Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

24.3. КРЕДИТ І ЙОГО ФОРМИ. СТВОРЕННЯ БАНКАМИ ГРОШЕЙ

Сутність, функції та форми кредиту. Необхідність кредиту обумовлена ??тим, що одні домогосподарства, підприємства мають тимчасово вільні грошові кошти, а інші в них потребують. У ринковій економіці основними постачальниками грошових коштів є домогосподарства (особистий сектор), а споживачами - бізнес. Їх взаємодія здійснюється через посередників: комерційні банки, інвестиційні компанії, страхові товариства, брокерські контори і т.д. Саме вони акумулюють вільні фінансові кошти і розміщують їх серед споживачів позичкового капіталу. Система економічних відносин, що виникають у процесі надання грошових або матеріальних коштів у тимчасове користування на умовах повернення і, як правило, платності, називається кредитом. Юридична (фізична) особа, яка надає позику, називають кредитором, а що бере її, - позичальником.

Кредит виконує такі основні функції: перераспределительную (за допомогою кредиту грошові, матеріальні ресурси перерозподіляються на умовах подальшого повернення між підприємствами, галузями, регіонами країни); заміщення готівкових грошей кредитними грошима та операціями (безготівковий розрахунок). Ці функції визначають роль кредиту в процесі відтворення. Він прискорює розвиток виробництва, підвищує його ефективність, забезпечує безперервність.

У ринковій економіці кредитні ресурси спрямовуються насамперед у найбільш прибуткові, швидкорослі галузі економіки, використовуються для розширення виробництва, впровадження нової техніки, передових технологій. Кредит дозволяє прискорити оборот коштів підприємств, є найважливішим джерелом формування їх основних і оборотних коштів. Заміщення готівки кредитними знижує витрати на організацію грошового обігу в країні, прискорює оборотність грошових коштів, спрощує розрахунки між господарюючими суб'єктами.

Розвиток кредитних відносин призвело до появи різних форм і видів кредиту. Їх можна класифікувати по ряду ознак. Залежно від термінів, на які надається позика, розрізняють онкольний (видається на невеликий термін і погашені-ється на першу вимогу кредитора); коротко-(до одного року), середньо-(від одного року до п'яти років) і довгостроковий (понад п'ять років) кредити. По складу кредиторів і позичальників виділяють такі основні форми кредиту: банківський, комерційний, державний, споживчий, міжнародний, лізинг-кредит.

Банківський кредит надається в основному комерційними банками у вигляді грошових позик підприємцям, населенню. Залежно від забезпечення розрізняють гарантовані (забезпечені) і негарантовані (незабезпечені) позики. Забезпеченої називається позика, яка видається під заставу. У якості останнього можуть виступати цінні папери, нерухомість та інші товарно-матеріальні цінності. Кредит, що видається під заставу нерухомості, отримав назву іпотечного.

Незабезпечена позика-це позика, яка видається без застави.

По термінах погашення позики бувають термінові, відстрочені та прострочені. Термінові - це позички, термін погашення яких настав, відстрочені - позики, термін погашення яких віднесено банком на більш пізній період (пролонговані позики). Прострочені - це позики, не повернені у встановлений термін. За характером погашення розрізняють позички, що погашаються одноразовим внеском і в розстрочку.

Комерційний кредит - це кредит, що надається господарюючими суб'єктами один одному у товарній формі шляхом відстрочки платежу. Необхідність в ньому виникає внаслідок неспівпадання часу виробництва та обігу окремих товарів.

Державний кредит має місце, коли позичальником виступає держава, а кредиторами - банки, населення, підприємства. Для запозичення необхідних грошових коштів держава випускає і продає цінні папери: казначейські векселі, облігації. Купуючи їх, суб'єкти господарювання, населення кредитують державу.

Споживчий кредит в основному пов'язаний з наданням населенню позик на придбання товарів тривалого користування. Такі позички погашаються в розстрочку, по частинах. До споживчого відносять і кредит ломбардів. Він видається під заставу рухомого майна, включаючи дорогоцінні камені і метали, строком до трьох місяців, у розмірі від 50 до 80% вартості майна, що. Якщо позика не погашається в строк, речі, здані в ломбард, продаються, а виручені кошти йдуть на покриття боргу.

Лізинг-кредит - це надання в довгострокову оренду машин і устаткування, транспортних засобів і т.д. при збереженні права власності на них за орендодавцем. Він ділиться на фінансовий і оперативний. При фінансовому кредиті технічні кошти надаються на весь термін їхньої амортизації, при оперативному - термін угоди коротше терміну служби засобів виробництва.

