НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

31,2. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС КРАЇНИ

Платіжний баланс країни являє собою систематичну запис всіх економічних угод між резидентами даної країни і рештою світу протягом певного періоду часу, як правило, за один рік.

Платіжний баланс можна порівняти з фотографією: він не показує, що в економіці йде добре, а що погано, або якими причинами викликані ті чи інші явища, а відображає лише те, що є. Тим самим він допомагає робити власні висновки. Багато економічні та політичні рішення неможливі без такого роду інформації. Офіційні органи будь-якої країни для вибору найбільш оптимальної грошової, податкової, валютної політики повинні мати чітку і достовірну інформацію про основні макроекономічні показники на міжнародному рівні та їх взаємодію і стежити за змінами в міжнародних економічних відносинах, щоб вчасно виявити виникають у них проблеми. Рахунки платіжного балансу містять всю необхідну інформацію і є унікальними в тому сенсі, що відображають реальні фінансові потоки між даною країною і всім іншим світом.

Будь-яка угода, яка відображається у платіжному балансі, а отже, і сам платіжний баланс, мають дві сторони. Активна сторона, або кредит, відображає відтік вартостей, за яким повинен послідувати приплив платежів (табл. 31.1). Наприклад, експорт, приплив іноземного капіталу, збільшення приватних іноземних банків і урядів. У цьому випадку кошти оприбутковуються зі знаком '+ ". Пасивна сторона, або дебет, відображає приплив вартостей, за яким повинен послідувати відтік платежів. Наприклад, імпорт, інвестиції даної країни за кордоном, збільшення приватних депозитів резидентів даної країни за кордоном, позики іншим країнам, збільшення золотих активів і банківських депозитів банків даної країни за кордоном. У даному випадку кошти оприбутковуються зі знаком

Загальна сума кредиту повинна дорівнювати загальній сумі дебету платіжного балансу. Однак важливе значення має інформація про сальдо з різних операцій всередині загального балансу.

Угоди між країною та рештою світу діляться на дві основні групи: поточні операції та операції з капіталом. Ці групи відображаються в платіжному балансі на рахунку поточних операцій (табл. 31.2) і рахунку руху капіталу (табл. 31.3).

Розглянемо більш детально узагальнені схеми платіжного балансу і структуру рахунків платіжного балансу.

Таблиця 31 * /. Спрощена структура платіжного балансу Надходження платежів (+) Відтік платежів (-) Експорт товарів і послуг Імпорт товарів і послуг Імпорт капіталу:

заборгованості іншими країнами повернення капіталу з-за кордону Експорт капіталу:

кредити іншим країнам повернення капіталу за кордон Сальдо балансу (сальдо офіційного резерву рахунку) 20 Зак. 1635 609 Таблиця 31.2. Структура рахунку поточних операцій

Надходження платежів (+) Відтік платежів (-) 1. Експорт товарів 2. Імпорт товарів (-) 3. Сальдо балансу зовнішньої торгівлі (торговий баланс) (3-1 +2) 4. Експорт послуг 5. Імпорт послуг 6. Сальдо балансу товарів і послуг (6-3 +4-5) або 6 - (1 - 2) + (4-5) - (1 +4) - (2 +5) 7.

Чисті доходи від інвестицій за кордоном

8. Чисті грошові перекази та поточні трансферти

9. Сальдо балансу по поточних операціях (9-6 +7 +8) або 9 - (1-2) + (4-5) +7 +8

Таблиця 31. 3. Структура рахунку руху капіталу Надходження платежів (+) Відтік платежів (-) А. Довгострокове рух капіталу 10. Позики у інших країн і міжнародних організацій 11. Кредити та позики іншим країнам 12. Повернення позик і кредитів іншими країнами 13. Повернення раніше взятих позик і кредитів Б. Короткостроковий рух капіталу 14. Прямі інвестиції з-за кордону 16. Портфельні інвестиції з-за кордону 15. Прямі інвестиції за кордоном 17. Портфельні інвестиції за кордоном 18. Сальдо балансу руху капіталу 18 - (10 +12) + (14 +16) - (11 +13) + (15 +17)

Пункти 1 і 2 показують експорт та імпорт товарів.

Різниця між двома цими економічними змінними становить торговий баланс п. 3. Якщо сальдо балансу зовнішньої торгівлі позитивно, то його називають активним, якщо воно негативно, то його називають пасивним і говорять про зовнішньоторговельний дефіцит.

