Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

25. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС? ПРОЦЕСІВ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС? ПЛАНІВ

Бізнес? Процес-перетворення вхідних елементів у вихідні або кілька пов'язаних робіт або процедур, в сукупності реалізують конкретну мету поточної діяльності в рамках існуючої організаційної структури (С. Ковальов). По суті, бізнес? Процеси - це рух матеріальних, інформаційних і фінансових потоків. Особливим видом бізнес? Процесів є проекти - бізнес? Процеси развітія.Проект - разовий унікальний процес, спрямований на здійснення змін.

Для управління бізнес? Процесами розробляються моделі. Виділяють такі ОСНОВНІ ЕТАПИ З РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС? ПРОЦЕСІВ:

1. Виділення бізнес? Процесів:

- починати виділення необхідно з визначення видів (напрямів) діяльності;

- потім необхідно визначити початкові і кінцеві точки процесів;

- довгі і великі процеси можна розділити на кілька підпроцесів;

- розподіл процесів за видами (основні, що забезпечують, управлінські, розвиваючі);

- ув'язка початкових і кінцевих точок процесів.

2. Ранжування бізнес? Процесів з метою їх оцінки за такими ознаками:

- важливість бізнес? Процесу;

- проблемність бізнес? Процесу;

- можливість проведення змін бізнес? процесу.

3. Опис бізнес? Процесів, яке проводиться горизонтально і вертикально в такій послідовності:

- визначення цілей опису бізнес? Процесів;

- опис оточення бізнес? Процесів;

- опис функціональної структури бізнес? процесів;

- опис потоків бізнес? процесів;

- побудова діаграм потоків бізнес? процесів;

- побудова діаграм алгоритмів бізнес? процесів;

- побудова оргструктури бізнес? процесів.

4. Для правильного опису необхідно визначити формат (стандарт) опису. Найбільш поширені такі методології опису: DFD, IDEF0, IDEF3, SADT, ORACLE, BAAN, ARIS. Багато методології вбудовані в відповідні програмні продукти.

5. Для побудови моделі бізнес? Процесів бажано використовувати комп'ютерну програму. Найбільш відомими програмами моделювання бізнес? Процесів є: ARIS; BPwin; BAAN EME; Design / IDEF; Visio; Бізнес? Інженер (програма сайту www.betec.ru).

На російському ринку присутні кілька виробників інструментів фінансового моделювання: «Експерт Сістемс» (програма Project Expert); Alt Invest; MS Project; калькулятори фінансового аналітика (розроблені А. Васиной); сайт www.finmodel. ru.

Розроблені програми дозволяють здійснювати в короткі терміни складні процеси моделювання та аналізу інвестиційних проектів, аналіз фінансового стану компанії, оперативно отримувати необхідну інформацію.

26. ПРИЗНАЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ PROJECT EXPERT

Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик та інструментів, що знижують часові витрати.

Метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід, є ефективним і адекватним важливість справ. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. З їх допомогою існує можливість перевірити різні ідеї та припущення щодо розвитку бізнесу, а також проаналізувати наслідки їх реалізації. Модель представлена ??у вигляді руху грошових коштів {Cash? Flow).

Названі підходи покладені в основу аналітичної сістемиProject Expert, що базується на методиці оцінки інвестиційних проектів UNIDO і стала стандартом де? Факто в області бізнес? Планування та інвестиційного проектування в країнах СНД і Балтії. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового або діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування та фінансове планування, створювати бізнес? Плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів. Project Expertпозволяет проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потребу підприємства в грошових коштах, підібрати оптимальну схему фінансування та умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів.

Система дозволяє моделювати діяльність різних за величиною підприємств-від невеликої приватної фірми до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності - від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства. Project Expertне вимагає ні глибокого знання математики, ні вміння програмувати - необхідно тільки добре знати описуваний бізнес.

Робота з системою на різних стадіях розробки та реалізації інвестиційного проекту може бути описана у вигляді наступних основних кроків:

- побудова моделі компанії та її економічного оточення в рамках проекту її розвитку;

- визначення потреби у фінансуванні проекту у часі;

- розробка стратегії фінансування;

- аналіз прогнозованих фінансових результатів;

- бізнес? планування і створення бізнес? плану - документа, що містить текстову частину, необхідні підсумкові таблиці, графіки і діаграми;

- аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації.

27. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ {БЮДЖЕТІВ) БІЗНЕС? ПЛАНУ. ПІДГОТОВКА необхідних вихідних ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ

Фінансова модель-це: 1) модель фінансових потоків і економічних показників об'єкта, що моделюється; 2) механізм, що дозволяє розрахувати необхідні фінансові та економічні показники на основі вихідних параметрів.

При розробці фінансової моделі бізнес? Плану необхідно чітко структурувати всі наявні дані по проекту. У будь-якому бізнес? Плані повинна бути відображена фінансова модель, де будуть розраховані генеруються підприємством майбутні потоки на 3-5 років вперед, грунтуючись на справжніх темпах зростання.

При моделюванні бюджету бізнес? Плану існують три основних етапи:

1. Аналіз первинної інформації по справжньому розвитку компанії, стратегічному плану і маркетинговому аналізу ринку, на базі якої будуть моделюватися фінансові потоки.

2. Створення набору прогнозів фінансових звітів (звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про грошові потоки відповідно до МСФЗ) на наступні п'ять років (як мінімум, два роки з кроком один місяць, а наступні - по роках), які будуть відображати результати реалізації стратегічного плану.

