Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

26.4. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

Перед сучасним людством постала ціла низка проблем, які завдяки масштабності і важливості для життєдіяльності людей отримали назву глобальних. Це проблеми запобігання ядерної війни, охорони навколишнього середовища, освоєння космічного простору і т.д.

Глобальні проблеми носять загальнопланетарній характер, тому що зачіпають життєво важливі питання всіх країн і народів. При цьому по ряду позицій вони настільки загострені, перебувають у такому критичному стані, що будь-яке зволікання їх вирішення загрожує неминучою загибеллю цивілізації або деградацією умов життя людей. Слід враховувати, що глобальні проблеми для свого вирішення потребують величезних зусиль всіх держав, об'єднання воєдино прогресивних сил і народів, тісної взаємодії політичних, економічних і науково-технічних можливостей.

Глобальні проблеми досить суперечливі і різноманітні, проте їх можна об'єднати в три основні групи відносин. До першої групи належать складаються в світі взаємозв'язку і взаємини між різними системами господарювання, проблеми взаємовідносин з питань війни і миру, роззброєння та економічного розвитку. Друга група відносин охоплює економічні проблеми сучасного народонаселення, боротьби з убогістю, голодом, хворобами і т.д. І нарешті, третю групу складають відносини, що складаються між суспільством як органічною цілісністю і природою. Сюди слід відносити проблеми, пов'язані з охороною навколишнього середовища, використанням природних ресурсів, заготівлею та споживанням дарів природи, розвитком енергетичного потенціалу планети і т.п.

У сучасних умовах природний питання про те, яка з світових сил здатна вирішити глобальні проблеми, вивести людство з тупикової ситуації і поставити його на шлях раціоналізації, взаємодії з природою, космічним простором. З усією очевидністю постає питання про комплексне об'єднання зусиль усього світу, всього прогресивного на планеті. Тільки спільні зусилля народів усієї планети здатні запобігти згубні соціальні процеси, зберегти природу та убезпечити людство від занурення в пучину бід і страждань.

Співпраця повинна спрямовуватися на охорону природного середовища, кардинальне поліпшення екологічної обстановки. У цих цілях об'єктивно виникає проблема роззброєння, а наслідком рішення названих проблем стає оздоровлення умов життя, розвиток фізичних можливостей людини.

Напрямів можливого співробітництва країн у вирішенні глобальних проблем безліч. У реалізації колективних зусиль з вирішення глобальних проблем відповідальність покладена на Організацію Об'єднаних Націй, у віданні якої знаходиться цілий ряд спеціалізованих установ.

Рішення багатьох сучасних глобальних проблем залежить і від позиції найбільших держав світу, їхньої зацікавленості в досягненні позитивних результатів. Істотне значення для поліпшення політичного клімату в світі має укладення між ними договору про обмеження, а в подальшому і про повну ліквідацію всіх видів озброєнь.

У світі існує цілий ряд проблем, що вимагають для свого вирішення зусиль світового співтовариства та співпраці не тільки міжнародних органів та держав, а й свідомої участі всього цивілізованого людства, наприклад у ліквідації небезпечних захворювань типу СНІД і т. д.

Важливими ланками співробітництва є також різні громадські організації: Всесвітня організація лікарів, партія "зелених", комітети захисту миру і ветеранів війни, різні громадські організації жінок і т.д.

Формований в світі комплекс зусиль по конструктивному рішенню всесвітніх глобальних проблем людства диктується нині інтересами його виживання, збереження цілісності сучасного світу.

Роззброєння заради розвитку. Серед глобальних проблем, що вимагають негайного рішення, роззброєння займає особливе місце. Справа в тому, що щорічні військові витрати складають нині близько трильйона доларів, можлива економія яких сприяла б прискоренню економічного прогресу.

Крім того, зростання озброєнь і військових конфліктів викликає економічні втрати, що відбуваються внаслідок фізичного знищення самого дієздатного населення Земної кулі. Так, в результаті першої світової війни було вбито 10 млн осіб, а загальні людські втрати у другій світовій війні сягнули 55 млн чоловік.