Міжнародний кредит являє собою кредит, що видається державами, міжнародними кредитно-фінансовими інститутами, приватними фірмами в процесі міжнародного економічного співробітництва. Він має в основному грошову форму, хоча може надаватися і в товарній. Кредити, що видаються в грошовій формі і мають довгостроковий характер, отримали назву зовнішні позики. Міжнародний комерційний кредит часто виступає у вигляді фірмового кредиту, коли фірма-експортер однієї країни надає імпортеру іншої країни відстрочку платежу.

Банки шляхом кредитування здатні створювати нові гроші. Як це відбувається? Кожен комерційний банк або інша кредитна установа повинні мати встановлені законом обов'язкові резерви. Їх розмір визначає центральний банк: він вказує, який відсоток своїх активів комерційний банк повинен мати або у вигляді вкладів у центральному банку, або у вигляді касової готівки. Цей відсоток називається резервною нормою.

Решту грошових коштів банк може використовувати для збільшення грошей. Процес створення банками грошей розглянемо при наступних спрощеннях: норма обов'язкових резервів однакова для всіх банків і дорівнює 10%; в балансових звітах банку відображаються тільки зміни; надлишкові резерви (вони дорівнюють різниці між загальними і обов'язковими резервами банку) банки використовують для видачі позики одній особі.

Припустимо, людина вклала в банк А1000 дол. Тоді балансовий звіт банку, в якому за умовою відображаються тільки зміни, буде таким: Активи Пасиви Резерви + 1000 дол. Депозити +1000 дол. Фактичні резерви банку А складають 1000 дол., Обов'язкові -10%, або 100 дол. Надлишкові резерви дорівнюють 900 (1000-100) дол. Банк А має право віддати в позику 900 дол. Припустимо, він дав у позику ці гроші якомусь господарюючому суб'єкту. Тепер його балансовий звіт буде мати вигляд Активи Пасиви Банк А Обов'язкові резерви + 100 дол. Позичка + 900 дол. Депозити + 1000 дол. Таким чином, на рахунку банку А значаться депозити у сумі 1000 дол. і позика в 900 дол. Загальна сума грошей становить 1900 дол. Отже, банк А створив 900 дол. додаткових грошей.

Припустимо, господарюючий суб'єкт використовував отриману позику в 900 дол. для оплати купленого сировини. Постачальники сировини переведуть отримані гроші (готівка або чек) на свій рахунок у банку Б. Цей банк, отримавши внесок у розмірі 900 дол., Теж залишить 10%, а решта грошей віддасть в позику. Його балансовий звіт буде таким: Активи Пасиви Банк Б Обов'язкові резерви + 90 дол. Позичка + 810 дол. Депозити + 900 дол. Банк Б створює додаткові гроші - 810 дол. Отримавши цю позику, другий господарюючий суб'єкт може витратити її, заплативши третім особам за товари або послуги. Останні покладуть отриманий ві гроші в банк В. Балансовий звіт банку В буде таким: Активи Пасиви Банк Б Обов'язкові резерви + 81 дол. Позичка + 729 дол. Депозити + 810 дол. Процес цей буде тривати до тих пір, поки вся сума вкладу не буде використана в якості обов'язкових резервів. Теоретично при нормі резервів в 10% кожен 1 дол., Вкладений в банк, призведе до створення 10 дол. І навпаки, кожен вилучений з банку 1 дол. призведе до скорочення грошової маси на 10 дол., тобто має місце ефект мультиплікації. Грошовий мультиплікатор т можна визначити за формулою

т = 1 / Я,

де R - резервна норма; т - максимальна кількість кредитних грошей, який може бути створено 1 дол . при даній величині R.

