Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ. РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація, 2002 - перейти до змісту підручника

2.5.5. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ЕП

Кінематична схема приводу СПК БО 2500-ЕП представлена ??на рис. 2.14. В якості двигуна в приводі лебідки застосований електродвигун постійного струму МПЕ 500-500. потужністю 500 кВт.

Для виконання СПО використовується один електродвигун. Передавальні відносини підйомного агрегату Ьтпш знаходяться

= і * Щ (2.82)

де (7д - передавальне відношення між електродвигуном і транс-

і, = (2.83)

?? (5)

де 7 Е (6) Ь 7 Е (5) - відповідні числа зубів зірочки на валу двигуна і на трансмісійному валу;

ГУ / - передавальні відносини між валом лебідки і трансмісійним валом при роботі на /-ій передачі

де 2ЕИЧ 7Е2 * й-1) - число зубів зірочок на трансмісійному валу і зірочок на підйомному валу лебідки відповідно.

Приведення моментів інерції трансмісії підйомного агрегату здійснюється наступним чином.

Сумарна приведена до бурильної колоні маса від обертових елементів приводу виражається

ттюпа ~ тпо.тп1 + тгт.дв? (2.85)

де тдаот,; - маса трансмісійного вала, приведений до талевого

блоку

1пр.тр] ^ щ,

(2.86)

Маса обертового валу (ротора) електродвигуна з приєднаними елементами при роботі на /-ій передачі, приведена до талевого блоку визначається з виразу (2.

59), де У, * - сумарний (наведений до трансмісійного валу) момент інерції всіх обертових елементів від двигуна до трансмісійного вала, кг/м2;

момент, що Крутить, розвивається двигуном може бути знайдений з його характеристики.

Розрахункова і пускова характеристика двигуна представлена ??на рис. 2.15 де МКО і М "- момент двигуна в номінальному режимі роботи і при розгоні (пуску).

600 500

400

300 200

100

г! \ І І І.

І (і і і і »і і і і 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

мкн * м

Рис. 2.15 Розрахункова і пускова характеристика МЕП-500-500

Аналітично момент двигуна постійного струму МЕП-500-500 можна виразити залежністю при 0? < , 500, то А / = * - (2.87)

де Пдя - частота обертання валу двигуна, об / хв.

При частотах обертання вала двигуна в інтервалах 500 <пи ^ 1000, підставляючи в дану формулу частоту обертання яр /, отриману з виразу (2.27), будемо мати значення крутного моменту двигуна в розглянутому інтервалі розгону (ітерації).

Коефіцієнт переірузочной здатності електродвигуна <рп приймається - при роботі в номінальному режимі (т.

е. в режимі СПО) рівним <Рп-\ Ау в пусковому режимі Фп = 1.9.

Залежність сумарних витрат машинного часу підйому бурильної колони з N свічок на висоту свічки від числа свічок у бурильної колоні представлена ??на рис. 2.16.

45 п

Про 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Кількість свічок на гаку N

Рис. 2.16. Залежність витрат машинного часу підйому бурильної колони з N свічок на висоту свічки (БУ 2500-ЕП) від числа свічок в БК

Як видно з даних розрахунку витрати часу в період розгону на 2-ий (вищої) передачу ростуть із збільшенням числа свічок на гаку (до 27), а потім зменшуються, а витрати часу усталеного руху навпаки - на початку зменшуються, а потім зростають. Сумарні ж витрати часу одного підйому і ростуть майже лінійно із збільшенням навантаження на гаку.