В результаті світових воєн гине величезний виробничий потенціал, безцільно витрачаються матеріальні кошти. Незліченні лиха наносять війни культурних досягнень, мі-ровой науці, літературі, мистецтву, архітектурі. Багато шедеври світової цивілізації назавжди виявляються втраченими для людства, багато чого з можливого не з'явиться, не створюється і не виникає.

Причому запас цього "можливого" поширюється не тільки на покоління людей безпосередньо воєнних років, а й на наступні, бо померлі не реалізують свій творчий, творчий потенціал діяльності.

Наноситься гонкою озброєнь прямий соціально-економічний збиток у своєму сукупному обсязі багаторазово перевищує всі світові збитки в результаті землетрусів, посух, повеней, тайфунів та інших стихійних лих.

Наслідки гонки озброєнь проявляються в загостренні економічних і соціальних проблем у всіх країнах, вони згубно позначаються на розвитку цивільного виробництва.

Військове виробництво завжди тягне за собою пряме фізичне витрачання частини валового національного продукту на цілі, не узгоджувані з безпосередніми потребами і соціальними потребами населення.

Військово-промисловий комплекс викликає уповільнення темпів економічного зростання, тому що значні матеріальні та фінансові ресурси він акумулює в сфері військової економіки.

Військова економіка відволікає від громадянської значний на-учно-технічний потенціал і найбільш кваліфіковану робочу силу.

Роззброєння знімає гостроту політичних проблем і послаблює напруженість глобальних, вивільняє кошти на вирішення економічних і соціальних питань, породжує новий підхід до політичного мислення, тому воно є роззброєнням заради розвитку. Роззброєння заради розвитку обумовлює необхідність перебудови міжнародних відносин у ядерний вік, потреба пошуку загальної безпеки на шляхах згортання гонки озброєнь, гарантує порятунок людської цивілізації і життя на Землі.

Ослаблення військової напруженості визначає шлях позбавлення від тягаря непродуктивних військових витрат, вишукування додаткових джерел зростання доходів населення.

Наш час вимагає розробки концепції створення та функціонування механізму роззброєння заради розвитку, визначення шляхів використання ресурсів, що вивільняються внаслідок роззброєння.

Важливою стороною вирішення глобальних проблем є конверсія. Конверсія являє собою процес, що включає зміни в розподілі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів між цивільною та військовою сферами, переведення військового виробництва на мирні рейки, комплекс заходів щодо здійснення даного процесу.

Конверсія має як загальні, так і специфічні риси. Загальне виявляється в тому, що вона, з одного боку, забезпечує будь-якій національній економіці отримання великого економічного виграшу, а з іншого - в силу спеціалізованого характеру військового виробництва вимагає значних витрат на своє здійснення. Специфіка пов'язана з характером застосовуваних для здійснення конверсії засобів, форм і методів перекладу ресурсів на потреби цивільного будівництва в тих чи інших країнах.

Скорочення зон злиднів, голоду і хвороб. Зони убогості і голоду в системі людина-суспільство-природа виникли і розвинулися давно. Вони особливо загострилися в епоху, коли посилилася нерівномірність економічного і політичного розвитку держав. Дана проблема найбільш злободенна для країн, що розвиваються. На Землі тепер голодуючих більше, ніж будь-коли в історії людства. Згідно з прогнозом секретаріату Конференції ООН з торгівлі та розвитку співвідношення між розвиненими і слаборозвиненими країнами становить приблизно 1: 60, тобто на кожну розвинену країну припадає приблизно 60 слаборозвинених держав.

Причин убогості і голоду в державах, що розвиваються безліч. Серед них слід назвати нерівноправне становище цих країн у системі міжнародного поділу праці; панування системи неоколоніалізму, що ставить своєю основною метою закріплення і по можливості розширення позиції сильних держав в звільнених країнах.

