Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2.5.3. Фактографічний аналіз інформаційних потреб користувачів

Для розробки тактико-технічних вимог до системи "Союз", формування її організаційно-функціональної структури треба було терміново виявити первинні інформаційні потреби користувачів, визначити класи інформаційно-розрахункових завдань, що підлягають реалізації в інтересах інформаційного забезпечення Верховної Ради СРСР. Це вимагало проведення на єдиній методологічній і організаційній основі передпроектного фактографічного обстеження всіх комітетів і постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, Секретаріату Верховної Ради СРСР.

Основним організуючим ланкою в цій роботі, проведеної в липні - вересні 1989 р., став Сектор інформації Секретаріату Верховної Ради (завідувач - Ю. А. Агешин). Оскіль-ки в той період тут не було відповідних фахівців, на прохання Голови Ради Союзу Е. М. Примакова НДІ "Восход" Мінрадіопрому СРСР направив групу своїх співробітників чисельністю до 25 осіб на чолі з Є. І. Орловим для проведення фактографічного обстеження.

Як відомо, більшість комітетів і комісій Верховної Ради СРСР розміщувалися в готелі "Москва", тому тут же були виділені робочі місця "прикомандированим" фахівцям. Слід сказати, що в плані організації нової справи чимало зробили особисто голови обох палат Союзної парламенту, про що свідчить, зокрема, записка-доручення, адресована комітетам і комісіям Верховної Ради СРСР (наводиться нижче), підписана Є. М. Примаковим і Р. Н. Нішанова.

Голові комісії Верховної Ради СРСР з бюджету і фінансів В. Кучеренко

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до побажань народних депутатів у даний час проводяться роботи по створенню спеціальної інформаційно-обчислювальної системи для інформаційного обслуговування З'їзду народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР, комітетів і постійних комісій, народних депутатів СРСР. Мається на увазі, що створення такої системи дозволить підняти на якісно новий, більш високий рівень інформаційне обслуговування верховної влади, оперативно і комплексно задовольняти інформаційні потреби народних депутатів, робочих органів Верховної Ради СРСР в ході їх поточної роботи.

В даний час дуже важливо максимально точно і повно визначити інформаційні потреби комітетів і комісій, народних депутатів СРСР. У цьому зв'язку проводиться передпроектну фактографічне обстеження таких потреб з метою визначення складу завдань, які повинні вирішуватися створюваної системою, та їх інформаційного забезпечення.

Просимо Вас як потенційного користувача створюваної системи взяти участь у підготовці вихідних даних, що містять пропозиції щодо:

а) складу і змісту першочергових інформаційно-розрахункових завдань, які доцільно було б вирішувати в інформаційно-обчислювальній системі в інтересах інформаційного обслуговування вашої Комісії,

б) складу і змісту актуальних інформаційних даних, необхідних вашої Комісії в ході її поточної діяльності,

в) складу і змісту інших інформаційних даних (що виходять за рамки інформаційних потреб вашої Комісії), які могла б надавати інформаційно-обчислювальна система.

Зазначені першочергові завдання та інформаційні дані необхідні для формування та ведення інформаційних баз, що розміщуються в подальшому в персональних ЕОМ і ЕОМ колективного користування.

У Секретаріаті Верховної Ради СРСР працює спеціальна робоча група з узагальнення інформаційних потреб Верховної Ради СРСР, його органів, народних депутатів СРСР. Вона допоможе вам уточнити власні інформаційні потреби і на єдиній методологічній основі сформувати склад автоматизуються завдань та їх інформаційну базу. Для участі в цій роботі, мабуть, доцільно виділити спеціального представника вашої Комісії.

Проконсультуватися з питань інформатизації можна в інформаційно-довідковій службі Секретаріату Верховної Ради СРСР у т. Орлова Євгена Івановича, готель "Москва", кімната 622, телефон для зв'язку 925-06-07.

Матеріали з пропозиціями щодо всього комплексу питань інформаційного обслуговування вашої Комісії прохання представити у Сектор інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР не пізніше 15 вересня ц. м.

Голова Ради Союзу Верховної Ради СРСР Є. М. Примаков

Голова Ради Національностей Верховної Ради СРСР Р.

Я. Ншіанов

Цей документ став основою для розгортання скоординованого комплексу робіт з інформатизації Верховної Ради СРСР. Результати проведеного обстеження в кожному комітеті та комісії оформлялися протоколами і підписувалися їх керівниками. А підсумковим документом стали "Пропозиції комітетів, структурних підрозділів Секретаріату Верховної Ради СРСР за складом та змістом першочергових інформаційно-розрахункових завдань та інформаційних даних в цілях їх інформаційного обслуговування".

