НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ. РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація, 2002 - перейти до змісту підручника

2.6.3. Оптимізація режиму роботи КПП при СПО в приводі БО 2500-ДГУ

Як видно з кінематичної схеми і тягової характеристики БО 2500-ДГУ, підйом бурильної колони при СПО здійснюється на 3-х швидкостях за допомогою 4-х швидкісний коробки зміни передач. У силу широкого діапазону регулювання частоти обертання вихідного вала тур-ботрансформатора, момент часу перемикання швидкості підйому КПП (число порушуваних свічок при переході з 2-ї швидкості на 3-ма і з 3-ей на 4-у) повинен бути оптимізовано.

Якщо прийняти за критерій оптимізації досягнення мінімуму витрат машинного часу підйому, то витрати часу при раціональному режимі роботи З ПК по відношенню до режиму з використанням турботрансформато-рів в повному діапазоні частоти обертання вихідного вала складають 58.6 ч. проти 60.6 ч. відповідно.

Вплив двох режимів роботи З ПК на використання потужності і енерговитрати відображено на рис. 2.24, 2.25,2.26, 2.27 і 2.28.

2.6.4. Вплив режиму роботи підйомного валу лебідки в період уповільнення при підйомі иа витрати машинного часу

Відомо, що при СПО в період уповільнення при підйомі, двигуни силового приводу відключені і рух талевого блоку вгору здійснюється за інерцією за рахунок перетворення кінетичної енергії поступально рухомих і обертових елементів системи в потенційну.

Якщо примусово гасити кінетичну енергію обертового підйомного валу (наприклад, пригальмовуванням стрічковим гальмом) і змусити барабан обертатися зі швидкістю достатньою для вибору талевого каната з талевої системи, щоб уникнути слабини і провисання тягового кінця каната, то можна досягти скорочення шляху уповільнення (підйому) і часу уповільнення.

Результати розрахунку сумарного машинного часу в залежності від режимів роботи підйомного валу лебідки в період уповільнення при підйомі наведено в табл. 2.3.

З таблиці. 2.3 видно, що виключення підйомного вала з пов'язаними з ним елементами з процесу уповільнення при підйомі дозволяє скоротити сумарні витрати машинного часу на 17.2%, 8.7% і 6.0 (6.7), а при підйомі незавантаженого елеватора на 30%, 20% і 14.4% ( 15.7%) буровими установками БУ 2500-ЕП, ЕУ і ДДУ відповідно.

Вплив режиму роботи підйомного валу лебідки в період уповільнення при підйомі на витрати машинного часу

Таблиця 2.

3 Бурова установка Сумарне машинний час підйому колони бурильних труб і незавантаженого елеватора, ч

З урахуванням моменту інерції барабана Без урахування моменту інерції барабана барабан загальмовано) Зменшення

часу підйому,%

Т

* сум Г Грі

Коя * сум Трн

? * ол грн * гож грі Грі

сум сум БО 2500-ЕП 45.9 24.1 21.8 38.0 17.0 21.0 17.2 БО 2500-ЕУ 58.7 24.4 34.3 53.6 19.6 34.0 8.7 БО 2500-ДГУ з урахуванням муфти без урахування муфти 66.4 62.8 25.8 24.9 40.5 37.9 62.4 58.6 22.1 21.0 40.3 37.6 6.0 6.7

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.6.3. Оптимізація режиму роботи КПП при СПО в приводі БО 2500-ДГУ"
 1. 2.5.5. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ЕП
  роботі на /-ої
 2. 2.6.2. Вплив максимальної швидкості підйому незавантаженого талевого блоку при СПО на витрати машинного часу
  оптимізації кінематичної схеми показано, що максимальна швидкість підйому в діапазоні 1.6 - 1.8 м / с не приводить до істотних змін витрат машинного часу і повинна бути обмежена значенням \ ТЛТ = 1.6 м / с. У ГОСТ 16293-89 зазначено, що максимальна швидкість підйому незавантаженого гака для бурових установок класів I - IX не повинна бути менше 1.5 м / с, а для установок класів X -
 3. Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003