Обсяг коштів на резервних рахунках кредитно-фінансових інститутів є основним об'єктом грошово-кредитного регулювання. Змінюючи його за допомогою інструментів грошово-кредитної політики, можна впливати на пропозицію грошей з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва, рівня цін та зайнятості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.3. КРЕДИТ І ЙОГО ФОРМИ. СТВОРЕННЯ БАНКАМИ ГРОШЕЙ "
 1. 5.1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТУВАННЯ ТА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
  кредитування передбачені в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. (далі - Закон). Згідно з визначенням у ст. 1 Закону, банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання
 2. Взаємодія регіональних банків з органами виконавчої влади
  кредитує підприємство під мінімально можливий відсоток, а місто бере на себе сплату другої частини цього банківського відсотка і гарантує (за рахунок бюджету) повернення кредиту. У результаті підприємство отримує доступ до кредиту, банк - повернення кредиту. Кошти на субсидування відсотків передбачаються в бюджеті міста. Регіональні комерційні банки та виконавчі органи повинні взяти «на
 3. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
  кредит на (вказати, на які цілі, номер і дата договору) у сумі (сума цифрами і літерами) строком на місяців з по 200_ року зі сплатою відсотків річних. 2.Условия забезпечення кредиту 2.1. На забезпечення зобов'язань за договором Банком прийняті: 4. Позичальник зобов'язується 4.1. Використовувати кредит на зазначені у договорі цілі та забезпечити
 4. 24.2. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
  кредитної системи та її структура. Кредитна система - це сукупність кредитно-фінансових установ, що виконують специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових коштів. Кредитна система розвинутих країн складається з центрального, комерційних банків, спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Особливе місце в ній займає центральний банк. У США - це 12 банків, що утворюють
 5. Питання 49. Договір позики
  кредиту Н'ІТІ fit Мм! - 4. ' Договір комерційного кредиту iff и 1. За кредитним договором банк або інша кредитна організація, що отримала ліцензію Центрального банку Росії на здійснення кредитних операцій (кредитор), зобов'язується нада-вити грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та
 6. Активізація інвестиційної діяльності банків
  кредитна активність російських банків стрімко зросла. І це не випадковість, а цілком закономірна позитивна тенденція, яка вказує в першу чергу на те, що гостра фаза кризи у відносинах банків і промисловості пройдена. Так, наприклад, загальний обсяг інвестицій в основні фонди промислових галузей в 2001 році перевищив рівень 1996 року. Номінальний обсяг інвестицій в основний капітал
 7. Створення умов для взаємодії банків з реальним сектором економіки
  кредитних відносин. Основним чинником економічного зростання регіонів і, звичайно ж, сталого розвитку банківського сектора є створення умов для вкладення банками коштів у реальний сектор економіки. Криза серпня 1998 року підтвердив тезу про переорієнтацію фінансових потоків в реальну економіку. До того ж основним напрямком банківського бізнесу є обслуговування
 8. Питання 54. Розрахункові зобов'язання
  кредітіву ~;-і-г - Розрахунки по інкасо! j и 'и Розрахунки чеками 4т4-+44- 1. У Російській Федерації громадяни (в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність) має право здійснювати розрахунки як у безготівковій, так і в готівковій формі. Готівкою без обмеження суми можуть вироблятися лише розрахунки за участю громадян, не пов'язані із здійсненням ними
 9. 1.1. Роль і функції комерційних банків в ринковій економіці
  кредитним механізмом, тобто тими відносинами, які виникають на рівні суб'єктів ринку. В умовах формується ринкової системи господарювання фінансових відносин належить особлива роль. Крім того, вступ Росії в ринок значною мірою пов'язане з найбільш повною реалізацією потенціалу кредитних відносин. Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування
 10.  24.1. ГРОШОВИЙ РИНОК. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА ГРОШІ. РІВНОВАГА ГРОШОВОГО РИНКУ
    його спекулятивним. Цей попит пояснюється тим, що частину своїх доходів населення заощаджує. Є три варіанти заощадження: зберігати їх в Кількість грошей Ц, * б a а А? Кількість грошей Р і с. 24.1. Попит на гроші для угод (а) і як засіб збереження багатства (б) вигляді грошей; купувати цінні папери; купувати нерухомість та інші матеріальні цінності з метою їх накопичення, а
 11.  ВИСНОВОК
    кредитів; - сприяти збільшенню капіталів банків на основі злиття і приєднання шляхом вдосконалення нормативного матеріалу ЦБ РФ, що регулює укрупнення банків. Рішення проблем рекапіталізації регіональних банків можливе за умови спільних, скоординованих дій самих комерційних банків, законодавчої і виконавчої влади та Центрального банку в особі
 12.  Алфавітно-предметний покажчик
    кредитує 241 акціонерне товариство (АТ) 106 анулювання ліцензії 33 антидемпінгове ліцензія 665 антидемпінгові квоти 665 антиконкурентні дії органів влади і управління 857 антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання 838 оренда державного та комунального майна 441 оренда землі 458 асоціація 123 Банківський кредит 281 банківсько-страхові (офшорні)
 13.  Загальні положення
    кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг; 2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок
 14.  СТАТТІ У ЕКОНОМІЧНОЇ ПРЕСІ 156.
    кредит, 2002, № 5. 159. Большаков А. Проблеми розвитку регіональних комерційних банків / / Аналітичний банківський журнал, 2000, № 12. 160. Бородін А.Ф. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіональних (муніципальних) банків / / Гроші і кредит, 2000, № 1. 161. Виноградов В. А. Основні моделі побудови системи гарантування вкладів в світі / / Гроші і кредит, 2002, № 6. 162. Воронін
 15.  23.1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
    кредитів; 4) грошові відносини, що складаються всередині підприємств; по-перше, між підприємством в цілому і його структурними підрозділами, по-друге, між підприємством і працівником з приводу оплати праці; 5) грошові відносини між державними органами різних рівнів управління з приводу розподілу диференціальної ренти, фінансування природоохоронних заходів та ін;