Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2.5.9. Автоматизований облік і контроль виконання пропозицій народних депутатів СРСР

На базі Сектора інформації у складі робочого апарату Секретаріатів З'їздів народних депутатів СРСР діяла група з обліку, узагальненню та систематизації пропозицій та критичних зауважень, що прозвучали зі з'їздівської трибуни.

Її співробітники оперативно обробляли виступи депутатів, вибиралися, узагальнювались і систематизувалися пропозиції та критичні зауваження, висловлені в ході обговорення питань порядку денного, а також надійшли в письмовому вигляді. Все це передавалося в Президія, Секретаріат З'їзду, у відповідні редакційні комісії та враховувалося при виробленні проектів рішень.

Повний комплект таких нереалізованих пропозицій і критичних зауважень за підписом Голови Верховного

Ради СРСР або керівників Секретаріату прямував Президенту СРСР, Віце-президенту СРСР, Голові Ради Міністрів СРСР, а також керівникам союзних республік, в комітети Верховної Ради СРСР, постійні комісії його палат, відділи Секретаріату Верховної Ради СРСР.

Голова Ради Союзу Е. М. Примаков 30 січня 1990 звернувся до Радміну з проханням доручити Главінформу СРСР забезпечити через його Інформаційно-обчислювальну систему збір, обробку та надання інформації про результати реалізації "Пропозицій і критичних зауважень, висловлених на II З'їзді (12-24 грудня 1989) ".

У цьому зв'язку Сектор інформації Секретаріату розробив "Вихідні дані і вимоги до підсистеми" Контроль виконання Пропозицій народних депутатів СРСР ". При цьому малися на увазі наступні положення: 1.

Ця підсистема призначена для реалізації на АРМ, що входять в ІТТ "Союз". 2.

У підсистемі забезпечується контроль пропозицій і критичних зауважень, висловлених на З'їзді народних депутатів СРСР (сесіях Верховної Ради СРСР) і містяться в опублікованих бюлетенях виступів депутатів (стенографічних звітах) З'їздів (сесій), а також переданих депутатами до Секретаріату З'їзду (Президія сесії) в письмовому вигляді. 3.

Вибірка пропозицій з виступів для їх подальшого контролю здійснюється Сектором інформації на етапі підготовки Відділом опублікування Секретаріату бюлетенів (стенографічних звітів). Відібрані пропозиції вводяться в ПЕОМ та зберігаються на магнітних носіях. 4.

Главінформ СРСР спільно з Секретаріатом Верховної Ради СРСР забезпечують:

розробку, затвердження і ведення відповідного класифікатора;

систематизацію пропозицій народних депутатів СРСР за рубриками затвердженого класифікатора з посиланням на джерело - бюлетень (стенографічний звіт). 5.

Пропозиції народних депутатів СРСР, передані в Секретаріат З'їзду (Президія сесії) письмово, після розгляду в Секторі інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР та їх систематизації за рубриками затвердженого класифікатора передаються в Главінформ СРСР. 6.

Главінформ СРСР забезпечує формування на ПЕОМ єдиної бази даних за пропозиціями народних депутатів СРСР і підготовку зведених матеріалів.

7. Вибірку пропозицій депутатів для відповідних комітетів і постійних комісій палат Верховної Ради СРСР Главінформ СРСР здійснює на ПЕОМ з єдиної бази даних з використанням розроблюваної Сектором інформації таблиці відповідності рубрик класифікатора функцій комітетів і комісій. Зазначені матеріали Главінформ СРСР представляє в Секретаріат Верховної Ради СРСР на магнітних або паперових носіях. 9.

Комітети і постійні комісії палат Верховного Ради СРСР:

визначають пропозиції народних депутатів СРСР або формулюють зведені пропозиції, якщо є декілька пропозицій з однієї проблеми, які необхідно поставити на контроль виконання;

вказують можливі організації, приймають рішення за даними пропозиціями або виконують їх.

Матеріали по поданій формі в установленому порядку направляються в Сектор інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР. 10.

Главінформ СРСР, отримавши ці матеріали, вносить відповідні доповнення в єдину базу даних і формує на ПЕОМ масив пропозицій для забезпечення контролю. 11.

Секретаріат Верховної Ради СРСР:

подає на затвердження до Президії Верховного Ради

СРСР зведений матеріал (масив пропозицій із зазначенням організацій) та порядок подання організаціями-виконавцями в Главінформ СРСР інформації для забезпечення контролю;

розсилає затверджений матеріал організаціям в частині, що їх стосується. 12.

