НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ. РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація, 2002 - перейти до змісту підручника

2.5.4. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ЕУ

Кінематична схема приводу СПК БО 2500-ЕУ представлена ??на рис. 2.10. В якості двигуна в приводі лебідки застосований синхронний двигун СДСБ-13-42-8, потужністю 450 кВт і з електромагнітною муфтою скільки-

Розрахунок передавальних відносин між валами підйомного агрегату і розрахунок мас поступально рухомих і обертових елементів СПК, приведених до талевого блоку виконують аналогічно з буровою установкою БО 2500-ДГУ.

Передавальні відносини трансмісії підйомного агрегату 11 ^ знаходяться за формулою (2.54), де і * - передавальне відношення трансмісії від вихідного валу електродвигуна до вхідного валу КПП

7 Е {2 ) 2Б (П

(79)

7 Е (2)% 2Е (1) - відповідні числа зубів зірочок понижувальної ланцюгової передачі між двигуном і вхідним валом КПП;

Передавальні відносини КПП на /-ій передачі? / / і передавальне відношення ланцюгової передачі між підйомним валом і КПП 11л визначається ^ аналогічно по (2.56) і (2.57).

Сумарна приведена до бурильної колоні маса від обертових елементів приводу виражається за формулою (2.

58), де т ^ оь - маса від приведення сумарного моменту інерції вихідного валу ЕМС-750, який визначається за формулою (2.59) і Ул »- сумарний момент інерції обертових елементів вала електродвигуна (ЕМС-750), кг/м2.

Маса від приведення моментів інерції вхідного вала КПП з приєднаними до нього елементами тпр.1] і маса від приведення моментів інерції ведучого вала КПП з приєднаними до нього елементами ТТГ визначається аналогічно (2.60) і (2.61).

Крутний момент, створюваний на вихідному валу ЕМС, може бути знайдений з її характеристики.

На рис. 2.11. представлена ??експериментальна залежність крутного

моменту на вихідному валу ЕМС від частоти його обертання при струмі збудження

Щ ня 55 А, звідки створюваний момент аналітично виражається (як

функція п)

при ПДВ <700 об / хв ь 714-я,.

М _0Л8І-(2.80)

* П0П0479 7

при п / і> 700 об / хв маємо

150 * (750 - «^) (2.81)

де ГДВ - частота обертання вихідного вала муфти ковзання ЕМС-750, об / хв.

Підставляючи в дану формулу частоту обертання лл /, отриману з виразу (2.27), будемо мати значення крутного моменту на вихідному валу ЕМС в розглянутому інтервалі розгону (ітерації).

Результати розрахунку витрат машинного часу на один підйом бурильної колони з Аг свічок на висоту свічки підйомним комплексом бурової установки БО 2500-ЕУ представлені на рис. 2.12.

З представлених даних видно, що витрати часу в період уповільнення за абсолютною величиною порівняно малі = 0.6 с при підйомі на У1 -ій швидкості і і - 0.1 с при підйомі на 1-ій швидкості КПП.

Час періоду розгону на вищій 4-ої передачі дорівнює часу усталеного руху при мінімальному навантаженні на гаку. Із збільшенням ж навантаження на гаку при підйомі на цій же передачі час розгону зростає, а час усталеного руху зменшується, чому сприяє невелика встановлена ??потужність двигуна. На наступних нижчих швидкостях переважаюче значення мають витрати часу усталеного руху.

На рис. 2.13. представлена ??залежність сумарних витрат машинного часу при підйомі бурильної колони з N свічки за цикл буріння свердловини буровою установкою БО 2500-ЕУ.

