Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2.5.5. Інформаційне забезпечення сесій Верховної Ради СРСР, його комітетів, комісій, Секретаріату Верховної Ради СРСР

Про інформаційне забезпечення З'їздів народних депутатів СРСР мова піде в підрозділі 2.5.8. Що стосується інформаційного забезпечення Верховної Ради СРСР, його органів, народних депутатів СРСР, Секретаріату Верховної Ради СРСР, то воно здійснювалося з багатьох напрямків.

Впровадження та розвиток автоматизованих підсистем ІТТ »Союз"

За вихідними даними Сектора інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР, Держкомстату СРСР, МВС СРСР вже в тому ж 1989 Главінформом СРСР були розроблені і регулярно оновлювалися на персональних комп'ютерах ряд інформаційно-довідкових підсистем, що представляли великий інтерес для народних депутатів СРСР, які треба було потім інтегрувати в ІТТ "Союз". Перерахуємо підсистеми:

"ПАСПОРТ" - дані про народних депутатів СРСР, керівництві Ради Міністрів СРСР, керівниках міністерств, відомств, Рад Міністрів союзних республік,

"ВЕРХОВНА ВЛАДА" - дані про структуру і склад органів Верховної Ради СРСР, теми виступів на I З'їзді народних депутатів СРСР, на першій і другій сесіях Верховної Ради СРСР,

"СТАТИСТИКА" - оперативні дані економічного і соціального розвитку СРСР,

"МВС ІНФОРМУЄ" - дані про динаміку злочинності по СРСР і союзних республіках,

"ЕКОЛОГІЯ" - дані про екологічну обстановку в регіонах СРСР (вихідна інформація представлялася Держкомприроди СРСР з березня 1990 р.).

Спочатку комп'ютери розміщувалися в комітетах і комісіях Верховної Ради СРСР, у фойє Залу засідань палат Верховної Ради, в Секторі інформації, Відділі з питань законодавства і правопорядку, Відділі опублікування актів, Відділі міжнародних відносин, Відділі нагород, а потім і в інших підрозділах Секретаріату. З часом інформаційний фонд підсистеми "Верховна влада" значно поповнився і став включати:

відомості про Президента СРСР і про його Радах, відомості про народних депутатів СРСР,

документи і тексти законів , виступи народних депутатів СРСР, відомості про колишніх народних депутатах СРСР, виступи колишніх народних депутатів СРСР, відомості про народних депутатів РРФСР, виступи народних депутатів РРФСР, статистичні дані по народним депутатам СРСР, статистичні дані по законам.

Для інформаційного забезпечення Голови Верховної Ради СРСР 6 серпня 1990 було прийнято рішення про розміщення автоматизованого робочого місця (АРМ) Інформаційно-обчислювальної системи "Союз" в кабінеті Голови Верховної Ради СРСР. А для підтримки баз даних та програмно-інформаційних засобів АРМ системи "Союз" в актуальному і достовірному стані аналогічні робочі місця обладналися у помічника Голови Верховної Ради СРСР в приміщеннях Кремля і в Секторі інформації Секретаріату. Реалізація автоматизованої технології підтримки програмно-технічних та інформаційних засобів АРМ ІТТ "Союз" була покладена на Держцентр СРСР при Державній комісії Ради Міністрів СРСР з надзвичайних ситуацій.

Цим же рішенням передбачалося забезпечення нормальної роботи АРМ, в тому числі розвиток, наповнення і подальше створення пари інформаційних баз даних з базами даних інших інформаційних систем мало здійснюватися силами робочої групи інформаційної підтримки Держцентру СРСР.

Для додання правового статусу проведених робіт начальником Секретаріату 29 серпня 1990 був затверджений "Порядок підтримки в актуальному стані інформаційних баз даних автоматизованого робочого місця Голови Верховної Ради СРСР". На Сектор інформації Секретаріату покладалося методологічне керівництво та координація зусиль зі створення, впровадження та підтримання в актуальному стані баз даних АРМ ІТТ "Союз" і розв'язуваних завдань, визначення складу, змісту і форм представлення і зберігання інформації, періодичності їх оновлення і т. д.

