Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ. РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація, 2002 - перейти до змісту підручника

2.5.2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ

Результати розрахунку витрат машинного часу (за кожен період тахограм ми) на один підйом бурильної колони з N свічок на висоту свічки підйомним комплексом бурової установки БО 2500-ДГУ представлені на рис. 2.5.

Отримані дані дозволяють зробити якісну і кількісну оцінку витрат машинного часу в період розгону, усталеного руху, в період уповільнення і їх сумарне значення при підйомі бурильної колони з N свічок Ш змінюється ВІД 1 ДО # «, ТЛ

Як видно з малюнка, час уповільнення в циклі підйому порівняно мало і зменшується із збільшенням навантаження на гаку, час же розгону в пре

70

80

90

100

справах одній швидкості підйому незначно зростає із збільшенням навантаження на гаку.

Сумарні витрати часу в основному зумовлюються часом усталеного руху.

10 20 30 40 50 60

Кількість свічок на гаку N

Рис 2.5. Залежність витрат машинного часу на один підйом бурильної колони з N свічок на висоту свічки (БУ 2500-ДГУ) від числа свічок

Прийнявши показники буріння "типової свердловини" рівними'тпх - 2500 м, КСВ = 50 м , тс = 0.6 і кількість підйомів бурильної колони з N свічок за цикл буріння свердловини 5Я за формулою (2.50), і підставивши ці значення у формули (2.51) і (2.52), отримаємо сумарні витрати машинного часу на підйом бурильної колони з N свічок за цикл буріння свердловини, представлені на рис.

2.6.

Загальні витрати машинного часу на підйом бурильних труб зі свердловини і підйоми незавантаженого елеватора за цикл буріння "типової свердловини" підйомним комплексом БО 2500-ДГУ складають 58.6 годин.

Енергетичні витрати на підйом бурильної колони отримані підставкою відповідних даних до формули (2.35) - (2.38) і (2.46) - (2.48) і представлені в розділі 2.6.5.

Рис. 2.6. Залежність сумарних витрат машинного часу при підйомі бурильної колони з N свічок на висоту свічки за цикл буріння свердловини (БУ 2500-ДГУ) від числа свічок в БК