г 0,5 и 1 0,45 - | 0.4-I 0,35 - § 0,3 1 0,25 -0,2 0,15

I О.1

I 0,05

5 про

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "2.5.4. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ЕУ"
 1. 2.5.5. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ЕП
  приводу СПК БО 2500-ЕП представлена ??на рис. 2.14. В якості двигуна в приводі лебідки застосований електродвигун постійного струму МПЕ 500-500. потужністю 500 кВт. Для виконання СПО використовується один електродвигун. Передавальні відносини підйомного агрегату Ьтпш знаходяться = і * Щ (2.82) де (7д - передавальне відношення між електродвигуном і транс-і, = (2.83)?? (5)
 2. 2.6.3. Оптимізація режиму роботи КПП при СПО в приводі БО 2500-ДГУ
  силового приводу відключені і рух талевого блоку вгору здійснюється за інерцією за рахунок перетворення кінетичної енергії поступально рухомих і обертових елементів системи в потенційну. Якщо примусово гасити кінетичну енергію обертового підйомного валу (наприклад, пригальмовуванням стрічковим гальмом) і змусити барабан обертатися зі швидкістю достатньою для вибору
 3. 2.5.1. Силовий привід лебідки бурової установки БО 2500-ДГУ
  силові дизель-гідравлічні агрегати В2-450АВ-СЗ, потужністю по 330 кВт кожен. Для виконання СПО використовуються два дизель-гідравлічних агрегату. Передавальні відносини трансмісії підйомного агрегату 1} ^ знаходяться Vn * = U? * U, * U6 (2.54) де U? - передавальне відношення трансмісії від вихідного валу ТТК до вхідного вала КПП _ 7 Е (7) ф Щ4) (2 +55) д "ZE (l) ZE (3) де
 4. Введення
  силових агрегатів) при виконанні спуско-підйомних операції . Тому розробка методики розрахунку продуктивності СПК має важливе практичне значення. Відомо, що бурове устаткування в процесі буріння свердловини піддано впливу нестаціонарного режиму навантаження. Існуючі методи розрахунку несучих елементів на витривалість при проектуванні бурових установок базуються на
 5. 2.5 . Облік характеристик силового приводу при розрахунку енерговитрат і витрат машинного часу при СПО
  силового приводу бурової лебідки і підлягають обліку при розрахунку енерговитрат і витрат машинного часу при СПО, є: - встановлена ??потужність двигунів в приводі; - тип двигунів, якими є: а) електродвигун постійного струму; б) електродвигун змінного струму синхронний з електромагніт-магнітної муфтою ковзання; в) електродвигун - асинхронний; г) двигун
 6. 2.6.5. Вплив типу приводу бурової установки на енергетичні витрати при СПО
  приводу (крім к.к.д.). В період же розгону енергетичні параметри (витрати) обумовлені інерційністю системи, прискореннями, часом розгону і суттєво залежать від типу приводу . На рис. 2.24 показана залежність використовуваної потужності при розгоні бурильної колони з N свічок на один підйом від числа свічок на гаку, визначена за формулою (2.35). | 200
 7. 2.5.2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ
  бурової установки БО 2500-ДГУ представлені на рис. 2.5. Отримані дані дозволяють зробити якісну і кількісну оцінку витрат машинного часу в період розгону, усталеного руху, в період уповільнення і їх сумарне значення при підйомі бурильної колони з N свічок Ш змінюється ВІД 1 ДО # «, ТЛ Як видно з малюнка, час уповільнення в циклі підйому
 8. 3.2 Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на контактну витривалість
  привід тахогенератора ТГ; 10-муфта; 11-циліндричний редуктор; 12-електродвигун; 13-муфта; 14-водило ; 15-водило. При розрахунку геометрії і міцності даного зачеплення планетарної передачі зубчастим колесам крім прийнятих, привласнюють індекси 1 - для центрального колеса і 2 - для сателіта (Мал. 3.2). Рис 3.2. Планетарна передача: 1 - центральне колесо, 2 - сателіт.
 9. 3.3. Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на вигин
  2500-ЕПБМ1 при вигині (3.9) де Л ^ г - сумарні числа циклів всіх ступенів циклограми (при бурінні всіх свердловин за термін служби зубчастої пари), прийнятих в розрахунку на згинальну витривалість відповідно, Ирт. = М / *; сгнм, ар! і аур - розрахункові ізгібние напруги, при розрахунку на згинальну витривалість, згинальної напруга чинне на центральне колесо і
 10. 2.6.2. Вплив максимальної швидкості підйому незавантаженого талевого блоку при СПО на витрати машинного часу
  приводу СПК БО 2500-ЕУ при оптимізації кінематичної схеми показано, що максимальна швидкість підйому в діапазоні 1.6 - 1.8 м / с не приводить до істотних змін витрат машинного часу і повинна бути обмежена значенням \ ТЛТ = 1.6 м / с. У ГОСТ 16293-89 зазначено, що максимальна швидкість підйому незавантаженого гака для бурових установок класів I - IX не повинна бути менше 1.5 м / с, а
 11. 1.1. Технічний рівень сучасних бурових установок, що випускаються в Російській Федерації
  силовий дизельної установки шасі. Всі інші системи агрегату - система очищення і емкостная система, насосний блок з двох модулів, енергоблок та ін - виконані в блочно-модульному виконанні повної заводської готовності поставки і транспортуються на платформах, напівпричепах по дорогах всіх категорій [63]. В останні роки в об'єднанні "Уралмаш" і на ВЗБТ було розроблено та освоєно
 12. 2.3. Уповільнення талевого блоку
  силового приводу від підйомного валу, триває рух талевого системи з завантаженим гаком за рахунок сил інерції вгору, одночасно здійснюється загальмування барабана лебідки і з'єднаних з ним обертових елементів. Сумарна маса рухомих елементів системи при уповільненні, приведена до бурильної колоні ТТЗ знаходиться за такими залежностями гпгюз-ткол + ПТС + ттш +
 13. Введення вихідних даних для розрахунку продуктивності бурових установок різного типу
  приводом; КРОН = 0.98 - ККД шківа; ^ Е) = 500 - потужність двигуна. кВт: N? = 500 - номінальна частота обертання двигуна, об / хв; КЕ = 1.9 - коефіцієнт перевантажувальної здатності двигуна, при розгоні; ЬМАХ = 25О0 - максимальна глибина свердловини, м: Н = 50 - середня проходка на долото, м; Ьсу = 25 - довжина свічки бурильних труб, м; НХС ^ З5 - довжина тягової струни, м: НС [! 1 = 30 - довжина струн
 14. / / Введення даних при розрахунку на згинальну витривалість
  приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 па контактну та ізгібпую ви-НОГчінпсгк Визначення геометричних і кінематичних параметрів зубчастої пари Ділильний кут профілю в торцевому перерізі a, -? c *** - (3.1) cosp Кут зачеплення 2 (х + дгЛе20 ('~ ч rnva ^ = «2 + invat (3.2) Г, +22 При X) + X? = О, СЦ = t? frw-w (*? + гл * т. coser.-ч Міжосьова