На рис. 2.17. представлена ??залежність сумарних витрат машинного часу при підйомі бурильної колони з N свічок на висоту свічки за цикл буріння свердловини (БУ 2500-ЕП) від числа свічок у бурильної колоні. Як видно з малюнка, залежність має плавний характер зміни, чому сприяє гнучка (серієсний) характеристика двигуна постійного струму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.5. 5. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ЕП "
 1. Введення
  силових агрегатів) при виконанні спуско-підйомних операції. Тому розробка методики розрахунку продуктивності СПК має важливе практичне значення. Відомо, що бурове устаткування в процесі буріння свердловини піддано впливу нестаціонарного режиму навантаження. Існуючі методи розрахунку несучих елементів на витривалість при проектуванні бурових установок базуються на
 2. 2.5. Облік характеристик силового приводу при розрахунку енерговитрат і витрат машинного часу при СПО
  силового приводу бурової лебідки і підлягають обліку при розрахунку енерговитрат і витрат машинного часу при СПО, є: - встановлена ??потужність двигунів в приводі; - тип двигунів, якими є: а) електродвигун постійного струму; б) електродвигун змінного струму синхронний з електромагніт-магнітної муфтою ковзання; в) електродвигун - асинхронний; г) двигун
 3. 2.6.5. Вплив типу приводу бурової установки на енергетичні витрати при СПО
  приводу (крім к.к.д.). У період же розгону енергетичні параметри (витрати) обумовлені інерційністю системи, прискореннями, часом розгону і суттєво залежать від типу приводу. На рис. 2.24 показана залежність використовуваної потужності при розгоні бурильної колони з N свічок на один підйом від числа свічок на гаку, визначена за формулою (2.35). | 200
 4. 2.5.2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ
  бурової установки БО 2500-ДГУ представлені на рис. 2.5. Отримані дані дозволяють зробити якісну і кількісну оцінку витрат машинного часу в період розгону, усталеного руху, в період уповільнення і їх сумарне значення при підйомі бурильної колони з N свічок Ш змінюється ВІД 1 ДО # «, ТЛ Як видно з малюнка, час уповільнення в циклі підйому
 5. 3.2 Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на контактну витривалість
  привід тахогенератора ТГ; 10-муфта; 11-циліндричний редуктор ; 12-електродвигун; 13-муфта; 14-водило; 15-водило. При розрахунку геометрії і міцності даного зачеплення планетарної передачі зубчастим колесам крім прийнятих, привласнюють індекси 1 - для центрального колеса і 2 - для сателіта (Мал. 3.2). Рис 3.2. Планетарна передача: 1 - центральне колесо, 2 - сателіт.
 6. 3.3. Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на вигин
  2500-ЕПБМ1 при вигині (3.9) де Л ^ г - сумарні числа циклів всіх ступенів циклограми (при бурінні всіх свердловин за термін служби зубчастої пари), прийнятих в розрахунку на згинальну витривалість відповідно, Ирт. = М / *; сгнм, ар! і аур - розрахункові ізгібние напруги, при розрахунку на згинальну витривалість, згинальної напруга чинне на центральне колесо і
 7. 2.6.2. Вплив максимальної швидкості підйому незавантаженого талевого блоку при СПО на витрати машинного часу
  приводу СПК БО 2500-ЕУ при оптимізації кінематичної схеми показано, що максимальна швидкість підйому в діапазоні 1.6 - 1.8 м / с не приводить до істотних змінам витрат машинного часу і повинна бути обмежена значенням \ ТЛТ = 1.6 м / с. У ГОСТ 16293-89 зазначено, що максимальна швидкість підйому незавантаженого гака для бурових установок класів I - IX не повинна бути менше 1.5 м / с, а
 8. 1.1. Технічний рівень сучасних бурових установок, що випускаються в Російській Федерації
  силовий дизельної установки шасі. Всі інші системи агрегату - система очищення і емкостная система, насосний блок з двох модулів, енергоблок та ін - виконані в блочно-модульному виконанні повної заводської готовності поставки і транспортуються на платформах, напівпричепах по дорогах всіх категорій [63]. В останні роки в об'єднанні "Уралмаш" і на ВЗБТ було розроблено та освоєно
 9. 2.3. Уповільнення талевого блоку
  силового приводу від підйомного валу, триває рух талевого системи з завантаженим гаком за рахунок сил інерції вгору, одночасно здійснюється загальмування барабана лебідки і з'єднаних з ним обертових елементів. Сумарна маса рухомих елементів системи при уповільненні, приведена до бурильної колоні ТТЗ знаходиться за такими залежностями гпгюз-ткол + ПТС + ттш +
 10. Введення вихідних даних для розрахунку продуктивності бурових установок різного типу
  приводом; КРОН = 0.98 - ККД шківа; ^ Е) = 500 - потужність двигуна. кВт: N? = 500 - номінальна частота обертання двигуна, об / хв; КЕ = 1.9 - коефіцієнт перевантажувальної здатності двигуна, при розгоні; ЬМАХ = 25О0 - максимальна глибина свердловини, м: Н = 50 - середня проходка на долото, м; Ьсу = 25 - довжина свічки бурильних труб, м; НХС ^ З5 - довжина тягової струни, м: НС [! 1 = 30 - довжина струн