Основним напрямком боротьби проти бідності та голоду є реалізація прийнятої ООН Програми нового міжнародного економічного порядку (НМЕП), яка передбачає, по-пер-вих, утвердження в міжнародних відносинах демократичних принципів рівності і справедливості, во- другий, безумовне перерозподіл на користь держав, що розвиваються накопичених багатств і новостворюваних світових доходів, по-третє, міжнародне регулювання процесів розвитку відсталих країн.

Екологічна проблема: загроза і шляхи вирішення. Екологія - область науки, що займається аналізом загальних закономірностей взаємодії природи і суспільства, розробкою засобів охорони навколишнього середовища та принципів доцільного використання природних ресурсів. В умовах безпрецедентно зрослих масштабів виробничої діяльності та інших форм вторгнення людини в природу йде масоване забруднення повітряного і водного басейнів: число токсичних хімічних речовин у світі зросла до 600 тис.

Негативний вплив людини на навколишнє середовище досягло кризової ситуації, екологічний механізм виявився порушеним в глобальному масштабі. Експерти вважають, що кожна держава на природоохоронні заходи має виділяти не менше 5% валового національного продукту, а виділяє поки від 1 до 2%.

Глобальність проблем використання і охорони природних ресурсів зумовила виділення екології в особливу галузь виробничої та економічної діяльності людей. Охорона природи вирішує два завдання: перша пов'язана зі зведенням до мінімуму або до повного запобігання негативного впливу суспільного виробництва на природу, друга передбачає прийняття комплексу заходів по відновленню вже порушеною природного середовища.

Стоїть завдання формування нової технологічної культури, яка за своєю суттю повинна стати екологічною, базуватися на безвідходному виробництві. За допомогою цього можна згладити, а згодом і ліквідувати антагонізм між виробництвом і природою.

Забезпечення людства енергією і сировиною. Розвиток суспільного виробництва, безперервно прискорюється науково-технічного-кий прогрес все гостріше ставлять проблему енергетики і сировини. Глобальні аспекти даної проблеми пов'язані не тільки із зростанням масштабів суспільного виробництва, а й з виникаючими в світі протиріччями з приводу виробництва і споживання природних ресурсів.

Основними шляхами вирішення проблеми є проведення активної енергозберігаючої політики на базі науково-технічного прогресу у всіх ланках економіки; прискорення технічного прогресу в галузях, що виробляють засоби виробництва для енергетичних ланок народного господарства, забезпечення випереджаючих темпів зростання виробництва електроенергії в порівнянні з темпами зростання видобутку і виробництва первинних сировинних ресурсів; відносне збільшення виробництва ресурсів, що вимагають меншого обсягу матеріальних і фінансових витрат; налагодження стабільно високого рівня видобутку нафти за рахунок збільшення обсягу і глибини переробки нафти; розвиток ядерної енергетики для виробництва електричної та теплової енергії та вивільнення на цій основі значної кількості органічного палива.

Освоєння Світового океану і Космосу. В умовах сучасного науково-технічного прогресу відкрилися широкі можливості для освоєння багатств Світового океану. Величезна капіталомісткість виробництва, необхідність використання великих початкових фінансових коштів вимагають узгодженої дії всіх або багатьох країн.

Започаткували освоєння космічного простору показало його широкі можливості та перспективи в розвитку науки і виробництва. Високі витрати на виробництво і використання космічної техніки обумовлюють об'єднання зусиль ряду держав.

Результативність космічних досліджень очевидна. Створені космічні системи (супутниковий зв'язок і т.д.) продемонстрували свою корисність і економічну ефективність. Реально створення орбітальних заводів для виробництва виробів в умовах глибокого вакууму і невагомості. Дуже важливі дані космічних досліджень в галузі біології, медицини, географії, вивченні клімату та природного середовища, у розвідці корисних копалин і наукових дослідженнях Всесвіту і історії виникнення земної цивілізації.

Взаємозалежний характер вирішення глобальних проблем.