Представлення в передбачені терміни інформації про хід реалізації пропозицій забезпечується Главінформом СРСР на ПЕОМ, встановлених в комітетах і комісіях Верховної Ради СРСР.

Його ж технічним рішенням визначається технологія підготовки, завантаження та ведення масивів інформації підсистеми "Контроль пропозицій".

Розсилка та отримання інформації від організацій можуть проводитися атоматізірованним шляхом за допомогою системи Главінформа СРСР по каналах зв'язку, інших засобів автоматизації, включаючи межмашинного обмін. Проведення зазначених робіт забезпечує Главінформ СРСР.

Ще раніше, в 1989 р., Сектор інформації та Главінформ СРСР розробили технічне завдання на рішення автоматизованого обліку та систематизації пропозицій та критичних зауважень, висловлених депутатами на II З'їзді . Для її реалізації передбачалися:

оперативне введення в ЕОМ пропозицій і зауважень народних депутатів СРСР згідно із затвердженим класифікатором;

облік інформації для організації автоматизованого контролю за реалізацією пропозицій і критичних зауважень ;

статистична обробка даних про пропозиції (критичних зауваженнях), накопичених під час роботи З'їзду, для подальшого аналізу;

видача даних про пропозиції та критичні зауваження народних депутатів СРСР з урахуванням поточних і перспективних потреб.

I. Об'єкт розробки

Як вже говорилося, виступи народних депутатів СРСР фіксувалися в стенограмі З'їзду, стенографічних звітах. Ця інформація і була вихідною для організації автоматизованого обліку і обробки їх пропозицій і зауважень.

II. Технологія роботи 1.

В якості вихідних даних для обліку та систематизації пропозицій, критичних зауважень бралися бюлетені засідань або інші підготовлені для введення в ПЕОМ матеріали виступів народних депутатів СРСР. Оформлення, індексування та кодування самих таких пропозицій і зауважень проводилася співробітниками Секретаріату З'їзду. 2.

Введення пропозицій і зауважень та завантаження їх у базу даних вироблялися співробітниками Главінформа СРСР за допомогою картки, яка має наступну структуру:

"Пропозиції і критичні за ечанія" 1.

Вид виступу 2.

Автор пропозицій 3.

Номер бюлетеня 4.

Від якого числа 5.

Тематика пропозицій 6.

Текст пропозицій 7.

Виконавець 8.

Термін 9.

Контроль: підрозділ, співробітник 10.

Фактичний термін виконання 11.

Стан виконання

3. Пояснення до показників:

"Вид виступи "- має два значення:" пропозицію "," критичне зауваження ", які вибираються з класифікатора.

" Автор пропозиції "- прізвища народних депутатів, які висловили пропозиції або критичні зауваження.

"Номер бюлетеня" - номер бюлетеня, з якого вибрано дану пропозицію (критичне зауваження), або сторінка стенограми засідання, номер листа, якщо воно передається в групу обліку в письмовому вигляді.

"Від якого числа "- проставляється дата засідання, на якому виступив депутат, або дата отримання листа депутата.

" Тематика пропозицій "- вибирається з класифікатора.

" Текст пропозицій " - виділений, проіндексований і закодований текст з виступу депутата.

"Виконавець" - Секретаріат, редакційна комісія та інші органи З'їзду, міністерства, відомства, на адресу яких висловлено пропозицію або критичне зауваження.

"Термін" - орієнтовний термін отримання відповіді від адресата (міністерства, відомства, посадової особи).

"Контроль" - підрозділ Секретаріату, співробітник, контролюючий реалізацію даної пропозиції (критичного зауваження) .

"Фактичний термін виконання" - термін відповіді від міністерства, відомства, посадової особи.

"Стан виконання" - коментар про етапи реалізації пропозиції (критичного зауваження).

III. Підготовка вихідних даних

Підготовка вихідних даних співробітниками Секретаріату З'їзду включала наступні етапи: 1.

Отримання матеріалів з виступами депутатів. 2.

Виділення з тексту та позначення пропозиції (критичного зауваження). 3.

Індексування виділеного тексту (визначити тематику пропозиції (критичного зауваження) за класифікатором, проставити код в тексті - на полях бюлетеня). 4.

Визначення робочого органу З'їзду, міністерства, відомства, на адресу якого надійшла пропозиція (критичне зауваження), термінів виконання. 5.

Вказівка ??підрозділи Секретаріату, прізвища співробітника, що здійснює контроль даної пропозиції (критичного зауваження). 6.

