Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень

З метою визначення оптімальної про режиму основного циклу флотації проведені експериментальні дослідження з використанням методики ра-ционального планування багатофакторного експерименту. План експери-мента складений за шести факторам на п'яти рівнях. Дослідження проведе-ни в лабораторних умовах за технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4).

Рис. 4. Технологічна схема проведення експерименту

За основні фактори, що впливають на показники збагачення, прийняті витрата реагентів і тонина помелу руди. Змінні фактори та рівні їх змін наведено в табл. 14, а умови і результати експериментів - в табл. 15.

Рівні досліджуваних факторів

Фактор Рівні

1 2 3 4 травня Xi - тонина помелу,% 40 50 60 70 80 Хз - витрата кальцинованої соди, г / т 0 250 500 750 1000 Хз - витрата гасу, іУт 10 20 30 40 50 Ха витрата ксантогевата. г / т 0 5 10 15 20 Хз - витрата вененавателя, г / т 25 жовтня 40 55 70 Хб - витрата рідкого скло, г / т! 0 10 20 30 40

Таблиця 15

У зв'язку з тим, що основною метою колективної флотації є максимальне вилучення сульфідів, функцією для її залежності від змінних факторів вибрано витяг молібдену в чорновій концентрат. При цьому зміст молібдену в ньому істотного впливу не робить. За результатами експериментів розраховані значення приватних функцій від со-ответствующих факторів та визначено середні значення функції (табл. 16), дані яких нанесені на графіках (рис. 5-10).

Таблиця 16

Експериментальні значення

Функція Рівень Середнє Значення

1 2 3 4 5

Y, 84,80 81,14 89.42 92,96 93,08 88,28 Y2 89,30 92,48 83,32 87,44 88,86 88,28 Y3 85,00 91 , 10 88,08 89,66 87,56 88,28 Y4 82,56 89,82 87,34 90,36 91,32 88,28 Y $ 81,94 84,42 89,32 91,84 93,88 88,28 Y6 89,30 88,98 89,44 85,90 87,78 88.28 1 Залежність вилучення молібдену в концентрат флотації від витрати гасу

Умовні позначення для рис 5-10: про Експериментальні значення ? Усереднені значення

--- Крива апроксимації

Пунктиром на графіках позначено загальне середнє значення показників лий.

За відхилення кривої апроксимації від середньої величини простежуються ється ступінь реагування функції на зміну того чи іншого фактора.

Спостерігається досить значна ступінь реагування функції на зміну всіх обраних факторів, крім витрати рідкого скла.

За результатами експериментів проведено кореляційно-регресійний аналіз (визначено коефіцієнт кореляції R), виведені рівняння регресії, на підставі яких розраховані значення приватних функцій і визначена їх значимість (табл. 17).

Розрахункові значення приватних функцій вилучення молібдену

в концентрат флотації

Функція Рівень СР - 1 R Значи-тість

1 2 3 4 Травня знач.

Уі = 0,234 хі +71,252 82,6 85,44 88,28 91,12 93,96 88,28 0,74 + У2 = Шх22-0, 01х2І> О, $ б 0 , 23 y3 = -0,008 xJ2-0, 543x3 +81! 2S, 85,86 88,77 89,99 89,54 87,40) 88,31 0,54 т У4 = -0,02 х42 +0,77 х-і +83, б5 83,65 86,98 89,29 90,59 90,87 88,27 0,73 - у5 = 0г209х <+79,93 82,02 85,15 88,28 91,41 94,54 88 , 28 0,98 Вб = 0,0003 х62-0, 073хб ^ 89,56 - 1 - 1 - 0,43 -

Аналіз показав, що витяг молібдену не залежить від двох факторів: витрати кальцинованої соди та рідкого скла, тому дані функції з розрахунку виключені.

Користуючись формулою М.М.Протодьяконова [53] для опису багато-факторних залежностей

п

де Yn * узагальнена функція, Y, - приватна функція,

п

П - добуток всіх приватних функцій, 1 -]

Yep - загальна середня всіх врахованих значень узагальненої функції в ступені, на одиницю менший числа приватних функцій, складено узагальнене рівняння з урахуванням виключення незначущих (незалежно) приватних функцій:

В результаті рішення даного рівняння отримані розрахункові показу-теш збагачення руди в різних умовах флотації (табл. 18).