Згідно з пунктом 4 країна експортує різні послуги: транспортні, страхові, інформаційні, туристичні, брокерські тощо, а згідно з пунктом 5 - імпортує.

Баланс товарів і послуг , представлений в пункті 6, розкриває різницю між експортом та імпортом товарів і послуг.

У пункті 7 відображені чисті доходи від інвестицій, що визначаються як різниця між платежами за відсотками і дивідендами, здійснюваними іноземцями на вкладений за кордоном капітал даної країни, і виплатами резидентів даної країни за відсотками і дивідендів на іноземний капітал.

Пункт 8 відображає чисті грошові перекази як приватних, так і державних коштів з даної країни в інші країни світу (різниця між виплаченими і отриманими сумами): сюди входять допомога, що надається країнами одна одній, пенсії, грошові перекази.

Іноді пункти 7 і 8 відображаються разом як односторонні трансферти за кордон, або чисті (це трансферти фірм, домашніх господарств та уряду даної країни іноземцям мінус трансферти резидентам даної країни від іноземців).

Підсумовуючи всі операції по поточному рахунку, ми отримуємо сальдо балансу по поточних операціях. Якщо воно позитивно, це означає, що експортні операції даної країни створили більша пропозиція іноземної валюти, ніж попит на неї з боку імпорту.

Рахунок руху капіталу відображає потоки капіталів, пов'язані з купівлею або продажем матеріальних або фінансових активів. У ньому розрізняють довгострокове рух капіталу. З одного боку , позики уряду у інших країн і міжнародних організацій, а також у приватного бізнесу. Наприклад, Республіка Білорусь бере кредит у МВФ або у якої-небудь приватної фінансової компанії. З іншого боку, дана країна може надавати позики і кредити іншим країнам.

На рахунку руху капіталу відображається також короткостроковий рух капіталу. Це прямі інвестиції з-за кордону, наприклад будівництво нерезидентами підприємств на території даної країни, і за кордон. Сюди відносяться портфельні інвестиції з-за кордону, наприклад покупка нерезидентами акцій підприємств даної країни, і за кордон.

Операції, прибуткуються на рахунку руху капіталу зі знаком "+", збільшують пропозицію іноземної валюти в даній країні, операції зі знаком "-" збільшують попит на іноземну валюту.

Баланс рахунку поточних операцій і баланс руху капіталів взаємопов'язані. По суті вони є відображенням один одного. Дефіцит балансу по поточних операціях говорить про те, що експорт даною країною товарів і послуг недостатній для оплати імпорту товарів і послуг . Яким чином здійснити фінансування цього дефіциту? Країна повинна або взяти позики за кордоном, або відмовитися від власності на деякі активи, що відображено в балансі руху капіталів припливом капіталу.

Розділом платіжного балансу є офіційний резервний рахунок. У ньому фіксуються операції з офіційним резервним активам центральних банків і урядових органів. Вони включають в себе операції купівлі-продажу іноземної валюти, міжнародних резервів (СДР), золота. Концептуально ці операції мало чим відрізняються від операцій по рахунках руху капіталів, що проводяться приватними фірмами та іншими господарськими агентами. Однак, оскільки мотивом для проведення подібних угод зазвичай буває не витяг фінансового прибутку, а, наприклад, поліпшення стану платіжного балансу, ці розрахунки враховуються окремо.

Зростання офіційних резервних активів уряду або центрального банку представляє собою використання грошових коштів поза економікою даної країни і входить в платіжний баланс зі знаком ".

Зростання іноземних резервних активів, розміщених в даній країні, наприклад зростання вкладів іноземних урядів в банки даної країни, є джерелом грошових коштів і входить в платіжний баланс зі знаком "+".

Центральні банки різних країн тримають велику кількість іноземної валюти, званої офіційними резервами, ко-лось використовують для врегулювання незбалансованості платіжного балансу по поточних операціях і руху капіталів.

У підсумку всі три складові частини платіжного балансу - рахунки поточних операцій, рахунки руху капіталів і офіційні резерви - у сумі повинні скласти нуль. Однак на практиці часто мають місце дефіцити платіжних балансів, якщо сальдо рахунку поточних операцій плюс сальдо рахунку руху капіталу дають негативну величину, або їх надлишки, якщо ця величина позитивна.

Сам по собі дефіцит або надлишок платіжного балансу не є суто негативним показником. Для того щоб можна було робити висновки про економічну політику, необхідно проаналізувати його структуру.