Передача оформлених вихідних даних до групи операторів.

IV. Введення вихідних даних співробітниками Главінформа СРСР в базу даних "Пропозиції і критичні зауваження"

Ця операція проводиться операторами за допомогою картки-шаблону (її структура описана вище), висвічується на дисплеї при введенні чергового тексту.

Занесення даних до неї здійснюється з матеріалів, що надійшли від співробітників Секретаріату З'їзду, а також за допомогою автоматизованих класифікаторів завдання.

Значення позицій 1, 5, 7, 9 вибирається з класифікатора і автоматично заноситься в відповідні поля картки, позицій 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - з бюлетенів або інших матеріалів.

Дії операторів регламентуються спеціальною інструкцією.

V. Режим роботи операторів

Перелічимо основні режими функціонування завдання:

введення в базу даних текстів пропозицій і критичних зауважень народних депутатів (в одну або дві зміни в Залежно від обсягу надходить матеріалу);

формування і видача матеріалів за регламентними (заздалегідь визначеним) запитам (видача - протягом усього робочого часу групи операторів).

Терміновість і пріоритет виконання запитів визначається керівником групи Секретаріату З'їзду.

Технологічна схема рішення задачі представлена ??на рис. 24.

VI. Вихідні форми

За запитами видаються наступні вихідні форми: пропозиції, критичні зауваження, висловлені конкретним народним депутатом СРСР, - форма № 1;

висловлені депутатами з певної проблеми - форма № 2;

висловлені депутатами на адресу Секретаріату З'їзду або конкретного міністерства, відомства - форма № 3.

VII. Обладнання та персонал

Завдання реалізується на персональних комп'ютерах PC / AT. Вихідні дані вводяться одночасно на двох комп'ютерах. Наприкінці робочої зміни відбувається вираніваніе баз даних для резервування на випадок відмови обладнання.