 Глобальні проблеми розвитку людства не відокремлені один від одного, а діють у єдності і у взаємозв'язку, що вимагає кардинально нових, концептуальних підходів до їх вирішення. На шляху глобальних проблем виникає ряд перешкод. Заходи, що вживаються народу-ми світу заходи щодо вирішення глобальних проблем часто блокуються економічно і політично гонкою озброєнь, регіональними, політичними і військовими конфліктами. Здійснення деяких глобальних проблем в ряді випадків впирається в ресурсне забезпечення намічуваних програм. Окремі глобальні проблеми породжені протиріччями, укладеними в соціально-економічних умовах життя народів світу. 

 Необхідні передумови і можливості справді гуманістичного вирішення протиріч глобального характеру створюються світовим співтовариством. Глобальні проблеми повинні вирішуватися на шляхи розвитку співробітництва між усіма державами, які утворюють систему всесвітнього господарства. 

 Література 

 Линдерт Я. Економіка світогосподарських зв'язків. М., 1992. 

 Світогосподарські зв'язку та економічне зростання / За ред. В.Д.Камаева, Б.І. Домненко. М., 1991. 

 Основи зовнішньоекономічних зв'язків / Под ред. І.П.Фомінского. М., 1994. 

 Економічна теорія: Підручник / За ред. Н.І.Базилева, С. П. Гурко. Мн., 1997. 