Платіжний баланс можна розглянути з точки зору основного тотожності національних рахунків. Для цього ми будемо виходити з того, що економіка даної країни є відкритою економікою, тобто резиденти можуть без всяких обмежень здійснювати операції з рештою світу. У відкритій економіці також існує зв'язок між фінансовими ринками та ринками товарів. Щоб виявити цей зв'язок, перепишемо основне тотожність національних рахунків з урахуванням інвестицій та заощаджень:

Y = C + / + G + NX. (31.1)

З обох частин рівняння (31.1) віднімемо С і G і отримаємо

Y - С - G = I + NX. (31.2)

Ліва частина рівняння (31.2) являє собою національні заощадження 5.

Формула національних заощаджень має вигляд

SS% \ Sft

де 5ч - приватні заощадження; 5Г - державні заощадження.

Приватні заощадження розраховуються за формулою

S4 = Y - Т - З,

де Т-податки.

Державні заощадження можна виразити таким чином:

Sr = Т - G, S = Y - Т-С + Т - G = Y - С - G.

Таким чином,

S = I + NX. (31.3)

Перенесемо всі члени рівняння (31.3) в ліву сторону, тоді основне тотожність національних рахунків прийме наступний вигляд:

(31.4)

I - S + NX = 0.

Кожен член отриманого рівняння являє собою складові частини платіжного балансу: 1)

/ - S - це сальдо рахунку руху капіталу, яке визначається як різницю між внутрішніми інвестиціями та внутрішніми заощадженнями . Інвестиції можуть перевищувати заощадження, оскільки можуть фінансуватися за рахунок коштів, запозичених на світових фінансових ринках; 2)

NX - це сальдо рахунку поточних операцій, так як останній являє собою суму, одержувану за кордону в обмін на чистий експорт.

Таким чином, з основного тотожності національних рахунків випливає, що рахунок руху капіталу і рахунок поточних операцій взаємно врівноважені.

Якщо велічіна/-5является позитивною, a NX-негативної, то мають місце позитивне сальдо рахунку руху капіталу і дефіцит рахунку поточних операцій. Це означає, що країна не може покрити свої витрати на імпорт за рахунок доходів від експорту і бере позики на світових фінансових ринках. При зворотній ситуації можна сказати, що перевищення доходів від експорту над витратами на імпорт дозволяє країні виступати на світових фінансових ринках в ролі кредитора.