3. Аналіз факторів ризику і стратегія зниження ризиків, враховуючи які будуються три фінансові моделі бізнес? Плану: песимістична (враховуються максимальні ризики та їх наслідки на потоках компанії); - оптимістична (компанія розвиватиметься відповідно до запланованих темпами, без ризиків); - консервативна ( найбільш ймовірний вихід розвитку компанії).

Процес побудови моделі діяльності предпріятіянаіболее трудомісткий, вимагає підготовчої роботи по збору та аналізу вихідних даних. Інформація підбирається з інформаційних блоках:

1. Продукти і послуги. 2. Галузь. 3. Конкурентоспроможність. 4. Операції. 5. Фінансове становище компанії. 6. Стратегічний план.

Продукти харчування й услугі.В даному розділі необхідно систематизувати всю запропоновану компанією продуктову лінійку. Для кожної одиниці товарного ряду слід прописати собівартість продукції, передбачуваний обсяг продажів.

Отрасль.В фінансової моделі пильну увагу необхідно приділити аналізу галузі, в якій діє підприємство, ринків збуту і рівня конкуренції. Ця найважливіша інформація, на підставі якої необхідно зробити висновок, чи зможе компанія успішно реалізувати свої можливості на ринку. Аналізуючи галузь, в якій компанія виробляє свої операції, необхідно приділити увагу тенденціям змін, які можуть вплинути на просування товарів / послуг на ринку.

Необхідно також представити аналіз впливу на галузь основних сил, що впливають на стан конкуренції: здатність постачальників впливати на умови поставки негативно; - спроможність покупців впливати на умови покупки продукції і / або послуг негативно; - можливість виникнення продуктів ? замінників; і т. п.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "25. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС? ПРОЦЕСІВ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС? ПЛАНІВ"
 1. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
  бізнес-бізнес) В-С (бізнес-споживач) В-А (бізнес-адміністрація) С-А (споживач-адміністрація) 1. РОЗДІЛ III. ВИСНОВОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
 2. Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009

 3. 1. ПОНЯТТЯ ПЛАНУВАННЯ
  розробки бізнес? Плану-визначити стратегію і необхідні ресурси для досягнення поставлених цілей, інакше, планування господарської діяльності фірми на найближчий і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів. Інші можливі цілі розробки бізнес? Плану: отримання кредиту; залучення інвестицій; визначення стратегічних і
 4. 5.2. Основні методи і засоби інформаційного впливу на людину
  розробки ефективних методів і технологій маніпуляції свідомістю громадян, їх ставленням до подій в навколишньому світі. В даний час існують цілі наукові дисципліни про те, як керувати поведінкою людини, колективу, суспільства. До них відносяться сучасні варіанти психотерапії, теорія реклами, Суггестология, нейролінгвістичне програмування, діанетика і т. п. Отримав
 5. Інформаційне забезпечення системи
  розробки комплексних та інформаційно-розрахункових завдань , що включала етапи постановки, узгодження завдань між користувачами, Замовником та розробниками, процеси та процедури їх налагодження на контрольному інформаційному забезпеченні, випробувань і введення в експлуатацію на реальних інформаційних даних. У 80-ті роки експлуатуючої ІТТ організацією був накопичений значний досвід масового впровадження нових
 6. Основні моделі управління розвитком регіону
  розробці прогнозів, імітації наслідків здійснення соціально-економічних заходів на регіональному рівні, обгрунтуваннях параметрів фінансово-економічних механізмів та ін Сфера ефективного застосування математичного моделювання обмежується, головним чином, можливостями формалізації соціально-економічних ситуацій і станом інформаційного забезпечення розроблених моделей.
 7. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 8. 3.2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  розробці системи; виявити повною мірою призначення системи у вирішенні проблеми з тим, щоб визначити її складу, методи дії і взаємодії з іншими системами; розробити кілька варіантів можливого розвитку системи при різних зовнішніх умовах, які можуть створитися в майбутньому для того, щоб підготувати інформацію для подальшого прийняття рішень; вибрати найкращий курс
 9. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  розробки контракту бартерної угоди. Проблеми ЗЕД підприємства при вступі Росії до СОТ. Розвиток лізингових операцій в Росії. Проблеми конкурентоспроможності (російської промисловості і природних російських монополій) на зовнішніх ринках. Митно-тарифне і нетарифне регулювання ЗЕД. Структура, функції, організація роботи відділів ЗЕД та зовнішньоторговельних фірм. Аналіз схем укладення
 10. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Моделі, пропоноване в даній роботі, засноване на поділі процесу сушіння на два етапи - стаціонарний і нестаціонарний. З експериментальних даних видно [9], що 1-й етап сушки являє собою процес, де швидкість сушіння практично не залежить від часу. Цей етап, як показують експерименти, є найтривалішим за часом і являє собою власне сушку, тобто випаровування
 11. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  модель Томаса-Кілмен стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е. Личко і ін Конфліктна особистість демонстративного і ригидного типу. Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна особистість «бесконфлі ктного» типу. Тема 6. Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті
 12.  Чернухин Володимир Іванович. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН З РЕГУЛЬОВАНИМ ТИСКОМ НА ЗАБІЙ, 2005

 13.  Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 14.  Принципи забезпечення безпеки ІТКМ
    розробкою і впровадженням ІТКМ; дані як основна цінність системи повинні відповідним чином управлятися і захищатися; слід забезпечити адекватний захист і контроль даних відповідно з можливими ризиками; повинна бути визначена мінімальна ступінь захисту, використовувана у всіх системах; можливості та доступ власників, користувачів інформації, керуючого