,
 3.  В.М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986

 4.  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
    діагностики. При цьому в зону діагностики можуть потрапляти як особистісні характеристики дітей та батьків, так і характеристики ро-дітельско-дитячих відносин і взаємодії. У груповій роботі з батьками основний акцент робиться на діагностиці сфери відносин та взаємодії. Останні тісно пов'язані один з одним: відносини включаються в реальну взаємодію і в якості умов, і в
 5.  Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 6.  2.0. КОРОТКИЙ ОПИС ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
    діагностики та оцінки з індивіда на його природну групу. Звичайно, сімейний терапевт не повинен нехтувати індивідуальними особливостями людей. Однак гіпотези, які він висуває, повинні бути перш за все циркулярними і включати в себе реакції всіх членів сім'ї. Індивідуальної діагностиці та аналізу взаємодій членів сім'ї на основі їх характерологічних особливостей, установок,
 7.  Основні соціальні функції мистецтва
    комунікативна функції (мистецтво як повідомлення і спілкування); виховна функція (мистецтво як катарсис; формування цілісної особистості); внушающая функція (мистецтво як сугестія, вплив на підсвідомість); естетична функція (мистецтво як формування творчого духу і ціннісних орієнтацій); гедоністична функція ( мистецтво як
 8.  Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
    особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Двомірна модель Томаса-Кілмен стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е. Личко і ін Конфліктна особистість демонстративного і ригидного типу. Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна особистість
 9.  Список рекомендованої літератури
    діагностика мотиву / / Мотивація особистості. М., 1982. 42. Шульц П. Філософська антропологія. Новосибірськ,
 10.  ТЕМА 4. ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ МИСТЕЦТВА
    комунікативна сторона. Смуток і художня форма як спосіб моделювання, зберігання та передачі людських почуттів, ідей, думок за допомогою систем образних
 11.  6.4. Психодіагностика батьківства
    діагностика для нього є не самоціллю, а - основою 351 для подальшої професійної роботи - психологічного супроводу, психокорекції, психотерапії батьків. Пропонована психодіагностика проводиться з батьками і матерями окремо. У деяких випадках до дослідження залучаються діти. Пакет містить наступні методики: а опитувальник «Свідоме батьківство»
 12.  "Життєвий світ" в концепції Габермаса
    комунікативної дії, Хабермас став все більш широко використовувати і перетлумачувати гуссерлевскій поняття "Lebenswelt", "життєвий світ", об'єднавши його з "символічним интеракционизмом" Дж.Мида. Lebenswelt у згоді з Гуссерлем розуміється як "заслуговує довіри грунт повсякденному життєвої практики і досвіду щодо світу"; це також деяке цілісне знання, яке є десь на
 13.  Психотерапевт обличчям до обличчя з сімейною системою
    характерологічних патернів: параноїдний, простий, кататонічний і гебефреничний. У процесі взаємодії терапевта як особистості і сімейної системи ці компоненти утворюють контекст зустрічей, визначають обопільну мотивацію і двосторонній характер обміну життєвим досвідом. Ділові якості терапевта, його операциональное майстерність - результат насамперед його власної цілісності, його