При такому розгляді платіжного балансу ми припускаємо, що зміни в офіційних валютних резервах рівні 0. Це робиться для спрощення аналізу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31,2. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС КРАЇНИ "
 1. 18.2. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЦІЛІ
  платіжного балансу, що є комплексним показником зовнішньоекономічної діяльності держави і відображає всі операції з грошовими коштами між резидентами даного та інших держав. Стан платіжного балансу має важливі наслідки для економіки. Сильні коливання в ту або іншу сторону небажані. Якщо, наприклад, має місце позитивне сальдо, то це веде до зростання грошової
 2. Удосконалення моделювання економіки регіону
  платіжного балансу регіону. Важливим напрямом вдосконалення регіонального моделювання є вивчення соціально-економічної динаміки, зокрема структурних і циклічних змін. Це передбачає перехід від статичних моделей до динамічних. Розглядалися вище економетричні моделі та модель функціонування економіки регіону містять деякі елементи динаміки у вигляді
 3. Питання 54. Розрахункові зобов'язання
  платежниміморучеш. ями в. 4 розрахунки по акредитиву ~;-і-г - Розрахунки по інкасо! j и 'и Розрахунки чеками 4т4-+44- 1. У Російській Федерації громадяни (в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність) має право здійснювати розрахунки як у безготівковій, так і в готівковій формі. Готівкою без обмеження суми можуть вироблятися лише розрахунки за участю громадян,
 4.  Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться: ?
    платіжним дорученням одночасно із закриттям акредитива після закінчення терміну дії акредитива або в день подання документа, що є підставою для закриття акредитива. Порядок відкликання непокритого (гарантованого) акредитива встановлюється угодою між банком-емітентом і виконуючим банком. Про закриття акредитива виконуючий банк повинен направити в банк-емітент повідомлення,
 5.  29.3. МІЖНАРОДНЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК позикових капіталів
    платіжного балансу США привели до величезного пропозицією доларів у сфері міждержавного обігу. У міру ж відновлення економіки в державах Західної Європи відбувалося розширення попиту на американську валюту. Це обумовлювалося розширенням світових економічних зв'язків та міжнародного поділу праці, зростаючими темпами зовнішньої торгівлі, інтернаціоналізацією виробниц-ства і т.п.
 6.  Оподаткування та звітність результатів спільної
    платіжних, звітних та інших документах, де в установленому чинним законодавством порядку передбачено заповнення ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ. Якщо у такого платника податків виникли зобов'язання по сплаті податку на додану вартість, то йому згідно п.4 Порядку від 03.08.98 р. необхідно зареєструватися в Державній податковій адміністрації за місцем знаходження в
 7.  КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
    платіжним дорученням на рахунок доходів Банку № до 25 числа кожного місяця. 4.2. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляти для сплати відсотків за кредит, потім - простроченої заборгованості. Сума, що залишилася спрямовується на погашення кредиту. 4.3. За порушення строків повернення кредиту та відсотків за кредит сплачувати Банку додатково до встановленої процентної
 8.  Модель економічної взаємодії регіонів
    балансувати хоча б по деяких видах продукції. Тоді починається ітеративний процес узгодження попиту та пропозиції за допомогою зміни цін обміну (вектора Р). Кожна k-я ітерація процесу включає рішення регіонами своїх оптимізаційних задач, орієнтованих на вектор цін обміну попередньої ітерації P (k - 1). Закінченням ітеративного процесу є знаходження економічного
 9.  Питання 53. Договір банківського рахунку
    платіжно-го документа, якщо коротший строк не передбачено договором;? видавати або перераховувати з рахунку клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем ??надходження до банку платіжного документа, якщо інший строк не передбачено договором; у / зберігати відомості, що становлять банківську таємницю;? інформувати клієнта про здійснене заліку зустрічних вимог у порядку і строки,
 10.  24.1. ГРОШОВИЙ РИНОК. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА ГРОШІ. РІВНОВАГА ГРОШОВОГО РИНКУ
    платіжну силу, порядок їх емісії та обігу (забезпечення, випуск, вилучення і т.д.); регламентації безготівкового обороту; державні органи, що здійснюють регулювання грошового обігу. Визначальний елемент - гроші. Вони купуються і продаються на грошовому ринку, який включає фінансові інститути, що забезпечують взаємодію попиту на гроші та їх пропозиції, а також грошові
 11.  Алфавітно-предметний покажчик
    платіжне доручення 240 платіжна вимога 246 платіжна вимога-доручення 245 підрядні договори 477 підтвердження відповідності продукції 356 повне товариство 97 підприємство 86 підприємство з іноземними інвестиціями 782 представництво суб'єкта підприємництва 113 припинення суб'єкта підприємництва 138 примусове списання коштів з рахунку в банку 238 призупинення
 12.  Питання 4. Ціна і розрахунки за договором купівлі-продажу
    платіжного доручення, доручення банку відкрити акредитив та ін.) При безготівковому характері розрахунків та відсутності в договорі купівлі-продажу умови про форму розрахунків розрахунки здійснюються платіжними дорученнями. Покупець за загальним правилом зобов'язаний оплатити товар безпосередньо до або після його передачі. 3. Якщо покупець своєчасно не оплачує переданий відповідно до договору
 13.  Загальні положення
    платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та / або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче управління фінансовими активами; 3) діяльність з обміну валют; 4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 5) фінансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
 14.  4.2. ПОРЯДОК І ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПІДПРИЄМЦЯМИ
    платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших дебетових і кре-дітових платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. При безготівкових розрахунках усі платежі проводяться через установи банків шляхом перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок одержувача або шляхом заліку
 15.  Механізми, що визначають цільові напрямки діяльності адміністрації області в рамках реалізації програм розвитку
    платіжного балансу. Необхідність оперування групою цілей при описі регіональних соціально-економічних систем стала причиною того, що в сучасній теорії і практиці організаційного управління домінує багатоцільовий підхід. На зміну пошуку "оптимальних" рішень приходить "субоптімізаціі" окремих проблем. Безліч цілей необхідно для відображення різноманіття зв'язків організації зі
 16.  ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу ПІДПРИЄМСТВА)
    платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує Орендаря). 5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване майно Підприємства, у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення
 17.  § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
    платіжного балансу забезпечується за рахунок експорту нафти, «невидимих ??статей», таких, як туризм, фрахт судів і приплив фінансових коштів в одну зі столиць фінансового світу. 1 травня 1997 у Великобританії пройшли парламентські вибори. Після 1 8 років перебування при владі консерватори зазнали нищівної поразки від лейбористів. Прем'єр-міністром став лідер лейбористської партії Тоні Блер, який