 4. 2.6.5. Вплив типу приводу бурової установки на енергетичні витрати при СПО
  режим роботи (моменти часу перемикання швидкостей КПП) приводу дозволяє отримати витрати машинного часу при СПО 58.6 ч. проти 60.4 ч. (3%). - Встановлено, що пригальмовування підйомного валу при підйомі незавантаженого елеватора в період уповільнення дозволяє скоротити витрати машинного часу на підйом бурильної колони за цикл буріння свердловини на 6% для БО 2500-ДГУ, 8.7% для
 5. 2.5. 2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ
  при підйомі бурильної колони з N свічок Ш змінюється ВІД 1 ДО # «, ТЛ Як видно з малюнка, час уповільнення в циклі підйому порівняно мало і зменшується із збільшенням навантаження на гаку, час же розгону в пре 70 80 90 100 справах одній швидкості підйому незначно зростає із збільшенням навантаження на гаку. Сумарні витрати часу в основному зумовлюються
 6. Введення
  оптимізації параметрів кінематичної схеми на стадії проектування бурової установки, а також оптимізацією режимів роботи двигунів (силових агрегатів) при виконанні спуско-підйомних операції. Тому розробка методики розрахунку продуктивності СПК має важливе практичне значення. Відомо, що бурове устаткування в процесі буріння свердловини піддано впливу
 7. 3.3. Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на вигин
  работки цр = 6; для зубчастих коліс азотованих, а також цементованих і нітроцементірованних з нешліфований перехідною поверхнею цр = 9; сума під коренем враховує всі цикли згинальних напружень, діючих за термін служби зубчастої пари. Якщо врахувати кількість пробурених свердловин за термін служби 2рг і, привласнивши згинальних напружень і числу їх впливів за цикл буріння свердловин
 8. 3.2 Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на контактну витривалість
  режим роботи - закон зміни навантаження. Крім згаданих в число вихідних даних належать геометричні параметри ЬІ Ь? \ Дс /, х? \ Т та ін Більш повно вихідні дані та їх позначення наведені в додатках 11 і 12. Т п * и - Параматри? Пріаол Гпаяний 1 Всгомогатальмий Передача 1 ее 1 II 1: Навантаження на гака, кН 5004-1600 0 * 500 1600
 9. 2.5.1. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ДГУ
  работки) має вигляд Птп «= 14 * 10,0 * / 13Л / - 3.86 * 10 ^ ^ / +3.124 * 10 -:, Х / +
 10. 4.3 Вибір критеріїв оптимізації.
  Оптимізації алгоритму управління в блок оптимізації вводиться цільова функція, яка є функціональним виразом поставленої мети при синтезі системи [46]. Наприклад, це може бути функціональна залежність, що визначає тривалість перехідного процесу, або інтегральну квадратичну помилку, або похибка по фазі (амплітуді) при гармонійному керуючому сигналі і т. д. Цільовий
 11. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  Оптимізації управління процесом сушіння за критерієм мінімізації енерговитрат. 6. Розроблено оптимальний алгоритм управління процесом сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу та його програмна реалізація, алгоритм настроюється під будь-які типи барабанних сушарок і характеристики матеріалів, що піддаються сушці. 7. Встановлено, що для сушки кальциту в установці
 12. 1. 9 Короткі висновки.
  Оптимізація управління повинна здійснюватися за критерієм мінімуму енергетичних витрат на технологічний процес сушіння. Метою досліджень є пошук математичної моделі, яка буде найбільш ефективно використовуватися в алгоритмі керування установкою. Виходячи з вищевикладеного сформулюємо основні завдання, поставлені в даній роботі: 1.
 13. 4.1 Структура системи управління.
  Оптимізації надходять в обчислювач від оператора і з бази знань про процес. Контур операторно-програмного керування процесом Процес ^ Оператор ^ фВичіслітель ^ Пристрої управління ш) Процес активізується обчислювачем у допоміжних режимах його роботи. На початку і в кінці робочого циклу системи обчислювач організовує діалог з оператором. У початковому режимі роботи обчислювача контур
 14. 1.1. Технічний рівень сучасних бурових установок, що випускаються в Російській Федерації
  оптимізації параметрів процесів буріння. За технічним рівнем бурові установки, особливо нового покоління, відповідають сучасним вимогам технології будівництва свердловин і рівню сучасних зарубіжних аналогів
 15. 4.2 Алгоритм динамічного управління системою.
  Оптимізація залишилася частини процесу, що поєднує переваги програмного та оперативного підходу. Обчислювальний процес повинен бути організований таким чином, щоб при браку часу на повну оптимізацію відповідні змінні містили цілісні дані найкращого з розглянутих варіантів управління на у-му кроці. Ці дані повинні містити: - направляються в пристрої керування
 16. Пріродопользовательская сфера
  оптимізація ресурсних платежів у дохідній частині
 17. Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на контактну витривалість
  режими навантаження двигунів Таблиця 3.2 Режим навантаження Види двигунів Рівномірний З малої нерівномірністю Із середньою нерівномірністю Зі значною нерівномірністю Елетродвігатель; парові і газові турбіни при стабільних режимах експлуатації та невеликих пускових моментах. Гідравлічні двигуни, парові і газові турбіни при великих часто виникають пускових моментах.
 18. ВСТУП
  оптимізацією з яких-небудь іншими показниками, наприклад по витраті енергії. Вивчення процесу сушіння в установці барабанного типу проводилося авторами [1], [2], [3], [4], [5], [б], [7] протягом багатьох років. Результатом досліджень став висновок, що загальна модель сушильної барабанної установки складена з двох допоміжних моделей, з яких одна є докладним описом поведінки
 19. Роль системи 5
  оптимізації та адаптації. Але можливий такий варіант, коли система 3 для максимальної оптимізації прийме рішення, яке відхилить загальний курс всієї моделі, а послідовне відхилення поверне його мало не в протилежний напрямок. Аналогічно можливий варіант, коли заради адаптації система 4 змінює небудь у внутрішній устрій моделі, наприклад, в системі 1, тим самим перевівши систему