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2.5.2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ "
 1. 2.4. Усталений рух талевого блоку
  витрати 1? У Енергетичні витрати на усталений рух за цикл всіх підйомів при бурінні свердловини рівні 19 ^> * = Z * W (2.48) х-1 де Ппхут - максимальне число свічок в бурильної колоні; «і ~ 7 ~ (2-49) Б" - кількість підйомів бурильної колони з п свічок за цикл буріння свердловини, яке визначається Аж J + 1 (2.50) де Lmm: - максимальна
 2. 2.2 Розгін колони бурильних труб
  при підйомі обумовлений перевищенням величини моменту двигуна, наведеного до гака (рушійна сила) над величиною навантаження від ваги бурильної колони і рухомих частин талевої системи і приведеної маси системи. Диференціальне рівняння руху системи при розгоні талевого де Шпр.р - сумарна маса
 3. 2.3. Уповільнення талевого блоку
  витрат з боку двигунів немає. Кінетична енергія поступально рухомих і обертових елементів системи (бурильної колони, талевого блоку, шківів талевого системи, підйомного валу), придбана ними в період розгону, трансформується в потен-соціальну енергію становища - висоту
 4. Введення вихідних даних для розрахунку продуктивності бурових установок різного типу
  витрат машинного часу СПО за цикл буріння свердловини ВВЕДЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ Квемо) КВГЖ) - введення з файлу, КВГ> = 1 - введення з клавіатури Скасувати введення - Сіті-С ИАМЕ = БУ-25 (М) ЕП Бурова установка БУ-25О0ЕП ТІ \ 11 = 22 - число зубів зірочок на валу муфти і Ш [2 \ = 15 зірочок на підйомному валу лебідки, відповідно; Ге | 3 | = 24 Щ4І = 43 21Ь (5 | = 29 - число зубів зірочок на валу
 5. СПИСОК * ЛІTЕPATУPИ 1.
  оцінки конструкції дизельних силових приводів бурових установок за критерієм надійності. Дисс. к. т.н. - М.: МІНГ, 1989. 6. Азгальдов Г.Г., Райхман Е.П. Про кваліметрії. - М.: Изд. стандартів, 107? -17? г 7. Азгальдов Г.Г. Теорія і практика оцінки якості товарів (основи кваліметрії). - М.: Економіка, 1982.-256 с. 8. Олексіївський Г.В. Бурові установки Уралмашзавода. - М.: Надра,
 6. Северин Боецій (480-524)
  цикл квадріум (четвертий шлях). Цей цикл разом з тривіуму (третій шляхом) - граматикою, риторикою, діалектикою - склав сім вільних мистецтв, згодом покладених в основу всього середньовічного
 7. 1.4 Висновки
  витрат часу на СПО (допоміжні роботи) і низькій вірогідності виникнення прихватов бурильного інстр-рументов. 1.4.2 Виявлено, що одним з найважливіших елементів вдосконалення тих - нологии розкриття пласта в умовах регулювання забійного тиску є розробка методу визначення та контролю гідродинамічної складової за-бойного тиску. У зв'язку з цим метою
 8. Введення
  оцінка рівня якості існуючої і знову проектованої техніки. Оцінка рівня якості продукції визначається як сукупність операцій, що включає вибір номенклатури показників якості, визначення їх чисельних значень, а також значень базових і відносних показників з метою обгрунтування найкращих рішень, реалізованих при управлінні якістю. Існуючі методики оцінки
 9. Лінійний механізм стимулювання
  оцінки ri параметрів функцій витрат, а по-друге, отримані планові значення y = {yi} мінімізують сумарні витрати
 10. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  оцінки точності математичних моделей, отриманих на основі базової шляхом введення різних припущень, 2. Представлено математичну модель сушильної установки, заснована на новому підході до розгляду процесу сушіння - поділ на стаціонарний і нестаціонарний режими . Модель адекватна реальним процесам сушки і зручна для управління. 3. Знайдено загальне аналітичне рішення
 11. Методи оцінки якості та їх характеристика
  машин - багатостадійний процес. Його ефективність залежить від науково-дослідних і дослідно конструкторських робіт, від організації промислового виробництва, від технології виготовлення, від споживачів і умов експлуатації цих машин. Крім того, при створенні машин на різних етапах переслідуються різні цілі, і як наслідок, з різним ступенем зацікавленості. Економічна
 12. 3.3. Лінійний механізм плати за ризик
  оцінку s параметра r. Отримавши цю інформацію Центр вирішує задачу призначення необхідного рівня безпеки y для кожного підприємства так, щоб? yi * Y i = 1 за умови, що при обраному нормативі a кожному підприємству встановлюється планований рівень безпеки wi, здатний мінімізувати суму плати за ризик і оцінки витрат на досягнення рівня yi +1 (1 - yi) + ji (yi, Si). Далі будемо припускати,
 13. Механізм компенсації витрат на зниження ризику.
  витратах ji (yi), необхідних для забезпечення рівня безпеки yi. У фонді вирішується завдання мінімізації коштів на компенсацію n Ф =
 14. Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003

 15. 4.7. Апробація алгоритму керування процесом сушіння.
  оцінки енергетичних витрат. Використовуємо значення параметрів для різних режимів роботи експериментальної установки (табл. рис. 3.7) і знайдені (з вищевикладеного алгоритму) оптимальні параметри управління при інших рівних умовах. Результати представлені на малюнку 4.7 (а також у додатку 4): Експериментальні значення параметрів Оптимальні значення параметрів Значення цільової
 16. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріями. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм ефективності
 17. 1.1 Вплив забійного тиску на процес буріння нафтових і газових свердловин
  витрат і скорочення загального часу проводки свердловини. Одним із шляхів підвищення якості та безпеки розкриття продуктивних пластів бурінням є визначення чинного забійного тиску і ство-ня технологічно ефективного перепаду тисків в системі «свердловина-пласт». Оперативне зміна забійного тиску, сприяє досягненню максималь-них показників роботи доліт
 18. 2.4. Дія запальної зброї на техніку
  машин (гуми, тентів, шлангів і т. д.), що призводить до руйнування і виходу з ладу окремих вузлів і систем. Одночасно з цим можлива зміна несучої здатності, наприклад, елементів ходової частини, ущільнювачів і прокладок. Крім того, возгоревшейся деталі техніки перетворюються на додаткові джерела тепла, які викличуть нагрів прилеглих ділянок вузлів і агрегатів з усіма
 19. Конкурсні механізми
  оцінку Si необхідного об'єкта фінансування, і оцінку 1i ефекту, під яким розуміється зростання рівня промислової безпеки. Слід зазначити, що сучасний підхід до управління рівнем промислової безпеки заснований на тому, що пред'являються певні нормативні вимоги до рівня систем управління промисловою безпекою (СУПБ) і здійснюється контроль за відповідністю рівня