Таблиця 18

Розрахункові показники збагачення руди в різних умовах флотації

Фактори № - п / п j X, X-X, | Х4 1 X, X, Витяг

тонина але * Витрата реагентів, г / т молібдену.

Молу,% к.1. -0.074мм соди гасу к'сантогената всеннватсля рідкого

скла% +1 40 0 ??10 0 10 0 72.

2 2 40 500 30 10 40 20 S6.8 3 | 40 250 20 5 25 10 80.0 А 40 1000 50 20 и 70 40 93,8. 5 40 7S0 40 15 55 30 91.1 '"б 60 0 30 5 70 30 93.8 60 500 20 20 55 0 95,3 8 60 250 50 15 10 20 83,2 9 60 1000 40 0 ??40 10 87,0 и 10 60 I 750 10 10 25 40 82.3 и 111 50 1 0 20 15 40 40 89.0 12 січень 50500 50 0 25 30 80,1 13 50 250 40 10 70 0 93,7 14 50 1000 10 Травня 55 20 84,7 15 50 750 30 20 10 10 84,6 16 so 0 50 10 55 10 98,3 17 80 500 40 10 травень 40 88.2 18 80 250 10 20 40 30 и 96,9 19 80 1000 30 15 25 0 96,1 20 80 750 20 0 70 20 97,8 21 70 0 40 20 25 20 1 94,2 22 70 500 10 15 70 10 1 96,5 23 70 250 30 0 55 40! 93.2 24 70 1000 20 10 10 30 85,0 25 70 . 750 50 5 40 0 ??98,8

Для порівняння технологічних показників збагачення руди при різній тонині помелу проведені флотаційні досліди при подрібненні руди до 50, 60,70% кл. -0,074 мм.

Як показали досліди (табл. 19), витяг молібдену при тонкому по-молі руди вище на 1,8%, але при значному погіршенні якості чорно-вого концентрату.

На підставі вищевикладеного випливає, що оптимальним значенням тоніни помелу руди є ступінь подрібнення 60%.

При виборі оптимального режиму колективної флотації, використовуючи максимальні розрахункові значення функцій (табл. 17) і підставляючи їх у узагальнене рівняння, отримуємо розрахункове витяг молібдену. Воно з-ставило 95,6%, що є цілком задовільним для основного циклу флотації. Таким чином, за оптимальний слід прийняти режим ос-новного циклу флотації, представлений в табл. 20.