Всю цю роботу виконують бригади операторів і один старший - відповідальний за видачу довідок та організацію взаємодії з співробітниками Секретаріату З'їзду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "2.5.9. Автоматизований облік і контроль виконання пропозицій народних депутатів СРСР "
 1. 2.5.10. Електронна система проведення голосування
  автоматизованої системи проведення голосування, затверджені керівниками робочих груп народних депутатів СРСР. ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник робочої групи народних депутатів СРСР В. А. Тетенев 10 грудня 1989 Акт про приймання в експлуатацію на період роботи другого З'їзду Автоматизованої системи проведення голосування в Кремлівському Палаці з'їздів Робоча група з приймання в
 2. 2.5. 8. Інформаційне забезпечення З'їздів народних депутатів СРСР
  автоматизованих робочих місць на базі ПЕОМ Держцентру СРСР (II, III, IV, V З'їзди); комплекс систем інформаційного забезпечення З'їздів засобами ТАСС (II, III, IV, V З'їзди); автоматизоване робоче місце на базі ПЕОМ Держкомстату СРСР (IV З'їзд); автоматизоване робоче місце на базі ПЕОМ Центру обробки інформації ЦК КПРС (IV З'їзд); автоматизоване робоче місце
 3.  2.5.5. Інформаційне забезпечення сесій Верховної Ради СРСР, його комітетів, комісій, Секретаріату Верховної Ради СРСР
    автоматизованих підсистем ІТТ »Союз" За вихідними даними Сектора інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР, Держкомстату СРСР, МВС СРСР вже в тому ж 1989 Главінформом СРСР були розроблені і регулярно оновлювалися на персональних комп'ютерах ряд інформаційно-довідкових підсистем, що представляли великий інтерес для народних депутатів СРСР, які треба було потім інтегрувати в ІТТ
 4.  ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню "Контроль"
    облік і узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами СРСР на З'їзді народних депутатів СРСР, організація і координація робіт по створенню для Верховної Ради СРСР Інформаційно-обчислювальної системи "Союз", організаційне та науково-методичне керівництво Інженерно-технічним центром при Фінансово-господарському управлінні Секретаріату Верховної Ради СРСР,
 5.  Автоматизована інформаційна підсистема "ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ"
    автоматизований введення, зберігання і видачу за запитами користувачів даних про інформаційних матеріалах, що містяться в оглядах, підготовлюваних Сектором інформації. До складу видів оглядів, що враховуються в підсистемі, входять: "Актуальна інформація" (за матеріалами друку з тижневою періодичністю випуску); "Новости з республік" (за матеріалами друку з тижневою періодичністю
 6.  2.5.3. Фактографічний аналіз інформаційних потреб користувачів
    пропозиції щодо: а) складу і змісту першочергових інформаційно-розрахункових завдань, які доцільно було б вирішувати в інформаційно-обчислювальній системі в інтересах інформаційного обслуговування вашої Комісії, б) складу і змісту актуальних інформаційних даних, необхідних вашої Комісії в ході її поточної діяльності, в ) складу і змісту інших інформаційних
 7.  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
    автоматизована інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР -
 8.  РЕКВІЗИТИ АКТІВ, що враховуються в задачі "Довідки"
    автоматизований контроль рішень, що містяться в любь ^ х документах, контрольованих в апараті. Постановка доручень на такий контроль, так само як і зняття, здійснювалася за рішенням користувачів завдання. Необхідні відомості про контрольованих документах повинні були вводитися в базу даних завдання "Контроль" (див. додаток 5). До конкретних виконавців доручень (міністерств, комітетів і
 9.  2.5.4. Науково-координаційна Рада з інформатизації Верховної Ради СРСР
    автоматизованих систем та їх баз даних, здійснена експертна оцінка науково-технічного рівня пропонованих до впровадження проектів систем електронного голосування і т. п. Над проектом концепції трудилася Міжвідомча робоча група з 43 осіб, якою керував Юрій Євгенович Антипов, заступник Голови Державної комісії Ради Міністрів СРСР , доктор технічних
 10.  2.1. Автоматизовані системи підприємств і галузей
    автоматизованих систем управління "значно активізувалися рабохи щодо створення та практичного впровадження автоматизованих систем управління підприємствами (АСУП), технологічними процесами (АСУТП), галузями (ОАСУ). Більше уваги стало приділятися пошуку шляхів, методів і засобів вдосконалення виробничих процесів, управління народним господарством, в тому числі за рахунок застосування
 11.  2.5.2. Основи концепції інформатизації Верховної Ради
    автоматизованих робочих місць на периферійну мережу зовнішніх джерел інформації відомств, організацій та установ, що входили в систему інформаційного забезпечення Верховної Ради СРСР. Крім того, планувалося організувати автоматизований обмін інформацією через ІТТ "Союз" з базами даних зарубіжних парламентів, міжнародних центрів і організацій. На третьому етапі належало
 12.  2.5.7. Електронна пошта Верховної Ради СРСР
    автоматизованого доступу до віддалених інформаційних ресурсів усередині країни і за кордоном, що містить економічну, політичну, правову, науково-технічну та іншу інформацію. Крім того, необхідно було дати можливість членам Верховної Ради СРСР посилати і отримувати їх цікавлять повідомлення по електронній пошті. Впровадження засобів оперативного обміну інформацією вимагало також
 13.  2.5.6. Нові напрямки діяльності сектора інформації секретаріату Верховної Ради СРСР
    автоматизовані робочі місця Інформаційно-обчислювальної системи "Союз" з постійно оновлюваними базами даних "Верховна влада", "Статистика", "МВС інформує". До четвертої сесії Верховної Ради СРСР вони були доповнені новими розділами "Президентська влада", "Громадські об'єднання та організації", "Верховна влада РРФСР". Група щотижня становила зведення про засіданнях комітетів
 14.  2.4.4. Завдання інформаційно-довідкової системи апарату Уряду СРСР
    автоматизованих систем адміністративного управління та контролю офісного типу, створюваних на основі впровадження засобів електронно-обчислювальної техніки, нових інформаційних технологій. Ці системи повинні забезпечувати працівників апарату якісної та своєчасної інформацією, створювати умови для її оперативного знаходження, аналізу, оцінки та подання користувачам у необхідному вигляді в
 15.  Склад і структура ІКС
    автоматизована інформаційна система документообігу та діловодства; інформаційні системи підрозділів, встановлені в комітетах, комісіях, приємний Ради Федерації і в підрозділах Апарату; система обробки та зберігання секретної інформації; електронні офіси керівництва; електронні офіси членів СФ; мобільні інформаційні системи; система технологічного забезпечення
 16.  СРСР в 1985-91 роках. Від "перебудови" до розпаду СРСР
    народних депутатів, що обираються постійно діючий Верховна Рада. Вибори народних депутатів, що проходили на альтернативній основі (1989), показали різко негативне ставлення до кандидатів, підтриманим партійними організаціями. 1-й З'їзд народних депутатів СРСР (травень - червень 1989) обрав Горбачова головою Верховної Ради СРСР. У 1990 Горбачов став президентом СРСР. Гасло побудови