Затверджена пооперационная технологія актуалізації баз даних виглядала наступним чином.

Від відповідних підрозділів Секретаріату надходили вихідні дані та матеріали, що містять інформацію для введення в бази даних АРМ, а також усі їхні зміни, доповнення та коректування. Самі ж роботи розподілялися так:

а) Загальний відділ Секретаріату - інформація для баз даних "Відомості про Президента СРСР і складі його Рад";

б) Відділ з питань законодавства і правопорядку Секретаріату - інформація для баз даних "Документи і тексти законів, включаючи переліки актів, прийнятих на сесіях, З'їздах, статистичні дані за законами";

в) Відділ з питань економічного розвитку Секретаріату - інформація для бази даних "Статистика";

г) Сектор кадрів Секретаріату спільно з Відділом з питань роботи Рад - інформація для баз даних "Відомості про народних депутатів РРФСР", "Статистичні дані по народним депутатам СРСР ".

Відповідальність за повноту, точність, достовірність та своєчасність подання в Сектор інформації документів, їх змін, доповнень і коригувань для формування баз даних АРМ покладалася на керівників відповідних підрозділів Секретаріату.

Актуалізація баз даних АРМ ІТТ "Союз" здійснювалася в міру зміни включається в них інформації (протягом доби після їх надходження) шляхом заміни машинних носіїв інформації.

Автоматизована інформаційна підсистема "ЗАКОНОПРОЕКТ"

Інформатизація Верховної Ради СРСР базувалася на розробці ряду взаємопов'язаних підсистем, що утворюють в цілому поопераційний технологію проходження законопроектів на всіх етапах їх "життєвого циклу". Вихідні дані на розробку та впровадження підсистеми "Законопроект" були підготовлені Сектором інформації Секретаріату в травні 1991 р. з урахуванням пропозицій Комітету з законодавством і правопорядку, Комітету з транспорту, зв'язку та інформатики, Комітету з державного будівництва, Комісії по бюджету, плану та фінансів, ряду народних депутатів СРСР.

Сама підсистема призначалася для автоматизації процесу підготовки та проходження законопроектів у Верховній Раді СРСР, його комітетах і постійних комісіях палат за рахунок застосування засобів електронно-обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій і повинна була забезпечувати повною і достовірною інформацією про стан розробки законопроектів у Верховній Раді СРСР. На підсистему покладалися такі основні функції: а) автоматизований введення, зберігання і видача за запитами користувачів даних про:

переліку законопроектів, запропонованих Радою Союзу і Радою Національностей Верховної Ради СРСР, комітетами і комісіями палат Верховної Ради СРСР, Президентом СРСР, народними депутатами СРСР та іншими суб'єктами, з відповідно до статті 114 Конституції СРСР правом законодавчої ініціативи, до розгляду на засіданнях палат і сесіях Верховної Ради СРСР,

народних депутатах СРСР від комітетів і комісій палат Верховного Ради СРСР, відповідальних за розробку законопроектів,

робочих групах (депутати, фахівці, експерти), що беруть участь у розробці законопроектів, із зазначенням їх робочих телефонів, час і місце роботи,

планах-графіках підготовки законопроектів, затверджених головами комітетів або комісій палат Верховної Ради СРСР,

різних варіантах законопроектів, їх розділах, окремих статтях, поправках до законопроекту, авторів поправок, причини ухвалення і відхилення поправок і др.;

в) коректування текстів законопроектів у режимі перегляду з можливістю збереження на машинних носіях попередніх варіантів;

г) висновок щодо законопроектів комітетів і комісій Верховної Ради СРСР;

д) контроль за розробкою законопроектів для оцінки, зробленої за відповідними графіками;

е) формування остаточного тексту законопроекту з урахуванням висновків відповідних комітетів і комісій палат і народних депутатів СРСР та інших суб'єктів, що беруть участь у його розробці.

2. Підсистема повинна була забезпечувати і ряд інших вимог: актуалізацію даних, комплексно і взаємопов'язано відображають всі зміни процесу роботи над законопроектом, можливість роботи АРМ в режимі обчислювальної мережі Верховної Ради СРСР.

