Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства

Цей перелік містив економічні та соціальні показники наступних розділів: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, транспорт, зв'язок, капітальне будівництво, геолого-розвідувальні роботи, працю і кадри, фінанси і грошовий Найменування показника і одиниці вимірювання Код показника Вид

інформації Абоненти Періодичність

уявлення

даних Ознака показника Вид коригування Код операції представляють дані виконавці

планових

завдань найменування код найменування код С Н Д М К Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 15 а. Єдина структура Зведеного переліку (кодификатора) Найменування Код показника Вид інформації Періодичність Ознака показника Примітка показника і представлення одиниці виміру даних

Рис.

15 б. Єдина структура абонентських переліків інформаційних даних звернення, товарообіг, житлово-комунальне господарство, народна освіта і культура, матеріально-технічне постачання, зовнішня торгівля, цивільна оборона, охорона довкілля.

На рис. 15 а, б дано структури Зведеного переліку інформаційних даних та абонентських переліків. У графі "Код показника" містився код показника у прийнятій в ІТТ системі класифікації кодування інформації. У графі "Вид інформації" проставлялися формалізовані ознаки-коди, що характеризують значення показників (звітні дані, планові завдання, нормативно-довідкові, сезонні дані і т. д.). У графах 8-13 позначалася періодичність планованих і звітних даних - добова, тижнева, декадна, місячна, квартальна, річна, негайна.