Таблиця 20

Оптимальний режим основного циклу флотації

Результати флотаційних дослідів в оптимальному режимі показали, що витяг молібдену трохи нижче розрахункового, хоча залишається на ви-соком рівні - 93 , 6%.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень "
 1. Висновки 1.
  Встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 2. Висновки
  встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу ( 40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому
 3. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  основними змінними факторами, що впливають на технологічні показники про-процесу вилуговування, є: концентрація розчинника; ставлення Т: Ж; крупність матеріалу; тривалість вилуговування; температура розчинника. Результати раніше проведених досліджень [35, 79, 98] показали, що використання як розчинника окисленого молібдену сірчаної ки-слоти є
 4. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  флотації пінний продукт був підданий Чанов сернокислотному вилуговування з метою максимального вилучення з нього окисленого молібдену. Досліди по вищелачі-ваїшю для пошуку оптимальних умов проводилися з використанням ме-Тодика раціонального планування багатофакторного експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому стані поміщають лась в
 5. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  встановлено, що використання модифікованого жирнокислотного збирача ОПСК, приготованого за розробленим способом з використанням микродобавки оксиду амфотерного металу, по-зволяет витягувати феррімолібдіт флотаційним способом з отриманням досить високих технологічних
 6. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  встановлення оптимальної витрати собира-теля проведений експеримент з різним його витратою (50 ... 300 г / т), його ос-новні результати представлені графіком на рис. 15. Рис. 15. Вплив витрати збирача ОПСК на технологічні показники флотації окисленого молібдену Аналізуючи результати досвіду, приходимо до висновку, що підвищення витрати ОПСК з 50 до 200 г / т
 7. 4.7. Апробація алгоритму керування процесом сушіння.
  параметрів і критичної вологості: ХСҐ = 0.3%, Хіп = 2.5 %, v -0. 00478 м / с, Г W-400 ... 500 К, v = 0.1 ... 1 м / с. Решта & про значення параметрів залишаються незмінними (п.п. 2.2). Виберемо вид залежності керуючих параметрів "вхідна температура і витрата сушить повітря залишаються постійними протягом всього часу процесу", Т * е? Т in f] (і) - сотіл, v ~ / о f "f і = сода / 7. При
 8. 4.2 Алгоритм динамічного управління системою.
  Основної моделі; радиться з оператором про розрахункові вихідних даних; повідомляє оператору час початку процесу і переходить в свій основний режим. Значення піддаються вимірюванню і контролю параметрів стану процесу повертаються в обчислювач через пристрої вимірювання і підсистему оцінювання / ідентифікації для порівняння з розрахунковими значеннями та їх оперативній корекції. На цьому шляху
 9. 4.5.2. Розробка математичної моделі вилуговування
  встановлено, що функція Y4 (залежність від температури) незначущі, тобто зміна температури розчинника НЕ ??ока-викликають істотного впливу на витяг окисленого молібдену н про-дуктивность розчин. Для опису багатофакторних залежностей використана формула (3.1). У нашому випадку з урахуванням незначущості функції \ А рівняння, що зв'язує зміна вилучення молібдену в
 10. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  основний вплив на погіршення показників колективної флотації при переробці глинистих руд надає перша стадія подрібнення. Це викликано великим вмістом глинистих шламів, що надходять з рудою в першу стадію подрібнення, де в процесі измель-чення відбувається значне збільшення питомої поверхні глинистих мінералів, в результаті чого їх поверхня стає більш актив-
 11. 4.4 . Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом. Результати кількісного аналізу руди верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінскоіч) родовища 1 січня Рудні мінерали | Утримуючи-ня. % Породообразующие мінерали Утримуючи-ня,% Молібденіт 0 ~ \ 0 ~ 1 Кварц 28,52
 12. 4.4 Обгрунтування вибору керуючих параметрів цільової функції.
  Основних керуючих параметрів буде справедливий у разі задоволення функціонального обмеження. Це обмеження визначається можливістю отримання заданого вмісту вологи в матеріалі на виході барабана при заданій швидкості подачі матеріалу vm, яка визначає час перебування матеріалу всередині барабана, і при максимально допустимих значеннях температури Tgin і витрати сушить
 13.  Висновки 1.
    встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею аргіллізіта.
 14.  4.1 Структура системи управління.
    основного режиму роботи обчислювача. Контур забезпечує формування оптимальних значень керуючих впливів: Чі (0 "кількість тепла, що передається суша газу від джерела тепла в одиницю часу; V - об'єм надходить сушить повітря; - тривалість сушіння, а також оптимальних початкових умов проведення процесу: Тin - початкова про температура сушить газу; Yin - початкова
 15.  3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
    встановлені вміст шкідливих домішок в концентраті (у%): міді - 0,1, кварцу -11, нятіокісі фосфору - 0,03. Згідно ГОСТ -212-76, напів-ченний молібденовий концентрат відповідає марці
 16.  ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
    параметрів для різних режимів роботи енергетичні витрати можуть бути знижені від 40% до
 17.  2.1. СТРУКТУРА СІМ'Ї
    основні поняття, що стосуються першого параметра інтегративної моделі - структури сім'ї, аналізується циркулярна модель Олсона для типів сімейних структур, показуються її переваги і недоліки. У розділі 2.1.3 розвиваються ідеї використання трикутника в якості одиниці аналізу структури сім'ї, наводяться виділені автором механізми функціонування структури трикутника в сімейному
 18.  2.1. Огляд існуючих підходів
    основних напрямів грунтується на визначенні таких понять, як збиток і ризик. Вважається, що ризик - це міра для кількісного виміру небезпеки, що представляє собою векторну величину, що включає такі основні показники: величину збитку від впливу того чи іншого небезпечного фактора, ймовірність виникнення розглянутого небезпечного фактора, невизначеність у величинах як
 19.  5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
    встановлення найбільш ефективного модифікатора випробувано кілька реагентів: пірофосфат натрію, гексометафосат натрію і оксіпро-піліроваіний бутиловий спирт (ОПСБ), які подавалися в млин з однаковим витратою. Критерієм оцінки було також зміна концентрації ксантогенату після його контакту з подрібненим каолінітом. Ре-зультати експерименту представлені діаграмою на
 20.  4.5 Завдання обласних та функціональних обмежень.
    параметрів визначається наступними нерівностями: 420 <