Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.1.1. Психологічна сутність комунікативної компетентності та методики її діагностики

Комунікативна компетентність (КК), на думку Н. Н. Обозова, в своїй основі

може бути визначена в двох аспектах: як орієнтованість особистості в

різних ситуаціях спілкування, заснована на знаннях і чуттєвому досвіді, і як

здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими завдяки розумінню себе

та інших при постійному видозміні психічних станів, міжособистісних

відносин і умов соціального середовища. КК не можна вважати константної особистісної

характеристикою і представляти її як замкнутий індивідуальний досвід. КК

зростає в міру освоєння особистістю культурних, соціально-моральних

еталонів і закономірностей соціального життя s її розвитку і поліваріативності

зміні.

У цьому зв'язку дослідження КК може здійснюватися за такими напрямами.

Визначення комунікативних потенціалів особистості і узагальнених показників малої

групи. Діагностика потенціалів КК у цьому аспекті може здійснюватися з

допомогою наступних методик: визначення комунікативно-характерологічних

особливостей особистості, комунікативної соціальної компетентності,

комунікативної толерантності, психічної стійкості в міжособистісних

відносинах, низькою імпульсивності, агресивності, конфліктності та ін

Діагностика ступеня розвитку соціально цінних комунікативних якостей та досвіду.

Емпатія, прийняття інших, доброзичливість та ін

Оцінка сформованості комунікативного контролю на різних стадіях спілкування:

встановленні контакту, особистісної орієнтації , вирішенні проблеми і виході з

контакту.

Визначення стратегій конструктивності-деструктивності поведінки в

конфліктно-стресових ситуаціях.

Діагностика комунікативної ефективності в різних видах діяльності

особи і групи.

3.1.2. Діагностика комунікативного контролю {М. Шнайдер)

Призначення. Методика призначена для вивчення рівня комунікативного

контролю. Згідно М. Шнайдеру, люди з високим комунікативним контролем

пхтоянно стежать за собою, добре обізнані, де і як себе вести. Керують

своїми емоційними проявами. Разом з тим вони відчувають значні

труднощі в спонтанності самовираження, не люблять непрогнозованих ситуацій.

Люди з низьким комунікативним контро-

лем безпосередні і відкриті, але можуть сприйматися оточуючими як зайво

прямолінійні і нав'язливі.

Інструкція. Уважно прочитайте 10 висловлювань, що відображають реакції на

деякі ситуації спілкування. Кожне з них оціните як вірне (В) чи невірне

(Н) стосовно до себе, поставивши поруч з кожним пунктом відповідну літеру.

Опитувальник

1 Мені здається важким наслідувати інших людей.

2 Я зміг би зваляти дурня, щоб привернути увагу оточуючих.

3 З мене міг би вийти непоганий актор.

4 Іншим людям іноді здається, що мої переживання більш глибокі, ніж це є

насправді.

5 В компанії я рідко опиняюся в центрі уваги.

6 У різних ситуаціях у спілкуванні з іншими людьми я часто поводжуся

по-різному.

7 Я можу відстоювати тільки те, у чому щиро переконаний.

8 Щоб досягти успіху в справах і у відносинах з людьми, я часто буваю саме таким,

яким мене очікують бачити.

9 Я можу бути дружелюбним з людьми, яких не виношу.

10 Я не завжди такий, яким здаюся.

Обробка й інтерпретація

По 1 балу нараховується на відповідь «Н» на питання 1, 5,7 і за відповідь «В» на всі

інші питання. Підраховується сума балів.

0-3 бала - низький комунікативний контроль; висока імпульсивність в

спілкуванні, відкритість, розкутість, поведінка мало піддається змінам

Залежно від ситуації спілкування і не завжди співвідноситься з поведінкою інших

людей.

4-6 балів - середній комунікативний контроль; в спілкуванні непосредственен,

щиро ставиться до інших. Але стриманий в емоційних проявах, співвідносить

свої реакції з поведінкою оточуючих людей.