При цьому користувачам підсистеми "Законопроект" надавалася б можливість:

автоматизованого поводження з своїх АРМ в бази даних комітетів і комісій палат Верховної Ради СРСР, відділів Секретаріату для отримання необхідної довідкової інформації про законопроекти,

пересилання текстів законопроектів між АРМ в режимі електронної пошти,

автоматизованого редагування текстів законопроектів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.5.5. Інформаційне забезпечення сесій Верховної Ради СРСР, його комітетів, комісій, Секретаріату Верховної Ради СРСР "
 1. ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню" Контроль "
  інформаційному забезпеченню З'їздів народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР, його комітетів, комісій, народних депутатів СРСР, Секретаріату Верховної Ради СРСР розгорнулися в першій половині 1989 Основи методичного та науково-організаційного керівництва інформаційним забезпеченням розроблялися Сектором інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР і здійснювалися за участю
 2. 2.5.3. Фактографічний аналіз інформаційних потреб користувачів
  інформаційні потреби користувачів, визначити класи інформаційно-розрахункових завдань, що підлягають реалізації в інтересах інформаційного забезпечення Верховної Ради СРСР. Це вимагало проведення на єдиній методологічній та організаційній основі передпроектного фактографічного обстеження всіх комітетів і постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, Секретаріату Верховної Ради
 3. ВИЩА КЕРІВНИЦТВО РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ-СРСР (1917-1991)
  секретарі Центрального Комітету РКП (б), ВКП (б) - КПРС И.В.Сталин (з 1922) Н. С. Хрущов (вересень 1953 - жовтень 1964) Л. І. Брежнєв (жовтень 1964 - листопад 1982) Ю. В. Андропов (листопад 1982 - лютий 1984) К. У. Черненко (лютий 1984 - березень 1985) М. С. Горбачов (березень 1985 - серпень 1991) Заступник Генерального секретаря Центрального Комітету КПРС В.А.Івашко (1990-91) Голови ВЦВК
 4. Автоматизована інформаційна підсистема "ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ"
  інформаційної продукції, підготовлюваної Сектором інформації в інтересах інформаційного обслуговування Верховної Ради СРСР, його органів, народних депутатів, Секретаріату Верховної Ради СРСР. Підсистема припускала виконання в тому числі цілого ряду функцій: а) автоматизований введення, зберігання і видачу за запитами користувачів даних про інформаційних матеріалах, що містяться в
 5. П. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З зовнішніми абонентами
  інформаційному обміні даними з регіонами Російської Федерації (1300 абонентів, у тому числі представники Президента в регіонах Російської Федерації, служби Адміністрації Президента в м. Москві, Апарат Уряду, глави адміністрацій областей, країв, автономних областей, міністерства і відомства, комітети, суди , інформаційні агентства, відділи Головного управління інформаційних ресурсів
 6. 8.9 Науково-консультативна рада при Верховному суді РФ, його завдання та склад
  раду при Верховному Суді РФ. Відповідно до даного нормативного акту покликаний сприяти зміцненню законності при здійсненні правосуддя Науково-консультативна рада при Верховному Суді РФ є дорадчим органом, в завдання якого входить розробка науково обгрунтованих рекомендацій з принципових питань судової практики. Завданням Науково-консультативної ради визнається
 7. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  радянська соціалістична республіка AX - Академія мистецтв ВВС - Військово-повітряні сили ВДВ - Повітряно-десантні війська ВМС - Військово-морські сили ВМФ - Військово-морський флот ВРК - Військово-революційний комітет ВРНГ - Вищий рада народного господарства, Всеросійський рада народного господарства ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий
 8. Цілі інформатизації Ради Федерації і призначення Інформаційно-комунікаційної системи
  інформаційне забезпечення діяльності членів СФ, комітетів, комісій і підрозділів Апарату; формування та ведення інформаційних фондів; інформаційну взаємодію (включаючи електронну пошту) членів СФ, комітетів, комісій та підрозділів Апарату як між собою, так і з зовнішніми абонентами; проходження законодавчих актів і законопроектів; інформаційно-аналітична діяльність