У графі "Ознака показника" поміщалися коди ознак, що характеризують надходять в ІТТ від абонентів дані: за звітний період, наростаючим підсумком за декаду, місяць та ін У графі "Вид коригування" відзначався код коректованих планових завдань. Графа 16 містила коди операцій для системи автоматизованого ведення інформаційного забезпечення ІТТ. Абонентські переліки інформаційних даних представляли собою вилучення з Зведеного переліку і призначалися для представлення планових і звітних даних в ІТТ конкретним абонентом. На основі збору від абонентів планових завдань у базі даних ІТТ формувалася Зведена планова таблиця в обсязі планованих показників Зведеного переліку інформаційних даних.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства "
 1. 2.4.2. Функції інформаційно-обчислювальної системи
  інформаційної сумісності, синхронізації в часі операцій функціональних алгоритмів розв'язуваних в ІТТ завдань, а з іншого - забезпечити вибір кращого варіанта управління поставками інформаційних даних між територіально-розподіленими ланками для мінімізації ресурсів на їх постачання і зберігання; 2) вихідна інформаційна потреба користувачів (керівництва Ради Міністрів
 2. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 3. Інтегрована первинна база даних ІКС
  зведених інформаційно-аналітичних робіт; інституційних перетворень; бази даних - за статистикою, промисловості; інвестицій та інновацій; сільського господарства; транспорту і зв'язку; праці; цін; фінансів; по соціальній статистиці; по споживчому ринку і ринку засобів виробництва; з зовнішньоекономічного співробітництва; демографічній статистиці; міжнародному
 4. ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню "Контроль"
  перелік та зміст інформаційно-розрахункових завдань, загальносистемних і проблемно - орієнтованих баз даних, вимоги до взаємодії та інформаційного сполученню ІТТ "Союз" з іншими інформаційними системами СРСР і зарубіжних країн). На стадії впровадження Відділ повинен був формувати вимоги до програм і методик випробувань систем, здійснювати перевірку розроблених
 5. Системи інформаційних агрегатів
  інформаційно пов'язаних об'єктів ОУ (комплекси галузей, міністерств, комітети , відомства, республіки, області, краю, міста та ін.) Ці системи об'єктів організаційного управління (СОУ) адекватно можуть відображатися моделями систем ІА. Для опису систем об'єктів ОУ моделлю систем ІА (СІА) необхідно визначити: цілі Цс (1) СОУ, плани ITc (t) СОУ, керуючі сигнали (рішення) V ° (t) СОУ,
 6. 3.1 . Про стратегію парламентської діяльності
  перелік також підлягає систематичній актуалізації. 3. Ранжування проблем за черговістю розробки парламентом відповідних законопроектів. Це має забезпечити формування нормативних правових актів у вигляді логічно взаємопов'язаного і синхронізованого у часі законотворчого процесу. 4. Формування довгострокових і оперативних планів (програм) законопроектної роботи
 7. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  народного господарства, Всеросійський рада народного господарства ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет ВЧК - Всеросійська надзвичайна комісія НДР - Німецька Демократична Республіка ДКО - Державний комітет оборони КНР - Китайська Народна Республіка МВС - Міністерство внутрішніх справ МГУ - Московський державний
 8. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки , інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи), програмні засоби (операційні
 9. 2.1. Автоматизовані системи підприємств і галузей
  інформаційного забезпечення здійснювалися строго централізовано, на плановій основі. Широкий доступ громадян до інформаційних ресурсів держави в цей період був відсутній, так як вони були зосереджені у великих загальнодержавних, галузевих і територіальних обчислювальних центрах. Автоматизовані системи створювалися, як правило, за галузевою та територіальним принципом і
 10. Структура інформаційних об'єктів і показників Інтегрованої первинної бази даних ІКС
  зведеного показника як суму інших показників; розрізи, що задають сукупності стандартних угруповань на безлічі об'єктів. Введені поняття - це той засіб, за допомогою якого користувач вибирає потрібну йому інформацію і способи її обробки. Це визначення задається на мові запитів - шляхом вказівки необхідних показників, об'єктів, періодів і характеристик обробки в
 11. Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 12. Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
  інформаційна система, як частина Суррей, покликана забезпечити збір, обробку та зберігання таких даних: поточний стан ресурсної бази регіону (масив даних, кількісно і якісно характеризують природні, виробничі, інфраструктурні та інші ресурси, зосереджені, а також використовувані в регіоні), що включає такі блоки: географічний [фізичне розміщення ресурсу на
 13. Загальна схема обміну інформацією в ІТКМ
  інформаційними системами органів державної влади. 1. До першого типу відносяться інформаційно-аналітичні центри та інформаційні системи, з якими може підтримуватися надійний зв'язок в режимі on-line. Вони, як правило, входять в домен (осередок), всередині якого інформація циркулює по широкосмуговим каналам зв'язку. Для даного типу можливий режим обміну інформацією між базами
 14. 4.1. Призначення і завдання інформаційно-телекомунікаційної системи
  перелік типових для ІТКМ завдань: надання інформаційних та телекомунікаційних послуг інформаційних систем вищих органів державної влади, відомчим та регіональним інформаційним системам; відпрацювання інформаційної взаємодії відомчих і регіональних інформаційних систем з інформаційними системами вищих органів державної влади; розробка
 15. Склад і структура ІКС
  перелік: 1. Найменування і шифр підсистеми. 2. Підстава для розробки підсистеми. 3. Мета створення підсистеми. 4. Користувачі підсистеми. 5. Склад функціональних завдань підсистеми. 6. Інформаційне забезпечення підсистеми. Вхідна інформація підсистеми. Склад вхідної інформації та її об'ємні характеристики. Джерела надходження вхідної інформації. Порядок
 16. Автоматизована інформаційна підсистема "ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ"
  інформаційної продукції, підготовлюваної Сектором інформації в інтересах інформаційного обслуговування Верховного Ради СРСР, його органів, народних депутатів, Секретаріату Верховної Ради СРСР. Підсистема припускала виконання в тому числі цілого ряду функцій: а) автоматизований введення, зберігання і видачу за запитами користувачів даних про інформаційних матеріалах, що містяться в
 17. 1.1. Системи державного управління
  перелік баз даних, як елементів інформаційного забезпечення, необхідних для їх реалізації на макрорівні. Проблеми інформаційного забезпечення органів влади і управління можна розглядати в розрізі різних етапів і напрямів створення, використання, організації та розвитку, в тому числі, наприклад: 1. за видами органів державної влади і управління в радянський і
 18. Модель інформаційного агрегату
  інформаційних агрегатів, необхідно визначити їх: U, (t) - цілі, n (t) - плани (програми), V (t) - керуючі сигнали (рішення), R (t) - ресурси, W (t) - обурення, Y (t) - оператор (алгоритм) функціонування, H (t) - оператор зміни станів , A (t) - оператор (алгоритм) управління, F (t) - результати функціонування, Z (t) - стан, Q (t) - результат виконання керуючих рішень. На
 19. П. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З зовнішніми абонентами
  інформаційному обміні даними з регіонами Російської Федерації (1300 абонентів, у тому числі представники Президента в регіонах Російської Федерації, служби Адміністрації Президента у м. Москві, Апарат Уряду, глави адміністрацій областей, країв, автономних областей, міністерства і відомства, комітети, суди, інформаційні агентства, відділи Головного управління інформаційних ресурсів