7-10 балів-високий комунікативний контроль; постійно стежить за собою,

управляє виразом своїх емоцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1.1. Психологічна сутність комунікативної компетентності та методики її діагностики "
 1. В.М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986

 2. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  психологічної консультації. Такі, наприклад, апаратурні методики типу «гомеостат», методики символічної взаємодії, СТР - спільний тест Роршаха. Використання цих методів, як правило, вимагає чітких схем спостереження та орієнтації на якусь теоретичну концепцію. Важливою особливістю методик, спрямованих на вивчення взаємодії в процесі спостереження, є те, що вони
 3. 6.4. Психодіагностика батьківства
  психологічних чинників формування та реалізації батьківства. Батьківство є динамічним особистісним утворенням, що включає основні етапи формування: становлення на суб'єктивно-особистісному рівні (материнство і батьківство) і на надіндивидуальні рівні (батьківство). Суб'єктивно-психологічний характер чинників формування і подальший тип роботи з батьками
 4. Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 5. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
  психологічної діагностики. При цьому в зону діагностики можуть потрапляти як особистісні характеристики дітей та батьків, так і характеристики ро-дітельско-дитячих відносин і взаємодії. У груповій роботі з батьками основний акцент робиться на діагностиці сфери відносин та взаємодії. Останні тісно пов'язані один з одним: відносини включаються в реальну взаємодію і в якості
 7. 13.1. Загальне уявлення про психологічному тестуванні
  психологічних характеристик носіїв психіки за допомогою спеціальних методик, іменованих тестами. Практика тестування демонструє в основному інтерес до особистості людини, тому всю сукупність тестових методик зазвичай розглядають як систему способів вивчення особистості. Що стосується предмета тестування, то це можуть бути будь-які психологічні характеристики людини у формі
 8. Список рекомендованої літератури
  психологічного змісту синдрому вигоряння / / Вісник Московського ун-та. Сер.: Психологія. 1995. № 1. 6. Берн Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри. СПб., 1992. 7. Братусь Б.С. До проблеми людини в психології / / Питання психології. 1997. № 5. 8. Будасси С.А. Захисні механізми особистості. Програма спецкурсу. М., 1998. 9. Василюк Ф.Е. Психологія переживання.
 9. Вивчення відносин учасників взаємодії
  психологічній літературі. Нижче наведено виклад авторських методик, що використовуються в груповій роботі з батьками і для індивідуального консультування батьків з питань виховання
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  психологічної роботи. - М., 1992. 4. Гуслякова В.Г., Холостова Є.І. Основи теорії соціальної роботи. - М.: Інститут соціальної роботи, 1997. 5. Гуслякова Л.Г. Введення в теорію соціальної роботи. - Барнаул, 1995. 6. Єрмаков В.Ф. Духовно-моральне відродження суспільства на основі реструктуризації управління системою споживчої кооперації. - Білгород: Кооперативний
 11. Програма. Шкала невротизації
  психологічної діагностики Опитувальник Айзенка (підлітковий варіант) Опитувальник Кеттела (підлітковий варіант) Методика Розенцвейга (дитячий варіант) Методика вимірювання інтелекту - WISK Тематичний аперцепційний тест - ТАТ Опитувальник магічного настрою Опитувальник невротичного типу реагування Проба « писк комара »Методика
 12. ЛІТЕРАТУРА
  психологічне консультування. - М., 1990. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Чи готовий ваш дитина до школи. - М., 1994. Винокурова Н. Магія інтелекту, або Книга про те, коли діти бувають розумнішими, швидше, тямущі дорослих. - М., 1994. Винокурова Н. Збірник тестів і вправ для розвитку ваших творчих здібностей. Серія «Магія інтелекту». - М., 1995. Виготський Л. С.
 13. 43. ХАРАКТЕР
  психологічно здорових людей, аномальні властиві людям з певними захворюваннями. Під типологією характерів розуміється класифікація типів характерів, які частково зустрічаються у людей. Тип характеру передбачає стійке поєднання рис характеру. Слід зауважити, що існує не тільки безліч різних рис характерів, а й чималу кількість всіляких типів.