 9.  2.5.10. Електронна система проведення голосування
    сесій Верховної Ради СРСР і З'їздів. Науково-координаційна Рада з інформатизації Верховної Ради СРСР досить поглиблено аналізував стан справ і реальні можливості вирішення цієї проблеми, його висновки та рекомендації враховувалися колективами - розробниками цих систем. Вже згадуваний неодноразово Науково-технічний центр при Фінансово-господарському управлінні Секретаріату
 10.  2.5.2. Основи концепції інформатизації Верховної Ради
    інформаційного забезпечення найвищого органу державної влади. Передбачалося, що ця робота буде здійснюватися на єдиній плановій основі за багатьма взаємопов'язані напрямками, об'єднаним спільною ідеологією і методологією. Для цього в червні - серпні 1989 р. були розроблені Основи концепції інформатизації діяльності Верховної Ради СРСР, його органів, народних депутатів СРСР, які
 11.  2.5.4. Науково-координаційна Рада з інформатизації Верховної Ради СРСР
    інформаційних систем, електронно-обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій. Очолювати Раду було довірено народному депутату СРСР, віце-президенту АН СРСР, академіку Є. П. Веліхову. У Примірному положенні визначалося основний напрямок діяльності Ради, а саме: Науково-координаційна Рада призначений для оперативного розгляду та прийняття рекомендацій щодо
 12.  Оснащення і оперативний супровід програмно-технічних засобів і оргтехніки
    інформаційних потреб членів Ради Федерації, його комітетів і комісій, а також структурних підрозділів Апарату. Надалі це стало невід'ємною частиною діяльності Апарату, що обумовлюється появою нових інформаційних технологій і розширенням запитів користувачів. Оснащення верхньої палати парламенту надійної високопродуктивної обчислювальної технікою проводилося
 13.  Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 14.  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
    інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 15.  8.3 Пленум Верховного Суду РФ. Склад, повноваження, порядок формування Пленуму. Роз'яснення Пленуму з питань судової практики, їх значення
    верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області і судів автономних округів, військових судів про судову практику по застосуванню законодавства; 2) затверджувати за поданням Голови Верховного Суду РФ склади судових колегій і секретаря Пленуму Верховного Суду РФ з числа суддів Верховного Суду РФ; 3) затверджувати
 16.  Державні комітети, комісії та інші відомства СРСР
    радянського контролю (1934 - 1940). Голови: В. В. Куйбишев (лютий 1934 - січень 1935), Н. К. Антонов (квітень 1935 - 1937), С. В. Косіор (січень 1938 - травень 1939), Р. С. Землячка (травень 1939 - вересень 1940). Вища рада народного господарства (1963-65). Голови: Д. Ф. Устинов (березень 1963 - березень 1965), В. М. Новиков (березень - жовтень 1965). Рада народного господарства (1962-65).
 17.  ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
    забезпечення УФСБ - Управління Федеральної служби безпеки ч. -
 18.  Організаційне забезпечення діяльності військових судів. Організація роботи у військовому суді
    інформаційними матеріалами; 5) здійснює інформаційно-правове забезпечення діяльності військового суду, організовує ведення судової статистики, діловодства та роботу архіву; 6) організовує охорону будівлі, приміщень та іншого майна військового суду в неробочий час, забезпечує безперебійну роботу транспорту військового суду, засобів зв'язку, роботу господарської служби;
 19.  2.1. Автоматизовані системи підприємств і галузей
    інформаційного забезпечення здійснювалися строго централізовано, на плановій основі. Широкий доступ громадян до інформаційних ресурсів держави в цей період був відсутній, так як вони були зосереджені у великих загальнодержавних, галузевих і територіальних обчислювальних центрах. Автоматизовані системи створювалися, як правило, за галузевою та територіальним принципом і
 20.  4.4. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки
    інформаційної безпеки є: розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення інформаційної безпеки РФ; створення умов для реалізації прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність в інформаційній сфері; Система організаційного забезпечення інформаційної безпеки контроль за діяльністю федеральних органів