 Економічна теорія: Практикум / За ред. Н.І.Базилева, Л.В.Воробьевой. Мн., 1997. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "26.4. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ"
 1.  1. Специфіка глобальних проблем людства
    економічні кризи, які загрожують кризою загальним. Загострення протиріч загальнолюдських інтересів з інтересами національного, релігійного або іншого характеру, між індустріально розвиненими країнами та країнами «розвиваються», між можливостями біосфери Землі і зростаючими потребами її жителів і ін Найважливіша роль у визначенні долі земної цивілізації належить так званим
 2.  Управління глобальними конфліктами
    економічної і культурної відсталості країн, що розвиваються і створення для них рівних умов і можливостей в єдиному цивілізаційному процесі розвитку. - Зміна характеру екологічної діяльності людини, формування нової екологічної культури у широких верств суспільства. - Розробка взаимосогласованной міжнародної політики щодо забезпечення демографічної безпеки.
 3.  На шляху до глобального: частина 1
    глобальній перспективі », або« глобальному свідомості ». Більшість підходів у рамках «нової парадигми» наголошують, що ми сьогодні живемо в планетарної мережі, і нам необхідна глобальна системна карта, на якій ми могли б бачити цю глобальну територію. КУ: Єдина карта глобального простору - це одне, а картограф, здатний накреслити таку карту, - зовсім інше. Глобальна
 4.  ТЕМА 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
    глобальних проблем сучасності в статиці і ймовірнісної динаміці. Системна взаємозв'язок всіх глобальних проблем. Стихійність і нерівномірність розвитку людства як системоутворюючий фактор. Глобальні проблеми як вираз сучасного антропологічної кризи. Основні поняття: глобальні проблеми сучасності, антропологічна криза, модернізація. Джерела та література:
 5.  Інтернет
    економічної основи (нижній правий сектор), і, як такий, він абсолютно нейтральний по відношенню до свідомості, яке його використовує. Всі правосторонні структури нейтральні, вони не мають внутрішньої цінності. Комп'ютерна технологія (і епоха інформації) просто означає те, що техніко-економічна основа може підтримати космополітичний перспектівізм, глобальна свідомість, але ні в якому разі
 6.  Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
    глобальних і регіональних х конфліктів, розвиток у них навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій на обговорювану тему в ігровій формі. Ігрова ситуація. На засіданні «Експертної ради» проходить захист реферату. Дійові особи: автор реферату, опоненти, члени «Експертної ради», голова «Експертної
 7.  Основні моделі управління розвитком регіону
    економічних заходів на регіональному рівні, обгрунтуваннях параметрів фінансово-економічних механізмів та ін Сфера ефективного застосування математичного моделювання обмежується, головним чином, можливостями формалізації соціально-економічних ситуацій і станом інформаційного забезпечення розроблених моделей. Розглянемо основні моделі, що використовуються для опису економічних
 8.  Тема 15. Глобальні та регіональні конфлікти
    економічної Ситуації в резул Ьт ат е пере населений ия розвиваються; ден Опуля [| н я населСні я в розвинені
 9.  Тема 11. Конфлікти в суспільстві
    економічних, політичних, соціальних, ідеологічних, правових, моральних та етичних). Класифікація соціальних конфліктів та їх характеристика. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти в соціальній сфері. Ідеологічні конфлікти. Конфлікти у сфері моралі та права. Конфлікти у сфері мистецтва. Війна як найгостріший соціальний конфлікт. Основні шляхи вирішення соціальних
 10.  ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
    економічної формації. Цивілізація і культура як соціальні системи. Проблема закону в сучасній соціальній філософії. Соціальний детермінізм як філософська проблема. Управління соціальними системами. Синергетика і соціальне управління. Сутність і роль техніки в житті суспільства. Технологічний спосіб виробництва. Економічне життя суспільства: основні підходи до аналізу. Матеріальне
 11.  І. Економічні рамки технічної еволюції
    економічного і соціального устрою розглянутого промислового організму? Насправді, техніка не є головним двигуном соціальної еволюції. Якщо технічні відкриття тягнуть за собою економічні трансформації, то вони пояснюються в свою чергу станом ринку, виробленої продукцією і робочою силою, вимогами економічної
 12.  1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
    економічних відносин у Росії викликає необхідність видозміни механізму державного регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки державної та регіональних стратегій подолання низької інвестиційної активності. Перехід на ринкові відносини докорінно змінив умови, в яких функціонувала економіка регіону. Ускладнилося становище
 13.  Управління регіональними конфліктами
    економічних, політичних і друга * інтересів самих регіональних суб'єктів, а також тих держав, інтереси яких проявляються вданому реїтіоне] Іроду перш ня конфлікту »Формування КОМПЄІ СЇГГЇІЬІХ органів па державному або міжнародному рівні але попередженню назріваючого конфлікту. * На основі заглиблений ною аналізу причин і факторів конфлікту, який назріває вжити заходів але їх
 14.  ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ І МОДЕЛІ
    економічного зростання (У. Ростоу); єдиного індустріального суспільства (Р. Арон); нового індустріального суспільства (Д. Гелбрейт); постіндустріального суспільства (Д. Белл, Г. Кан, 3. Бжезинський та ін); інформаційного суспільства (А. Тоффлер). Політичні моделі: тоталітарна (СРСР, Східна Європа, Китай, Куба); соціал-демократична (Швеція, Австрія, Німеччина); неоконсервативная (США, Англія,
 15.  Контрольний тест
    економічний чинник. 10. Яке підставу покладено в виділення такого типу регіональних конфліктів, як конфлікти між коаліціями держав: а) особливості географічного положення суб'єктів конфліктної взаємодії, б) масштаб; в) сфера прояву; г) національно-етнічні особливості; д) рівень суспільного розвитку. Додаток. Програма курсу
 16.  Приблизний план семінарського заняття Заняття 1. Проблема розвитку в сучасній науці і філософії Питання для обговорення
    глобального еволюціонізму в сучасній науковій картині світу. еми для доповідей і дискусій 1. Діалектика і синергетика: проблема модернізації ідеї розвитку і загально и зв'язку. 2. Особливості соціально? ' діалектики. 3. Глобальний еволюціонізм і проблема синтезу знань у сучасному науковому дослідженні. Основна література Глобальним] еволюціонізм. М., 1994. Добронравова І.С.
 17.  Круглі <стіл за темою «Соціокультурні виміри феномену глобалізації» Питання для обговорення 1.
    проблеми і пошуки. М., 1У99 Дилеми глобалізації. Соціуми і цивілізації: Ілюзії та ризики: зб. М,, 2002. Зеленков А.І. лобалізація як соціокультурний виклик сучасної епохи / / Білорусь - XXI стагоддзе: нациянальна-культурнае и лухоунае развщ-це. Мінск, 2004. Іноземцев В.Л. Вестернізація як глобалізація і «глобалізація» як американізація / / Питання філософії. 2004. № 4. Кастельс М.