Виявлені в ході обговорення дані оформлялися у вигляді уніфікованих форм. Приклад однієї з них нижче - у додатку № 1 до пропозиції Відділу з питань законодавства і правопорядку Секретаріату Верховної Ради СРСР. Додаток № 1 Форма № 1

Клас проблемно-орієнтованих заданий і інформаційних баз даних Найменування Періо Вхідна інформація задачі Вихідна інформація задачі інформаційно-дічность розрахункової задачі рішення Наиме Джерело Періо Обсяг Наиме Користувачі Обсяг нованіе надходження дічность (в тис. нованіе інформації, (у тис. даних і спосіб поступле знаків) даних спосіб пере знаків) передачі ня дачі даних даних 1. Формування соста За Перелік 1. Орган, У міру Обсяг Перелік Голова Обсяг ва нормативних ак запитом інформа видав видання Загол інформа Верховного вихідний тов, необхідних для ційних норматив норма вочной ційних Ради СРСР, довідки поточної роботи Вер даних ний акт тивних частини даних Перший в середньому ховного Ради СРСР, (реквізит (у разі актів норма (реквізит заступник 500 його органів і народ тов) № 1 видання тивного тов) № 1 Голови, буквено-них депутатів СРСР спільних акта Голови цифрових (шифр ИРЗ "Склад актів - 500 палат, знаків актів"). Рада буквено-комітетів Міністрів, цифрових і комісій, Держкомпраці знаків. відділи або Усього Секретаріату Мінфін). актів Верховного 750 тис. Ради СРСР. 2. Определя 2. Визначає ється в ході ся в ході проектиро проектирова вання ІТТ. ня ІТТ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5.3. Фактографічний аналіз інформаційних потреб користувачів "
 1. 2.4.2. Функції інформаційно-обчислювальної системи
  фактографічного обстеження роботи користувачів ІТТ, що включаються в сферу інформатизації. Говорячи спрощено, суть проблеми полягала в знаходженні обгрунтованого компромісу між якістю можливих варіантів системи, оцінюваних групою критеріїв ефективності, вихідними даними і вимогами замовника, охоплюють "життєвий цикл" системи: "проектування - експлуатація - заміна".
 2. 4.3. Технологія доступу до інформаційних ресурсів ІТКМ
  фактографічної інформації з усіх питань, що становлять інтерес для користувачів, а також в автоматизації процесів документообігу і діловодства. Інформаційні ресурси повинні підтримувати: інформаційну сумісність баз даних та документів ІТКМ; відповідність збереженої інформації реальним даним; інформаційну сумісність ІТКМ з іншими взаємодіючими системами;
 3. Оснащення і оперативний супровід програмно-технічних засобів і оргтехніки
  аналізу та систематизації інформаційних потреб членів Ради Федерації, його комітетів і комісій, а також структурних підрозділів Апарату. Надалі це стало невід'ємною частиною діяльності Апарату, що обумовлюється появою нових інформаційних технологій і розширенням запитів користувачів. Оснащення верхньої палати парламенту надійної високопродуктивної
 4. Інтегрована первинна база даних ІКС
  фактографічних і документальних баз, побудованих в архітектурі клієнт-сервер за єдиною ^ Юдель даних. Технологія формування і використання інформаційних ресурсів ІТКМ дозволила поступово виключити множинність різних відомчих і регіональних інформаційних фондів, часто дублюючих склад збережених показників і об'єктів, різні підходи до організації та способам зберігання
 5. Життєвий цикл інформаційного забезпечення державного управління
  аналізу та обговорення прийнятих рішень. Це відноситься, наприклад, до засідань органів влади Російської Федерації з використанням засобів відображення результатів голосування. Тому й тут необхідно передбачити наступні норми: інформація, що надається користувачам в режимах їх колективного та індивідуального інформування із застосуванням ситуаційних центрів, ситуаційних кімнат,
 6. 2.4.4. Завдання інформаційно-довідкової системи апарату Уряду СРСР
  фактографічне обстеження всіх структурних підрозділів Управління Справами Ради Міністрів СРСР, що дозволило виявити існуючі процедури роботи з документами, розробити постановку функціональних завдань і обгрунтувати тактико-технічні вимоги до майбутньої системи в цілому. Результати обстеження, узгоджені з користувачами системи, її Замовником та розробниками, лягли в основу
 7. Структура інформаційно-комунікаційної мережі
  інформаційно-комунікаційних центрів (ІКЦ), які діляться на два типи: обслуговуючі вищі органи державної влади та федеральні відомства, і обслуговуючі органи влади суб'єктів РФ. Перші розміщуються на території відповідного органу державної влади, другий - на території відповідного ЦПС. Незалежно від місця розміщення все ІКЦ утворюють єдину
 8. ПРОБЛЕМИ інтелектуалізації СТАТИСТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М. М. Лері
  аналізу даних. Однак, проблема некоректного використання статистичного програмного забезпечення залишається гострою досі, оскільки рівень статистичного освіти в нашій країні залишається недостатнім (Кулаичев, 1995; Тюрін, Макаров, 1998), а найбільш відомі зарубіжні продукти орієнтовані на підготовленого користувача. У зв'язку з цим, одним з напрямків розробки
 9. Основні підсистеми ІТКМ
  інформаційними системами. У рамках її необхідно створити: інформаційно-комунікаційну мережу, яка надає інформаційно-комунікаційні послуги всім потенційним абонентам ІТКМ; інтегровану розподілену інформаційну систему, що базується на інформаційно-комунікаційної мережі та надає інформаційні послуги всім потенційним користувачам; систему
 10. 1.1. Системи державного управління
  фактографічної, документальної, аналітичної та іншою інформацією і користуються нею. Такими загальновизнаними засобами є системи інформаційного забезпечення різних класів і видів, кошти телерадіокомпаній, масової інформації. Державне управління реалізується державними органами. Як у замовника, так і у розробників систем інформаційного забезпечення найбільші